Home

Achtergrond 634 x bekeken 7 reacties

Helft telers wil transgeen

Bijna de helft van alle akkerbouwers en tuinders stapt over op transgene gewassen als deze worden toegelaten en helpen belangrijke ziekten buiten de deur te houden.

Dat is veel meer dan tot nu toe werd aangenomen.

Dat blijkt uit een enquête die onderzoeksbureau TeraKnowledge hield in opdracht van het Agrarisch Dagblad. Aan de representatieve peiling namen ruim duizend boeren en tuinders deel.

Een veel kleinere groep plantaardige telers – zo'n 15 procent – ziet niets in genetisch veranderde gewassen. Tegenstanders van (plantaardige) biotechnologie beweren dat boeren en tuinders en masse niets zien in transgene gewassen. Deze peiling maakt voor het eerst duidelijk dat Nederlandse telers wel degelijk toekomst zien in transgene teelten. De bereidheid om genetisch veranderde gewassen te telen is het grootst onder groente- en fruittelers (51 procent). Bij akkerbouwers ligt het percentage voorstanders op 46, bij siertelers op 43.

Opvallend is dat de animo voor biotechnologie in de veehouderij veel geringer is. Bijna tweederde van de sector vindt klonen geen geweldige toepassing voor de fokkerij. In de melkveehouderij acht 16 procent de techniek een uitkomst, in de varkenshouderij 21 en in de pluimveehouderij 26 procent.

Uit de enquête blijkt verder dat de animo onder boeren en tuinders voor de oprichting van een boerensupermarkt ongekend groot is. Dit coöperatieve afzetkanaal wordt door 68 procent beschouwd als dé kans om meer grip op de afzet en daarmee betere prijsvorming te krijgen. De initiatieven die daartoe worden ondernomen, worden omarmd: als deze in de praktijk worden gebracht, is 72 procent daarin geïnteresseerd.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Carlo Peters

  Als ze in die boerensupermarkt,wat overigens een goed idee is vervolgens die transgene gewassen willen verkopen helpen ze dat goede idee weer om zeep.

 • no-profile-image

  Patrick

  Wel, beginnend maakt mij het getal eigenlijk weinig uit. Wel zou ik van Agrarisch Dagblad, die opdrachtgever was, hier alle vragen zien die gesteld zijn in dat onderzoek, of een link naar alle vragen. Als ik ergens werk, en mijn manager zegt, we gaan je werk iets veranderen, je krijgt meer loon, meer vakantie dagen, en vraagt aan mij, wil je dat? Wat zal mijn antwoordt zijn? De suggestie in dit artikel, helft telers wil transgeen, gaat over heel veel grenzen heen van journalistiek, dat is mijn voorlopige mening, want ik wil die vragen zien. Misschien moeten we dezelfde vragen eens voorleggen aan de boeren in India? En natuurlijk zonder emoties de vragen stellen aan de families van de boeren die zelfmoord hebben gepleegd onder de juk van gentech macht? Je kunt niet conclusies trekken als, dat is meer als eerder was aangenomen..., en de peiling maakt voor het eerst duidelijk..., En dan onderzoeksbureau TeraKnowledge zie, http://www.teraknowledge.nl/ van Paul van den Meer. Ik wil ook een uitleg van Paul van den Meer hoe hij of zijn bureau aan deze 'professionele' conclusies komt. Paul zegt op zijn site, De gegevens worden geïntegreerd in een database, waar vanuit de analyse plaatsvindt.' Wel Paul, wat was je analyse? Waarom heb je dat zo geinterpreteerd? En Paul op je site geef je het antwoord zelf, ''De te kiezen analyse is altijd gerelateerd aan de onderzoeksvraag en de informatiebehoefte van de opdrachtgever. Uiteindelijk dient het onderzoek de business te verbeteren (meer omzet, tevredener klanten of verlaging van de kosten). De keuze van de analysemethode is gericht op praktische en direct toepasbare resultaten. ''' Wel Paul zou je uitleg kunnen geven over je analyse??? Kun je de vraag voorleggen over wel of geen gentech in zijn breedte, dus met alle argumenten van voor EN tegenstanders in de wereld, aan de sector vakbond leiders, LTO leiders, politiek leiders, want zij zijn het die het belang voor een boer moeten afwegen, en advies moeten uitbrengen, en niet andersom. Dat adviseren is een moreel en gewetensvolle afweging en ik zou dat graag zien op schrift. Nu hoor en zie ik ze niet en is het ijs-en ijs koud stil daar. Misschien willen ze boeren niet voorlichten, misschien is dat te veel gevraagd?

 • no-profile-image

  Han

  Dat boeren in eerste instantie JA zeggen tegen transgeen kan ik me best voorstellen. Maar als er dieper op door denken en eens Googlen naar ervaringen uit landen waar het reeds lange tijd >gemeen< goed is, komen ze tot een meer genuanceerde gedachte. Ze denken niet aan >het feit dat de chemie reus de baas wordt over hun planten en GBM keuze en de vergoeding die hij daar voor wenst<. Het industiele patentrecht gaat net iets verder dan het kwekersrecht. Iedere vorm van vermenging, hoe klein ook., met een GMO wordt afgestraft met licentie kosten. Wat gebeurt er als de genen via uitkreuzen in de vrije natuur komen? Wat als de te bestrijden onkruiden, insecten, schimmels de resistentie toch doorbreken?? hebben we al niet genoeg ellende veroorzaakt met onze tomeloze inzet van techniken van deze zelfde Chemie Reuzen. Willen we ons inkomen en de voedsel voorziening geheel in handen geven van die enkele multinational??? Met d ekennis van nu durf ik te stellen dat de >biologische landbouw< geen bestaans mogelijkheid meer heeft als we de GMO teelt vrij geven.

 • no-profile-image

  Teun

  O ja.Natuurlijk willen boeren en tuinders wel dit soort gewaasen.et geeft hen het idee dat zij dan beter kunnen overleven. Ook zal dit wel weer gezien worden als verbetering......Aan de buitenkant misschien......maar intussen ben je lijfeigene van de chemische industrie. Het is ook gevaarlijk. In de maisteelt heeft men rounup resistente mais......men krijgt er echter een fusarium bij...geheel gratis maar o zo verwoestend....

 • no-profile-image

  matthijs

  De boer schiet er financieel niks mee op, de enige die binnenloopt is monsanto...
  Na overlevering aan frietindustrie dan aan nog een partij overgeleverd...ik zeg begin er nooit aan!

 • no-profile-image

  Patrick

  Zou het Agrarisch Dagblad, die opdrachtgever was van deze 'representatieve peiling' de vragenlijst willen publiceren?? Het zou prettig om te proberen in te zien hoe men tot de conclusie is gekomen zie, 25 mrt 2010 00:49
  En waar staat het rapport, de cijfers, de meetmethode?

 • no-profile-image

  Hendrik Rietman

  "Opvallend is dat de animo voor biotechnologie in de veehouderij veel geringer is"

  Dit is toch niet opvallend te noemen? Er is een wezenlijk verschil tussen de perceptie van plant en dier. Planten staan veel verder van onze belevingswereld als dieren. Niemand zal er bijvoorbeeld schande van spreken als planten verhongeren in de Oostvaardersplassen, bij dieren laten we ons gevoel wel spreken. Met dieren wordt namelijk een veel sterkere band opgebouwd. Wat dan ook weer verklaard waarom we veel minder moeite hebben met een gekloonde kip als een gekloonde koe. Ook is kloneren wezenlijk anders dan het maken van transgene gewassen. Klonen staat gelijk aan stekken, transgeen staat gelijk aan doelbewust toevoegen of uitschakelen van een eigenschap. Verder verhoogd kloneren de kans op uitbraak van schadelijke ziekten en vergroot het de kans op gebreken. (Alle genetische variatie valt weg). Dit onderzoek bewijst weer eens dat de meeste boeren zorgvuldig met hun gewassen en dieren om willen gaan.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.