Home

Achtergrond 597 x bekeken 36 reacties

Haas steeds zeldzamer

Wie in het paasweekeinde besluit de natuur in te trekken, loopt minder kans een echte haas tegen het lijf te lopen dan tien jaar geleden.

Het aantal hazen in Nederland is sinds 2000 met 25 procent afgenomen. Dat meldde de Zoogdiervereniging dinsdag.

Volgens een grove schatting van de vereniging, gebaseerd op systematische tellingen, telt Nederland ongeveer 800.000 hazen. Tien jaar geleden waren dit er nog bijna 1,1 miljoen. De oorzaak van deze afname ligt volgens hazendeskundige Jasja Dekker aan de intensivering in de landbouw en de verandering van het landschap.

De Zoogdiervereniging wil het leefgebied van meerdere dieren in kaart brengen. Ze doet dit op basis van waarnemingen van oplettende natuurliefhebbers. "In nog niet alle gebieden is de zoogdierstand goed in kaart te brengen. Daarom kunnen mensen op zoogdieratlas.nl doorgeven dat ze een bepaald dier gezien hebben, zodat we een goed beeld van de Nederlandse zoogdierstand kunnen vormen'', aldus Dekker.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ik ben het wel met je eens Ecoloog. Zonder hetze of rucksichtsloosheid in de richting van jagers is het gewoon een feit dat elke afgeschoten haas er weer eentje minder is uit een populatie die toch al jarenlang structureel aan het afnemen is. Om te beginnen zou er meer met wildredders gewerkt moeten worden en dienen de drijfjachten op hazen verboden te worden. In het forum 'de haas heeft het moeilijk' beschreef ik een door ons fotografisch vastgelegde drijfjacht op 8 december 2008 in de Wieringermeerpolder, waarbij op één plaats (op het snijpunt van twee brede poldertochten dus letterlijk 'in de val gedreven') ruim 35 hazen werden afgeknald door enkele tientallen daar in hinderlaag liggende 'geweren' van het jachtgezelschap van een zeer gefortuneerde bankier! Als er alleen nog 'voor de voet' op hazen gejaagd zou worden, dan was er al zeer veel gewonnen. Over de patrijs vertelde een jager te Chaam me, dat hij er, ondanks het jachtverbod, in de Kempen stiekum "beheerafschot" op pleegde "om inteelt te voorkomen!" Volgens hem is de stand zo laag dat er te weinig partnerkeuze is zodat jonge vogels binnen de eigen familieklucht zouden paren. Door de kluchten dus "uit te dunnen" moeten de dieren wel op zoek gaan naar vers bloed, zo vertelde hij me glashard! Hoe krom kunnen sommige mensen denken en handelen!

 • no-profile-image

  de

  Idd spotvogel, maar als je jagers laat jagen op hazen, gebruiken ze onherroepelijk toch weer illegale praktijken. Dat zit ingesloten in hun genene, is erfelijk belast. Dus: geen jacht meer en de natuur de gang laten gaan. Klaar.

 • no-profile-image

  de

  Niet helemaal mee eens..... landbouw en landschap is idd menselijk ingrijpen, maar gebaseerd op noodzaak om te kunnen voortbestaan als mens. Jacht is in onze tijd verworden tot een hobby, een wrede hobby, die veel maatschappelijke weerstand ondervindt. En terecht. Ik spreek ook niet van rucksichtlos afschaffen, maar van afschaffen en pas ingrijpen als ecologische processen niet meer zouden werken. Ingrijpen dan door zeer deskundige mensen en niet door lieden die hun eigen vlees mogen keuren. Dus wb die haas momenteel: alles wijst op achteruitgang, dus in ieder geval stoppen met afschieten, dan blijven er daar sowieso al enkele honderduizenden per jaar meer over, die aanzet kunnen geven tot weer een gezonde populatie.

 • no-profile-image

  haas

  Het gaat hier geweldig goed met de hazenvreters.Die worden steeds talrijker. Mooi de natuur zijn gang laten gaan dan komt het vast wel niet goed. Stel je voor dat het goed zou gaan met de natuur dan hadden we een groot probleem! Geen slecht nieuws betekent ,geen geld en geen werk.

 • no-profile-image

  verbaasde

  Herkauwende spotvogel, (zo is het toch he?)
  Inderdaad, lezen.Ik reageerde op die zichzelf benoemde ecoloog.

 • no-profile-image

  gert

  Hier worden de jonge haasjes stelselmatig belaagd door kraaien en buizerds,gejaagd wordt er al niet meer

 • no-profile-image

  .

  Niet mee eens ecoloog. Ons hele landschap en onze gehele landbouw is een voortvloeisel van menselijk ingrijpen vergezeld van ecologische processen. Die processen worden zowiezo beïnvloed door menselijk handelen. Jacht is maar een kleine factor in het geheel. Het lijkt me niet verstandig die rücksichtlos af te schaffen, tenzij de maatschappij als geheel wil opdraaien voor de gevolgen. Wie bepaalt betaalt. Moeilijk verhaal lijkt me in deze tijd.

 • no-profile-image

  schreuder

  Intensivering van de landbouw ?
  De afgelopen jaren is de landbouw juist sterk geextensiveerd. Het aantal intensieve teelten is sterk afgenomen en het aantal overeenkomsten met natuurbeschermingsorganisaties is sterk toegenomen. Ook in het kader van grondaankoop tbv de EHS is uitsluitend sprake van extensivering.
  Lijkt mij dus nogal haaks te staan op de tweede opmerking t.w. de veranderingen in het landschap.
  Mij lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de haas moeite heeft zich aan te passen aan het veranderend landschap en dat door de direct betrokkenen vanuit de diverse organisatie o.a. LTO/LNV/WBE dit tot op heden onvoldoende is onderkend.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Puntje komma puntje, het heeft geen zin om de hele discussie van "de haas heeft het moeilijk' nog eens over te gaan doen. Het gaat landelijk al jarenlang niet goed met de hazenstand en daarmee is niet gezegd dat er geen plekken zijn waar het wat minder slecht gaat. En evenmin wordt er beweerd dat alle jagers alles wegknallen. De hoofdoorzaak van de gestage achteruitgang is de steeds intensievere landbouw: vooral de vroege kuilgrasoogst. De Patrijs verdwijnt door het steriel en eenvormig worden van alle akker en weidegebieden, waar de noodzakelijke onkruidrijke randen en overhoekjes vrijwel overal verdwenen zijn. Maar in de Bollenstreek en langs de binnenduinrand zijn er bijvoorbeeld nog behoorlijk wat van die vogels. Je hoeft niet te speculeren over de manier waarop de gegevens verzameld worden. Dat kun je gewoon navragen bij Sovon, Zoogdiervereniging, Ravon, Floron, Vlinderstichting en andere clubs van échte onbaatzuchtige natuurbeschermers.

 • no-profile-image

  anti

  nee wij zijn geen treunis. wij tonen telkenmale aan dat de jacht in Nederland wordt uitgeoefend door schietlustige lieden, die hun orgasme zoeken in het doden van een dier, terwijl moeder de vrouw thuis hunkerend zit te wachten op HET SCHOT.

 • no-profile-image

  gertje

  Anti-jacht, je hebt dus deel uitgemaakt van een crimineel clubje. Dan moet je wel iets van een crimineel hebben, anders zou je dat nooit lukken. Blijkt ook wel als je een hele groep als ratje toe der maatschappij veroordeelt en hen lustmoordenaars noemt. Dat is nogal wat en je staat er nog achter ook. Da's niet bepaald gematigd. Hiermee plaats je jezelf in de andere hoek. Tegengesteld dus, maar dezelfde rotmentaliteit.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Verbaasde Lezer, heb je een tik van de molen gehad? Wie zegt er dat de hazenstand structureel achteruitgaat enkel en alleen door de invloed van jacht? De hazen worden in eerste instantie gemold door de steeds intensievere landbouw en jagers zorgen op veel plaatsen voor de finishing touch. Het enige wat zij doen is afschieten: hoegenaamd geen jager bekommerd zich om het veiligstellen van zogende jongen of het redden van moerhazen bij het maaien. Trouwens: in het forum "de haas heeft het moeilijk" staat alles uitgebreid op een rijtje. Als je dus nog steeds lezen kunt........

 • no-profile-image

  J.Kusters

  Bij ons is het zeker dat de vossen welke huizen in de Houtse Linies voor een zeer groot deel het hazenbestand uitroeien. Nu hier geen hazen meer zijn( enkele jaren geleden nog veel) vallen ze onze tamme ganzen aan . Deze winter hebben ze bij ons 4 ganzen dood gebeten. De andere 17 zijn uit angst weg gevlogen.
  Het weidevogel bestand is ook al bijna uitgeroeid. We zien hier geen kivieten meer en zeker geen grutto,s. Ook patrijzen welke 2 jaren geleden nog volop te zien waren zijn weg.
  Wanneer wordt er aktie gevoerd tegen deze vossen?

 • no-profile-image

  stroper

  veel hazenjongen sneuvelen er ook bij het maaien van het jonge gras dat steeds sneller en op een jaar wel 4x of meer geoogst word.

 • no-profile-image

  anti

  Ja in Zundert wonen ook nog van die idioten. Let op: ze lopen los!!!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Wildbeheerder, misschien ben jij een uitermate zeldzame uitzondering, maar ik verzamelde destijds ordners vol ingeleverde onzinformulieren met Wbe-'telgegevens' die kant noch wal raakten. Uit alle hoeken en gaten van ons land. Omdat zoogeografische data betrouwbaar moeten zijn heb ik die prullen gebundeld aan Pietje Papier meegegeven. Sorry dat ik misschien wat fel overkwam, maar je wilt niet weten wat voor soort 'jagers' ik tegenwoordig alom in ons land tegen kom. Vaak te erg voor woorden een een schande voor de beschaving. In de Gooren en Krochten werd altijd nogal heftig gestroopt vanuit Zundert en het Heike. Maar het zou mij niet verbazen als SBB er tegenwoordig de jacht gewoon in pacht heeft uitgegeven.

 • no-profile-image

  .

  De natuur zijn gang laten gaan en klaar. Ecoloog, dan begint het pas. Persoonlijk wil ik het jou wel laten bepalen hoe het moet, maar zoals gezegd ook laten betalen. Waar we als boeren zo bang voor zijn - ik spreek echt niet alleen voor mezelf - is dat het claimen van gewasschade een brei wordt van regeltjes, gedreven door een stel ambtelijke pennenlikkers die nog niet weten dat een koe melk geeft. Geloof me, de claims over geleden schade zullen hand over hand toenemen en de overheid kennende als onbetrouwbare partner blijven wij met de brokken zitten. Die zullen zich in alle bochten wringen om hun 'zorgplicht' jegens boeren te ontlopen. Is er een keurig inzichtelijk systeem voor schaderegelingen, waar boeren zich in de praktijk mee kunnen vinden, schaf dan de hele jacht maar af. Geen systeem dat extra onbezoldigde verplichtingen voor boeren behelst. Denk dat het daar nooit van zal komen en dat wij daar veel te argwanend voor zijn geworden. Wie zaait zal oogsten, de overheid oogst wat ze gezaaid heeft: een diepgeworteld wantrouwen! Verwacht nu niet dat we klakkeloos aan onze boterham laten knabbelen. Dat zou u ook niet doen denk ik.

 • no-profile-image

  koetje

  Ja Verbaasde Lezer het is wel merkwaardig dat wanneer ganzen massaal worden geschoten dat zij hun nog sneller gaan vermeerderen en wanneer zij door vossen worden gesnapt dit niet gebeurd,hoe is het mogelijk zeg.

 • no-profile-image

  gertje

  Anti, in de ban van orgasmes? Daar zijn andere sites voor.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Haas in het Leger, jij gebruikt het woord Haasvreters. Een Haasvreter is in het Vlaams een Bangerik. Ik neem aan dat je dit niet bedoelt te zeggen?

 • no-profile-image

  ?

  Verbaasde lezer, kijk naar de tijd van hun reageren. Is 1 en dezelde persoon.

 • no-profile-image

  verbaasde

  Dat is nou juist het probleem,Hij zegt alleen maar domme dingen.

 • no-profile-image

  anti

  Och wiebus uit Zundert. Ik heb me nog netjes uitgedrukt tav jou. Als ik echt zou moeten zeggen wat ik van jagers vind, word toch alles geschrapt. Maar............kwiebus, ik weet waar ik over schrijf. Zat jaren in dit natuurcriminele wereldje. Van hoog tot laag: er deugt er niet 1, echt niet 1. Lustmoordenaars van de 1e orde. Het ratje toe der maatschappij. En dat op goede vrijdag....................

 • no-profile-image

  tweeling?

  Laat die oude man,doet hij verder geen domme dingen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Domme dingen, Verbaasde lezer? Het gaat hier om de naakte waarheid hoor. Ik controleerde afgelopen week een aantal gerolde graslanden en vond de (on)nodige platgewalste legers met dito geplette inhoud. Die hoeven dus over 2 of 3 weken niet meer kapotgemaaid te worden. Het probleem van jullie boeren en jagers is dat je stelselmatig alles ontkent wat niet in jullie kraam te pas komt. Maar ik ben 'overal' (lijk soms Hem wel!) en weet exact hoe de hoed aan de rand vastzit. Daarom zul je mij komende tijd wat minder in de forums tegen het lijf lopen. Want nu is het buiten te doen! Hoe bedreigend kan een herkauwer zijn?

 • no-profile-image

  de

  De grootste oorzaak van de teruguitgang ligt nog steeds in de intensieve bejaging van deze diersoort. Elk jaar worden honderdduizenden hazen geschoten. Zo krijgt een diersoort niet meer de kans zich te herstellen. Net als de patrijs zal ook de haas uit de FF-wet moeten en een onbejaagbare soort dienen te zijn.

 • no-profile-image

  zwalker

  En hoe zit het met jouw jachtakte Kusters?

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Kijk vooral in het zeer uitgebreide forum: "De haas heeft het moeilijk."

 • no-profile-image

  .

  Hé ecoloog, er wordt al zo'n 10 jaar niet meer op patrijzen gejaagd en de 10 jaar ervoor was het wel toegelaten, maar jagers zagen ook wel dat er te weinig patrijzen waren en lieten ze met rust. Het zou dus nu moeten wemelen van de patrijzen, want toen de jacht sloot waren er heus nog patrijzen over.... Ook dit artikel rept niet over de jacht als grote oorzaak van de teruggang en terecht, want in hazenarme polders worden hazen met rust gelaten door de jagers. De idioten daargelaten natuurlijk. Ik vind het trouwens knap dat ze die hazen over heel het land kunnen tellen. Of is het getelde oppervlakte x oppervlakte heel Nederland en daarna conclusies? In mijn eigen polder is duidelijk een groei waarneembaar... Zeg het maar.

 • no-profile-image

  Wildbeheerder

  De meeste jagers zijn aangesloten bij hun plaatselijke wildbeheereenheid en beheren en tellen de wildstand ! iedere goede jager beheert zo zijn jachtveld dat er altijd wild blijft en is !(ziekten en plagen daargelaten.) hij plant bomen, zaait wildakkers in ,ruimt de rotzooi van anderen op.maakt een praatje met de boeren en boomkwekers.kortom de echte plattelanders weten waar ze mee bezig zijn..en dat zal gelukkig alijd zo blijven !

 • no-profile-image

  spotvogel

  Inderdaad beste Herkauwer. Gisteren was ik in de Betuwe en zag bij Echteld, Lienden en Maurik overal boeren aan het rollen en slepen. Alsof er geen weidevogels en jonge hazen bestaan. Nou ja, dankzij zulke boeren sterven die dieren binnenkort dus zeker uit!

 • no-profile-image

  herkauwer

  "Wildbeheerder" uit Zundert, bespaar ons die onzinpraat. De "tellingen" die jagers uitvoeren kunnen direct als pleepapier gebruikt en doorgespoeld worden. Ik was decennialang tellingcoordinator en weet daar alles van. Veel teveel jagers moorden en plunderen en plegen roofbouw op de natuurlijke dierpopulaties. Ik ken voorbeelden te over van schobbejakken die per jachtdag honderden ganzen, eenden, duiven, fazanten, konijnen en hazen naar de eeuwige kadavervelden knallen. Ik wil daar ook nog wel namen bij noemen. Als onderscheiden Zwerf Afval Pakker ben IK een van de mensen die jaarrond andermans troep opruimen. En jij wilt niet weten hoeveel plastic hulzen, patronendoosjes, proppen, lege shagbuilen en drankflessen en weggefrommelde inco-luiers ik uit jachtvelden opruim. Om nog niet te praten over de massa's aangeschoten dieren die ik mijn leven lang al opvang en revalideer!

 • no-profile-image

  de

  Dr. Gert, predatie door kraaien en buizerds is een natuurlijke vorm van predatie. Is al eeuwen zo. De oorzaken liggen voornamelijk in de veranderde landbouwmethodes (is weinig tegen te doen, boeren moeten hun land bewerken) en de jacht. Hier kunnen verstandige mensen wel iets tegen doen, namelijk per omgaande de jacht op hazen sluiten, net zoals op de patrijs en deze jacht dan pas weer openen wanneer de ontwikkeling en de vooruitgang van deze diersoort merlbaar is. Dus heel kort: geen jacht meer, zou eigenlijk voor alle soorten moeten gelden. Ecologische processen zijn belangrijker dan menselijk (nou jagers en mens!!) ingrijpen.

 • no-profile-image

  Wildbeheerder

  iemand beledigen en voor alles en nog wat uitmaken is hier makkelijk genoeg is het niet Anti..
  enne Herkauwer wat u zegt dat onze tellingen niet kloppen zijn uw woorden ! ik kan uw tellingen net zo goed in twijfel brengen. en als uw beweringen waar zouden zijn dan zou er in de Lange Gooren en Krochten geen dier meer te zien zijn en dat is zeker niet het geval. ik zeg niet dat ze allemaal volgens het boekje werken maar om alles over een kam te scheren vind ik te ver gaan.verder nog gefeliciteerd met uw onderscheiding.

 • no-profile-image

  verbaasde

  Knap, als jagers ganzen schieten zorgt dat voor een snellere reproductie bij die ganzen met als gevolg een hogere stand. Als ze hazen schieten moorden ze de hele populatie uit. Wipstaartendezwalkendeherkauwende anti Katjaspotvogels,Jullie zijn de treurnis der natie!

 • no-profile-image

  .

  Hmm, spotvogel je hebt gelijk. Veel zin heeft het niet om alle voor- en tegenargumenten weer op te rakelen. Doch, de reactie van ecoloog schoot weer in de verkeerde richting. De argumenten in beide artikelen geven dit ook aan. Dat wou ik maar zeggen. Verder kan ik natuurlijk gegevens opvragen hoe onbaatzuchtige natuurbeschermers hun gegevens verzamelen maar het blijft essentieel om steeds kritisch te blijven t.a.v. gehanteerde methodieken. Daar kan best verschil van mening over bestaan.

Laad alle reacties (32)

Of registreer je om te kunnen reageren.