Home

Achtergrond 439 x bekeken 56 reacties

Gerda Verburg: het gaat om horizontale en verticale integratie

Volgens demissionair landbouwminister Gerda Verburg is er windstilte aan het ontstaan. De verduurzaming van de landbouw ziet ze als kans om uit de harde wind van de afgelopen veertig jaar te komen.

Verburg is mijn laatste gesprekspartner in de serie waait of stormt het in boerenland. Ze zou het een goede zaak vinden als we zo snel mogelijk het net ophalen: welke rode draad loopt er ondanks alle verschillen door deze serie interviews?

Waait of stormt het in boerenland?
Ik zou zeggen dat het waait en we zijn op weg naar stilte. Echte veranderingen komen altijd in de stilte. Er zijn revolutionaire, duurzame ontwikkelingen in boeren- en tuindersland die ongemerkt plaatsvinden en er straks opeens zijn.

Welke ontwikkelingen zijn dat?
In de eerste plaats het gebruik van reststromen. Neem bijvoorbeeld Nij Bosma Zathe bij Leeuwarden. Met de koeienmest van die proefboerderij worden nieuwe huizen in Leeuwarden verwarmd. Ik meen dat één koe maar liefst vijf huizen verwarmt. Ik vind dat een mega-revolutie. Zo maak je van de mest die nogal eens als een probleem wordt gezien een oplossing voor onze energiebehoefte. Even mooie toepassingen zijn er voor taxi’s en stadbussen.
In de tuinbouw zie je steeds meer gemengde teelt die in het geval van paprika’s en tilapia bijvoorbeeld zorgt voor besparingen op energie en voer. In kassen zie je ook het hergebruik van CO2 als groeimiddel, de inzet van aardwarmte en de warmtekrachtkoppeling. Daardoor wordt de kas-teelt een slim proces dat geen energie meer kost maar levert. In zulke duurzame innovaties ligt de toekomst van de sector.

Maar de land- en tuinbouw maken verlies. We zijn zoveel eenheid product gaan maken om de kostprijs te kunnen drukken, dat het letterlijk bulkt van de landbouwproducten. Daardoor is de opbrengst zolangzamerhand structureel onder die kostprijs gedoken. Hebben boer en tuinder het geld wel om te innoveren?
Dat probleem is niet nieuw. Al 40 jaar lang is de prijs van land- en tuinbouwproducten niet meegegroeid met de algehele prijsontwikkeling. Tussen 2000 en 2009 is het volume van de productie in de landbouw ongeveer even sterk gegroeid doch door de verschillen in de prijsontwikkeling is de waarde van de landbouwproductie met ruim 10% gedaald, terwijl de waarde van de totale productie in Nederland met 30% groeide. De prijzen van land- en tuinbouwproducten blijven ver achter bij de ontwikkeling van het algemene prijsniveau. Dankzij onder meer schaalvergrotingen hielp een lagere kostprijs ons uit de brand. De prijs zit nu aan zijn grens, met een prijs als in het laatste jaar kunnen veel boeren het hoofd niet boven water houden

Wat moet er nu dan gebeuren?
Drie dingen. ‘Horizontale integratie’, dat wil zeggen een bundeling van krachten en investeringen in duurzaamheid, kwaliteit en smaak. Maar vooral ook van marketing en de vermarkting van producten met een hoge toegevoegde waarde. Daar moeten we veel beter in worden. In Nederland zelf, op streekmarkten en in supers. En in het buitenland, want we bedienen de hele Noord-West-Europese regio. Ook daar moeten onze marketinguitingen kloppen bij de kwaliteit van de producten die we wat verder van huis afzetten. En dat moet niet ieder voor zich, maar met goede onderlinge afspraken. Hoe krijgen we met z’n allen een optimale mix van kwaliteit en schaal?
Vion die met Albert Heijn het 1-ster varkensvlees heeft weten neer te zetten is een mooi voorbeeld van het tweede punt, een goede ketenaanpak. Dat geldt ook voor het Beter Leven-keurmerk voor kippen dat nu ook bij Albert Heijn een succes aan het worden is in het 1-ster segment. Een ander voorbeeld is het Convenant Verduurzaming Voedsel. Daarin hebben we alle ketenpartijen aan tafel. .. Zo moeten we slagen maken en daarmee het derde en meest wezenlijke punt zien te realiseren: een goeie marge voor boer, tuinder en teler.

Hoe gaat u voor dat laatste zorgen?
Dat is een kwestie van het faciliteren van afspraken in de keten. Er zijn mensen die denken dat de overheid dat af kan dwingen, maar zo gaat dat niet. We zijn gehouden aan internationale en Europese afspraken, zoals de DOA?? en WTO. De overheid kan het niet via het prijsmechanisme eenzijdig afdwingen. Daar zijn onze markten te open voor en we moeten niet willen dat die weer gesloten raken. Je moet de supers uitdagen en we zien dat dat lukt.

Zelfs onze grootste super is maar klein in vergelijking bij wat we in Nederland produceren. Albert Heijn heeft een marktaandeel van een dikke derde in food. Grofweg eet Nederland maar twintig procent van zijn productie in eigen land. Praat je dus met de ‘reus’ Albert Heijn, dan hebben we het nog steeds over nog geen zeven procent van onze productie. Zelfs de grootste super kan niet overal voor verantwoordelijk worden gesteld. Kan dat uitdagen dus wel voldoende succes hebben?
Dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. De sector is al 30 jaar enorm in beweging. Er komen steeds minder ondernemers door schaalvergroting, maar je ziet ook zgn. verbredende en niche ondernemers. Ik ga niemand voorschrijven hoeveel hij moet produceren, maar als je de keten en je (internationale) marketing op orde hebt, kun je verrassend ver komen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Onderzoek uit 2008 in de zuivelsector laat zien dat er internationaal een enorme markt is voor zuivel in het hogere kwaliteitssegment. Dan hebben we het over toetjes, kaas en boter. Dat betekent dat we ons goed moeten oriënteren op afzetmogelijkheden. Daar moeten ondernemers zelf mee bezig zijn. Ze hoeven niet allemaal op hetzelfde kluitje te zitten zodat niemand’s product meer wat oplevert. Ze moeten goede afspraken maken over wie wat doet, hoeveel en van welke kwaliteit. Doen ze dat niet dan blijft de inkoper bij je buurman langsgaan om daar 2 cent goedkoper uit te zijn. Zo moet het niet.

Mag dat dan allemaal van de NMA?
Mijn stelling is dat er veel meer mag van de regels van de NMA dan nu wordt benut. Als blijkt dat we ons daarin vergissen en de regels en de mededingingsregels voor duizenden boeren anders zijn dan voor een handjevol veel grotere partijen, dan hebben we iets verkeerds gedaan met onze mededingingsregels. Als ze zo pervers zijn dat geen enkele agrarische producent kan overleven dan kunnen ze niet goed zijn en moeten we er wat aan doen.
Maar veel belangrijker dan discussies over de prijs van paprika’s en komkommers is de kanteling van een op productie en kostenreductie gericht denken naar een op marketing en kwaliteit gerichte aanpak. Ik ben op dit moment met de tuinbouwsector in gesprek vanwege juist die productiegerichte houding. Sommige telers hebben juist niet willen samenwerken. Het roer zal om moeten. Ik benadruk dat het in de Nederlandse historie altijd zo geweest is dat de sector altijd zelf de vernieuwing moet maken. Ingrijpen helpt niet en kan niet. Enthousiasmeren en stimuleren wel.

Hoe maak je een komkommer zodanig lekkerder dat hij bijzonder wordt?
Van komkommers weet ik het niet zo . maar ik was laatst met Duitse collega’s uit de Länder bij Tomato-world. Er kan nog heel veel. De variëteit is geweldig. De tijd van de Wasserbomben ligt gelukkig ver achter ons en dat moeten we ook zo houden.

Er wordt enorm veel gepraat over boeren die aan de marketing en PR moeten. U doet het ook. Zijn boeren, tuinders en telers daar wel toe in staat? Ze zijn goed in het telen van gewassen en verzorgen van dieren en hebben nooit hoeven te ‘marketen’. Is het reëel om te verwachten dat boeren daar voldoende professioneel in kunnen zijn?
Ik denk dat ze dat niet allemaal zelf hoeven uit te voeren. Albert Heijn doet ook niet alles zelf. Ze moeten de wil hebben om kwaliteitsproducten met een eigen identiteit te maken. Samen met anderen in sterke ketenintegraties kunnen ze daar een succes van maken.
Dat kan en zal in veel gevallen samenwerking betekenen met partijen die heel professioneel zijn in marketing en verkoop. Dat neemt niet weg dat iedere boer, tuinder of teler zelf zal moeten besluiten voor welke markt hij produceert en welke prijs en welk volume hij daarin kan maken. Boeren is niet vanzelfsprekend meer een traditie van vader op zoon en alleen maar produceren. Dan maak je je heel kwetsbaar en afhankelijk van het landbouwbeleid en de markt.
Boeren moeten hun lot in eigen hand nemen en hun inkomen niet afhankelijk maken van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat is ondernemen en dat doe je door te bepalen waar je kansen liggen en daar de juiste partners bij te zoeken.
ZLTO heeft met de verkoopformule Gijs en de Volwaard-kip de eerste stappen gezet. LTO is met het algemene ‘Nederland Bloeit’ gekomen om het imago van de Nederlandse land- en tuinbouw te versterken. Het is het begin en het kan nog veel sterker. Marketing is een tak van sport in eigentijds boerenland die nog veel en veel meer ontwikkeld moet worden. Het is een van de onderdelen van ondernemerschap.

Wat viel u op bij het lezen van de interviews in deze serie?
Ik zie vrijwel iedereen vanuit zijn eigen gezichtspunt kijken naar hoe het gaat en waar het heen zou moeten. Als je al die interviews vanuit een helikopter-view bij elkaar zou pakken en er de rode draad uit zou halen, zou er weleens iets heel moois uit kunnen komen. Er moet meer vanuit een perspectief van echte gezamenlijkheid worden stilgestaan bij de kansen waar we samen aan kunnen werken. Dat gebeurt nog veel te weinig.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  In de stem van de minister horen we dezelfde meerwaarde-marketingtheorieen doorklinken die het sinds de jaren '70/80 van de vorige eeuw zo druk hebben gemaakt in het beloofde land in de dure rechterbovenhoek van menige consultantsmatrix. Duur is betaalbaar aan het worden en zelfs heel betaaldbaar. Het begrint te gaan om heel andere onderscheiden en identiteiten. Ik las van de week retailman Frans Fredrix in de FoodPersonality: hij gaat vaker naar de Lidl om de kwaliteit die je daar kunt kopen. Van oesters tot Ibericoham. Nee niet alle dagen, maar wel heel afwisselend. Weinig en toch veel keuze en verrassing.
  Ik weet het van wat meer vooruitkijkers in retailland (en die hebben dus verstand van verkopen): moderne marketing moet postmodern worden. Het zal toch niet zo zijn dat nu boeren, hun banken en hun onderzoeksinstituten eindelijk ontdekken waar het aan schort, beginnen met een vorm van marketing die de oude beoefenaren van het spel aan het verlaten zijn?

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Wegens de afstand lukt het me helaas niet om aanwezig te zijn op 1 april. Ik had graag de geinterviewde personen ontmoet.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dat ga ik niet trekken Dick. Ik doe deze week vanwege volle maan nachtonderzoek rond de Hedwigepolder en zit dan zeker minstens een tunnel te ver. Het is uitermate belangrijk dat ik goede data verzamel om lieden zoals Jagertje en Drievlietse Hans de mond met feiten te snoeren. Het enkele gegeven dat ik, om beschaafd terrein te bereiken, de hals van Zuid Beveland, bakermat van Bochtige Smele, Gevlekte Scheerling, Adderwortel, Jan Peter Balkenende en Jan Kees de Jager zal moeten doorkruisen, vervult mij met weerzin. En geloof me: ik ben voor geen kleintje vervaard. Maar hier is waarlijk geen kruid tegen gewassen!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Koetje Boe, Piet Slingerland en andere forumtijgers, ik wens jullie allemaal een vrolijk Pasen.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  En voor ik verkeerd verstaan wordt: datzelfde geluid horen we op meer plekken. Ook het LEI en Rabobank laten het in een beroep op de inmiddels oude goeroe Michael Porter horen. Er is niets mis met Porter. Zijn theoretische concepten zijn steekhoudend, de toepassing is echter contextafhankelijk: hoe kun je een land dat grofweg 5 tot 6 keer zijn eigen consumptie aan voedsel verbouwt in Porter's zgn. 'differentiation focus' krijgen? Ik vroeg het de minister zijdelings in de vraag over het 'uitdagen' van de retail. Haar antwoord was volstrekt duidelijk: hoeveel we produceren is afhankelijk van de vraag hoeveel we kunnen verkopen. Het heeft echter consequenties. Het is weinig waarschijnlijk dat ooit meer dan 20% in het meerwaarde segment terecht kan komen. Eea zou betekenen dat we 1/5 van de Nederlandse productie overhouden als we in alle landen waarnaar we exporteren een meerwaarde positie weten vast te houden. Zelf hield ik hield dinsdag en woensdag twee verhalen. Eentje voor Wageningers in 'De Wereld' en eentje voor slagers. Daarin probeerde ik dat andere, meer postmoderne beeld van marketing te schetsen: er gaat heel veel geld zitten in dingen die niets met eten te maken hebben. Ik noem dat een systeemfout. Het systeem is topzwaar geworden in termen van marketingkosten, handelsmarge, presentatie, verwerking en distributie. Als je dat efficiënter kunt heruitvinden, hoeft eten aan het eind van de keten niet duurder te worden terwijl er in de eerste twee stappen (boer en verwerker) van de keten meer verdiend kan worden en er dus geld is voor de noodzakelijke innovaties waar de minister - terecht - om vraagt, maar leidt tot een nogal andere manier van denken. Mocht iemand een boerenversie van het slagersverhaal (uitgewerkt tot een strategie) willen horen: ik ga uitproberen of het over de buehne te krijgen is op 8 april in een ledenbijeenkomst van LTO Noord.

 • no-profile-image

  Han

  Mevr. ten Have Mellema, Ik hoorde net dhr. Kalbsfleisch van de NMa zeggen dat ze ook moeten waken dat er geen zaken onder de kostprijs worden verkocht door een te geconcentreerde aankoop zijde. Zou de landbouw hier niet eens op moeten wijzen, nu nagenoeg de hele landbouw op het noordelijke halfrond structureel in de rode cijfers zit!!!. Het moet niet nog enkele jaren zo doorgaan, want dan komt de voedselvoorziening voor dehuidige wereldbevolking in gevaar laat staan voor de op staple staande uitbreidng van de bevolking die volgens de economen nodig is om de economie te laten groeien. Hoe laten we de economie groeien met een te kort aan grondstoffen????

 • no-profile-image

  beurtschipper

  Die Piet Wisse is hierover begonnen pontbaas. Weet je meteen waarom wij jullie land-rotten noemen!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Goeie vraag Erik. Een cooperatie die jaarlijks voor honderden miljoenen euro's omzet draait en weet ik hoeveel winsten maakt over de rug van leden die niet eens een kostendekkende kiloprijs krijgen uitbetaald, mag op zijn zachtst gezegd wel 'verdacht' genoemd worden. Daarom vroeg ik me zojuist in het forum "Goedkope retoriek van professor Van der Ploeg" af, hoe dat eigenlijk zit met de winsttoedeling naar de leden-melkleveranciers van Campina. Als die boeren over de bedrijfsjaarwinsten het volle pond uitbetaald krijgen, dan komt de feitelijke netto-opbrengst per kilo er anders uit te zien. Toch?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Het is leuk om van gedachten te wisselen, dat kan zelfs vorming geven aan ons karakter!!!... Stel je voor, FC haalt alle melk op,9na 1 april 2015) Nordmilch (de grootste poederproducent van Duitsland) zegt hetzelfde. Dat betekent; vrije markteconomie, dan gaat niet alleen het recht van de sterkste gelden, maar ook, het ''recht'' van de slimste!!!... Wat dat betekent mag een ieder voor zichzelf uitzoeken. Gisteren las ik op de agd-site dat de Rabo geen krediet meer geeft voor nieuwbouw!!!... De toekomst is niet meer berekenbaar/voorspelbaar, al onze ambitie's ten spijt!!!...

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Piet Slingeland, ook ik volg al tijdenlang de mondiale expansionele diarree van Willy van Bakel. In mijn optiek is hij 'the worst of all the bad' en het zal beslist niet erg lang meer duren voordat hij zich ongenadig verslikt in zijn eigen onverzadigbare gulzigheid. Besef wel welk een tsunami aan vernielingen zo'n ondernemers all over the world aanricht. Ik noem hem altijd 'de Bernard Matthews van de melkveehouderij'. De wereld en de mensheid verdienen béter!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Koetje Boe, nog wat over de vrije-markt-economie. Tot nu toe en dat duurt nog tot 1 april 2015, is er voor de melkveehouderij in de EU een geleide economie. Maar!!!, de subsidie's zijn al gekort en het quotum is al verruimd!!!... In verband met de zachte landing voor 2015. Bovendien zijn de gesprekken met de WTO (world trade organisation) in een ver gevorderd stadium. De voormalige sowjet-unie is failliet gegaan aan de geleide economie. China heeft de communistische dictatuur ingeruild voor een kapitalistische dictatuur. Dat betekent nu dat bijna heel de wereld te maken heeft of krijgt met de GLOBALISERING!!!!!..... Daar kan de EU niet meer omheen, mijns inziens. Dat betekent voor de toekomst; zwemmen of verdrinken, denkt o.g.t. groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Jan Peter van Doorn

  Ja hoor daar staat het weer, in mijn woorden: ....onderzoek toont aan dat in het hogere segment plaats is voor kwalitatief hoogstaande producten met veel toegevoegde waarde door betere marketing....
  In 1974 tijdens mijn eerste stappen in de reclame leerde ik al dat als het moeilijk wordt de oplossing is: premium priced, top of the market. (Hoge prijzen in de bovenkant van de markt) Sindsdien is het in die bovenkant aardig drukgeworden, iedereen wil daar wel zitten en leidt het niet direct tot veel betere resultaten. Wel tot veel hogere marketinguitgaven. Ook aardig natuurlijk.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Dick, ik moet donderdagochtend stervensvroeg de deur uit, bijna een diagonaal door filerijk Nederland maken en dan een werkbespreking bijwonen in Alkmaar. Mail me de gegevens maar, dan kijk ik wel of er een mouw aan te passen valt. Maar beloven kan ik niks want een Spotvogel is ook maar een mens!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Spotvogel en Beste Koetje Boe, het is voor mij een groot genoegen met jullie van gedachten te wisselen!!!... Uiteraard neem ik jullie serieus en voeg het een en ander toe op de harde schijf in mijn hersenpan. Toch blijf ik van mening dat de Wereld buiten Nederland niet stilstaat. Toekomst voorspellen blijft een onzekere aangelegenheid, dat is waar. Maar het is toch wel duidelijk dat FC en Rabo in de gaten krijgen dat zij ook niet weten uit welke richting de wind komt, of na de stilte zal komen. Mij rest nog dank aan onze Spotvogel, wegens de humor in uw laatste reactie!!!... Het heeft mijn lachspieren goed gedaan!!!... groetje's, piet.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Op papier, beste Piet. Ga maar eens in de Punjab, in Kashmir of op Sri Lanka kijken. Wat er politiek en organiek als "nationaal beleid" wordt verkocht betreft maar een paar % van land en bevolking. En dat is ook logisch, want er leven daar honderden miljoenen mensen ver beneden het bestaansminumum. Oké, dat is in de Chinese Volksrepubliek waarschijnlijk nog veel erger maar dat komt niet of nauwelijks naar buiten. Ik ben tegen neo-kolonialisme dus FC heeft in zulke landen niks te zoeken. En Willy van Bakel mogen ze wat mij betreft aan de Tamil tijgers voederen. Desnoods met een pittig FC-sausje erbij. Want anders is ie niet te pruimen!

 • no-profile-image

  Han

  Mevr. Verburg geeft aan dat de landbouw eigenlijk al 40 jaar in een overlevings strategie zit vanwege prijzen onder kostprijs. Op de vraag van Dick; "Wat moet hieraan gebeuren". Komt een half artikel met niets zeggende leuke ideeen die de boeren ookal 40 jaar horen. Waarom is er nooit een minister opgestaan om >de koe bij de horens te vatten<. Naar mijn idee is de onderbetaling van grondstoffen, agrarisch, delfstoffen etc. er mede oorzaak van dat we nu in een financiele crisis zitten. Als de overheid blijft pappen en nat houden, komt de gehele wereld orde in het gedrang.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Soms kan er inderdaad meer dan we weleens denken. Ook het fonds om de apparaten voor de verdoofde castratie te betalen was NMA proof. Tevoren hadden veel mensen er bedenkingen over en dachten dat dit niet zou lukken. Het heeft wel wat geld gekost om door een advocaat uit te laten zoeken wat wel en wat niet mocht. Uiteindelijk is het gelukt. Conclusie je moet je niet direct zeggen dat de NMA iets niet wil. Wat zaken uitzoeken kan weleens een oplossing brengen.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Schipper, als jij niks met land te maken wilt hebben, dan bemoeien wij ons niet met jouw water. OK?

 • no-profile-image

  erik

  Ik vindt het allemaal prachtige verhalen van mevrouw verburg. maar ik denk dat we het er zo langzaam wel over eens zijn dat het aanbod aanpassen op de vraag de enige manier is om een boterham te verdienen in welke sector dan ook. (dus ook in de binnenvaart, voor de schippers onder ons :-) ) maar ik denk dat wij ook met voor een groot deel de zelfde problemen zitten als een schipper, als die namelijk zn bood stil legt, kost ie alle dagen een klap geld, en komt er niks binnen. das bij een melkveehouder ook het geval, je hebt geld zitten in je productiemiddelen, leg je die stil, kosten ze geld. zet je je nieuwe kas half leeg kost het vaak ook meer dan dat de VERWACHTE prijsstijging goed zal maken.
  maar om even terug te komen op mn eigen sector, de melkveehouderij. als er al een productiebeperking komt, is het dan niet aan de fabrieken om dit te bewerksteliggen campina weet volgens mij prima wat zij het komend half jaar tegen redelijke prijzen kan afzetten met en wat er als niet renderende bulk weg moet. het lijkt mij een kwestie van communiceren om dit bij de boeren te krijgen. het is natuurlijk niet zo dat wij van de een op de andere dag 20% meer of minder kunnen leveren. maar gezien de prijsstijging in 2007 gaat het ook maar om een paar procent, tussen teveel en tekort. en als boeren toch door willen melken betaal je daar als fabriek wereldmarktprijs voor. Is dit geen id, een soort A en B levering, ik snap niet dat campina dit al heeft afgeserveerd, je vraagt je bijna af of een dergelijke cooperatie er nog wel voor de boeren is

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  We hebben het nu aan grenzen stellen aan een nationale of Europese productie. Wil je dat of kan je dat. De bedrijfsgrootte is in deze discussie niet leidend, ook een relatief kleine ondernemer kan buiten leveringsafspraken om gaan leveren.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Geachte Herkauwer, ik denk dat Willy van Bakel beter begrijpt hoe hij de Rabo bobo's moet overtuigen!!!... Het feit dat hij zich orie-enteerd in India betekend, dat hij het gras voor de voeten van FC-melkpoeder zal wegmaaien!!!... Of de Rabo hem ook in India terzijde zal staan behoort ook tot de mogelijkheden(de Rabo is multinationaal). De economie groeit daar in sneltreinvaart, dus; why not ???.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Het hangt er maar helemaal van af hoevér de individualistische groeistuipen worden doorgezet Piet. In ons land zal de realistische grens wel ergens rond de paar honderd melkbeesten liggen (ik ken er maar eentje van rond de 400), maar iemand als Willy van Bakel is natuurlijk compleet doorgeslagen met zijn overzeese expansiedrift. Die kan straks ontmanteld en wel gaan chillen op zijn uitvalsbasis in de Vredepeel. Ik wil maar zeggen: alles heeft zijn grenzen. Zélfs het boerenindividualisme!

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Ronald, kun je aangeven waarom je dat vindt?

 • no-profile-image

  geen boer

  ..optimale mix..slagen maken..tjsa veel verder dan tegeltjeswijsheden komt ze helaas niet. Nee, dan het verhaal van die Houben laatst, die weet wat praktijk is. Gerda heeft inderdaad liever de helicopter-view, 't is makkelijker als het allemaal wat vaag blijft.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  He verdorie, spotvogel: wat is nou belangrijker? Ik had je zo graag eens ontmoet! Het is echt een geweldig leuk programma: vrijwel alle geïnterviewden zijn aanwezig. Een uniek stel mensen, zeker als je ze tegelijk bij elkaar hebt.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Spotvogel en Beste Koetje Boe, als ik mij niet vergis is India de grootste democratie ter wereld!!!... En niet alleen dat, zij beschikken ook over de grootste middenstand ter wereld!!!... De kinderen van de middenstanders zijn heel goed geschoold; spreken bijna allemaal vloeiend engels en duits of frans als tweede vreemde taal !!!... Als ge India met China vergelijkt qua mensenrechten liggen zij duidelijk voor, qua infrastructuur liggen zij gemiddeld genomen nog achter China. Maar let op, die achterstand hebben zij binnen 10 jaar ingehaald. Bovendien zijn heel veel indiase middenstanders in de westelijke wereld actief. Daarom ben ik er van overtuigd dat India zeer snel een zware concurrent van FC-melkpoeder wordt in zuidoost-Azie!!!... Nu nog een gedachte/mening over de persoon Willy van Bakel; zijn manier van zakendoen is niet de mijne en zal die ook nooit worden!!!!!..... Dat past niet bij mijn karakter, groetje's, piet.

 • no-profile-image

  koetje

  Beste Piet,oud minister Brinkhorst zei dik 10 jaar geleden:wanneer melkveehouders nu met 10 cent quotumkosten kunnen melken dan moet dat ook kunnen met een 10 cent lagere melkprijs zonder quotumkosten.Ik vond toen dat hij hier wel gelijk in had alleen is dat dubbeltje inmiddels al een euro-dubbeltje geworden.De EU zegt dat er een vorm van interventie zal blijven als vangnet,deze interventie heeft er mede voor gezorgd dat eind jaren 70 de boter en poederbergen zijn ontstaan.Omdat dit onbetaalbaar werd is het melkquotum ingesteld en dit is toch een bewezen instrument gebleken om een redelijke melkprijs te behouden.Het is volgens mij niet uit te sluiten dat in 2025 de pakhuizen weer overvol zitten met alle gevolgen van dien.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Bernard Matthwes? Dat is toch die Engelsman die overal ter wereld mega-kalkoenfarms heeft en aan de lopende band veterinaire ziekten verspreidt?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Koetje Boe, het lijkt mij niet dat er in India zoiest als mededinging wettelijk geregeld is. Er is daar sowieso vrijwel niks geregeld. Maar de koe is er heilig en dat zou nog weleens de ondergang van Willy van Bakel kunnen worden!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Een naief verhaal over duurzaamheid van een meisje met mooie idealen. In de praktijk moeten we steeds harder werken voor de gewetenloze schoften van de retail, die worden gesteund door de NMA, met daar bovenop steeds meer regels en wetten van de overheid die ondernemen bijna onmogelijk maken.

 • no-profile-image

  Robert Bergenhenegouwen komkommerteler

  Citaat: "Mag dat dan allemaal van de NMA?
  Mijn stelling is dat er veel meer mag van de regels van de NMA dan nu wordt benut. Als blijkt dat we ons daarin vergissen en de regels en de mededingingsregels voor duizenden boeren anders zijn dan voor een handjevol veel grotere partijen, dan hebben we iets verkeerds gedaan met onze mededingingsregels. Als ze zo pervers zijn dat geen enkele agrarische producent kan overleven dan kunnen ze niet goed zijn en moeten we er wat aan doen."

  Ik vind dit geen misselijke uitspraak! Klasse we kunnen dit soort opstekers prima gebruiken. Maar wel daad bij woord voegen mevrouw Verburg. We zullen u nodig hebben en trekken om de volgende zinnen bij u aan de bel!

 • no-profile-image

  Piet Slingeland

  @ Han, de overheid blijft waarschijnlijk in zekere zin pappen en nathouden. Duidelijk is ook dat de regelgeving vanuit de overheid (in EU verband gezien) stapje voor stapje zal afnemen. Daarom moet elke boer/ondernemer zijn eigen boontje's doppen denkt, o.g.t.

 • no-profile-image

  koetje

  Dan mag Verburg om te beginnen de gang van zaken rond de fusie tussen FCDF en Campina wel eens laten onderzoeken.Hierin heeft de Europese mededingingsraad een grote invloed gehad,en die staan weer boven de NMA.

 • no-profile-image

  Ronald Kalter

  Een weinig inspirerend en hoopgevend verhaal, zelfs van een Minister in blesure tijd mag je meer verwachten.

 • no-profile-image

  koetje

  @ Piet Slingerland,hebben ze in India ook mededingingsautoriteiten?Volgens mij kun je nooit spreken van echte vrije markt-economie wanneer er door de overheid ingestelde consumentenbeschermings-instituten zijn zoals de NMA en de Europese variant waar mevr Kroes de eurocommissaris van was.Je kunt natuurlijk zeggen en denken van de Royal FC wat je wil,het is en blijft een coöperatie en dat blijft toch een producenten-vereniging en die mogen niet doen en laten wat ze willen,hoezo dan vrije-markt economie.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Piet, het is inderdaad een hachelijke, zo niet onmogelijke, zaak om mondiaal koffiedik of theewater te kijken. Dankzij het structurele wanbeleid van de Balkenbrijkabinetten in het eerste decennium van deze eeuw is dat zélfs Eurregionaal in onze eigen klerkprovincie al bijna onbegonnen werk. Dat blijkt maar weer eens uit de dikke stapel gebundeld oud papier, die volkomen overbodige (en derhalve zo snel mogelijk weg te saneren) top- en beleidsambtenaren als kwalijk geurende 1 aprilgrap over onze natie hebben uitgestort. Als er in dit land stevig gesnoeid, beknot en bezuinigd moet worden, dan in eerste instantie op driekwart van de overheidsinstellingen. Om te beginnen met de ambtelijke top en alles boven schaal 10. Want het is net als met het ruimen van zieke veestapels: onnut ambtelijk vee? Weg ermee! Als dan ook nog een compleet fout ministerie zoals LNV met wortel en tak wordt geruimd en de WUR weer gewoon de status van basis-freubelschool terugkrijgt, dan is onze nationale monetaire balans snel weer in evenwicht.

 • no-profile-image

  beurtschipper

  Wisse, wil jij je gvd niet met onze zaken bemoeien. Wie denk jij wel helemaal dat je bent? Wij kennen helegaar geen schepen uit de vaart nemen zakkewasser. Maar dankzij onze overheid en die klotebanken varen we tegenwoordig wel op half vermogen. Of nog minder.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Opvallend in het interview zijn kleine details die aangeven dat beleidsvisies langzaam verschuiven. Robert Bergenhenegouwen gaf het hieronder al aan mbt de NMa. Inderdaad is het vreemd dat supermarkten die zelfstandig zijn zich wel mogen verenigen in een inkooporganisatie, maar boeren dit veel minder mogen. Maar de mening van Mevr. Verburg is speciaal als je het vergelijkt met die van december in de Rode Hoed. Toen was het nog: "Als je doet wat je altijd al deed dan krijg je wat je altijd al kreeg". Kortom, boeren moeten zich instellen op een veranderende markt. Nu is er twijfel: als het niet lukt om daar op in te spelen, dan moeten we kijken naar de spelregels. Hetzelfde geldt voor het GLB. Er is een duidelijke kanteling van liberalisering naar de gedachte dat landbouw niet aan een volledig vrije markt kan worden overgelaten, kortom beleid dat die markt begeleid zodanig dat de effecten van die markt leiden tot een systeem wat gewenst is vanuit zowel producenten- als consumentenoogpunt.

 • no-profile-image

  beurtschipper

  Verdomme Veerman, waar mot ik me de moel dan mee spoelen? Met buitenwater soms? En wat hebben jullie eigenlijk helemaal met de binnevaart te maken?

 • no-profile-image

  lol

  Beurtschipper, lees eens goed wat er gezegd wordt... Piet wisse zegt dat ook de binnenvaart NIET collectief schepen uit de vaart mag halen.. oftewel hij is het volledig met je eens... Verder heb ik niet veel te zeggen over dit verhaal van Verburg zoals eveneens zij niks te zeggen heeft, alleen maar slapjanus gedoe. Politiek is alleen mooie woorden en geen concrete oplossingen. Ik heb deze week een vakblad binnengekregen waar ook de boer'n super omschreven werd, en ongeveer 68% van de landbouwers zag er wel wat in, alleen al omdat er dan in ieder geval geprobeerd werd de prijzen voor landbouwproducten te verbeteren... Een ding moet ik Verburg wel nageven, ze heeft een goed zicht op de historie en gezien dat de prijzen niet met de economie zijn meegegaan.

 • no-profile-image

  zwalker

  Je hebt gelijk Lol. Verburg is al bijna historie!

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Maar stel dat afspraken van de NMa in verregaande mate mogelijk zijn. Arend Otten, die overal zijn reclame rondstrooit op deze website, zoekt ook naar zo'n model. Ik geloof er eigenlijk niet zo in. Als alle melkveehouders 53 cent zullen krijgen in ruil voor productie vermindering, wie let mij dan, als nog-niet-melkveehouder, om eventjes 5 miljoen liter te gaan produceren voor 40 c voor een particuliere fabriek

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Piet, je slaat de spijker op zijn kop. Je buurman is je grootste probleem (en omgekeerd, want ik wil niks lelijks zeggen over je buurman). Boeren denken dat ze tegen het systeem kunnen spelen en verpesten het daarmee voor elkaar. Dit is het zgn. Prisoner's Dilemma. Je bent beter af als je samen speelt, maar vertrouwt de ander niet. Het liefst zouden boeren als collectief een beetje te weinig produceren, maar vanwege dat onderlinge wantrouwen produceren ze teveel. Bij grote marktvraag is dat geen probleem en op langere termijn zal het ook geen probleem zijn. De vraag is alleen hoe je de korte en middellange doorkomt. Ik vrees dat het antwoord 'heel moeilijk' is.

 • no-profile-image

  Han

  Zou mevr. Verburg zich realiseren dat in het oog van de orkaan (bui) >altijd WINDSTILTE< heerst? Zo ja dan gaat ze uit van een desatreuze verandering. Als het oog van de orkaan (storm) voorbij is komt altijd de nastorm en daarna komt de >Verandering< de weder opbouw van de pijnhoop. Als de minster het zover wil laten komen, staat de landbouw nog wat te wachten.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Misschien is het heel individualistisch wanneer je je product voor minder aanbiedt dan de buurman doet, maar het lukt niet om collectieve afspraken te maken. Wanneer de FrieslandCampina aan productieregulatie gaat doen, gaat de boer die fors wil groeien misschien leveren aan DOC of zelfs aan de Bel Group of een andere particuliere fabriek. Er is door de productiebeperking van FC immers voldoende vraag naar zuivelproducten. Zo daalt de melkprijs weer snel tot dichtbij de kostprijs, zoals spotvogel ook noemt. Dan kan je wel een mooi verhaal houden over afstemmen van vraag en aanbod, maar daar moet je dan ook oplossingen voor bieden. Het is mogelijk om dit door de overheid te laten reguleren, maar er is met elkaar afgesproken om dat in de toekomst niet meer te doen. En al laten we het door de overheid reguleren, dan maken we met elkaar de productierechten zo duur dat de kostprijs weer stijgt. Je kunt het van de gekke noemen dat boeren beneden de kostprijs verhandelen, maar degene die verkoopt doet het toch echt zelf. De schuld neerleggen bij de industrie en groothandel vind ik niet terecht.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Piet, ikzelf leg de schuld niet bij de industrie en groothandel, want primair zijn de boeren debet aan de slechte prijs-kostenverhouding omdat zij zich in een onprofijtelijke en niet slagvaardige vermarktingssituatie hebben gemanoeuvreerd. Daaraan zijn zij zelf- of béter hun standsorganisaties- schuldig. En dat is grotendeels weer een gevolg van het sterke individualisme. Er loopt trouwens ook een forum over dit onderwerp onder "Goedkope retoriek van professor Van der Ploeg".

 • no-profile-image

  Piet WIsse

  Ja, maar de standorganisatie vertolken de boeren. Als je als veehouder gaat roepen jamaar, de standorganisaties, had je in een eerder stadium de keus voor productiebeperking moeten aanmoedigen. Maar zoals wat de EDB is misschien wel sympathiek, maar wie houdt de ondernemers tegen die buiten deze organisatie omgaan?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Nou Piet Slingeland, ik zie elders op deze webpage dat Rabo VS 54.4 miljoen dollar leent aan Vreba Hoff! Kennelijk zien ze meer in één Willy van Bakel dan in de hele Nederlandse melkveesector. Dat zou te denken moeten geven!

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Spotvogel, Herkauwer en Piet Wisse, komen jullie er ook live bij op 1 april? (die dag is echt geen grap).

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ik zou best, net als Pietje Planten, een pimpelpaars peterselieplantje willen komen verpotten Dick, maar ben op 1 april helaas verhinderd.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Boeren zijn je reinste individualisten! Ze gedragen zich als koning op eigen erf, zijn allemaal schatplichtig aan dezelfde leenheer, laten hun belangen behartigen door dubbelroluitbaters en hebben van solidairiteit met elkaar nog altijd geen fabriekskaas gegeten. Daardoor zijn zij makkelijk tegen elkaar uit te spelen en dat gebeurd dus ook aan de lopende band. Piet, als jij bijvoorbeeld zo'n 'miljoenendeal' weet te sluiten met zuivelfabriek A en daaraan voor dertien cent beneden de richtprijs jouw melk af zet, dan duurt het echt niet lang of fabriek B vindt een veehouder die het voor nog een paar cent minder doet. Fabriek C blijft niet achter en voor men het weet is de landelijke richtprijs met 20 cent of meer gekelderd. De enige manier om echt uit de harde wind te komen is, zoals Dick al terecht stelt, om veel collectiever te gaan werken en ervoor te zorgen dat het aanbod (de primaire productie) zodanig op de vraag (markt) wordt afgestemd dat er een verantwoorde prijs bedongen kan worden. Die prijs moet naar redelijkheid kostendekkend zijn en bovendien aan de boer en zijn gezin goede leef- en toekomstmogelijkheden bieden. Zo'n prijs zou dus nooit gedicteerd moeten kunnen worden door fabrieken of supermarktketens die er alleen maar op uit zijn om zo goedkoop mogelijk in te kopen en zo winstgevend mogelijk te verhandelen. Het is natuurlijk van de gekke als de boer beneden de kostprijs moet produceren om industriëlen en grootgrutters in staat te stellen om superwinsten te boeken. Maar dat is wél de dagelijkse realiteit!

 • no-profile-image

  Piet WIsse

  OK spotvogel, dat de marges klein zijn (of zelfs negatief met een matige kostprijs) kun je de boeren aanrekenen. De standsorganisatie zou ik er buiten willen laten, als ondernemer moet je volwassen genoeg zijn om zelf 100% achter je keuzes te staan. Het individualisme kun je boeren verwijten, al haal je er mi ook secundaire zaken bij. Toch is juist de meest individualistisch veehouder vaak succesvol geweest in groei van winst en omzet. Het is in een speelveld van individualisten gewoon de beste strategie gebleken.

 • no-profile-image

  koetje

  Voor een niet door de overheid opgelegde productie beperking heb je juist wel je standsorganisaties nodig.Het is wel weer merkwaardig dat een initiatief als milkmarketing.com afkomstig is van een melkquotumhandelaar.Dan bekruipt mij al snel een iets wantrouwend gevoel.Op zich is de EDB wel een goed initiatief maar probeer alle boeren maar eens op een lijn te krijgen.Daar zijn mensen voor nodig met een uitstekende overredingskracht en die zijn er niet zoveel in de landbouw.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Beurtschipper, ga jij voortaan eerst je mond eens spoelen voor je reageert. OK?

 • no-profile-image

  Wim

  Gerda is politicus en die kunnen met veel woorden weinig zeggen. Positieve uitzondering is haar antwoord op de vraag van Dick: "Mag dat dan allemaal van de NMA?". Haar antwoord luidt: "Mijn stelling is dat er veel meer mag van de regels van de NMA dan nu wordt benut". Maria Litjens (WUR) heeft op een bijeenkomst van de DDB op 15 maart in Heelweg een aantal interessante dingen gezegd over de ruimte in de regels die nu niet benut worden. Zij stelt dat producentenorganisaties volgens EU recht mogelijk zijn. Landelijk of over landsgrenzen heen. Ook dat regels voor producentenorganisaties vóór de mededingingsregels gaan. Producentenorganisaties mogen afspraken maken over hoeveelheid en prijs. Volg de koppeling: http://www.ddb.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=1002&Itemid=132 en luister eerst naar het derde videofragment "producentenorganisaties - LNV en conclusies". NL en de EU hebben nog geen toetsingskader om een aanmelding van een producentenorganisatie te beoordelen. Wanneer een producentenorganisatie zich op dit traject begeeft zal NL en de EU dus haar ware gezicht moeten laten zien.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Verburg blijft wel sterk wijzen op successen zoals de Volwaard kip, streekproducten en het sterrenvlees bij de Albert Heijn. De gangbare productie maakt evenwel het gros van de productie uit, iets waar zij mijns inziens onvoldoende aandacht voor heeft. Ze maakt wel de volgende, razend interessante, opmerking: “Ze moeten goede afspraken maken over wie wat doet, hoeveel en van welke kwaliteit (…)Mijn stelling is dat er veel meer mag van de regels van de NMA dan nu wordt benut.“ Toch leert de praktijk dat afspraken zoals de DDB die wil maken over het niet-leveren van melk niet toegestaan zijn. Ook de binnenvaart mag niet collectief schepen uit de vaart halen. Ik ben dan ook benieuwd welke mogelijkheden zij ziet.

Laad alle reacties (52)

Of registreer je om te kunnen reageren.