Home

Achtergrond 351 x bekeken

Geen nieuwvestiging in LOG

Er komt een stop op nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven in de Brabantse LOG-gebieden. Een motie van die strekking ingediend door CDA, VVD en PvdA werd unaniem aangenomen.

Over twee jaar wordt dit besluit geëvalueerd. Een uitzondering wordt gemaakt voor bedrijven die al in een verplaatsingstraject zitten. De Provinciale Staten zijn verder in grote lijnen akkoord met de voorstellen die Gedeputeerde Staten vorige week hebben bekendgemaakt. Er komt een bouwblokbegrenzing van 1,5 hectare in de verwevingsgebieden. Voor bedrijven die al aan de grens van 1,5 hectare zitten komt er waarschijnlijk een verruiming om te voorkomen dat ze in de knel komen met de komende welzijnseisen. In de LOG’s bestaat de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden door te groeien tot 2,4 hectare. Het aantal LOG’s wordt beperkt. GS willen verder in Den Haag pleiten voor herinvoering van de compartimentering voor de handel in dierrechten.

De Staten hebben ook de voorgestelde bouwstop voor geiten en schapenbedrijven aangenomen. Verder is een motie aangenomen waarin GS wordt opgedragen uit te zoeken welke LOG’s verder ontwikkeld kunnen worden en verder uit te zoeken hoeveel bedrijven zich hebben gemeld voor hervestiging. De Staten hebben meteen een voorbereidingsbesluit aangenomen waarin de belangrijkste besluiten zijn vastgelegd. Dat heeft tot gevolg dat de bouwaanvragen die vanaf vandaag zaterdag worden ingediend voorlopig worden aangehouden. Ze zullen worden getoetst aan een nieuwe definitieve Verordening Ruimte waarin de nieuwe regels definitief worden vastgelegd. Aanvragen die al zijn ingediend, worden aan de oude regels getoetst.

Met hun stop op nieuwvestiging willen CDA, PvdA en VVD de zeer grote intensieve veehouderijbedrijven een halt toe roepen. CDA woordvoerder Conny Kerkhof zegt op deze manier ook te willen voorkomen dat er veel leegstand ontstaat op het platteland. “Er staan heel veel bedrijven te koop van stoppende veehouders. Er zijn dan dus genoeg mogelijkheden om aan een andere locatie te komen. Je voorkomt zo ook voor een belangrijk deel verpaupering.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.