Home

Achtergrond 565 x bekeken

'Geen afschot van ganzen in weidevogelgebieden'

De provincie moet in de broedperiode van weidevogelgebieden geen ontheffing verlenen voor de afschot van ganzen.

Dat stelt LTO Noord naar aanleiding van nieuwe beleidsregels ter uitvoering van de Flora- en Faunawet. Weidevogelbeheer krijgt van de belangenbehartiger de prioriteit.

"Normaal gesproken schieten we juist graag op ganzen", aldus Peet Sterkenburgh, bestuurder van LTO Noord provincie Friesland. "De schade door ganzen liep alleen in onze provincie vorig jaar al op tot ruim 200.000 euro." Het schieten jaagt echter weidevogels weg.

Boeren in het open Noorden krijgen vaak een vergoeding voor het in stand houden van de weidevogelpopulatie. De broedperiode duurt van 1 mei tot 15 juni.

"Aan de ene kant wordt van ons verwacht dat we alle middelen, dus ook het geweer, inzetten om de schade door overzomerende ganzen zoveel mogelijk te beperken", aldus Sterkenburgh.

"Terwijl we aan de andere kant voor de maatschappij inspanningen willen leveren voor een zo succesvol mogelijk weidevogelbeheer. Dat botst. We kunnen niet schieten." Omdat de provincie een ontheffing verleend voor het schieten op ganzen vergoed het Faunafonds geen schade die door ganzen wordt veroorzaakt.

Tenslotte is LTO Noord van mening dat de ontheffingvoorwaarde die de provincie stelt, het plaatsen van vlaggen of linten om ganzen te verstoren, zinloos is. "Ze zijn niet effectief als verstoringsmiddel en de grondgebruiker wordt op kosten gejaagd."

Bij het verjagen van kraaien schieten de boeren ook liever niet. Sterkenburgh pleit er daarom voor de inzet van kraaienvangkooien weer vrij te geven. Sinds een jaar moet hiervoor ontheffing worden verleend.

Of registreer je om te kunnen reageren.