Home

Achtergrond 550 x bekeken

Fosfaatheffing voor fruitteler die grond composteert met fosfaatrijke eendenmest

De naheffingsaanslag fosfaatheffing voor een fruitteler die grond composteert met fosfaatrijke 'eendenmest' blijft in stand.

Dit is de uitkomst van een procedure die uiteindelijk door de Hoge Raad is beslist.

Kort samengevat is de aan de Hoge Raad voorgelegde zaak de volgende:

Belanghebbende, X, heeft een fruitteeltbedrijf met 13,84 hectare grond. In 2002 heeft hij de grond gecomposteerd met mest afkomstig van het bedrijf van mevrouw A. Over 2002 doet X aangifte mineralenheffing volgens de forfaitaire methode. Omdat mevrouw A aangifte doet volgens de verfijnde methode, is de hoeveelheid fosfaat in de aangeleverde mest in 2002 via bemonstering en analyse bepaald op 23,9 kg. fosfaat per 1000 kg. Omdat de fosfaatwaarde erg hoog is ten opzichte van de waarde in voorgaande jaren, trekt X de waarde in twijfel en vecht hij de naheffingsaanslag fosfaatheffing aan.

Hof Arnhem (25 februari 2009, nr. 07/00383) houdt de naheffingsaanslag fosfaatheffing in stand omdat X niet aannemelijk maakt dat de analyse van de hoeveelheid fosfaat in de aangeleverde eendenmest onjuist is. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat tussen partijen niet in geschil is dat de monsterneming is uitgevoerd door een bevoegde monsternemer en dat de analyse is uitgevoerd door een erkend laboratorium. De door X voorgestane fosfaatwaarde 10 kg fosfaat per 1000 kg eendenmest blijkt een gemiddelde waarde te zijn; ook hogere fosfaatwaarden zijn voorgekomen. Verder kan het fosfaatgehalte variëren onder meer door de tijdsduur van de opslag van de mest. En tot slot sluit het hof niet uit dat de aangevoerde mest geen eendenmest maar scharrelkippenmest is geweest, omdat de fosfaatwaarde daarvan overeenkomt met de geanalyseerde fosfaatwaarde.

De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO). De uitspraak van het Hof Arnhem blijft in stand.

Meer informatie:
Hoge Raad, 26 februari 2010, nummer 09/01517
Hof Arnhem 25 februari 2009, nummer 07/00383

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.