Home

Achtergrond 307 x bekeken 1 reactie

Flexibele mengplicht vraagt meer studie

Rob Vierhout vindt een flexibel systeem voor verplicht bijmengen van graan voor bio-ethanol interessant. Evenwel plaatst hij er kanttekeningen bij.

Europese boeren worden geconfronteerd met alsmaar dalende graanprijzen. Daar komt nog bij dat het nieuwe EU-landbouwbeleid een einde zal maken aan het huidige interventiesysteem. Het is dan ook begrijpelijk dat wordt gezocht naar een systeem dat een stukje afzet- en prijszekerheid kan geven aan landbouwers. Volgens LTO kan dat worden bereikt door het Europese biobrandstoffenbeleid te gebruiken als hefboom voor het instellen van een zogeheten flexibele bijmengingverplichting.

De centrale gedachte is om in tijden van lage graanprijzen graan uit de markt te halen. Dat graan is dan voorbestemd voor de productie van bio-ethanol waarvan dan meer kan worden bijgemengd in benzine. Bij hoge graanpijzen moet het graan eerst en vooral worden aangewend voor voedselproductie. Het idee is interessant genoeg om te bestuderen en het LEI doet dat nu.

Stabiliteit in prijsvorming is van groot belang voor de boeren, maar natuurlijk ook voor bio-ethanolproducenten. Mogelijk draagt dit idee daartoe bij. Maar voordat we zover zijn, zullen er eerst nog enkele vraagtekens moeten worden weggepoetst. Laat ik er een aantal noemen.
De marktprijs van ethanol wordt in eerste instantie niet bepaald door de hoogte van de graanprijzen, maar door de meest economische ethanolproducent (Brazilië); de importheffing op ethanol en de brandstofproducenten (niet de brandstofprijs). Een nieuw interventiemechanisme zal hiermee rekening moeten houden. Nederland is overigens het enige land in de EU dat uitsluitend Braziliaanse ethanol gebruikt. Van de Nederlandse markt zullen de akkerbouwers dus niet vet worden.

Vanaf 2020 is er in de EU een minimaal verplichtend gebruik van hernieuwbare energie voor transport. Flexibiliteit aan de instroomkant (granen) betekent niet vanzelfsprekend dezelfde flexibiliteit aan de uitstroomkant (ethanol). Diezelfde EU-wetgeving vereist vanaf volgend jaar dat alle gewassen voor het gebruik van biobrandstoffenproductie op duurzame wijze moeten zijn geteeld. Die eisen zullen ook gelden voor graan dat zou vallen onder de 'brandstofinterventie'.

Misschien zou het niet zo’n gek idee zijn om het flexibele bijmengverplichtingsidee te gebruiken om strategische biobrandstofvoorraden aan te leggen. We hebben per slot van rekening ook strategische olievoorraden, dus waarom geen biobrandstofvoorraden. Slaan we dan niet twee vliegen in één klap?

Rob Vierhout is secretaris-generaal van eBio, de Europese belangenorganisatie van bio-ethanolproducenten

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Harry

    LTO toch. Waarom zien je niet in dat een volumeregulerend plan niet de oplossing kan zijn wanneer jullie toekomstige open grenzen nog steeds als feit beschouwen?

Of registreer je om te kunnen reageren.