Home

Achtergrond 201 x bekeken

Brabant: minder LOG’s en kleiner bouwblok

De provincie Noord-Brabant moet grenzen stellen aan de intensieve veehouderij.

Het bouwblok moet beperkt worden tot 1,5 hectare en ook het aantal landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) moet omlaag. Dat staat in een voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant. Provinciale Staten debatteren vrijdag 19 maart over een burgerinitiatief over megastallen. In aanloop naar dit debat heeft GS enkele voorstellen gedaan om de groei van de intensieve veehouderij te beperken.

GS wil onder andere de maximale omvang van een intensieve veehouderij beperken tot 1,5 hectare. In LOG’s kan onder strikte voorwaarden een bouwblok van 2,4 hectare toegestaan worden. Nu is de maximale omvang van een bouwblok in een LOG of verwevingsgebied 2,5 hectare.

Daarnaast stelt GS voor om het aantal LOG’s in de provincie terug te brengen van 48 naar 34. In deze gebieden moet het aantal nieuwe intensieve bedrijven beperkt worden. Nieuwvestiging is dan alleen mogelijk als een bedrijf uit de regio naar een LOG moet verplaatsen en er geen bestaande locatie beschikbaar is.

”Louter schaalvergroting om kostenreductie is een heilloze weg”, motiveert gedeputeerde Ruud van Heugten het voorstel van GS. ”We willen in Brabant ruimte bieden aan duurzame ontwikkelingen binnen de agrarische sector, inclusief de intensieve veehouderij. Aan een sector die omschakelt naar duurzaamheid, energieneutrale bedrijfsvoering en met een stevige reductie van de milieubelasting.”

Provinciale Staten bespreken komende vrijdag het burgerinitiatief ’Megastallen Nee’. Het burgerinitiatief werd in juli 2009 met 33.234 handtekeningen ingediend. In aanloop naar het debat werden al verschillende keren spraakmakende voorstellen naar buiten gebracht. Zo sprak de provincie in januari van dit jaar over het terugbrengen van de compartimentering van productierechten tussen Noord- en Zuid-Nederland om de groei van het aantal dieren in Brabant te beperken. Dit voorstel deed vooral in de varkenshouderij veel stof opwaaien.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.