Home

Achtergrond 215 x bekeken

Winst behaald bij verkoop woonboerderij belast bij man

De winst behaald met de verkoop van een woonboerderij en een kampeerterrein is belast bij de man en niet bij de vrouw.

Dit is de uitkomst van een procedure bij het gerechtshof Leeuwarden.

Kort samengevat is de uitspraak van het gerechtshof de volgende:

Een man en zijn echtgenote woonden in een woonboerderij met daarnaast een kampeerterrein. Sinds 1986 wordt op het kampeerterrein een camping geëxploiteerd. De vergunning tot exploitatie van de camping stond sinds 1997 op naam van de man. Hij stond als ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hij heeft ook de administratie van de camping gevoerd. Verder stond hij ingeschreven bij de Belastingdienst als ondernemer voor de omzetbelasting en uitsluitend op zijn naam werden aangiften omzetbelasting gedaan.

In een controlerapport van de Belastingdienst is over de rol van de echtgenote binnen de onderneming opgemerkt: 'Zijn echtgenote, mevrouw A, deed hoofdzakelijk de camping.' De man heeft in zijn aangiftes IB de winst van de onderneming aangegeven.

In 2004 wordt het perceel met daarop de woonboerderij en het kampeerterrein verkocht voor een bedrag van € 375.000. Met de verkoop is de onderneming gestaakt. Met betrekking tot de aanslag 2004 stelt de man dat de onderneming niet aan hem, maar aan zijn echtgenote moet worden toegerekend. De winst behaald bij de verkoop is naar zijn mening belast bij zijn echtgenote.

Hof Leeuwarden geeft de man ongelijk. Uit de feiten vloeit volgens het hof voort dat hij rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende de onderneming. Verder beslist het hof dat zijn verzoek om een minnelijke taxatie terecht door de inspecteur is afgewezen. De inspecteur heeft daarmee geen rechtsregel of enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur geschonden. Het verzoek van de man gedaan in hoger beroep om zijn verplichting tot schadevergoeding ter zake van de verkoop van het kampeerterrein in aftrek toe te staan, staat het hof wel toe. Het Hoger beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie:
Hof Leeuwarden 12 januari 2010, 08/00096, LJN BL0663
Rechtbank Leeuwarden 1 april 2008, nummer AWB07/846

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.