Home

Achtergrond 321 x bekeken 1 reactie

Project voor ontwikkeling energieneutrale stal

De ontwikkeling van een energieneutrale of mogelijk zelfs een energieproducerende stal. Dat is het doel van het project Enervatiestal.

De commissie varkenshouderij van het PVV heeft een subsidie voor dit project goedgekeurd.

Dit jaar is het de bedoeling dat er verschillende pilotprojecten worden opgezet op varkensproefbedrijf Sterksel. Die pilotprojecten zijn vooral bedoeld om bezoekende varkenshouders te inspireren om mee te denken. Het kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe technieken voor de verwarming van biggennesten. Hierbij denken de onderzoekers er over om de warmte van varkens via een verwarmoppervlak te gebruiken voor de verwarming van zogende biggen.

Toepassing van kleine windturbines op varkensstallen is een andere mogelijkheid. Ook valt er te denken aan de plaatsing van zo’n windturbine in de uitgaande luchtstroom van de ventilator.

Ook toepassing van ledlampen in stallen kan energie besparen. Een onderzoeksvraag is hoe de varkens er op reageren en hoeveel energie er mee te besparen valt.

Energiewinning uit de bewegingen van dieren is ook een idee. Hierbij valt te denken aan het aanbieden van afleidingsmateriaal bijvoorbeeld in de vorm van een wroetsysteem, waaruit energie terug te winnen is.

Ook andere ideeën die energie opleveren, of waaruit energie terug kan worden gewonnen zijn welkom.

De onderzoekers willen dit jaar ervaringen opdoen en inzicht krijgen welke technieken eventueel perspectiefvol genoeg zijn om verder te ontwikkelen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    Weer nieuwe investeringen om het waar te maken. In Witrusland is dit probleem opgelost door een potstal met compostering van mest en stro d.m.v. speciale bacterieen, zodat eventuele ziekte verwekkers geen kans krijgen. dit principe zag er toen ter tijd (1996) zeer positief uit. in deze stal geen varkens lucht, geen kou ook niet bij - 20 C. Uitmesten na afleveren van de varkens met bobcat of frontlader. investering in stallen en energie een fractie van wij gewend zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.