Home

Achtergrond 271 x bekeken

Perceelsregister niet later

De aanpassing van het perceelsregister wordt niet uitgesteld. Minister Gerda Verburg verwacht dat Brussel torenhoge boetes zal opleggen als zij niet aan de opdracht voldoet.

Zij is wel bereid meer maatwerk te leveren aan boeren die het oneens zijn met de correcties.Een meerderheid van het parlement wil, in navolging van LTO Nederland, uitstel omdat de doorgevoerde aanpassingen van het perceelsregister vaak niet kloppen. Daar kan volgens Verburg echter geen sprake zijn; Nederland loopt dan het risico een boete van maximaal 80 miljoen euro te krijgen en alle ten onrechte betaalde toeslagen te moeten terugbetalen.

In plaats van uitstel doet zij wel een aantal handreikingen. Boeren hoeven niet zelf de correcties aan te brengen, maar kunnen Dienst Regelingen (DR) de opdracht geven opnieuw te komen meten. De uiterste datum voor aanpassingen is 15 mei.

Daarnaast mogen sloten tussen twee percelen tot maximaal 4 meter worden meegerekend, evenals de schuin aflopende kant van een stuk land dat aan het water grenst. Ook wil Verburg ter compensatie van de kleinere oppervlakte voor weidevogelbeheer het budget voor de Subsidie agrarisch natuurbeheer (SAN) en de vergoedingen voor probleemgebieden verhogen met ten hoogste 2 miljoen euro.

Zowel de Kamer als LTO nemen genoegen met die toezeggingen, mits Verburg er streng op toeziet dat de problemen op deze manier worden opgelost en zij daarover rapporteert.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.