Home

Achtergrond 346 x bekeken 2 reacties

Koplopers in verduurzaming moeten de ruimte krijgen

De campagne Meld mythen anoniem van Stichting Natuur en Milieu riep veel reacties op van voor- en tegenstanders. Natuur en Milieu wilde een statement maken en discussie aanzwengelen. Sijas Akkerman reageert op een aantal kritiekpunten.

De agrarische media hebben de afgelopen week veel geschreven over de nieuwe landbouwcampagne van Natuur en Milieu Meld mythen anoniem. We zijn blij met de meer dan 150 reacties via onze website. Veel Nederlanders (waaronder waarschijnlijk veel agrariërs) maken zich sterk voor een gezonde toekomst van de landbouw in Nederland. Natuur en Milieu doet dat ook. Soms is daar in onze ogen een prikkelende campagne voor nodig.

Natuur en Milieu maakt zich sterk voor een duurzame en economisch sterke landbouw in Nederland. We zien zeker dat de landbouw verduurzamingsstappen maakt. En tegelijkertijd kunnen die stappen groter of sneller gezet worden. Koplopers uit de sector geven dat ook voortdurend aan. Varkenshouders, zuivelbedrijven, supermarkten, slagers en tomatentelers waarmee wij samenwerken willen graag versnellen.

De politieke landbouwvoormannen en -vrouwen moeten dan wel het lef hebben om die ruimte voor hen te maken. We willen krachtig landbouw- en milieubeleid dat zorgt voor een kansrijke economische sector zonder verspilling en vervuiling. Met steeds maar opkomen voor de gevestigde belangen help je de landbouw niet vooruit. Het is in onze ogen tijd dat de politieke landbouwvoormannen en -vrouwen kiezen voor leiderschap op duurzaamheid. Onze campagne is daar juist op gericht.

Tegelijk is er discussie ontstaan over de mythes en de voorstellen die wij presenteren. Dat vinden we uitstekend. We gaan graag met iedereen in debat om de feiten boven tafel te krijgen. Daarom hieronder een reactie op de belangrijkste kritiekpunten. Van der Weijden (CLM) stelt in het AGD van 29 januari dat we de bijdrage aan klimaatverandering toerekenen aan de akker- en tuinbouw. Dat is niet zo. Onze brochure laat zien hoe elke sector verantwoordelijk is voor klimaatverandering; de veehouderij en plantaardige landbouw hebben beide een bijdrage. Veehouderij heeft zeker het grootste aandeel, maar ook in de plantaardige landbouw valt winst te boeken.

Het klopt ook dat het gemiddelde veevoer van melkkoeien weinig soja bevat, zoals Van der Weijden stelt. Maar voor kippen- en varkensvoer ligt dat beslist veel hoger. Daarnaast blijft het een hardnekkige mythe dat sojaschroot slechts een afvalproduct is. Zestig procent van de waarde van soja zit namelijk in het schroot. Los daar van vindt Natuur en Milieu dat iedereen verantwoordelijk is voor het verduurzamen van die soja.

Ook wordt geschreven dat boeren geen compensatie krijgen voor de meerkosten uit milieuregels, in reactie op ons statement dat ’de vervuiler betaalt’ niet geldt voor de landbouw. Boeren worden inderdaad niet direct gecompenseerd, maar ze krijgen wel inkomenssteun als ze zich louter aan de wet houden. Geen enkele sector kent zo’n steun. De sector draagt nog steeds flink bij aan de vervuiling van ons milieu, waarbij ook de normen worden overschreden. En dat betekent kosten voor de natuur, de overheid, waterleidingmaatschappijen. Natuur en Milieu vindt dat je voorwaarden moet koppelen aan deze inkomenssteun.

Tenslotte het punt hoe we de landbouwsector moeten bezien. Wij stellen dat de landbouwsector op milieugebied niet anders behandeld dient te worden dan andere economische sectoren. Natuurlijk zorgen boeren voor voedsel. Maar dan wel binnen de draagkracht van de aarde: dat kan best. Elektriciteitsbedrijven produceren stroom. Chemiereuzen plastic. Warenhuizen verkopen kleding. Dat zijn ook producten die ervoor zorgen dat we als mens kunnen (over)leven. Ook die sectoren moeten binnen de milieunormen produceren.

Landbouw is voor Nederland essentieel. En bovendien kennisintensief, deskundig en vitaal genoeg om de radicale slag naar verduurzaming te kunnen maken. De koplopers die wij op het land tegenkomen bewijzen dat. Zorg er met ons voor dat Nederland juist de boeren die grote verduurzamingstappen willen zetten daar ook echt de ruimte voor krijgen.

Sijas Akkerman is teammanager economie, landbouw en industrie bij Stichting Natuur en Milieu

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    lol

    Waarom geeft Natuur & milieu de boeren die investeren in verduurzaming geen steuntje in de rug door daarin mee te betalen? Dit lijkt mij een veel betere en vooral SNELLERE methode om duurzaamheid in te passen in de landbouw. Elke boer wil een perfect gesloten kringloop, maar de investeringen die daarvoor benodigd zijn, zijn erg hoog - dus geen betere concurrentiepositie - dus dan maar niet investeren...

  • no-profile-image

    Veehouder

    Laat sijas maar eens bewijzen dat hij gelijk heeft door te zorgen dat stichting natuur en milieu te gaan opheffen. Hoeven we niet meer te struikelen over hun korte termijn onzin.

Of registreer je om te kunnen reageren.