Home

Achtergrond 183 x bekeken 3 reacties

Kansen vrijkomende locaties onderbelicht

Overheden en organisaties van boeren zijn te krampachtig bezig met het ruimtelijke beleid voor landbouw.

Mogelijkheden op vrijkomende locaties raken zo onderbelicht, vinden Willem Rienks en Wim Meulenkamp, beide werkzaam bij ROM3D, onderzoeks- en adviesbureau voor het landelijk gebied.

Het aantal agrarische bedrijven in Nederland daalt. Tegelijkertijd worden blijvers steeds groter. Beide fenomenen hebben grote impact op het beleid voor ruimtelijke ordening. Veel gemeenten vrezen enerzijds het wegvallen van de landbouw als economische drager. Anderzijds worstelen ze met het fenomeen megastal.

Gemeenten en agrarische belangenbehartigers houden zich krampachtig vast aan vastgesteld (reconstructie)beleid. Omdat er nu eenmaal niets anders is. Dit beleid heeft echter een volkomen verkeerde uitwerking. Vroeger groeiden bedrijven geleidelijk. Hiervoor bestond draagvlak. Dankzij reconstructiebeleid is het mogelijk geworden ineens een nieuw bouwblok van 3 hectare vol te bouwen. Hiervoor is onder de bevolking geen draagvlak. Sterker nog, burgers zijn zeer argwanend geworden richting alle landbouwontwikkelingen. Gevolg is een bezwaarregen tegen alle agrarische uitbreiding.

Nieuwe technieken kunnen stallen grotendeels emissiearm maken. De noodzaak voor verplaatsing is daardoor vaak achterhaald. De afgelopen jaren zijn bovendien veel boeren gestopt. Nieuwe welzijnsregels zullen per 2013 opnieuw een golf van stoppers veroorzaken. Van deze stoppers zijn veel locaties geschikt voor hernieuwde agrarische ontwikkeling. Ontgin hiervoor geen veldkavels. Nieuwbouw op veldkavels lijkt in eerste instantie goedkoper en makkelijker. In praktijk valt dit tegen vanwege bezwaren en alle vergunningtrajecten. Uitgangspunt zou moeten zijn bestaande bouwblokken te benutten. Zorg daarbij voor een goede sloopregeling zodat vrijkomende locaties 'schoon' opgeleverd worden en nieuwe eigenaar een nieuwe start kan maken.

Overheid en agrobedrijfsleven moeten hierin samen op trekken. Het begint ermee gedetailleerd in beeld te brengen hoe de landbouw in een gemeente in elkaar zit. Wie stopt en wie gaat door? Welke plekken van stoppers bieden ruimte? Wat willen de stoppende boeren? Ga met ze praten. Hieruit zal blijken hoe stoppers en ontwikkelende blijvers het beste gefaciliteerd worden.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  geruimde geitenboer

  Hier spreekt iemand die wellicht hét probleem mbt megastallen onder de aandacht brengt. Het ineens realiseren van hele grote bedrijven geeft maatschappelijk veel meer druk dan het geleidelijk realiseren van zulke plannen. Echter als ondernemers locaties ontwikkelen wil men vaak aan het begin al weten wat de maximale omvang is omdat de omvang toch mede de kostprijs van het te produceren product bepaald zeker als je met vreemde arbeid werkt. Maar mijn complimenten voor diegene die dit stuk geschreven heeft.

 • no-profile-image

  kani Baal

  Diegene die zo nodig 3 ha varkensstallen wil gaat maar naar Midden en Oost Europa. Daar zijn ze nog naïef. De bevolking zal dat niet willen. En ondernemers die niet aan de maatstaven van de maatschappij willen voldoen zijn ten dode opgeschreven. De burgers moeten druk uitoefenen op de financierders van deze megastallen. De provincie Brabant komt al tot inkeer nu de rest nog....

 • no-profile-image

  m de lange

  De maatstaven van de maatschapy worden nu bepaald door de milieu organisaties in NL Zet deze eerst eens buiten spel zodat men eerst met de gemeenten kan overleggen wat en hoe het plan van aanpak zal zijn. Bestaande lokaties zijn vaak te dicht bij zgn burgerbebouing wat in de toekomst uitbrijding onmogelijk maakt Bij ons wordt bij een aanvraag van een bouverguning meteen gekeken naar een eventueele uitbrijding in de toekomst[verdubbeling]zodat je later niet alsnog in de problemen komt als het zover is.De zgn Conservation erias geven hierover direct een oordeel als de aanvraag wordt behandeld door de gemeenten.Gaan de conservation arias akoord dan is een bouvergunning vaak een kwestie van een of twee weken tot alles rond is[conservatian arias zijn het dagelijks bestuur van de overkoepelende milieuorganisaties]Hierdoor is uitbrijding na nieuwbouw altijd mogelijk op bestaande locatie of nieuwe locatie

Of registreer je om te kunnen reageren.