Home

Achtergrond 286 x bekeken

PVV handhaaft huidige werkwijze

De evaluatie van de eigen werkwijze en vergaderstructuur van het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft niet veel opgeleverd. De commissiestructuur wordt voorlopig niet aangepast, zo werd besloten tijdens de bestuursvergadering.

Het PVV heeft een aantal werkcommissies. Zo is er een commissie varkenshouderij, een adviescommissie varkens, een commissie kalverhouderij, een adviescommissie schapen en geiten enzovoort.

De commissies varkens, veehandel en vlees(waren)-industrie hebben een zogenoemde 88a-status. De commissies zijn voortgekomen uit het vroegere Landbouwschap (commissie varkens) het Bedrijfschap Veehandel en het Bedrijfschap Vlees(waren)-industrie. Deze drie commissies staan vermeld in het instellingsbesluit van het PVV en dat betekent dat ze niet zo maar zijn op te doeken of weg te reorganiseren. Ook wordt een deel van de heffingen die bijeen worden gebracht rechtstreeks naar deze commissies doorgesluisd.

Het productschapsbestuur heeft de sectorcommissies meer bevoegdheden gegeven om zelfstandig te besluiten over subsidie-aanvragen, onder voorwaarde dat er voldoende terugkoppeling is met het bestuur.

Voormalig Rabo-directeur Sjors Kruiper adviseerde het PVV twee jaar geleden om over te stappen op een meer verticale structuur met adviescommissies per sector. Er zouden verder werkgroepen ingesteld kunnen worden voor de brede onderwerpen die over alle sectoren heen gaan. Het dagelijks bestuur zou ingekrompen kunnen worden tot drie of vier mensen.

In eerste instantie werden deze adviezen van Kruiper breed omarmd door de bestuursleden. Toen het echt er op aan kwam, bleek het niet haalbaar om de adviezen onverkort door te voeren. De dragende partijen onder deze commissies 88a hechtten te zeer aan hun eigen organisatie.
In de praktijk is het PVV dan ook niet veel verder gekomen dan de bovenstaande delegatie van bevoegdheden aan de commissies en beperking van de vergaderfrequentie van het bestuur en enkele commissies.

Tijdens de vergadering van het PVV-bestuur woensdagmorgen sprak Siem Korver (Vion) zijn onvrede uit dat er zijns inziens nog steeds te veel commissies zijn en als gevolg daarvan te veel vergaderingen. De bemensing van de commissies overlapt nogal eens en ook komt het voor dat onderwerpen in meerdere commissies over tafel gaan.

PVV-voorzitter Steven Lak onderkent dit probleem. Lak speelt de bal echter terug naar het bestuur. ”Ik wil best veranderingen doorvoeren, maar ik moet wel worden aangestuurd door u”, hield hij zijn bestuurders voor.

”Het werkt anders dan in het bedrijfsleven, dan kun je als bestuurder de zaken van bovenaf regelen.” Op de opmerking van Lak werd nauwelijks gereageerd. De discussie werd beëindigd met de constatering dat de huidige werkwijze wordt gecontinueerd en dat aan het eind van volgend jaar weer wordt geëvalueerd.

Voorlopig ziet het er nog niet naar uit dat de structuur van het PVV wordt gereorganiseerd. Er zijn te veel mensen die hechten aan hun positie en bovendien is er tussen een aantal partijen sprake van gezond of ongezond wantrouwen.

Of registreer je om te kunnen reageren.