Home

Achtergrond 313 x bekeken

Milieuregels voor landbouw nu eindelijk samengevoegd

Den Haag – De al lang geleden aangekondigde wijziging van het Besluit landbouw milieubeheer lijkt er dan toch te komen. De wijziging regelt dat agrarische bedrijven minder vaak een vergunning hoeven aan te vragen.

Het levert een jaarlijks besparing voor het agrarisch bedrijfsleven op van naar schatting 43 miljoen euro. De ministerraad heeft eind vorige week ingestemd met een voorstel van milieustaatssecretaris Joop Atsma. Het besluit is voor advies naar de Raad van State gestuurd en moet nog worden goedgekeurd door beide Kamers.

Vorige kabinetten kondigden de wijziging van de milieuregels al aan. Volgens een woordvoerster van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IM) komt de ’nieuwe’ wijziging voor 95 procent overeen met plannen die er al lagen. Waar de 5 procent verschil in zit, kon zij niet zeggen.
Dat de wijziging met jaren vertraging wordt doorgevoerd komt volgens de woordvoerster door tussentijdse wijziging van de regels voor luchtkwaliteit en de milieu-effectrapportage (MER); deze hadden ook gevolgen voor het landbouw-milieubesluit.

Het besluit geldt vooral voor de kleinere landbouwbedrijven; zij moeten nog wel de beperkte milieutoets voor de omgevingsvergunning doorlopen. De grotere ’IPPC-bedrijven’ (minimaal 750 zeugen, 2.000 vleesvarkens of 40.000 stuks pluimvee) blijven wel vergunningplichtig.

Het uitblijven van het milieubesluit werd onlangs door agrarische adviesbureaus aangevoerd als een reden om boeren een half jaar uitstel te geven voor het op orde brengen van hun vergunningen. Dat is een eis om in aanmerking te komen voor het ’gedoogbeleid’ voor stallen; boeren hoeven daardoor pas in 2013 hun stallen emissiearm te hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.