Home

Achtergrond 249 x bekeken

Gibo Groep ziet betere resultaten vleesvarkenshouderij

Accountantsbureau Gibo Groep is redelijk optimistisch over de vleesvarkenshouderij.

Het accountantsbureau heeft berekend dat de resultaten over de eerste negen maanden van 2010 licht beter zijn dan een jaar geleden. Varkenshouders verdienden over die eerste negen maanden 9 euro meer per plaats dan vorig jaar.

De betere vleesvarkensbedrijven houden ruim 17 euro per plaats méér over dan het gemiddelde. Deze bedrijven behalen dit resultaat vooral door lagere aankoopprijzen van de biggen en hogere prijzen voor de vleesvarkens. Dat resulteert dan in een verschil in opbrengst van 17 euro per plaats.

Op een gemiddeld bedrijf met 2.500 plaatsen blijft zo een hoger bedrag van 43.000 euro over dat beschikbaar is voor de privé-uitgaven en voor aflossingen.

De verkoopprijs van vleesvarkens is met 11,5 euro per plaats gedaald, dit als gevolg van de lagere vleesprijs. De aankoopkosten voor biggen per vleesvarkensplaats liggen 13 euro lager. De voerkosten over die eerste 9 maanden zijn vier euro per plaats lager. Daardoor komt de voerwinst per plaats 5,5 euro hoger uit. Gecombineerd met de overige directe kosten van 50 cent per plaats resulteert een saldo van 5 euro per plaats.

De niet toegerekende uitgaven zijn 2 euro lager per plaats, vooral door de lagere mestkosten. De overige bedrijfsopbrengsten stegen met ruim een 1 euro per plaats.

Voor heel 2010 verwacht Gibo Groep een hoger resultaat van 9 euro per plaats. De uitgaven voor voer zullen wel groter zijn dan in de voorgaande kwartalen. De voerprijzen zijn fors gestegen. Daarentegen zijn de aankoopkosten voor biggen flink lager. De rente-uitgaven blijven nagenoeg gelijk. Er is echter niet genoeg geld beschikbaar om af te lossen.

Of registreer je om te kunnen reageren.