Home

Achtergrond 331 x bekeken

Verzuring van milieu gaat door

Ondanks dertig jaar verzuringsbeleid is er nog geen einde gekomen aan de verzuring in Nederland.

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in een studie over het beleid dat de afgelopen decennia is ingezet om de zure regen tegen te gaan. Uit de studie blijkt dat de bijdrage vanuit de landbouw aan de vermindering van de uitstoot van verzurende stoffen (met name ammoniak) aanzienlijk is afgenomen. Een groot deel daarvan is gerealiseerd door de invoering van de superheffing, die geleid heeft tot een inkrimping van de rundveestapel.

Verder heeft de verplichte onderwerking van mest meegeholpen en ook de invoering van mestquota. De onderzoekers stellen overigens dat een deel van de luchtvervuiling is weggenomen ten kosten van de kwaliteit van water en bodem. Ammoniak kan in aanzienlijke mate bijdragen aan verzuring. Maar eenmaal in de lucht werkt ammoniak juist neutraliserend. In de bodem werkt het echter als een verzurende stof. De chemische eigenschappen van de van de veehouderij afkomstige ammoniak hebben jarenlang tot bron van grote verwarring gezorgd, aldus het rapport. "vooral bij diegenen wier activiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan de ammoniakemissie."

De ammoniakemissie is sterk terug gedrongen. Desalniettemin is de uitstoot per hectare in Nederland nog steeds de hoogste in Europa. Hoewel in de jaren 80 van de vorige eeuw de alarmklok werd geluid over de Europese bossen, heeft de zure regen uiteindelijk niet geleid tot stervende Nederlandse bossen. Dat komt doordat de Nederlandse bossen minder grootschalig en gevarieerder zijn dan bij voorbeeld de Zweedse wouden. Bomen gingen niet dood, maar het ecosysteem in de bossen is wel veranderd. Korstmossen en bospaddenstoelen zijn sterk in aantal achteruitgegaan, terwijl er juist veel meer grassen, bramen en brandnetels groeien.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.