Home

Achtergrond 276 x bekeken

Vertraging doelen Kas als Energiebron

De doelstellingen van het programma Kas als Energiebron lopen circa drie jaar vertraging op.

Dat staat in het jaarplan voor 2011. Kas als Energiebron is een initiatief van het Productschap Tuinbouw (PT), LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van ELI.

De financiële crisis en lage gasprijzen hebben investeringen in duurzame energie flink doen teruglopen, aldus de participanten in het het jaarplan. De langetermijndoelstellingen voor 2020 blijven volgens het plan wel haalbaar, maar met extra inzet. Kas als Energiebron wil dat vóór 2020 klimaatneutrale en economisch rendabele kassen zijn ontwikkeld.

Naast het bouwen van energieleverende kassen heeft het programma als doel voor 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 48 procent te verminderen en het aandeel duurzame energie in de sector fors te vergroten.

Omdat de ambities voor 2020 wel blijven staan zal op twee punten extra inzet worden gepleegd: het ontwikkelen van rendabele zonnekassen en het verbeteren van vergunningverlening voor gebruik van bio-energie. De beschikbaarheid van biomassa en rookgasreiniging voor CO2-dosering moet ook verbeteren.

Uit de evaluatie van het Energie-Onderzoekscentrum (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau blijkt dat de glastuinbouw goed op koers ligt bij het realiseren van de doelen die de sector samen met de overheid heeft vastgelegd in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren. Ook de verbetering van de energie-efficiëntie ligt op koers en is sinds 1990 met 2,5 procent verminderd, evenals de reductie van de CO2-emissie die sinds 1990 met 23 procent is afgenomen. Het jaarplan komt op 16 november aan bod in de commissie energie van het PT.

Voor het komende jaar wil het programma hard blijven trekken aan het aardwarmtedossier. De bestaande garantieregeling voor misboringen is volgens het jaarplan nog steeds ontoereikend, en er wordt met het ministerie gewerkt aan een nieuwe regeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.