Home

Achtergrond 329 x bekeken

VWA: stop met snijden van pootgoed

De Voedsel en waren Autoriteit (VWA) adviseert telers te stoppen met het snijden van pootgoed.

De aanleiding voor het advies is de verdenking van ringrot op twee pootgoedbedrijven in Flevoland. Dit is de eerste vondst van ringrot dit jaar.

Eén van de twee verdachte bedrijven snijdt pootgoed voor andere telers, meldt de VWA. "Dit bevestigt het eerder gesignaleerde risico dat teelt van pootaardappelen slecht samengaat met dienstverlening aan aardappelpartijen van derden. Het snijden van pootaardappelen is een belangrijke risicofactor voor het opbouwen van een hoog besmettingsniveau van een partij en verspreiding naar andere partijen."

De VWA is bezig met een traceringsonderzoek. "Dat geeft uitsluitsel of het daadwerkelijk om ringrot gaat. De eerste definitieve uitslagen zijn op zijn vroegst over twee weken bekend. Tevens onderzoekt de VWA of de mogelijke besmetting zich verder heeft verspreid en wat de bron is."

Pootaardappelen die in contact komen met materialen of machines die eerder in contact zijn geweest met aardappelen van derden, lopen volgens de VWA het grootste risico op een ringrotbesmetting. "Dit blijkt uit de ringrotvondsten van de afgelopen jaren in Nederlandse pootaardappelen. De VWA adviseert pootgoedtelers om te zorgen voor een goede scheiding tussen teelt en verwerking van de eigen pootaardappelen en partijen aardappelen van derden."

Ringrot wordt veroorzaakt door de bacterie Clavibacter michiganensis subsp sepedonicus. De bacterie kan jarenlang in opgedroogd bacterieslijm op uiteenlopende materiaal blijven leven. Hout van kisten, die voor de opslag van pootaardappelen worden gebruikt, vormt volgens de VWA de grootste risicofactor. "Het grote risico voor verspreiding ontstaat door contact tussen partijen pootgoed en materialen die in contact zijn geweest met consumptieaardappelen van onbekende herkomst, zoals machines, opslagvoorzieningen en andere hulpmiddelen. De combinatie van pootaardappelteelt en -verwerking en dienstverlening voor derden voor de consumptieaardappelteelt en -verwerking is zeer riskant. Bij deze combinatie komen partijen consumptieaardappelen van uiteenlopende herkomsten indirect via voorwerpen (zoals kisten) in contact met pootaardappelen."

Volgens de VWA is dit risico het grootst bij transport van pootaardappelen in bulkwagens, waarmee ook consumptieaardappelen worden vervoerd. "Ook de opslag en sorteerwerkzaamheden van consumptieaardappelen op bedrijven waar ook pootaardappelen worden opgeslagen en verwerkt is een risico. Met name het gebruik van dezelfde kisten voor opslag van pootaardappelen en consumptieaardappelen is zeer risicovol."

Of registreer je om te kunnen reageren.