Home

Achtergrond 173 x bekeken 1 reactie

Tuinders hebben meer vertrouwen

Het optimisme onder tuinders is deels teruggekeerd.

Nog 63 procent van de tuinders ondervindt negatieve gevolgen van de economische crisis, maar dat is toch bijna 30 procent minder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een enquête van belangenorganisatie LTO Glaskracht Nederland. Met name de snijbloemensector kent volgens de enquête nog flinke financiële zorgen.

Aan de enquête deed bijna 40 procent van de leden mee. Binnen de gehele sector verwacht 53 procent van de respondenten in 2010 een positief bedrijfsresultaat te halen. Aan bedrijfsbeëindiging wordt nu nauwelijks meer gedacht, terwijl vorig jaar dat percentage op 50 procent lag.

Glasgroentesector

De respondenten vanuit de glasgroentesectore hebben het meeste vertrouwen in de toekomst. Van hen denkt bijna 60 procent dat een positief resultaat haalbaar is. Bij de snijbloementelers is dat ruim minder dan de helft.

In het seizoen 2010/2011 wordt door 41 procent van de respondenten geïnvesteerd. Het gaat in de meeste gevallen om vervangingsinvesteringen en dus niet om uitbreiding van het areaal. Slechts 10 procent investeert in nieuw glas en het betreft vrijwel uitsluitend glasgroentetelers.

Investeringen op het gebied van innovatie of duurzaamheid blijven volgens LTO Glaskracht Nederland flink achter. Nog een 15 procent van de ondernemers investeert hierin. Voor de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie is dit slecht nieuws.

Meer samenwerken

Volgens de enquête heeft 65 procent van de telers vertrouwen in de toekomst van hun bedrijf en de sector waarin ze acteren. Opvallend is dat uit de enquête blijkt dat telers op gebieden als vaktechnisch onderzoek, productpromotie en marktonderzoek bereid zijn veel meer samen te werken. Verschillende pogingen tot bundeling van aanbod strandden in de laatste twee jaar.

Telers zijn tegelijk van mening dat meer samenwerking in de keten qua prijs meer oplevert dan meer samenwerking met collega’s.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Jan Cynisch

    Is te begrijpen. In de Wiereingermeer wordt een tomatenbedrijf van 125 ha gebouwd. Ik hoop dat er nog velen zullen volgen. Volle kracht vooruit met onze VOC mentaliteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.