Home

Achtergrond 315 x bekeken 2 reacties

PvdA: natuur hoort bij ander ministerie

Natuur hoort echt niet onder het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) te vallen.

Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid voor de PvdA, heeft vandaag aangegeven dat zij natuur liever bij een ander departement ziet. Natuur hoort volgens de PvdA thuis bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat ontstond uit de samenvoeging van Verkeer en Waterstaat en VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu).

Verantwoordelijk staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) plaatst daar kanttekeningen bij. "Als je natuur bij infrastructuur legt, moet je dan altijd blij zijn? Ik vraag het me af.'' Hij vindt veel te zeggen voor de gekozen oplossing om natuur te herbergen bij het ministerie van ELI, waarin de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn samengebracht. "Als je ervan uit gaat dat de natuur een verwantschap heeft met de agrarische gebieden dan is het juist wel een logisch plan".

Jacobi deed ook een praktische voorzet. Ze diende een motie in om het project groen en recreatie rond de stad en de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) op te nemen in het MIRT, het programma voor langdurige projecten voor infrastructuur en transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Koeienboer

  Het lijkt me juist dat Natuur en Landbouw onder één ministerie ressorteren. De belangen lijken veelal tegenstrijdig maar dat is een kwestie van ninterpretatie. Zou het een ander ministerie worden dan zou dat tot crises kunnen leiden waardoor 2 ministeries een kabinet zouden kunnen laten "Knallen". Nee, je verstand op verantwoorde manier gebruiken, de economie laten meewegen en niet tot het uiterste gaan, dat geeft binnen één ministerie het meeste veilige en evenwichtige resultaat. Prima Bleker,ga zo door.

 • zanden

  Lutz Jacobi heeft volkomen gelijk. Immers Industriele landbouw en veeteelt staan haaks op de belangen van de natuur. Eenzijdig hebben de melkveehouders met zichzelf afgesproken dat het waterpeil omlaag moest en dat er eenvormig raaigras kwam. Grondgebonden landbouw vanuit een kringloopfilosofie heeft plaats gemaakt voor schaalvergroting omdat zij dat met zichzelf hebben afgesproken en zij leggen intussen, gesteund door het Ministerie van ELI schaamteloos de schade bij de belastingbetaler. Jaarlijks ruim 2 miljard euro milieuschade.
  Betonrot met schade aan veengronden en huizen op veengrond? Pech gehad. Weidevogels verdwijnen? Pech gehad.
  Alleen voor geld doen ze pas weer wat terug voor die natuur en anders niet. Terwijl boeren zelf de veroorzakers zijn van het ganzen-overlastprobleem met de keuze voor eenvormig raaigras, moet de burger zijn portemonne trekken voor de schade. Nee, de steeds industrieler geworden landbouw en veeteelt staan haaks op natuur. En haaks op de burger/belastingbetaler die zo labgzamerhand begint door te krijgen voor wie de lusten zijn en voor wie de lasten. En dat gaat zich wreken. Dat kan niet anders. Wat een verkeerd spoor is, komt op een keer als een boemerang op je terug. De LTO lijkt een goede belangenbehartiger, maar in werkelijkheid leidt hier de lamme de blinde.

Of registreer je om te kunnen reageren.