Home

Achtergrond 146 x bekeken

PBL ziet risico's in verhogen maximumsnelheid

Het kabinet loopt het risico dat het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur leidt tot meer verkeersslachtoffers en geluidhinder.

Ook bestaat de kans dat de luchtkwaliteit in de omgeving van steden dan niet meer voldoet aan Europese kwaliteitseisen.

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport waarin de gevolgen van delen van het regeerakkoord van VVD en CDA zijn bekeken. Uit de "inventarisatie knelpunten Regeerakkoord'', zoals het rapport heet, blijkt verder dat veel plannen van het kabinet rond milieu, vervoer en natuur op gespannen voet staan met Europese regels en voornemens.

Harder rijden kan leiden tot een toename met maximaal 10 tot 15 procent van het aantal mensen dat last heeft van geluid. Het PBL zegt niet hoe groot de toename van verkeersslachtoffers zal zijn. Dat mensen harder mogen rijden leidt weliswaar tot kortere reistijden op rustige momenten en trajecten, maar stimuleert mensen ook om de auto te pakken "waardoor mensen anderzijds weer in de file staan''.

Kosten om geluidhinder en verlies aan luchtkwaliteit te compenseren, kunnen in de periode tot 2020 oplopen tot enkele miljarden euro's, aldus het PBL. Dan gaat het om het plaatsen van geluidschermen en het sneller moeten vernieuwen van zoab, zeer open asfaltbeton.

Het planbureau bekeek ook andere plannen van het kabinet. Het aandeel groene energie in de totale energievraag neemt de komende jaren weliswaar toe, maar blijft achter bij Europese verplichtingen. Door een bezuiniging op de verbetering van oppervlaktewater gaat de waterkwaliteit in Nederland minder snel omhoog. De kans dat Nederland Europese natuurdoelen niet haalt wordt groter, omdat het kabinet doelstellingen op dit gebied heeft verlaagd.

Keuzes op het gebied van de opvang en opslag van kooldioxide staan mogelijk ook op ,,gespannen voet met Europese beleidsvoornemens'', stelt het PBL. In het regeerakkoord heeft het kabinet een koppeling gemaakt tussen de vergunningverlening van een nieuwe kerncentrale en deze vorm van opslag. Wat deze koppeling precies inhoudt, is nog niet duidelijk gemaakt.

Diederik Samsom, Tweede Kamerlid van de PvdA, spreekt al met al van een ,,vernietigend oordeel'' van het planbureau. Hij vindt het ,,schrijnend dat honderdduizenden moeten roethappen voor het gerief van een paar hardrijders''. D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven noemt de conclusies "gitzwart''. "We halen onze internationale verplichtingen niet op het vlak van duurzame energie, schonere lucht, water en natuur.''

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt dat de publicatie van het PBL slechts een eerste analyse is. Eerst moeten concrete maatregelen en uitgewerkt beleid inzichtelijk worden, aldus een woordvoerder. "Wij trekken geen conclusie op voorhand.''

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.