Home

Achtergrond 159 x bekeken

Natura-2000 later aanwijzen

Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) gaat stikstofgevoelige gebieden voorlopig niet aanwijzen als Natura 2000-gebied.

Hij wil eerst uitzoeken of de stikstofaanpak daar niet tot te veel knelpunten leidt. Dat zei Bleker gisteren tijdens overleg over het natuurbeleid met de Tweede Kamer. EU-lidstaten zijn verplicht de Natura 2000-gebieden voor eind dit jaar definitief aan te wijzen. Doen zij dat niet, dan riskeren zij een ingebrekestelling door de Europese Commissie. "Als het later wordt dan 1 januari, dan moet dat maar", aldus Bleker.

Nederland heeft 166 gebieden aangemeld voor Natura 2000. Daarvan zijn er nu 34 definitief aangewezen. Volgens Bleker zijn veertig tot zestig ("maar het kunnen er ook 68 zijn") gebieden stikstofgevoelig. "Daarvoor hebben we de Programmatische Aanpak Stikstof, maar we weten niet of die voldoende soelaas biedt. Eer we die gebieden aanwijzen gaan we dat eerst goed doorakkeren."

Het kabinet trekt de komende vier jaar 100 miljoen euro uit voor de PAS. De staatssecretaris maakte bekend dat hij Groot Zandbrink, één van de 166 gebieden, schrapt als Natura 2000-gebied. De Kamer diende aan het eind van het debat circa 40 moties in. Bleker zal deze schriftelijk beantwoorden. De stemming wordt uitgesteld, mogelijk tot na de begrotingsbehandeling, eind november. Moties om niet te onteigenen voor natuur en de planologische schaduwwerking af te halen van gebied dat niet aangekocht wordt voor de EHS, zijn kansrijk.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.