Home

Achtergrond 548 x bekeken 53 reacties

'Korhoen en kemphaan weg uit Nederland'

Het aantal vogelsoorten in Nederland blijft naar verwachting afnemen.

Terwijl veelvoorkomende soorten floreren, verdwijnen bijzondere vogelsoorten op veel plaatsen. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Vogelbalans 2010 van SOVON Vogelonderzoek Nederland. "Het zeldzame wordt zeldzamer, het algemene algemener'', oordeelt de vereniging.

Nederlanders moeten volgens SOVON waarschijnlijk al binnenkort afscheid nemen van soorten als de korhoen, kemphaan en draaihals. Volgens de vereniging heeft een meerderheid van de bedreigde vogelsoorten het ondanks beschermingsmaatregelen ook in 2010 slecht gedaan.

Met name broedvogels in natte graslanden, evenals kust-, heide- en duingebieden gaan een onzekere toekomst tegemoet. Aanmerkelijk beter gaat het met watervogels, omdat de waterkwaliteit in Nederland is verbeterd en open watergebieden in omvang toenemen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkauwer

  Excuus PvdH, het bedoelde bericht van het jagertje werd om 17.19u geplaatst. De stakker zit met dit ijzige weer bij een houtvuur. Kleumen in de Graafschap!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Nee hoor Oplettende Lezer, Nederlandse jagers hebben (mogen we hopen) part nog deel aan het uitsterven van onze huismussen, steenuiltjes, leeuweriken, grutto's, karekieten en andere broedvogelsoorten. Zelfs niet aan dat van de Tortelduifjes, die echter door gewapende Franse dubbelloopsplombeurs bij duizenden in de Gironde bij Bordeaux worden afgeknald tijdens de trek. Die lui heffen ook zware tol onder onze Kieviten (Vanneaux), Grutto's (Barges a queue noir) en Veldleeeuweriken (Alouettes). Allemaal ingeblikt verkrijgbaar in dat achtergebleven land! Ook het zeldzaam worden van de patrijs is niet zonder meer op het konto van de jagers te schrijven, want dat ligt vooral aan het landbouwbeleid. Net als met de weidevogels!

 • no-profile-image

  T de Wolff

  Alle gebied in Nederland wordt beheerd, zowel cultuurgebied als natuurgebied, als je de rovers oftewel doodmakers gaat beheren op minimaal aantal, dat nodig is om de soort te laten overleven, krijgen de verdwijnende zeldzame soorten een wereld aan veilige ruimte en kans om zich veilig voort te planten en te overleven, jammer korhoen en kemphaan. De samenleving heeft de boeren gestuurd, het is hier voedsel verbouwen of het oerwoud met alle soorten uitroeien en importeren.

 • no-profile-image

  spotvogel

  "Terwijl veelvoorkomende soorten floreren!" Waar zijn de Huismussen eigenlijk gebleven? En de Steenuiltjes? En de Leeuweriken? De Tortelduiven? De Grutto's? De Karekieten? En inderdaad Gert: de Patrijzen! Daar hebben de roofvogels en andere predatoren echt geen fluit mee van doen. De oorzaak van veel van die achteruitgang is namelijk de almaar intensievere land- en tuinbouw met diepteontwatering, overbemesting en excessieve bespuitingen. Waardoor hele ecosystemen uitgehold worden en steeds meer planten-en diersoorten verdwijnen. En ook zeer schadelijk is de ongestuctureerde verrotzooiing van natuurgebieden door natuurontwikkelaars! Het heeft geen zin om dat te ontkennen, want het zijn gewoon keiharde feiten.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Een feit is dat de roofdieren/roofvogels niet de oorzaak zijn. Die roofdieren zijn er al heel lang en waren er ook al toen de vogelstand van de bedreigde soorten goed was.
  Als je denkt dat het komt omdat roofvogels/kraaien/etc. zijn toegenomen, vraag je dan af waarom deze soorten zijn toegenomen; Als er een verband is tussen de afname van bedreigde soorten en de roofdieren/kraaien/etc, dan zouden de roofdieren ook moeten afnemen met dezelfde trend als hun prooidieren.
  Ohja: Gaaien eten eikels (oplettende, lezer heeft er duidelijk geen verstand van).

 • no-profile-image

  gli

  Wat en vervelende taal wordt er door meerderen uitgeslagen. Gewoon communiceren is er blijkbaar niet meer bij. Wat ik zelf als rustend melkveehouder constateer is het volgende.
  De populatie weidevogels op het Kampereiland loopt hard achteruit. De ganzenpopulatie is nog steeds groeiende. De zwanenstand blijft op peil. Roofvogels zijn er veel meer dan voor 10 a 25 jaar. Wat zou de oorzaak zijn van het dalen van het aantal weidevogels? 1. Het vroege maaien. 2. De stijging van het aantal roofvogels. 3. De daling van het waterpeil (zeker voor bv.de grutto) Leeuweriken komen er hoegenaamd niet meer voor. Jammer allemaal! Maar door de moderne landbouw deels niet te voorkomen. Want de melkveehouder kan niet op een houtje bijten. En er is geen enkele instantie die bereid is om een substantieel deel van zijn bedrijfskosten te vergoeden. Wel een vergoeding voor een gespaard legsel die vervolgens door een buizerd word opgevreten. En we weten toch allemaal dat de netto-opbrengsten in de melkveehouderij marginaal zijn. En worden ze op zeker ogenblik wat hoger, zoals in 2008 dan is de verpachter in de persoon van de rentmeester er als de kippen bij om de pacht op het Kampereiland zeer fors te verhogen. Wel altijd volgens de landelijke norm, dat wel!
  Maar als de verpachter het maximaal haalbare vraagt en de pachter door de markt gedwongen wordt tot doorgaande innovatie en een maximale intensivering zal er niks veranderen! Weidevogels kunnen dan definitief worden afgeschreven. Men mag dit niet op het conto van de boer schrijven. Wel op het conto van de gehele samenleving.

 • no-profile-image

  T de Wolff

  Alle onderzoeken tonen altijd aan dat de weidevogels in Nederland verdwijnen door de te grote invloed van rovers en roofvogels oftewel doodmaakvogels, voor de natlandvogels en bosvogels is dat niet anders. Zoek daar de oorzaak.

 • no-profile-image

  jvf

  Geachte forumleden,het moeten missen van bepaalde vogelsoorten is idd een groot gemis.Voor een deel zullen we ons hier bij neer moeten leggen omdat dingen[klimaat e.d.] veranderen.Echter voor een deel zou m.i. dit ook te voorkomen/beperken zijn.Ik kan me geen Fryslan voorstellen zonder SKRIES OP DE HIKKE [grutto op het weidehek].Ikzelf zit in een erg nat weidegebied,waar de grutto nog jaarlijks tot broeden komt,in redelijke aantallen[10 broedparen op 20 ha].Helaas komt er van de eventuele jongen maar weinig op de vleugels,dit i.v.m. de predatie door alle predatoren.M.i. is de verhouding prooidier en predator volledig zoek ten gunste van de predatoren,wat niet wegneemd dat de huidige vorm van landbouw negatief is voor de diversiteit.We zitten,hoe je het wend of keerd m.i. met een verstoorde verhouding prooi en predatoren waardoor je ook de laatste weidevogels verliest.Resumerend:In de jaren zestig/zeventig waren de omstandigheden ideaal voor de weidevogels in nl,echter nu moeten we keuzes maken,en ik kies voor de 'zeldzame' grutto boven de predatoren,echter de huidige regel en wetgeving staat dit maar al te vaak in de weg mvg jvf

 • no-profile-image

  herkauwer

  PvdH, ik ben denk ik één van de weinigen ben die nog weet hoe een kemphennennestje, het bijna onhoorbaar gefluisterde alarmroepje en de donspulletjes er uit zien. Want de niets ontziende agri-moloch heeft die soort volkomen uit ons land doen verdwijnen. Wat resteert is de nostalgie in de oude naam van de vogel, die eigenlijk Kemfaan en kemfen horen te heten. Je weet wel, de oude schrijfwijze ph=f! Daar kun jij met jouw initialen nog een puntje aan sabbelen.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Ik weet dat ook nog wel Herkauwer. Zo'n 30 jaar terug vond ik nog een kempennestje tussen het Muiderbergerstrand en Naarden, maar daar leg nou industriegebied. En ook in de Keverdijksepolder bij de Visserijkade waren toen nog kemhaantjes en hennetjes . Maar dat is nou natuurontwikkeling en een giraf ken nog niet over die troep heen kijken. Alles moedwillig verkloot! Wat een land!

 • no-profile-image

  Oplettende

  Spotvogel,
  Dat Turkse tortels de Europese zomer tortel verdrijven is een feit uit eigen waarnemingen. In die zogenaamde geriefbosjes en houtwallen waar jij het over hebt stikt het tegenwoordig van de Turkse tortels en de Europese tortel komt daar dus niet meer broeden.
  @watersnip, predatoren eten natuurlijk gras.

 • no-profile-image

  herkauwer

  In de jaren '60 was de Havik in ons land nagenoeg uitgestorven en toen heeft men (onder leiding van Bijleveld) Haviken uit Sleeswijk Holstein gehaald en op de Veluwe losgelaten. Die waren in een roef weer terug in de Holsteiner Sweiz! Het heeft dus geen enkele zin om Sallandse Haviken te gaan deporteren! Bovendien is het kolder om te denken dat een predator de prooidiersoort uitroeit, want dan roeit zo'n rover op termijn ook zichzelf uit. Feit is dat die Sallandse korrenpopulatie al jarenlang met hangen en wurgen in stand is gehouden. Dat houdt natuurlijk een keertje op. Op de Hooge Veluwe zijn ze (in alle stilte) ook al jarenlang met een waanzinnig korhoenproject bezig en dat heeft inmiddels al aan weet ik hoeveel dieren het leven gekost. De Zomertortel heeft een volkomen andere leefwijze dan de TT. Zij eten een heel gevarieerd assortiment aan zaden en vruchten, slakken en insecten en zijn daarin afwijkend van de TT. Zomertortels werden vanaf de jaren '60 bij ons steeds schaarser door de verwording van het cultuurlandschap en het pesticidengebruik en stonden als trekvogel onder zeer zware jachtdruk in zuideuropse landen. Beetje vergelijkbaar met de Amerikaanse Trekduif. Ooit was die soort zo talrijk dat één jager er 30.000 op 1 dag schoot. Maar een paar jaar later stierf de laatste trekduif in de dierentuin van Cincinati! Wat jagers al niet voor elkaar krijgen!!

 • no-profile-image

  koetje

  Hier in Friesland wordt er 30 jaar lang 1000 euro besteed aan 1 broedpaar weidevogels,kievit/grutto, als compensatie voor de haak om Leeuwarden en in Frankrijk knallen ze die vogels weer uit de lucht? Wel motiverend voor weidevogel projecten of niet Spotvogel?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jagertje, de term 'dom zulthoofd' is, nét zoals de fysieke omschrijving 'romp op benen', helemaal geen kleinerende of onbeschofte uitdrukkingswijze. Vooropgesteld: er zijn erg weinig knappe zulthoofden, maar als een romp (al dan niet voorzien van zulthoofd) de benen ontbeert, dan is er sprake van een invalide. En ik moet toegeven, jagers zonder benen ben ik nog maar weinig in het veld tegengekomen. Wél met één been, zoals Jo Salet, de zwager van Harrie van Welie van het Faunafonds. Maar dat heb ik je al eens verteld. Die tuin van jou laat mij zomer- en winterkoud. Het gaat er om dat jij achteruitgang van een soort als de Tortelduif veralgemeniseerd en toeschrijft aan de Turkse Tortel. Want dat raakt kant noch wal. De Tortel kan inderdaad lokaal (zoals in jouw tuin) door een grote populatie Turkse Tortels intraspecifiek weggeconcurreerd worden, maar daarmee neemt de stand in een heel land of in heel West-Europa natuurlijk nog niet af. In de jaren '60, '70, '80 en '90 schoten Franse jagers in Picardië, de Vendee, Gironde, Gascogne en op passen in de Pyreneëen op jaarbasis aanvankelijk honderdduizenden en geleidelijk aan steeds minder Tortelduiven. Die dieren waren en blijven dus dood en het restant ging en gaat gebukt onder de negatieve druk die ik eerder noemde. Ontkennen heeft geen zin, want dit zijn de naakte feiten!

 • no-profile-image

  bokkepruik

  Katja, wil jij anders hierop reageren? Dan horen we het uit de eerste hand.

 • no-profile-image

  Leen

  Geachte mijnheer Spotvogel, alle genoemde vogels zitten bij ons in de Noordoostpolder. Uitsterven is mijns inziens n.v.t. Natuurlijk zijn er diverse instantie's die er belang bij hebben dergelijke berichten de wereld in te helpen. Ik wil niet ontkennen dat er verschuiving zal zijn in de populatie's. Ook heb ik niet de mening dat wat is zal blijven of moet blijven.

 • no-profile-image

  anti

  de korhoen en de kemphaan zijn weg. ik ken nog de tijd dat jagers deze dieren voor de trofee doodschoten. Die Duitser op dat kasteel deed dat ook, maar dat vertelde hij alleen maar aan zijn minaressen, zo'n 250 . Maar ze zijn verdwenen, ja die duitser ook. Nu de jagers nog het land uit. Daar zal niemand om rouwen.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Ik denk eerder dat één of meerdere van zijn zelf verzonnen broertjes of zusjes ten tonele verschijnen om hem moreel bij te staan.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  watersnip

  JVF uit friesland. De Grutto (en ik) is (wordt) de nek omgedraaid door de landbouw, zoals eerder aangegeven, door ontwatering en graslandbeheer. Eerder stonden er in een vochtig weiland 300 soorten planten, nu nog 1! Het restant van de populatie weidevogels is inderdaad erg gevoelig voor predatie. 50 Grutto's verjagen makkelijk een kraai of bunzing, 3 Grutto's niet. Provincies en waterschappen zijn verantwoordelijk voor het peilbeheer. Dus die zijn verantwoordelijk voor de oorzaak ontwatering. Voor het het graslandbeheer zijn de melkveehouders verantwoordelijk.
  Predatoren zijn NIET verantwoordelijk.

 • no-profile-image

  verdwaalde tjiftjaf

  Nog nooit zoveel natuurgrond in eigendom geweest bij de overheid en ook nog nooit zo weinig bijzondere vogels geteld.
  Wellicht een bordje plaatsen naar de Blauwe stad ? hebben ze daar ook weer meer inwoners !

 • no-profile-image

  j@gertje

  Ach je kunt nog zoveel verhalen ophangen als je maar wilt.
  Maar hier hebben op diverse plaatsen jaren achtereen Europese tortels hun jongen grootgebracht.
  Op het moment dat de Turkse tortel hand overhand toenam zijn de Europese totels gewoon verjaagd.
  Dat heeft niets met voedsel te maken maar met de teritorium verdediging van de Turkse tortel.
  Op plaatsen waar eerst de Europese tortels hun broedplaatsen hadden broeden nu alleen nog maar Turkse tortelduiven.
  Daar zijn geen onderzoeken voor nodig want dit zijn waarnemingen door mij zelf gedaan.
  Om haviken te mogen verplaatsen is door de provincie een ontheffing afgegeven omdat aangetoont is, aan de hand van prooiresten, dat de havik korren predeert.
  Dat zijn gewoon feiten.
  Groet, J@gertje

 • no-profile-image

  rein de vos

  Gezien het tijdstip van herkauwers bijdragen moet zijn proza geclassificeerd worden als slaapliedje, uitkomend op hetzelfde refrein. Vanavond mag je weer, hoor.

 • no-profile-image

  bokkepruik

  Als je zo leest, zou die herkauwer decennia terug al flink actief geweest zijn, dus is het nu een ouwe bok. Wat moet zo een bij een Katja in ronde venen?

 • no-profile-image

  Harm

  Volgens mij zijn er nog genoeg "kemphanen". Deze zitten vooral in DenHaag.

 • no-profile-image

  oh

  het is een feit dat jagertje schijt met weinig biodiversiteit!

 • no-profile-image

  dudink

  vroeger hadden veel meer fazanten en andere dieren maar door de te veel aan roofvogels houden wij niets meer over
  kijk maar in de Noordoostpolder en dat noemt men natuur beheer
  een grote schande is het

  afz h dudink

 • no-profile-image

  J@gertje

  Op de Sallandse heuvelrug worden korhoenders gepredeert door de havik en de vos.
  Dit is uit onderzoek gebleken.
  Hierdoor is er een ontheffing afgegeven om haviken te mogen vangen en ze op minimaal 100km afstand weer vrij te laten.
  De vos wordt op diezelfde Sallandse heuvelrug sinds een paar jaar weer bejaagd.
  Wat de patrijs betreft: in mijn omgeving hebben we i.s.m. de boeren overal plekken gerealiseerd om de patrijs een kans te geven om te kunnen broeden.
  Het resultaat was dat de populatie binnen een paar jaar weer aanzienlijk was toegenomen.
  Helaas is het overgrote deel inmiddels ten prooi gevallen van rondstruinende (verwilderde) katten.
  @Oplettende lezer, In mijn jachtveld zijn diverse bosjes en houtwallen aanwezig waarin jaarlijks de zomertortel kwam broeden.
  Ook in de erfbeplanting rondom mijn woning keerde de zomertortel ieder jaar weer terug om te broeden.
  Hier is een einde aan gekomen nadat de Turkse variant hun broedplaatsen heeft overgenomen.
  Bij de boeren in de omgeving is het naast de houtduif grijs van de Turkse tortels die zich tegoed doen aan de wintervoorraad maïs.

  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  Werkelijkheid

  Veel vertolkers van ellende hebben daar jarenlang een gesubsidieerd inkomen van genoten. Gelukkig is deze farce bijna voorbij en moeten ze gewoon weer ouderwets met de handen hun loon verdienen.

 • no-profile-image

  ??

  " want dan roeit zo'n rover op termijn ook zichzelf uit"

  Herkauwer toch, beetje opletten, denk je nu echt dat de Havik daar over zit na te denken? Van ohh je ik heb nog 1 tortel in me gebied, wat nu?

 • no-profile-image

  ....

  het is gewoon een feit dat waar veel mensen op een kluitje wonen, en veel intensieve industrie (niet de landbouw overal de schuld van geven) gebeurt de biodiversiteit afneemt.. is klote maar onvermijdelijk in ons overvolle kikkerlandje. wel opmerkelijk dat dit bericht op boerderij komt, wie van de groene maffia heeft dit op zn geweten??

 • no-profile-image

  oplettende

  Beste Jeroen, Gaaien roven stelselmatig de nesten leeg van kleine zangvogels.
  @Spotvogel, De teloorgang van de Europese of zomer tortel heeft als grootste oorzaak dat ze verdreven worden door de steeds groter wordende populatie Turkse tortels.

 • no-profile-image

  T de Wolff

  Predatie is het wegnemen van een gedeelte niet goed aangepaste exemplaren. Meer rovers mogen we niet toelaten. Als er ook gezonde exemplaren geroofd worden, wordt het soortenmoord. Vogels gaan zonder rovers trouwens ook wel dood, alleen wat later. En in weiland hoeft helemaal geen roofevenwicht, weiland is niks natuur.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Niet alleen jagers Herkauwer. Natuurontwikkelaars weten er ook wel raad mee. Afgelopen voorjaar kwam ik regelmatig door de Flevopolders en heb daar ettelijke paren Zomertortels gezien in gebieden die voorbestemd zijn om in Robuuste Rotzooi omgezet te worden. Twintig jaar terug waren er ook nog veel torteltjes in de jonge struwelen van de Oostvaardersplassen, waar tegenwoordig zelfs geen Houtduif meer wil broeden. Het is wel erg makkelijk van boeren en jagers om roofvogels, vossen en marterachtigen de schuld te geven van achteruitgang van kwetsbare vogelsoorten, maar op de keeper beschouwd lopen de grootste boosdoeners op twee benen!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Herkauwer, Jij verzint het ene na het andere verhaal.
  Ik lul niet uit mijn voor en achtertuin (zoals jij beweerd) want ik heb niet eens een voor en achtertuin.
  Ik heb namelijk een rondom tuin want ik woon namelijk midden in de natuur en ben bovendien dagelijks in het veld te vinden.
  Van jouw kleinerende en onbeschofte wordt deze jongen niet koud of warm.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste GLI, ik ben het met je eens dat in de hele Ijsseldelta( niet alleen Kampereiland, maar ook Haatland, Kattenwaard, Mandjeswaard, Polders Pieper en Oostermaat, Zuiderzeepolder, Mastenbroek, Zalk enz.) de weidevogels schrikbarend zijn afgenomen en de broedende ganzenpopulatie is toegenomen. De weidevogels nemen zo sterk af doordat het land veel te intensief bewerkt en veel te vroeg en veel te vaak gemaaid wordt. Bovendien is de drooglegging ingrijpend veranderd door de intensieve bemaling, waardoor de zode voor de vogels veel te droog en dus te hard is geworden om er nog voedsel in te kunnen vinden. Door overbemesting en kunstmestgebruik is de samenstelling van de graslanden beperkt tot één soort: raaigras! Er wordt al rond Koninginnnedag gemaaid en vorige maand nog steeds! Dat is dé manier om graslanden ecologisch dood te krijgen. Er broeden inderdaad tegenwoordig veel Bruine Kiekendieven in de rietlanden langs Ketel- en Zwarte Meer en ook in rietpollen langs de Ijssel en het Zwarte Water. Die halen in het voorjaar nogal wat kuikens uit het grasland en van de akkers. En er broeden ook nogal wat Buizerds, maar die halen echt geen weidevogelnesten leeg. Hoogstens als er uitkomende eieren in liggen te piepen. Buizerds vreten vooral muizen, mollen en woelratten maar ook veel regenwormen en aas. Als ze een weidevogel (of eenden)pul tegenkomen dan versmaden ze die niet, maar zo is de natuur nou eenmaal. Ik vind het wel frappant dat er overal in de IJsseldelta Torenvalkkasten staan. Dat moet men nou juist NIET doen om de weidevogelpullen te beschermen. Want de torenvalk is juist een échte kuikenpakker. Net als de Blauwe Reiger. En de Ooievaar. En wezel en hermelijn. Maar die vervullen allemaal een rol in het grote natuurgebeuren. De mens niet! En dus moeten wij ons bij onze activiteiten meer houden aan het natuurlijke leven in de landelijke gebieden. Dat gebeurde vroeger wel en daardoor ontstonden en handhaafden zich de weidevogelgemeenschappen. Nu zijn die door de intensivering volkomen uitgehold. Alleen op akkerland in het Rechterveld heb ik de laatste jaren nog een enkele Veldleeuwerik gehoord. Die zaten vroeger in haast ieder weiland. Nét als Grutto, Tureluur, Graspieper, Slob en Zomertaling. Ik ben de laatste om alle negatieve ontwikkelingen op het conto van de boer te schrijven. Want welbeschouwd heeft LNV decennialang nauwelijks serieuze aandacht en zorg aan die N in haar naam geschonken.
  Boeren werden van bovenaf moedwillige gedreven tot bedrijfsvoering die haaks stond en staat op een verantwoorde omgang met natuur en landschap. En daarvan plukken we nu met ons allen de wrange mispels!

 • no-profile-image

  Oplettende

  @Gert, je hebt gelijk maar vergeet de vossen, marters en bunzingen niet.
  De zwarte kraai is eveneens een geduchte rover net als de vlaamse gaai
  @Spotvogel, Je vergeet de jagers!

 • no-profile-image

  T de Wolff

  Het verhaal van herkauwer is nu net even veel te simpel, zoals trouwens de meeste burgers dat voor ogen hebben. De samenleving heeft de boeren de richting van meer produceren gestuurd, maar op die meer producerende weilanden kunnen kievit, grutto, tureluur en scholekster best goed gedijen. Het zijn weidevogels. In mijn turboraaigrasland broeden al jaren soms 40 paar grutto's en 30 paar tureluurs, meer dan op de hele 300 hectare Staatsbosbeheerland even verderop. Als die rovers en doodmaakvogels, die om de natuurwaarde gedoogd worden, nu maar van het natuurgebied moesten leven was het dik in orde, maar ze gaan parasiteren van het cultuurgebied, dat daar niet voor bedoeld is. Zijn dus veel te veel bevoordeeld door de omstandigheden en pikken de laatste jonge grutto's, korhoenders en kemphanen ook even mee.

 • no-profile-image

  veenhuis

  vroeger was alles beter, maar ja toen mochten we nog ouderwets gieren en 400 kg zuivere kas per hektare strooien

 • no-profile-image

  herkauwer

  Bea???? Oh ja, jij bent die kraak en smaakloze typegeit van het boedjachtkantoor van Gerard en Zweitse. Nou meid, ieder haar of zijn meug. En de jouwe belief ik niet!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Oplettende Lezer, het verdwijnen van de (Zomer)tortel heeft absoluut niks met de Turkse Tortel van doen, want dat is een cultuurvolger die de urbanisatie juist zoekt. 'Gewone' Tortels waren vroeger talrijk in het met heggen, houtwallen en geriefbosjes doorspekte oude cultuurlandschap met gemengde bedrijven en veel afwisseling, dat zo nodig door cultuurtechnici ten behoeve van steeds drukker ondernemende en nooit tevreden boeren heringericht moest worden. Mét dat rijk geschakeerde landschap verdwenen ook de Tortelduiven en het schamele restant ervan werd en wordt op trek door de Fransen aan gort geschoten. Dat zijn de Feiten! De weidevogels verdwenen en verdwijnen ook door dat boeren gerotzooi aan ons cultuurlandschap. Al grootscheeps en landsbreed maaien in de week voor koninginnedag en afgelopen dinsdag nog steeds met cyclomaaier en silagewagen door de weiden raggen. Daar is geen enkel biologisch leven tegen bestand. Wees maar blij met die roofvogels als zondebok. Want de boer treft nooit enige blaam!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Herkauwer,
  Ik heb het niet over mijn tuin zoals ik al eerder probeerde duidelijk te maken maar over een landelijk verschijnsel.
  Nogmaals: de provincie heeft een ontheffing verleent om op de Sallandse heuvelrug haviken te vangen omdat onomstotelijk is vast gesteld dat de korren aldaar door de havik gepredeert worden.
  Of dit wel of geen zin zou hebben heb ik nergens beweerd.
  Snap je nu nog steeds niet dat je met al je gezever over zulthoofden en rompen op benen door helemaal niemand meer serieus genomen wordt?
  Jij kan aan jouw relaas nog zulke ellenlange niets zeggende verhalen vast plakken maar die verhalen van jou zullen en de andere forumgenoten werkelijk een worst zijn.
  Het enige wat jij kunt is tegen alles en iedereen aan lopen zeiken maar zelf heb je nog nooit wat gepresteerd.
  Als je het daar niet mee eens bent maak dan maar eens wat van jou “werk” bekend.
  Je loopt immers al maanden achtereen te roepen dat jij zulke waardevolle onderzoeken en publicaties hebt gemaakt dus laat maar eens wat zien.
  Dus niet alleen je eigen menig blijven ventileren maar toon nu eindelijk eens zinvolle onderzoeken waaraan jij een bijdrage zou hebben geleverd en waar de samenleving wat aan heeft.
  Op al jou beledigingen, scheldpartijen, aannames en verhalen over beerputten en inco vochtig ondergoed zit niemand op dit forum te wachten.
  Als dat het enge is wat je nog voort kunt brengen word je zo langzamerhand verdomd eentonig.
  GEGROET,
  J@GERTJE

 • no-profile-image

  J@gertje

  Beste Bea, Herkauwer
  produceert opnieuw verhalen van een groot volume maar zonder enige inhoud?
  Lees winden.
  Het was te verwachten.

  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  gj

  Ja hoor Jeroen, en vossen alleen maar muizen en wormen, katten eten kattenbrok en gaaien plunderen nooit geen nestjes.

 • no-profile-image

  p vd h

  @herkauwer, roep niet te hard dat jij zo ongeveer de laatste der mohikanen bent, je belandt maar zo in een jampotje op sterk water (rariteitenkabinet wordt dan wel even een stuk aangetimmerd). Maar waarom houd je je wijsheid nog steeds zo angstvallig onder een schuilnaam? Op zijn minst zouden alle gerenommeerde dagbladen een 2-koloms column voor jou moeten inruimen; beter kun je een WUR leerstoel bezetten. Laat de dieren ook eens lachen, kom naar Wageningen. Ik doe de enteekaartjes.

 • no-profile-image

  bea

  onderhand geloof ik eerder dat we te maken hebben met een kempkuiken dan met een kemphaan (en wie weet is het nog een kemphen)

 • no-profile-image

  gert

  Ook de patrijs is zo goed als verdwenen,de roofvogels zoals buizerd ,havik en sperwer hebben de overhand gekregen en houden de boel kort

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jaegertje, jouw 'gelijk' getuigt van nihilistische navelstaarderij. Ik inventariseerde door de decennia heen broedvogels vanaf de Lek tot de Ronde Venen (jawel, bij Katja!) en het Eemland in provincie Utrecht, op de Utrechse Heuvelrug, in de Gelderse Vallei en langs de randmeerkusten, op de hele Veluwe, in het Gelders-Brabants-Limburgse rivierenland, in de Liemers en Graafschap, op het Kampereiland en in ongeveer driekwart van Friesland en in de helft van Noord-Holland. En ook nog op Texel, Terschelling en Schier. Beroepsmatig! Mag ik misschien wéten waarover ik het heb? Jij lult uit jouw eigen voor- en achtertuin en Turkse Tortels zijn nou eenmaal park- en tuinvogels. Zomertortels zijn dat niet en dat is hen ten dele fataal geworden. Het andere deel schoten hobbyschoften uit de lucht! Mijn laatste 'grote' (enkele tientallen) vluchten tortels zag ik in mei 1992 in Arkemheen en de Putterpoder, toen er langs de kusten van de vroegere Zuiderzee nog gestuwde voorjaarstrek van die vogels was. Feiten menneke, naakte feiten! Het interesseert me geen reet wat voor vergunningen er nu door hersenloze rompen op benen worden afgegeven. Ik wist al in 1963 dat Haviken korhoenders vreten. Want dat zag ik zélf op de Asselse Hei in de Kroondomeinen gebeuren(op dezelfde plek waar Claus von Amsberg vijftien jaar later de laatste Veluwse korhaan afknalde!) En ik voorspelde toen ook al dat het uitzetten van Duitse Haviken waanzin was. Maar die Bijleveld moest er zo nodig toch een aantal uitzetten. Die dus per kerende post naar huis terugvlogen. DAT probeerde ik je in je domme zulthoofd te pompen.

 • no-profile-image

  P vd H

  de laatste kemphaan (vermomd als herkauwer) zit er nog

 • no-profile-image

  bea

  ........ even wachten ......... herkauwer is bezig te surfen (knippen en plakken) en volgt dadelijk een nieuwe reactie. Beste dagvulling.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Bokkepruik, jij staat kennelijk op een zulthoofd? Wat ik bij Katja zoek gaat jou helemaal niks aan. Geef liever aan wat er niet klopt aan mijn verhaal over de IJsseldelta.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ach beste PvdH, praat me niet van die zuurgraadhogeschool. Ik bekleedde daar jarenlang de leerstoel 'Toegepast Jachtjolijt'. Met OVP-gecertificeerd Heckrundleder (die leerstoel dus). Het was een slijtageslag onder bestuursvoorzitter Dijkhuizen, vooral vanwege de aaltjesbesnijding. Uiteindelijk ging ik met emiraat (néé, niet met emiritaat, want ik was helemaal in de bio-olie!) en kon slechts één gemummificeerd aandenken aan die roerige tijden meenemen. Een onvervalst Achterhoeks Jagertje op Formaldehide. Stérk water dus. Maar helaas, niet sterk genoeg. Want het fermenteert nog immer. Dat is te zien aan het hiërochlief dat zojuist om 17.29u door dit beklagenswaardig artefact in het forum werd achtergelaten.

 • no-profile-image

  p vd H

  Als je goed hebt opgelet bij het sexen van kuikens in Wageningen, moet het je lukken om te ontdekken of je nu een kemphaan dan wel een kemphen bent. Hopelijk keert je gemoedsrust een beetje terug als je identiteit een beetje duidelijk voor je is. Misschien mag je de leesbril of de loupe van Katja lenen?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hoi Anti. ik heb zojuist de typegeit van onze vrinden Gerard en Zweitse de Eem in gekieperd. En die mof van Soestdijk is een wel verhaal apart, maar 250 waren het er in geen geval. Althans als het om minaressen ging. Hij schoot wél in zijn uppie bijna de hele korhoenderpopulatie van Het Loo naar de eeuwige Nieuwe Kerkkeldervelden. Dat weet ik van toenmalig houtvester Spek (de dikke, vette Spek) uit Hoog Soeren. Die zei me ook dat later Prins Claus bij Assel de laatste Veluwse Korhaan afgeknald heeft. Het kwam zojuist bij Pauw en Witteman nog ter sprake: Nederland is het beste af als Oranje zo snel mogelijk van kleur verschiet en monddood wordt gemaakt. Laat die volksuitbeners ook maar eens werken voor hun boterham! Want eerlijk bezuinigen begint bij onze Grote Graaiers!

Laad alle reacties (49)

Of registreer je om te kunnen reageren.