Home

Achtergrond 2276 x bekeken

Investeringen te laat aangemeld; geen EIA en MIA

Als de investeringen niet binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichtingen worden aangemeld is er geen recht op energieinvesteringsaftrek (EIA) en milieuinvesteringsaftrek (MIA). Deze uitspraak van Hof Den Bosch bevestigt de eerder door andere rechters ingezette lijn in soortgelijke zaken.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Bosch de volgende:

X drijft samen met haar echtgenoot en de heer A een onderneming. In 2001 doen X en haar echtgenoot de volgende investeringen bij C bv: een modulerende brander, een regenwaterinstallatie, energieschermen, HR-glas en een verlichtingmanagementsysteem. Per brief van 5 november 2001 meldt X de investeringen aan bij het bureau Investeringsregelingen en willekeurige afschrijvingen (hierna: het bureau IRWA). Als investeringsdatum noemt X 3 oktober 2001. X claimt voor € 29 756 aan energie-investeringsaftrek en voor € 2864 aan milieu-investeringsaftrek in haar aangifte IB/PVV 2001. De inspecteur legt de aanslag eerst in overeenstemming met de aangifte op maar legt naderhand een navorderingsaanslag met boete op omdat de investeringen niet tijdig zouden zijn aangemeld bij het bureau IRWA.Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X niet in aanmerking komt voor energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek aangezien zij de investeringen niet heeft aangemeld binnen drie maanden nadat de verplichting is aangegaan. Met de rechtbank is het hof van mening dat als investeringsdatum uiterlijk 20 juli 2001 heeft te gelden. Het hof acht het evenals de rechtbank niet aannemelijk dat C bv de modulerende brander heeft besteld zonder dat daar een opdrachtbevestiging van X en haar echtgenoot ten grondslag heeft gelegen. Het gelijk is aan de inspecteur. Het hoger beroep van X is wel gegrond omdat de inspecteur op de zitting heeft verklaard dat de boete kan vervallen.

Meer informatie: Hof 's-Hertogenbosch, MK III, 2 juli 2010, nr. 08/00096

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.