Home

Achtergrond 1609 x bekeken 204 reacties

Hoe pakken we de ganzen aan? - Discussier mee!

In internationaal verband is afgesproken dat Nederland overwinterende ganzen opvangt. Maar het aantal opgevangen ganzen is groter dan ooit, en ze blijven bovendien steeds langer. Ze eten zich ongans en de kosten rijzen de pan uit. Wat is de oplossing: Minder vergoeden, of minder ganzen? Is het werkelijke probleem dat populatiebeheer niet populair is?

Tot wel driekwart van alle ganzen in Europa overwintert in ons land. De populaties zijn sinds de jaren zeventig verachtvoudigd; het gaat om zo’n 2 miljoen ganzen. Ieder jaar zijn er meer en ieder jaar blijven ze langer. Naast overwinterende en doortrekkende ganzen, zijn er steeds meer ganzen die zich jaarrond in Nederland vestigen: zomerganzen.

Huidig beleid

Nederland is zo populair bij ganzen dankzij de landbouw, en niet dankzij natuurgebieden. Open weides met eiwitrijk gras of graan en watervlaktes in de buurt, dat hebben ganzen het liefst. De ganzen zijn weinig efficiënt: in 7-12 uur grazen ze tot één kilo gras per dag. Driekwart daarvan wordt ongebruikt weer uitgepoept. Een vertrapt, met keutels en veren vervuilde wei blijft achter. Er zijn ‘foerageergebieden’ aangewezen waar de overwinterende ganzen geacht worden te eten. De boer wordt betaald voor dit beheer. Maar bijna de helft van de ganzen eet elders. Buiten de foerageergebieden moeten boeren de ganzen verjagen als voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding. ‘Ondersteunend afschot’ mag dan als verjaagmethode ingezet worden.

Nederland is zo populair bij ganzen dankzij de landbouw, en niet dankzij natuurgebieden. Open weides met eiwitrijk gras of graan en watervlaktes in de buurt, dat hebben ganzen het liefst. De ganzen zijn weinig efficiënt: in 7-12 uur grazen ze tot één kilo gras per dag. Driekwart daarvan wordt ongebruikt weer uitgepoept. Een vertrapt, met keutels en veren vervuilde wei blijft achter. Er zijn ‘foerageergebieden’ aangewezen waar de overwinterende ganzen geacht worden te eten. De boer wordt betaald voor dit beheer. Maar bijna de helft van de ganzen eet elders. Buiten de foerageergebieden moeten boeren de ganzen verjagen als voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding. ‘Ondersteunend afschot’ mag dan als verjaagmethode ingezet worden.

Kosten drukken; minder ganzen of minder vergoeden?

De kosten moeten omlaag. Bovendien rijzen er vragen. Heeft onderscheid in foerageergebieden zin, als maar 60 procent van de ganzen daar neerstrijkt? Hoeveel ganzen gaan er nog komen?
Een studie van CLM en LEI raadt aan: Laat ganzen overal grazen, je hoeft ze niet te verjagen, schiet ze nergens, en geef een vergoeding voor geleden schade. Foerageergebieden vervallen en we besparen dan de vaste beheersvergoedingen: €3,6 tot €8,4 miljoen. En omdat nergens verjaagd wordt, is het ook nog eens maatschappelijk gewenst.

Willen we al die ganzen?

Toch klopt er iets niet aan het voorstel. Er zullen meer ganzen komen en toch wordt minder vergoed. Want minder ganzen willen we niet. Afschieten of vangen is namelijk niet populair bij het publiek. Of is toch te praten over 'populatiebeheer'? Schiphol ervaart overlast. Natuurbeschermers classificeren zomerganzen grotendeels als ‘niet inheems’, daarmee mogen die wel geschoten worden, maar dat gebeurt te weinig. In deze aantallen overheersen ganzen ook weidevogels en andere natuur. Hoeveel ganzen er nog bij komen, is niet te zeggen, wel dat bij deze aantallen effectief populatiebeheer niet eenvoudig is.

Het 'beleidskaderoverleg', een polderclub met daarin landbouw, natuur, jagers en provincies, werd gevraagd met een oplossing te komen. Zij melden er niet uit te komen. Ganzenbeleid wordt als hete aardappel doorgeschoven naar de provincies.

Discussie

Maar hoe zit het? Willen we wel die ganzen, waarom willen we er dan niet voor betalen? Willen we eigenlijk best minder ganzen, maar wil niemand de boodschapper zijn en durven we het niet uit te leggen aan een ongeïnformeerd maar oordelend burgerpubliek? Of willen we minder ganzen maar kan dat gewoonweg niet?

Discussieer mee

Wat koos u bij de peiling, en waarom? Laat het ons weten in de discussie.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  linda

  wat is dat nu voor een belachelijke peiling: doodschieten of preventief beleid? daar komt jagen of eieren schudden nl op neer. Natuurbeheer is uiteraard een goed preventief beleid!!
  maar de schietgrage hobbyisten zien het niet zitten om zich als èchte WBE's te gedragen. Want dat zouden ze moeten doen: na grondig vooronderzoek waar alle nesten zijn, zonder wapen de natuur in en eieren schudden, of met maisolie behandelen, of verwijderen en kunsteieren neerleggen.

 • no-profile-image

  usciolu

  Afschieten is niet alleen onwenselijk, maar heeft ook geen zin. Elk voorjaar zal het gedode aantal weer worden aangevuld door nieuwe aanwas in de noordelijke broedgebieden. Dweilen met de kraan open, heet dan. Nederland (en omliggende landen niet te vergeten) is nu eenmalig erg aantrekkelijk voor overwinterende ganzen vanwege het voedselaanbod. Oplossingen moeten eerder gezocht worden in het lokken van ganzen naar gebieden die voor hen aantrekkelijker zijn, door middel van witte klaver. Er moeten verder natte gebieden worden aangewezen die minder geschikt zijn geworden voor de landbouw waar we zowel rivierwater kunnen bergen als ganzen kunnen opvangen.

 • no-profile-image

  Han

  Usciolu u wilt fourage gebieden aanwijzen voor de ganzen. Prachtig plan maar helaas de ganzen zijn net hangjongeren, ze doen wat ze leuk vinden en gaan liever niet naar uw aangewezen vreetterrein. Hier komt bij dat ze niet kunnen lezen. Helaas. Willen we als Europese bevolking, dat er steeds meer ganzen bij komen, moeten we niets anders doen de boer betalen voor het "gestolen" vreten en de bevuiling van het land. Uw bewering dat afschot dweilen met de kraan open is, is flauwe kul, er zullen so wie so elk jaar jonge dierewn bijkomen. Willen we de populatie op een aanvaardbaar niveau houden in Nederland of beter Europa zal of afschot nodig zijn of aan de import van preditoren niet te ontkomen zijn. Deze preditoren zullen weer andere problemen geven zoals doden van vee dat om ecologische redenen in de wei moet lopen. Hoe we het dus wenden of keren de boer, die niet om deze bescheming heeft gevraagd, moet gecompenseerd worden voor de door hem geleden schade. Beter vervang het woord schade door, geboden >natuur diensten<. Klinkt beter dan dat besmette woord >subsidie< of >schade uitkering<.
  Laat je de boer / jager toch ganzen bejagen, zorg dan dat ze in het winkelschap komen te liggen als delicaesse.

 • no-profile-image

  Han

  @Linda je plan klinkt goed maar hoe denk je eieren te schudden of hoe dan ook te behandelen in de Noord Europese toendra, waar de meeste overwinteraars vandaan komen?? Julie natuurbeschermers hebben wel een zeer eenvoudige opvatting over schade beperking door trekvogels in samenhang met de lokale populatie. Zie bejagen als het van ouds verzamelen van eten. Gans is nl. een goed stuk vlees dat we zeker niet weg mogen gooien of vernietigen.

 • no-profile-image

  koetje

  Oeioeioei Han, nou heb je het nog niet gehad.Dat is echt tegen het zere been van de goosewhisperers.Na al die ganzenforums van het afgelopen jaar op agd weten we precies hoe ze denken.Het buitengebied is één grote speeltuin,waar boeren niet eens meer baas zijn op hun eigen grond.Ik zie ook echt niet in wat dit forum nog kan toevoegen.

 • no-profile-image

  Hans

  In plaats van de aktie "een dag per week geen vlees eten" de aktie "een dag per week Gans eten". Gans is een prima stukje wild gevogelte. Door de juiste mamma of kok in een prima stukje eten omgetoverd

 • no-profile-image

  Han

  Koetjeboe. Zere been of geen zere been, we zullen eens reeel moeten worden in dit land. We denken Nederland een eiland als het gaat over ganzen en andere wild, Nederland de grote wereld zonder hekken als het gaat over land en tuinbouw producten. Ik ben langzaam zat van dat twee sporen beleid van de linkse kliek of het één of het ander. Maar kies a.u.b. Natuur of Landbouw of in combinatie, maar neem dan gezamelijk (als natie) de financieele verantwoording.
  Maar nu besluiten we maar wat op democratische weg en dat betekent de kleinst groep (boeren dus) betalen het gelag.

 • no-profile-image

  linda

  @Han: mijn 'eieren schudden'-keuze wordt zelf door de peiling aangegeven als keus. als dierenvriend natuurlijk te prefereren ipv afschieten. Betreft de bevuiling van land, dat gebeurd nu door het injecteren van door anti-biotica, hormonen en bestrijdingsmiddelen verzadigde gier uit mega stallen. En de tegenwoordige koe-loze weilanden lokken overvliegende ganzen. Koeien terug in de wei!

 • no-profile-image

  koetje

  "Betreft de bevuiling van land, dat gebeurd nu door het injecteren van door anti-biotica, hormonen en bestrijdingsmiddelen verzadigde gier uit mega stallen."Leer je dat de kinderen wanneer je als gastdocent bezig bent Linda?

 • no-profile-image

  ??

  Schieten, veroberen, genieten :)
  Linda, ga met je mede dierenvrienden, dat eierschudden? Waarom doen jullie dat niet?

 • no-profile-image

  ??

  @Koetje Boe,

  Tuurlijk, kindjes zullen dat begrijpen. Waar de hormonen toch vandaan komen? En bestrijdingsmiddelen? Anti-biotica(is dat bewezen?) Maar ja, als "linkse" hoef je nooit aan de wet te houden, zie die RaRa figuur, die zich bij toeval had vergist in de verjaringsprocedure :). Die dwingen mensen.

 • no-profile-image

  Karin

  Speelt het probleem niet vooral bij grasland waarvan alleen nog maar ingekuild of gehooid wordt? Misschien is er een relatie tussen het toenemen van de ganzenpopulatie en de toenemende gewoonte om koeien jaarrond op stal te houden.
  In de winter kun je de weilanden ook bevolken met schapen om de ganzen weg te houden. (Schapen zijn winterhard, dus dat is geen dierenmishandeling!) En als we, net zoals in Engeland weer gepropageerd wordt, de wol weer eens zinnig gaan gebruiken, valt er aan die schapen nog wat extra's te verdienen ook.

 • no-profile-image

  engel

  Dat schudden van eieren elke jaar en ook
  elk nest is echt wel de oplossing máááár
  vindt elk nest maar eens en voldoende mensen

 • no-profile-image

  Hans

  Een soort muskusrat bestrijdingsplan, maar dan voor de ganzen http://tinyurl.com/2uuo9n7 je zet ze op de menu kaart van de luxe restaurants als lucht konijn.

 • no-profile-image

  koetje

  of graskip

 • no-profile-image

  Han

  Linda niets tegen koeien in of uit de weide. De keuze koeien onder dak is gemaakt door de boer onder druk van de mestwet, maar vooral door de economie. Te lage melkprijs, dus max. maal aantal koeien per man, per hektare in samenwerking met een melkrobot. Dit alles onder de dwang van >super< qualiteit, de eisen van celgetal, verontreinigign etc. worden elk jaar aangescherpt dus maximale hygiëne tegen minimale kosten is de overlevings eis.
  Liever koeienstront in de grasmat, dan >ganzenpoep< op de grasmat. kans op levensbedreigende ziekte kiemen uit ganzen poep is niet ondenkbeeldig. Daar komt bij dat het laatste grassprietje nodig is om als boer te overleven. Wil je de ganzen laten meegenieten van het boeren gras, o.k. maar dan graag betalen!

 • no-profile-image

  arend

  ik vind dat we die shit schijtende pestganzen ALLEMAAL af moeten schieten.hahahaha

 • no-profile-image

  down under

  Linda, wat kun jij de zaken krom lullen die eigenlijk recht zijn! "mijn 'eieren schudden'-keuze wordt zelf door de peiling aangegeven als keus". Ik heb ook gestemt maar dan met de gedachte afschieten en niet vangen en doden of eieren schudden. De rede daarvoor? simpel: eierenschudden => inhumaan (moet voor zo'n beestje het zelfde zijn als een miskraam krijgen, een aantal weken broeden op een ei en tenslotte treuren om het niet uitkomen daarvan) en bovendien, om in herhaling te treden van de vorige reactie's, vind ze maar eens en ga je ze ook in lapland schudden? Vangen en dooden is ook geen optie => geeft veel stress en hoe moeten ze dan gedood worden? Blijft over afschieten. Het beestje wordt geboren,al dan niet in het buitenland, en geniet een gans-waardig leven alsof het in lengte van jaren door zal gaan totdat plots het licht uit gaat. Voor het dier kun je niets beters voorstellen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  linda en anderen: de vraag in de peiling is: populatiebeherende maatregelen, of niet?

  (dus zowel afschieten, als vangen als eierschudden worden beschouwd als populatiebeheer)

  Verder is in het stuk wellicht niet duidelijk genoeg het onderscheid gemaakt tussen winterganzen en zomerganzen. Winterganzen zijn trekvogels met een europees paspoort en zijn bij natuurmensen hoger in aanzien dan de meeste zomer- of jaarrondganzen. Veel van de soorten die hier jaarrond zijn, zijn exoten. Die mogen nu al geschoten geeierschud worden. Dat zou dan in de tijd van het jaar moeten gebeuren dat de wintergasten er niet zijn. Het gebeurt (te) weinig, laten natuurmensen mij achterlangs weten.

  Verder hoop ik dat ondanks het feit dat dit onderwerp al meerdere malen langs is gekomen, serieuze reageerders toch ook opnieuw hun mening laten weten. We móeten toch stapjes kunnen maken in deze moeilijke discussie?

 • no-profile-image

  koetje

  Eierschudden,dompelen gebeurt te weinig omdat onze natuurorganisaties er met de pet naar gooien.Het zijn wel hún gebieden waar de ganzen broeden en waar zij ware ganzeneldorado's van hebben gemaakt(bewust of onbewust).Deze zelfde ganzen gaan na verloop van tijd naar de percelen van de boeren om zich tegoed te doen aan het lekkere gras wat wij verbouwen.Verjagen helpt geen biet want je bent nog niet eens terug op het erf en ze zitten er al weer.Wat sommigen doen is vervolgens boeren en jagers de zwarte piet toespelen omdat zij niet aan nestbehandeling doen in natuurgebieden.Ik weet van een jagersvereniging die er herhaaldelijk bij SBB heeft aangedrongen om te gaan nestbehandelen op hun terrein,zij willen dit zelfs wel gaan doen in hun vrije tijd.Maar SBB wil van niks weten en zeggen doodleuk: het is een probleem van de boeren,niet ons probleem.Met andere woorden: moeten ze maar niet zulk lekker gras verbouwen.De omgekeerde wereld.Als die overzomeraars nu eens goed worden aangepakt(hoe dan ook)komt er vast meer begrip voor de overwinteraars,die zijn beschermd en moeten we ook afblijven.Koppel hier aan vast goede schadevergoedingen zonder al te veel papieren rompslomp en er is al veel gewonnen.

 • no-profile-image

  gj

  Waar blijven eigenlijk de reacties van die vent die zijn eten niet binnen kan houden?
  misschien nog bezopen?

 • no-profile-image

  realist

  Verplicht afschieten,Nederland zit vol, veel te vol. Al wat schijt en niks toevoegd, weg er mee. Alle met mate, is voor alles van belang.Zeker voor ganzen die alles vernielen en vol schijten.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Het is een ronduit tendentieuze discussie om op basis van ondeugdelijke en gekleurde 'informatie' een weg te zoeken naar 'oplossingen' van slechts ten dele manifeste problemen. Ten 1e dient er een stringent onderscheid te worden gemaakt tussen de bij ons broedende ganzenpopulaties en de bij ons overwinterende Siberische ganzen. De broedvogels zijn inderdaad onze eigen verantwoordelijkheid. Maar voor de Noordelijke gasten hebben wij een Internationale verantwoordelijkheid die middels vele door onze regering geratificeerde Conventies, Verdragen, Richtlijnen en Manifesten Bindend is aangegaan! Om ervoor te zorgen dat komende generaties ook nog van de natuur kunnen genieten! De broedpopulatie van de Grauwe Gans is de afgelopen tien jaar zeer sterk in omvang toegenomen. Dit is mede het gevolg van nalatigheid van beheerders van natuur- en recreatieterreinen, van het ongestructureerd aanleggen van 'nieuwe natuur' en van het laten verrotzooien van bestaande natuurgebieden in het kader van zogenaamde 'natuurontwikkeling'. Maar ook hobbyjagers- door eigen politiek toedoen voorzien van het oneigenlijke predikaat 'Faunabeheerders' - komen de Zorgplicht niet na, die zij uit hoofde van hun faunabeheerschap stringent zouden dienen uit te voeren. Want zij moeten immers wildschade aan land- en tuinbouw voorkomen of minimaliseren! Dat staat duidelijk zwart op wit vastgelegd! Maar daarmee houden de meeste jagers zich absoluut niet bezig! Omdat jagers hobbyisten zijn die liever ganzen schieten dan eieren dompelen, zijn er op talloze plaatsen buiten natuurterreinen grote ganzenpopulaties ontstaan. In het wilde weg daarop schieten of zelfs het wegvangen en vernietigen van grote aantallen dieren zal echter op korte termijn niets meer kunnen veranderen aan de overpopulaties. Omdat iedere weggenomen gans meteen weer zal worden aangevuld door vogels van elders. Daarom moet er ten spoedigste begonnen worden met het adequaat behandelen van alle nesten in én buiten reservaatgebieden. Naast de Grauwe Gans broeden er in ons land tegenwoordig plaatselijk ook Canadese Ganzen, die destijds klandestien ten behoeve van de jacht werden uitgezet of uit parken en tuinen ontsnapten. Ook hebben er zich op een aantal plaatsen broedkolonies van Brandganzen gevestigd. De Brandgans is in feite een hoogarctische vogelsoort die zich vanaf de jaren '70 in het Oostzeegebied heeft gevestigd en waarvan vanaf de jaren '90 ook in ons land broedpopulaties ontstonden. Het is onduidelijk in hoeverre de klimaatverandering hierbij een rol speelt. De grootste broedkolonies van Brandganzen komen voor in reservaatgebieden van NM, SBB en de Landschappen. Doordat die terreinbeheerders hun landerijen sterk lieten verrotzooien zijn de ganzen voor hun voedsel steeds meer op boerenland aangewezen. Dat is niet de schuld van die dieren, maar van de zogenaamde natuurbeheerders! Naast deze soorten komen er in ons land al langer dan een halve eeuw broedende Nijlganzen voor, meestal in populatiegroepjes van enkele tientallen vogels. Ook zijn er - als gevolg van ontsnapte tuin- en parkvogels- enkele lokale broedpopulaties van de Indische- of Streepkopgans ontstaan. Dit is avifaunistisch bezien geen exoot, maar een inheemse broedvogel van het Europees-Aziatische continent. De totale in het wild levende populatie ligt onder de 10.000 vogels en daarvan komen er een paar honderd in ons land voor.
  Van de Siberische wintergasten is de kolgans het talrijkst. Het reilen en zeilen van de broedpopulatie wordt al tientallen jaren op de voet gevolgd en er is geen enkele aanwijzing dat de omvang structureel toeneemt. Sterker: als gevolg van excessieve voorjaarsjacht (tot op de broedplaatsen in de toendra's) staan de vogels in veel hoognoordelijke gebieden onder een zeer zware druk. De jaarlijkse reproductie is daardoor nauwelijks toereikend om de verliezen als gevolg van afschot en klimatologische sterfte mee te compenseren. Van de rietganzen komt bij ons de toendravorm het meeste voor. Die dieren voeden zich hoofdzakelijk met oogstresten van suikerbiet, mais en aardappel. Het aantal toendraganzen dat ons land bezoekt is sterk afhankelijk van de aard van de winter. Normaliter blijven zij namelijk ten oosten van ons land in Noord-Duitsland en Polen. Naast Toendrarietganzen komen er bij ons in de winter ook kleine aantallen Taigarietganzen voor. Daarvan is de westelijke vorm (de zgn Geelbek) bijna verdwenen als gevolg van biotoopvernietiging en overbejaging in Fennoscandinavië en Rusland. Gelukkig gaat het wat beter met de Kleine Rietgans die op Spitsbergen broedt, kortstondig verblijft in Zuidwest Friesland en Midden Delfland en daadwerkelijk overwintert in Vlaanderen. We hebben het dan over een armlastige 50.000 vogels! Die dieren zijn als sinds 1972 wettelijk beschermd, maar in de Friese sudhoek worden er jaarlijks honderden klandestien afgeschoten. Door hobbyjagende 'faunabeheerders'! Buitendijks in het Wadden- en Deltagebied overwinteren dan nog zo'n 100.000 rotganzen. Deze vogels zijn amper groter dan een wilde eend en leven grotendeels op kwelders, wadden, schorren, slikken en gorzen. Zij broeden -net als de brandganzen- het noordelijkst van al onze winterganzen. Daardoor kunnen zij pas eind mei/begin juni in hun broedgebieden terecht want daarvoor ligt alles nog onder sneeuw en ijs. Dat is de reden waarom groepen brand- en rotganzen plaatselijk nog tot half mei in ons land verblijven. Het heeft met toename van de populatie geen hout van doen en geen enkele van die Siberische vogels peinst erover om in West Europa te gaan broeden. Kolganzen en rietganzen vertrekken in het voorjaar merendeels in de 1e helft van maart. Maar na een zeer strenge winter zoals 2009/10 blijven zij plaatselijk wat langer om weer aan te sterken voor de lange terugreis. Het getuigt van een te verafschuwen nihilistisch en respectloos denkpatroon om zulke dieren het recht op leven te ontzeggen. Maar het zegt helaas érg veel over het armtierige beschavingsniveau van diverse naamlozen in dit forum.

 • no-profile-image

  Han

  Leo van den Bergh, Dat je op komt voor de ganzen is perfect. Ik gun de ganzen best een plaats op de aarde. Helaas gaan de meeste mensen ervanuit, dat de dieren hun plaats moeten hebben en dat de boeren (de enige groep die moet leven van het land) maar de kosten moeten dragen van de schade, die ze ondervinden van de ganzen. Zijn we als bevolking ervan doordrongen dat de wilde dieren een plaats op de wereld moeten hebben, zullen we met elkaar de gevolgen hiervan moeten dragen. Nu bepalen we op democratische weg hoe de dieren beschermd moeten worden en tevens wie de kosten hiervan moeten dragen. Deze kosten worden afgewimpelt op de landgebruikers zowel in Nederland als ook in de arme Afrikaanse landen. De arristocraten bepalen, de armen betalen.

 • no-profile-image

  Tom

  Geen respect voor dieren? Hoe kun je alles zo uit de hand laten lopen, door zoveel dieren in het wild maar aan hun lot over te laten. Dit is verschrikkelijk dierenleed. Het milieu wordt zwaar verpest en het risico van zware ziekte uitbraken zijn zeeer groot. Als je zo met alles omgaat Heb je geen spier verstand. Zachte heelmeesters maken zeer diepe wonden! En wie zal dit drama betalen?

 • no-profile-image

  josien kapma

  Beste Leo van den Bergh, veel dank voor uw uitgebreide en heldere reactie. Ik ben het met u eens dat het belangrijke onderscheid winter- en zomerganzen onvoldoende duidelijk is in mijn stukje.
  Net als Koetje Boe zegt u: Handen af van winterganzen. Aanpakken zomerganzen, (met onderscheid naar soort). Uw oplossing: adequaat behandelen van alle nesten in én buiten reservaatgebieden.

  U bent niet mals over zowel natuurbeheerders ('nalatig', 'laten gebieden verrotzooien') als jagers (komen Zorgplicht niet na, schieten liever dan nestbehandeling).

  Klopt het dat boeren in uw ogen niet veel goed of fout doen met betrekking tot ganzenbeheer?

 • no-profile-image

  josien kapma

  Koetje Boe noemt een voorbeeld waar een jagersvereniging wel nesten wil behandelen maar een natuurbeheerder laat het niet toe. Eén voorbeeld zegt niet veel, maar 10 zeggen al meer: Hoe zit dat elders? Verhalen?

  Koetje Boe zegt ook: vergoedingen (zonder rompslomp) voor de boer.

  Betekent dat dat het laten vervallen van het onderscheid in foerageergebieden en gewone gebieden een goed idee is? (voordeel is dat verplichting tot verjagen vervalt)

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Josien. ik vind het vreselijk dat boeren zich in de fora in dit medium en in het AGD veelal zo negatief uitlaten over al onze ganzen. Maar ik kan hun standpunten met betrekking tot de broedende 'zomer'ganzen maar al te goed aanvoelen. Dat de populatiegroei van de Grauwe Gans in het afgelopen decennium een zo grote vlucht heeft genomen, is enerzijds toe te schrijven aan het nalatige beleid van natuur- en terreinbeherende instanties zoals SBB, NM, de Landschappen, de Waterschappen, Rijks- en provinciale Waterstaat, Recreatieschappen, Gemeenten et cetera. Ook de verontrustende hype om bestaande natuurgebieden te laten verruigen ("natuurontwikkeling") en op de meest bizarre plekken (bijv midden in intensieve akker- en weidegebieden) zogenaamde 'nieuwe natuur' aan te leggen, heeft op heel veel plaatsen grote ganzenpopulaties doen ontstaan. Door talloze gesprekken met jagers te velde weet ik, dat slechts heel weinigen van hen van meet af aan serieuze en structurele beperking van de broedende ganzenpopulaties d.m.v. nestbehandeling nastreefden of nastreven. Vrijwel alle jagers die ik in het veld sprak, vonden het onzin om de eieren te behandelen omdat, zo zeiden ze, zij later immers gewoon de vliegvlugge kuikens konden afschieten! Intussen waren en zijn bijna al die jagers vrijwel dag en nacht in touw om de vos - nota bene dé natuurlijke predator van de gans- naar het leven te staan. Ik acht jagers (ic. Wild- en Faunabeheereenheden) dus nét zo sterk schuldig aan het ontstaan van het ganzenprobleem als genoemde terreineigenaren resp. -beheerders. De Wetgever heeft zich in de parlementaire vergaderjaren 2002- 2008 keer op keer laten misleiden door de confessioneel-liberale projachtlobby onder leiding van Annie Schreier Pierik en m.m.v. Gertjan Oplaat, Henkjan Ormel en wijlen Wien van den Brink. Bij deskundige analyse van de in de 2e Kamer aangedragen 'argumenten' zal blijken, dat het destijds een weloverwogen aanval op de Flora- en faunawet betrof, met als doel om de hobbyjachtmogelijkheden in ons land excessief te verruimen. Deze lobbyisten zijn derhalve aannsprakelijk voor het opzettelijk uit de hand laten lopen van het faunabeheer, enkel en alleen ten faveure van zichzelf en van hun jagende achterban! De meeste boeren drijven voor wat betreft wildoverlast of - schade sterk op het onzuivere kompas van hobbyjagers. Daardoor laat de boerenstand zich onbewust op het verkeerde been zetten. Jagers streven namelijk maar één doel na: schieten! Liefst zo veel mogelijk en met zo weinig mogelijk beperkingen. Daarom zwijgt de KNJV ook als het graf in de discussie rondom zomer - versus winterganzen. In de woorden van Gerard Alferink, directeur van de KNJV: "Faunabeheer is uitsluitend Jacht!" Ik neem het boeren dus niet kwalijk dat zij in de veronderstelling verkeren, dat de meeste jagers ter goeder trouw zijn. Helaas is dit dus echter allerminst het geval. Met betrekking tot de Zorgplicht die ik in mijn vorige bijdrage noemde, moet ik nog wel een omissie in de Wet aanstippen. Om nesten (eieren) van ganzen te mogen behandelen dient men namelijk in het bezit te zijn van een vrijstelling ingevolge de Flora- en faunawet. Boeren op wiens landerijen ganzen nestelen, mogen zonder zo'n vrijstelling wettelijk dus niets ondernemen om de populatie te reguleren. En Wbe's /Fbe's voelen zich kennelijk niet geroepen om ten behoeve van het nestbeheer hiervoor collectief ontheffing aan te vragen. Naar mijn mening dient een dergelijke collectieve nestbehandelvrijstelling per direct aan alle Fbe's /Wbe's te worden verleend, met daaraan gekoppeld een drastische beperking van de afschotmogelijkheden. Want het gaat niet langer aan om jagers ongestoord ganzen te laten kwéken én bejagen, terwijl de boeren daar in toenemende mate het slachtoffer van worden.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Han, we hebben het hier niet over arme Afrikaanse landen maar over in Nederland broedende en jaarrond aanwezige 'zomerganzen' én over Siberische wintergasten, die jij als het goed is ook in Meshovsk vanaf midden September hebt zien overtrekken. Hoog in de blauwe herfstlucht en koersend naar west-zuidwest. Dat zijn de vogels die in Eurazië eenzelfde noodzakelijke seizoenstrek uitvoeren als de grote zoogdieren op de Afrikaanse savannen en semideserts. Omdat hun siberische broedgebieden nu alweer dik onder sneeuw en ijs liggen. En het duurt tot volgend voorjaar voordat ze daar weer terecht kunnen. Ik vind het onzindelijk dat er misbruik wordt gemaakt van de uit de hand gelopen populatieomvang van broedende 'zomerganzen' om een hetze aan te wakkeren tégen onze siberische wintergasten. Louter en alleen vanwege hobbyjachtbelangen! Koetje Boe heeft gelijk dat er terreinbeheerders zijn die weinig of geen medewerking verlenen aan nestbehandeling en ook geen toestemming willen geven om hun terreinen daartoe te betreden. In zulke gevallen lijkt het mij duidelijk wie er dan zal moeten dokken voor schade die de boeren lijden. Beste Josien, ik heb het huidige gedoogbeleid met gekunstelde opvanggebieden nooit zien zitten. Het staat haaks op iedere vorm van het natuurlijk ecologisch functioneren van dierpopulaties, om tienduizenden ganzen gewapenderhand naar, door ambtenaren en politici topografisch omgrensde, opvanggebieden te laten verdrijven. Het is een blamage dat dit wanbeleid 'wetenschappelijk' werd 'onderbouwd' door een Alterra-onderzoeker die en passent ook maar even uit de losse pols bepaalde dat er op jaarbasis wel 60.000 kolganzen in ons land konden worden afgeschoten. Als 'flankerend beleid'. Door hobbyjagers. Zonder een spoor van handhavend toezicht! Nederland is van cruciaal belang in de overlevingscyclus van meer dan 2 miljoen Noord-Europese en Siberische Kol-, Toendra-, Taiga-, Kleine Riet-, Brand- en Rotganzen. Die maken onlosmakelijk deel uit van het collectieve Euraziatische natuurbezit. Logischerwijze moet Nederland de kosten voor huisvesting van die dieren niet alléén ophoesten, maar dienen vanzelfsprekend de EU, de IUCN, het WWF en andere Europese of mondiale instellingen en organisaties in deze kosten bij te dragen. Het is verfoeilijk dat LNV hiertoe zélfs nooit enig initiatief heeft betoond. Er zijn maar weinig streken in Europa die zich qua ligging, landschapsstructuur, voedsel en klimaat lenen voor het overwinteren van grote grazende vogels als ganzen. Dat is geen nieuwe hype, maar al duizenden jaren een vast gegeven! We moeten dus zo snel mogelijk afstappen van het ecologisch onzinnige en ethische verwerpelijke gedoogbeleid. Siberische wintergasten moeten van herfst tot voorjaar in Nederland een gastvrij thuis vinden, zonder jagers en verjagers en met de mogelijkheden om het land te gebruiken conform hun ecologische patronen en processen. Veel van die dieren eten overigens een groot deel van hun verblijf hier oogstresten (of vanwege te natte velden niet geoogste gewassen) als biet, mais en aardappel. Mijn advies luidde destijds en luid nog steeds: plaats alle Noordeuropese en Siberische winterganzen onder bescherming en verbiedt per direct alle vormen van jacht en bejaging op deze vogels. Als onze Europarlementariërs zouden doen waarvoor zij uit gemeenschapsmiddelen betaald worden, dan kunnen de kosten die het gastvrij tehuis bieden aan onze wintergasten absoluut geen hindernis meer vormen om het bestaande kromme wanbeleid te spoedigste te beëindigen.

 • no-profile-image

  koetje

  Even een vraag Spotvogel,je schrijft:"als gevolg van excessieve voorjaarsjacht (tot op de broedplaatsen in de toendra's) staan de vogels in veel hoognoordelijke gebieden onder een zeer zware druk".Betekent dit dat die landen,waar die ganzen zich niet eens op cultuurgronden bevinden,die verdragen niet hebben ondertekent?Waarom worden ze daar dan wel bejaagd?

 • no-profile-image

  josien kapma

  De discussie hier lijkt het eens te worden:
  *handen af van wintergasten
  *aanpakken (afh. van soort) van zomerganzen
  *door grootschalige nestbehandeling
  *zowel jagers als natuur- en terreinbeheerders moeten meer doen om broedende zomerganzen aan te (kunnen) pakken
  *onderscheid in foerageer- en andere gebieden niet nuttig
  *boeren moeten vergoedingen zonder rompslomp kunnen aanvragen
  *geld moet komen uit europese / internat. natuurgelden

  Maar hoe krijgen we jagers en terreinbeheerders zover?

 • no-profile-image

  josien kapma

  Beste Leo, in 2006 vond je de vergoedingen aan boeren te hoog in vergelijking met de geleden overlast ('vorstelijke donatie' ah einde va 2e alinea van http://www.bit.ly/dpHoa8 ).

  Hoe is je mening hierover in 2010?

 • no-profile-image

  koetje

  Volgens mij past het perfect in het nieuwe beleid wat Ciolos en Bleker nastreven,alleen landbouw steun wanneer boeren zich inzetten voor groen-blauwe enz diensten.Daar passen die wilde beschermde ganzen perfect in net als weidevogels.Maar het moet wel vrijwillig blijven,dus hoe ga je boeren over de streep trekken die twijfelen?Simpel,met goede vergoedingen,voor wat hoort wat.En wat die NO's betreft,in de herfst houden ze een natuurdag onder begeleiding,die goed aanslaat.Dat kunnen ze in het voorjaar ook wel doen met nestbehandelen .Leden zat,geen woorden maar daden.

 • no-profile-image

  Han

  Leo ik weet, dat we het over ganzen in Nederland hebben. Maar het wel of niet beschermen gebeurd in Den Haag of andere politieke arena's en moet betaald worden door de boeren / grond gebruikers. Afrika is hetzelfde, wij staan op de achterste benen nu Serengetie park door een voor Afrika nodige autoweg doorsneden zal worden. Wij hebben besloten, dat er een Serengetie park moest komen en de lokale mensen moeten er nu (als wij onze zin krijgen) een giga rondweg omheen leggen.
  Even terug naar de ganzen, in de Oekraine is het gezegde; "Hoe meer ganzen (in een dorp) hoe armer de bevolking". je wilt niet weten hoeveel stront er overal ligt en dit is voor de Nederlandse veehouder hetzelfde een koppelganzen vreet wat gras maar vernield via de stront een veelvoud. Op de wintergranen zijn ganzen om reden van stront en vertrappen een schade veroorzaker. je hebt leuke voorbeelden over oogst restanten, die ze vreten etc. maar vergeet de bovengenoemde schade te noemen. Jammer voor je verder zeer eerlijke verhaal.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Han, sorry, maar jouw verhaal gaat mank aan foute vergelijkingen. Boerenganzen in dorpen en op erven kunnen de boel inderdaad bevuilen, maar wij praten hier over overwinterende Siberische ganzen in de voor hun overleving noodzakelijke winterkwartieren. Dan gaat het dus om de periode oktober - maart/april. Ik zeg niet dat er dankzij het handelsbelangengerotzooi van de EU tegenwoordig in de wintermaanden geen voedselconcurrentie kan optreden met schapen, maar daar zijn compensatieregelingen voor. En praat me niet over wintergranen. Want daar heb ik ik ook jarenlang onderzoek naar gedaan. Het is daarmee nét als met het weer. Het kan vriezen, het kan dooien. Met andere woorden: dervingen wisselen af met meeropbrengsten! En doe svp niet zo neerbuigend over die duizenden tonnen aan oogstresten waar miljoenen dieren moeiteloos en kosteloos de winter mee door kunnen komen. Nogmaals: de zorg voor onze Euraziatische ganzenpopulaties is in hoge mate een EU-verantwoordelijkheid en onze overheid moet dus in Brussel zijn om de daaruit voortvloeiende meerkosten voor agri-compensatie tot op de laatste cent vergoed te krijgen. Laat onze cultuurvijandige (en dus niet bijster intellectuele) regering zich maar gaan beijveren om de overwinterde Siberische ganzen op de Werelderfgoedlijst te krijgen! Er wordt tegenwoordig erg veel baarlijke onzin over ganzen rondgestrooid en de dieren worden letterlijk allemaal op een hoop gegooid. Op de keeper beschouwd zijn er in Nederland helemaal geen 'overzomerende ganzen'. Die dieren wonen gewoon in ons land en logisch dat zij zich hier dus ook voortplanten. En dat zij dit niet 's winters doen kan zelfs nog een kind begrijpen. "Overzomeren" is een begrip uit de avifaunistiek. Broedvogels overzomeren niet, maar verblijven in hun residente woongebied. Het is van de krankzinnige dat politici zélfs van dit wetenschappelijk duidelijk omschreven begrip al een janboel hebben weten te maken!

 • no-profile-image

  leo van denbergh

  Inderdaad Koetje Boe, politici lopen nooit voorop om handelend op te treden. Alléén wanneer er iets waardevols af te breken valt verdringen zij zich. Zoals nu op het gebied van cultuur, natuur, milieu, zorg, energie en beschaving! Ik zou het volkomen gerechtvaardigd vinden als er bij de EU een keiharde claim gelegd zou worden voor de kosten van het duurzaam jaarlijks winterhuisvesten van enkele miljoenen Euraziatische ganzen. Dan is meteen dat hele probleem van de baan en op de Europese monetaire schaal gaat het om minuscule peanutshells!

 • no-profile-image

  Han

  Leo. Vertel me even waar de ganzen die doorgaans in de kuststreken zitten (op kleigrond dus) de oogstresten weg moeten halen, op al deze gronden die normaliter VOOR de winter geploegd zijn? Ik heb een gans nog nooit zien graven in de grond om zijn kostje bij elkaar te schrapen. Nee ze fourageren op winter tarwe en graslanden met alle schadelijke gevolgen van dien. Leo jouw neerbuigende opmerking over >duizenden< tonnen oogstresten die zo maar voor het op pikken liggen. Sorry jij bent bezig aan te toenen dat de boeren best voor alle huisvestings kosten van de wintergasten kunnen opdraaien. Lijkt me een duidelijke denkwijze waarbij de kosten gelegd worden bij de electoraal niet interessante groep. Willen we als Nederlanders de wintergasten onderhouden >prima< maar dan wel graag voor gezamelijke rekening. In jouw gedachten gang kan dat nooit een groot bedrag zijn, Waar hebben we het dan over? De specialisten bij fauna beheer kunnen dit bepalen is hun vak! Denken ze dan net als de Fransen ruimhartig zal geen boer nog aan afschieten of verjagen denken.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Han, heel veel akkers zouden feitelijk ieder jaar voor de winter geploegd moeten zijn, maar in de praktijk is het zo dat landsbreed honderduizenden bunders al dan niet noodgedwongen ongeploegd de winter in gaan. Grauwe Ganzen, Taigarietganzen, Toendrarietganzen en Kleine Rietganzen zijn maar in beperkte mate grazers. Bij voorkeur leven die vogels in het winterhalfjaar namelijk van oogstresten van de gewassen die ik noemde. Plaatselijk kunnen daar ook nog winterwortelen en stoppelknollen aan worden toegevoegd. Natuurlijk eten ze daarnaast ook gras en wintertarwebladdelen, maar energetisch zit er veel méér voedingswaarde in mais, aardappels, bietenresten etc. Het gaat daarbij om honderden of duizenden tonnen voedsel die ieder jaar op de akkers achterblijven. Ben jij nooit eens een afgeoogste maisakker opgelopen? Heb jij nooit eens een kijkje genomen op gerooide aardappelvelden? En is het jou nooit opgevallen dat er na het oogsten van suikerbieten niet alleen loof (dat wel als veevoer wordt gebruikt of als groenbemester wordt ondergeploegd)maar ook de wereld aan koppen en wortelpunten op de akkers achterblijft? Daar is absoluut niks neerbuigends aan! Alleen al tien km rondom mijn huis weet ik voldoende aardappel-, bieten- en maisakkers die vanwege de vele regen van afgelopen herfst helemaal niet geoogst konden worden en waarop met gemak een half miljoen ganzen de winter mee door zouden kunnen komen! En dat is in veel streken van Nederland en West-en Midden Europa het geval. Trouwens: ook kolganzen zoeken heel vaak voedsel op zulke akkers en zélfs groepen brandganzen heb ik in de mais en op bietenland gezien. Op Ruegen bijvoorbeeld. En in de Nordstrandenbucht! En zij doen daar absoluut geen schade. Mochten zulke akkers onverhoopt in een droge (dus voor de boer gunstige) herfst geploegd worden dan kunnen zéker de Grauwe en rietganzen met hun zeer sterke en massieve snavels zeker wel de piepers, bieten en maiskolven uitgraven. En dat doen ze ook. Zélfs als er sneeuw op de velden ligt!

 • no-profile-image

  Han

  Leo. Ploegen van klei na de winter betekent doorgaans een opbrengst derving, vandaar dat de kleiboeren ploegen zolang het kan en het kan heel lang zelf over de vorst. Ik zie, dat je uit Druten komt en dus geen weet kunt hebben van de ploeg stress in het noorden van het land aan de rand van de Wadden. Hier zitten van ouds de wintergasten, zitten ze nu ook in Druten, dan hebben ze geen plek en vreten genoeg meer in het Wadden gebied dat kan zijn. Vraag de Groninger en Friese akkerbouwers en ze zullen je zeggen dat hun wintertarwe en wintergerst als fourage gebied geldt voor de ganzen. De schade is niet alleen het groen dat ze vreten, maar vooral de structuur schade van het dicht trappen van de natte grond en het plat trappen van het gewas.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Han, dank voor jouw college, maar het slaat absoluut nergens op! Nogmaals: ik heb het bij oogstresten zoals bietenpunten, valaardappels en maiskolven vooral over Rietganzen en Grauwe Ganzen en die komen tegenwoordig door heel ons land in grote aantallen voor. In de Veenkolonieën bijvoorbeeeld heb in vorige winter meer dan 100.000 toendrarietganzen op dergelijke akkers gezien bij Valthermond, Nieuw Weerdinge, Emmererfscheidenveen en rond het Bargerveen. Maar ook in de Noordoostpolder, de Wieringermeer, op Flakkee, Schouwen en de Bevelanden overwinteren volop van zulke ganzen. En in de Peel en de Kempen! En hier in de buurt zijn ook volop plekken waar er tienduizenden overwinteren. Zowel op klei, veen als zand! Jouw beweringen over schade gaan dan ook volledig kreupel aan niet significant onderzochte aannames. Wij deden echter wél zulk onderzoek op vette klei. Namelijk op de proefboerderijen op de Zoutkamperwaard in de Lauwersmeer en op De Schreef in Flevoland! En wij onderzochten daar heel expliciet die betredingsschade. Namelijk door gekortwiekte ganzen op zulke 'gevoelige percelen' langdurig in te gazen in rennetjes die verspreid waren op de akkers. Zowel op de hogere als op de lagere terreingedeelten dus. En wat dacht je wat? OP HET OOG was er tijdens die begrazingsperioden (waarbij we de natuur zelfs een handje hielpen door de boel dagelijks met gieters extra slempig te maken) inderdaad iets wat op schade leek. Maar na beëindiging van die begrazingsproeven herstelden de plots zich heel snel en gaven dikwijls zelfs een mééropbrengst te zien. Weet je waardoor? Omdat de ganzen het loof heel kort hadden afgevreten! Normaliter vriest dat 's winters vaak tot op het maaiveld dood (dwz in ons land, vanwege het doorgaans ontbreken van een sneeuwdek) en dan duurt het in het voorjaar erg lang voordat de plantjes goed kunnen gaan uitstoelen. Na stevige begrazing is er dat manco niet en kan de uitstoeling meteen beginnen zodra te temperaturen stijgen.(ook dit onderzochten we door de plantjes geregeld heel kort af te knippen) Ik vind het bizar dat dieren die onder veel omstandigheden juist voor mééropbrengsten kunnen zorgen, consequent door heel veel boeren in het verdomhoekje worden gedaan. De Roek is ook zo'n voorbeeld. Giganuttig als bestrijder van ritnaalden, emelten en engerlingen, maar in ons land desondanks verguisd, geschoten of zelfs vergiftigd! In de vroegere oostbloklanden is de Roek een strikt besdchermde vogel! En dan nog iets: het doet er niks toe waar ik woon, want ik heb overal in Europa onderzoek aan ganzen gedaan. Maar nergens ben ik bij de boeren een bekrompenheid jegens natuurlijke begrazers tegengekomen zoals die in ons land helaas gemeengoed is geworden. Daar schaam ik mij dan ook voor!

 • no-profile-image

  Han

  Leo bedankt vor je uit een zetting niets aan toe te voegen. Klopt dus wat ik zei, dat de wintergasten zich nu over heel Nederland hebben vespreid en niet meer het Wadden gebied als unieke pleister plaats gebruiken, zoals ik nog heb geleerd op de cursus fauna beheer.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Dat is wel erg lang geleden beste Han. In het waddengebied gaat het feitelijk vooral om Rotganzen en Brandganzen en die grazen voornamelijk op kwelders en graslanden: in de winter ook wel op wintergraanloof. In de Groninger kustpolders, bij de Dollard, in de Lauwersmeer, Het Bildt en in Eijerland op Texel zitten groepen Toendrarietganzen en ook soms flinke groepen Grauwe Ganzen en in De Kolken en de Mieden bij Anjum ook veel Kollen. Vroeger waren bijna alle Grauwe Ganzen na half oktober -begin november uit ons hele land vertrokken naar de Coto de Donana in Spanje en de Merja Zerga in Marokko. Maar tegenwoordig blijven ze bijna allemaal bij ons overwinteren. De Siberische Toendrarietganzen concentreren zich in de herfst in Polen en het NO van Duitsland. Afhankelijk van vorst en sneeuw in de Baltische regio trekken er meer of minder van die ganzen vanaf medio november door naar ons land. Drenthe en Limburg zijn tegenwoordig voor die vogels heel belangrijke overwinteringsregio's. Maar ook in de Wieringermeer - waar voor 1980 maar heel weinig ganzen kwamen-zitten er nu iedere winter vele tienduizenden. De natuur is namelijk voortdurend in beweging. Dat maakt het ook zo boeiend. En ook zo moeilijk te 'managen'!

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ganzenbeleid is nu doorgegeven aan provincies. Hoe kunnen boeren helpen om de faunabeheerders en natuurorganisaties in hun gebied beter te laten (samen)werken?

 • no-profile-image

  koetje

  Ik denk dat boeren het veel harder moeten spelen door bij nieuwe natuurplannen populatie beheersings plannen te gaan eisen van de natuurorganisaties,via de zienswijze of bestemmingplan procedures.Hoe die NO's het dan willen gaan uitvoeren moeten ze dan zelf maar beslissen.Misschien gaan ze dan ook beter nadenken over de inrichting van een gebied.Dit kan ook wel gedaan worden voor de gebieden die allang zijn ingericht,de feiten spreken voor zich wat betreft de jaarrond-ganzen.

 • no-profile-image

  Han

  Leo ik moet uit je laatste les opmaken dat er steeds meer ganzen blijven hangen in Nederland om de wintervakantie door te komen? Als dit klopt waarom dan nu dan zoveel meer dan pak weeg 20 jaar geleden. Zijn hun gebieden elders >verwoest< of is ons klimaat aantrekkleijker voor hen geworden of komen er eenvoudig meer ganzen voor in het Noorden van Europa dan vroeger?

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Josien, Koetje Boe en Han. Ik zal jullie punten zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Han, het is absoluut niet zo dat de Siberische ganzen in Nederland 'blijven hangen'. Ons land is gewoon hét voedselecologische -, zoogeografische- én meteorologische eindstation voor die vogels. Een heel klein aantal trekt wat verder door, naar Eastanglia en Vlaanderen (Zwartbuikrotganzen tot in de Baie du Morbihan in Bretangne). Wordt het onverhoopt een extreem koude en lange winter (zoals '62/63 of '78/79) dan trekken er duizenden riet- en kolganzen verder naar N Frankrijk (en worden daar dan massaal door hobbyjagers aan flarden geschoten). Het zal je bekend zijn dat er na het uiteenvallen van het Warschaupact enorme veranderingen zijn opgetreden op het Oost- en Middeneuropese platteland. Tevens spelen er al jarenlang ecologische verschuivingen bij dierpopulaties, als gevolg van de klimaatverandering. Vanaf winter 1995/96 heb ik in ons land bijv. een sterke toename geconstateerd van Taiga-en Toendrarietganzen uit steeds oostelijker broedgebieden in Siberië. Vogels van Oost-Taimyr en zélfs uit het Lena-stroomgebied en het Middensiberische Bergland, die groter en zwaarder gebouwd zijn dan onze normale wintergasten! Die dieren overwinterden vroeger in Midden-China en Centraalzuidelijk Azië (Turkmenistan e.o.). Ditzelfde geldt ook voor Kolganzen, die destijds ook tussen Tigris en Eufraat in Irak en ook in Turks Anatolië overwinterden. Eventuele toename bij ons heeft dus niks van doen met populatiegroei maar met verschuivingen binnen de winterrange, al dan niet als gevolg van landbouwkundige veranderingen, toegenomen jachtdruk en klimaatverandering! Koetje Boe, jij haakt prima in op de vraag die Josien stelt. Ik zeg er met klem bij dat dit uitsluitend Broedende (Zomer- en Jaarrond-)Ganzen betreft! Door natuurontwikkelaars is jarenlang (en heel dikwijls zonder enig inhoudelijk overleg met de agrarische ondernemers) in het wilde weg Nieuwe Natuur aangelegd. Heel vaak gebeurde dit temidden van akkers, weiden en zélfs tussen de bollenvelden en andere uitermate kwetsbare teelten. Op die manier creëerde men welbewust ideale nieuwe broedgelegenheid voor ganzen, maar liet volkomen na om die beginnende populaties op een deugdelijke manier te beheren! Tegelijk liet men bestaande natuurterreinen verruigen in het kader van die zogenaamde natuurontwikkeling! Koetje Boe, jij kent vast wel hét afschrikwekkende voorbeeld uit jouw eigen omgeving. In de Lauwersmeer heeft SBB grote delen van de Ezumakeeg, Kollumerwaard, Zoutkamperplaat en Ballastplaat laten verruigen en men heeft er nog nooit ook maar een poging ondernomen om deugdelijke nestbehandeling toe te passen. Gevolg is dat er nu vele honderden broedparen met duizenden niet geslachtsrijpe en dus niet broedende jonge vogels in en rondom de Lauwersmeer voorkomen. Die gaan om te vreten vooral naar de graslanden en akkers van Kollumerland en Dongeradiel en naar de bouwlanden tussen Rietdiep en Waddenzee. In dit geval hebben natuurbeschermers dus willens en wetens de boel uit de hand laten lopen en zijn m.i. daarom ook aansprakelijk voor de schade. En zo ken ik tientallen voorbeelden uit heel ons land. In het geval Lauwersmeer zal het erg moeilijk worden om de reeds bestaande stituatie naar een aanvaardbaar niveau te transformeren. Daarvoor zou er een heel stringent maairegime in de sterk verruigde moerasgebieden moeten worden ingevoerd, waarbij de hele winterperiode (sept. t/m febr/mrt) wordt benut om alle oevervegetaties en andere natte componenten waarin zich ganzen kunnen vestigen, zo kort mogelijk het voorjaar in te laten gaan. Dat is nl de énige mogelijkheid om in het voorjaar alle nesten adequaat te kunnen opzoeken, nummeren en de eieren te behandelen met maiskiemolie. Tezamen met flankerend afschot zal dit dan jarenlang moeten worden herhaald. Totdat er een acceptabele populatieomvang zal zijn bereikt. In het kader hiervan dient er per direct gestopt te worden met het doden van vossen in en rondom dit gebied. SBB dient dit uiteraard in al haar reservaatgebieden te doen en hetzelfde geldt voor NM, de Landschappen en andere terreinbeherende instanties. Buiten de reservaat- en beheergebieden van natuurorganisaties zijn volgens de Flora- en faunawet de provinciale Faunabeheereenheden en de daaronder ressorterende regionale Wildbeheereenheden verantwoordelijk voor het nastreven van een wildstand die zodanig is, dat agrariërs daarvan geen schade of overlast ondervinden. Die Zorgplicht is nooit duidelijk omschreven vastgelegd in de Ffw, maar vormt wél hét kernpunt waarom er destijds aan hobbyjagers het predikaat: 'faunabeheerder' werd toegekend! Dus wanneer Nb-organisaties worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden m.b.t. het nastreven van ganzenpopulaties van een te verantwoorden omvang, dan zal ditzelfde ook met Fbe's/Wbe's dienen plaats te vinden. Gelijke monniken, gelijke kappen!

 • no-profile-image

  josien kapma

  Leo, je bent duidelijk een 'pro'. Dank, veel dank voor deze zeer goede inbreng en echte kennis. Weet je ook iets van de huidige overlegstructuren en uitvoering? Op welke punten verschilt de visie die je hier neerlegt bij het vigerend beleid? En een tweede vraag: Het beleid, maar zeker de werkelijke uitvoering ervan, moet in ieder gebied -lokaal dus, afhankelijk van de daar geldende context- opnieuw vormkrijgen tussen de werkelijke mensen die het moeten doen. Bij wie zou een boerengroep moeten aankloppen? Gaat het eerst via de Provincie of kan het best een direct contact gezocht worden met de terreinbeheerder?

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Josien, het 'vigerende ganzenbeleid' in ons land is helaas een 'soepzootje' geworden. Vooral omdat de rijksoverheid alle faunabeheertaken naar de provincies en de Fbe's heeft afgeschoven. V.w.b. de inheemse broedpopulaties van Grauwe- en andere ganzen is dat op zichzelf nog wel te verdedigen, maar het getuigt van (in feite ontoelaatbare) onverschilligheid bij de centrale overheid om het duurzame beheer van internationaal - of zelfs intercontinentaal - trekkende en overwinterende dierpopulaties (waarvoor ons land middels ratificering van Ramsar-,Bonner- en Berner Conventies, Vogel- en Habitatrichtlijn en Diversiteitsbeginsel de verantwoordelijkheid voor een duurzame bijdrage aan het behoud van die populaties, op zich heeft genomen) toe te vertouwen aan lagere regionale overheden. Dat is namelijk de zékerste manier om op den duur steeds méér leefgebieden (en daarmee ook diersoorten) kwijt te spelen! Nederland is op het gebied van verantwoord populatiebeheer, domweg véél te klein om onder te verdelen in 12 bestuurlijke regio's. En al helemaal wanneer het (zoals hier) gaat om winteropvang en behoud van internationale dierpopulaties zoals de Siberische ganzen, waarvoor bovendien de Centrale (en niet de regionale) overheid internationale verdragen heeft getekend! Ik vind dus dat deze beleidsdwaling betreffende de Siberische wintergasten z.s.m. moet worden gerepareerd! Het 'broedganzen probleem' is wél een beleidsveld waaraan provinciale- of regionale bestuurs- of beleidscollege's richting kunnen geven. Maar dan wél altijd conform centraal vastgestelde wet- en regelgeving. Anders ontaardt ook dit in een 'soepzootje'! In geef twee voorbeelden van hoe het zéker niet meer moet, beiden uit het voorjaar 2008. Toen zwichtten Natuurmonumenten/SBB voor de excessieve pressie van de agrarische vereniging Texels Belang. NM directeur de Graeff verkreeg toen, met aantoonbaar en bewijsbaar onjuiste informatie, bij de Haarlemse voorzieningenrechter een vrijstelling, waarmee vervolgens op Texel vrijwel de gehele populatie Grauwe Ganzen (bijna 5000 dieren) werd weggevangen en vergast! Bovendien kreeg de plaatselijke Wbe vergunning om vele honderden ganzen met het geweer te doden. Deze acties doorkruisten en frustreerden de (op dat moment reeds ingezette) natuurlijke stabilisatie van de ganzenpopulatie op Texel en waren er oorzaak van, dat ganzen van elders zich in het opengevallen vacuum vestigden. Reeds binnen twee maanden waren er zodoende op Texel méér Grauwe Ganzen dan er weggevangen en gedood waren! In hetzelfde voorjaar liet SBB in het beheersobject Honswijkerwaarden langs de Lek een populatie van 1500 -2000 ruiende Brandganzen met hun kuikens wegvangen en vergassen. SBB had (en heeft) ter plaatse nooit deugdelijk nestbeheer uitgevoerd (of zelfs maar nagestreefd) en de vogels in kwestie foerageerden uitsluitend buitendijks op gronden die de status natuurreservaat bezitten! Omdat het niet gelukte om alle ganzen weg te vangen en er honderden dieren wisten te ontkomen, is de populatie thans alweer van eenzelfde omvang als destijds! Ik memoreer deze voorbeelden omdat zij illustreren hoe het zéker niet moet. Ook de huidige acties van de Noordhollandse gedeputeerde Jaap Bond geven blijk van een zorgwekkend gebrek aan visie, kunde en kennis. En van een grenzenloze zelfoverschatting! Want hij meent te kunnen bewerkstelligen, dat de Noodhollandse broedganzenpopulatie met minstens tienduizend vogels kan worden verkleind. Door jagers! In die provincie leven niet alleen vele duizenden jaarrond aanwezige Grauwe Ganzen, maar ook duizenden Brandganzen en vele honderden broedparen Canadese Ganzen en Nijlganzen. Excessief afschot van die dieren door hobbymatige 'faunabeheerders' zal slechts veel verstoring van de natuur, ergernis bij de burgerij en ontoelaatbaar veel dierenmishandelpraktijken opleveren. En uiteindelijk absoluut niets aan het bestaande populatieprobleem veranderen. Dat is voorspelbaar! Ik zal je meteen ook vertellen waarom. Vorig voorjaar ontdekte ik op een avond min of meer bij toeval, dat er bij het 'Paard van Marken' een enorme stroom ruiende Grauwe Ganzen met hun kuikens over het Markermeer uit de richting van de Oostvaardersplassen kwam aanzwemmen, die Waterland-Oost als bestemming bleken te hebben. Mijn goede vriend en plaatselijk SBB-beheerder Ton Pieters vroeg zich al jarenlang af waarom er - ondanks zijn nestbeheerinspanningen- vanaf eind mei telkens zoveel ganzenparen met kuikens in zijn reservaten waren. Dit was dus het antwoord op die vraag! Door de zware overbegrazing met Grote Grazers leveren de Oostvaardersplassen al jarenlang niet voldoende grazige vegetatie meer om alle daar broedende Grauwe Ganzen met hun kuikens voedsel te bieden, temeer omdat daar ook nog eens 80.000 Scandinavische ganzen komen ruien!. Zodat zij dus aan de voet van de Oostvaardersdijk door het grofmazige wildraster stappen, het talud en de rijweg oversteken en naar Waterland zwemmen. Een kilometertje of 15 peddelen! Het laat zich raden waar die kuikens zich gaan vestigen wanneer zijzelf na 2 of 3 jaar geslachtsrijp zijn. In
  Noord-Holland natuurlijk. Want daar groeit overal volop gras! Daarom is het soort 'beleid' dat Jaap Bond voorstaat, tot mislukken gedoemd! Men zou veel beter advies kunnen inwinnen via info@ganzenbescherming nederland.nl dan te drijven op het kompas van hobbymatige faunabeheerders, die alleen maar als vrijetijdsbesteding de jacht uitoefenen. En die er dus alle belang bij hebben dat het probleem van 'overpopulaties' tot in lengte van jaren manifest blijft!

 • no-profile-image

  boerin

  Leo, jij bent laatdunkend en bevooroordeeld met betrekking tot jagers en hun rol in populatie beheer. Ik ben de jagers in mijn omgeving dankbaar voor hun kosteloze bijdrage aan het populatie beheer van herten (ook ganzen zijn hier in overvloed maar doen geen schade) Wanneer we hier populatie beheer in handen van betaalde overheids medewerkers moeten geven ziet het er slecht uit.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Boerin USA, hoe kom je erbij dat ik laatdunkend en bevooroordeeld over de rol van jagers bij het ontstaan van het ganzenprobleem zou zijn? Ik ben van beroep ornitholoog met specialisatie water- en moerasvogels en steltlopers en ik werk al méér dan 40 jaar in het professionele natuurbeheer en dierecologisch onderzoek. In Nederland! Wat er in de USA aan jachttoestanden gebeurd staat hier helemaal buiten: ik geef alleen maar aan hoe jagers HIER de zaken bewust naar de hand hebben gezet en uit de klauwen hebben laten lopen. En daarvan neem ik geen letter of leesteken terug! Maar, omdat je er zélf over begint, toch even iets over het ganzenbeheer in Noord Amerika. Daar wordt immers jaarlijks eenderde deel van de totale Nearctische populatie van de Kleine Sneeuwgans A.c.caerulescens -zowel in de Pacific Flyway als in de Mississippi Flyway, door hobbyjagers (zgn 'sportsmen') afgeschoten. Waardoor er in die populatie nauwelijks vogels voorkomen die ouder zijn dan 5-6 jaar! Een qua leeftijdsopbouw totaal uitgeholde populatie dus. Populatiedynamisch beschouwd volkomen tégennatuurlijk. Dat is namelijk de énige wérkelijke rol die hobbyjagers in wilde dierpopulaties spelen. De natuurlijke fauna als speeltuig en bbq-kluif misbruiken en ecologische patronen en processen verstoren en frustreren. Ook daar weet ik alles van!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Josien, ik zou nog even meedenken over de overlegroute die gedupeerde boeren het best kunnen volgen bij schade of overlast door (jaarrond aanwezige) zomerganzen. Het lijkt mij voor individuele gedupeerden altijd aan te bevelen om contact op te nemen met eventuele eigenaren/beheerders van natuurterreinen waar de ganzen broeden en te proberen om langs die weg tot beperking van de populatieomvang en -groei en tot compensatie voor geleden dervingsschade te komen. Buiten natuurterreinen en speciale beheergebieden zijn de Wbe's het aanspreekpunt om schade te voorkomen middels verjaging, eventueel met flankerend afschot. Maar men moet dan zélf wel op kwetsbare of schadegevoelige teelten schrikmiddelen plaatsen. Verder zijn er diverse methoden om ganzen te 'sturen'. Hierover kan informatie worden aangevraagd via info.ganzenbescherming nederland.nl
  Zoals ik al eerder schreef is de Nederlandse Regering door ratificatie van talloze conventies en verdragen Gebonden aan de Internationale Verplichting om de Siberische wintergasten een veilig en duurzaam onderdak te bieden. Kosten die daaruit voortvloeien moeten naar mijn mening uit internationale (EU en mondiale) middelen vergoed worden. Dat vereist dus actie van onze overheid. Maar daarvoor onderhouden wij immers een corps peperdure diplomatieke ambtenaren en EU-politici!

 • no-profile-image

  Han

  Leo bedankt voor je uiteenzetting. Verder zijn we het roerend eens dat er een schadeloosstelling moet zijn, betaalt door de overheid, die in zijn wijsheid heeft besloten, dat de wintergasten een veilig thuis hebben in ons land. Ik gun alle dieren voldoende leefruimte op deze overvolle planeet, mits de kosten gezamenlijk worden gedragen.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Daarover zijn wij het roerend eens Han. En zoals ik al eerder uitlegde hoeft het landelijke winterganzenbeleid zonder aangewezen gedooggebieden helemaal niet erg veel geld te kosten. Het huidige opvangbeleid met 'flankerend afschot' gaat namelijk uit van 80.000 ha voor heel Nederland. Maar dat is hoegenaamd allemaal grasland! Dat komt, omdat LNV zich destijds peperduur liet adviseren door onderzoeker Ebbinge van Alterra, die absoluut onbekwaam is om zo'n advies te geven. Die man weet namelijk alléén iets van Rotganzen en Brandganzen. En dat zijn uitgerekend vogels die op heel korte vegetaties grazen. Voor andere ganzen heeft die 'ganzenonderzoeker' zich nooit geinteresseerd en mede daardoor is er nu al bijna 10 jaar lang een volkomen absurd gedoogbeleid in dit land. Waarbij 1,5 tot 2 miljoen ganzen, waarvoor ons land Internationale verantwoordelijkheid heeft, verondersteld worden zich op amper 80.000 ha cultuurland te kunnen voeden. In de wintermaanden, wanneer de vegetatie in rust is en er slechts een minimale groei plaastvindt. En waarbij er dankzij diezelfde "adviseur" per winter ook nog eens 60.000 kolganzen volstrekt nodeloos afgeschoten mogen worden, mét alle verontrusting die dat met zich meebrengt! Toenmalig staatssecretaris Géke Faber heeft destijds m.i.v. 1997/98 de jacht op alle ganzen gesloten en we zagen toen al na een paar winters dat de dieren zich veel natuurlijker over ons land gingen verspreiden en ook gebieden in gebruik namen waar ze voorheen, vanwege bejaging of moedwillige verstoring, niet of zelden kwamen. Door die sterke spreiding werden na 1997/98 per pleisterplaats de groepen dikwijls ook kleiner en daardoor kwamen er minder schadeklachten. Zo had het dus moeten blijven: ganzen die zélf hun winterverspreiding kunnen bepalen en boeren die coute que coute compensatie krijgen wanneer zij onverhoopt toch schade of overlast ondervinden. Ik herhaal nog eens, dat de kosten die een dergelijke landelijke opvang van Internationaal belangrijke ganzenpopulaties met zich meebrengt, niet uit het Jachtfonds maar uit EU- en Internationale middelen behoren te komen. En ik durf te garanderen, dat een dergelijk ganzenbeleid geen miljoenen euro's hoeft te gaan kosten, zoals dat thans het geval is!

 • no-profile-image

  Peter

  Hallo allemaal,
  Hier even een berichtje van schier waar de "overwinterende" brand en rotganzen nu toch echt wel een plaag gaan worden en het bijna onmogelijk is om nog een beetje "kwaliteit" gras te maaien voor de koeien Tot 2 jaar geleden gingen de brandganzen die voor de meeste schade zorgen in het voorjaar ongeveer rond 15 april weer terug naar het hoge noorden en bleven de rotganzen hangen voor een deel tot eind mei. dit was nog te doen. Maar vorig jaar en dit jaar blijven ook de brandganzen tot 1 juni zitten en zelfs langer. De eerste snede en de helft van de 2e snede is dan ook al weg, waardoor de koeien op 1 juni hier op een gemilimeterde grasmat nog steeds geen gras kunnen eten. Er wordt wel steeds geroepen dat de koeien naar buiten moeten maar dan moet er wel weer eens wat gras komen waar ze ook nog melk van geven. Ook komen ze in het najaar veel eerder dan normaal een paar jaar geleden kwamen ze in kleine groepjes ongeveer rond 1 november maar nu zitten ze er op 1 oktober al en deze schade wordt niet vergoed. Het is een drama en de vergoedingen worden steeds minder. en nu kun je wel gaan roepen "ga dan verhuizen" maar dat is natuurlijk onzin. Er moet gewoon een oplossing voor komen anders ziet het er somber uit voor de boeren hier in het noorden. Ik Ben het met Leo eens dat de Schade moet worden vergoed door degene die hiervoor verantwoordelijk zijn. De Mensen willen ganzen op het land laat ze er dan ook maar voor betalen, Of met een oplossing komen want zo kan het niet langer.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Peter, het was afgelopen voorjaar inderdaad zo dat de Brandganzen langer bleven dan gewoonlijk, hoewel ik er een jaar of 6 terug ook wel eens 40.000 in het Noorderleeg heb gezien in de derde week van mei. Daar ben ik dit jaar niet geweest, maar wél zag ik er half mei nog meer dan 20.000 in de Oostvaardersplassen, waar dankzij de grote grazers geen spriet gras te vreten was. Rotganzen blijven wel vaker tot laat in mei of zelfs begin juni. Dan moeten ze nog 5-6000 km vliegen naar Taimyr en maar hopen dat sneeuw en ijs weggedooid zijn als de daar aankomen. Zo niet, dan is er niks te vreten en wordt het een vergeefs broedseizoen. In zo'n nuljaar zijn ze dan ook weer vroeg terug in het waddengebied, dikwijls al rond 25 september! Dat was vroeger niet zo, dat weet ik heel goed uit eigen waarnemingen in de Banckspolder op het land van Teun Talsma en Jilt Visser en op de Oosterkwelder. Zoals ik al meermalen in dit forum heb geschreven, kan onze regering gehouden worden aan de aangegane verplichtingen ingevolge de geratificeerde conventies van Ramsar, Bern en Bonn en een aantal internationale Verdragen, Besluiten, Beginsels en Richtlijnen. Alle agrarische overlast of derving als gevolg van faunaschade welke voortvloeit uit Internationale verplichtingen behoort tot op de laatste cent vergoed te worden!Anders dienen Internationale verdragen immers nergens toe! Het is méér dan schandelijk dat de ongeletterde rampkabinetten Balkenende 1t/m4 schaamteloos de Flora en faunawet ondergeschikt hebben gemaakt aan hobbyjacht- en agribelangen. Maar daarmee zijn de bindend aangegane internationale verplichtingen niet van de baan. Dat de Brandganzen tegenwoordig in de herfst al zo vroeg in groot aantal in het waddengebied aankomen, is een gevolg van het ontstaan van een zeer grote broedpopulatie in het Oostzeegebied. Dat is maar 5 -600 kilometer vliegen, dus die dieren zijn hier ook al volop in eind september. Maar al kwamen ze in augustus: de schade hoort niet op de boeren afgewenteld te worden, maar tot op de laatste cent te worden vergoed. Ook daar zijn internationale afspraken voor gemaakt in de tijden waarin er in dit land nog op behoorlijk intellectueel niveau bestuur en beleid werd gevoerd! Beste Han, toevallig staat er juist nu in het agd een artikel getiteld 'veel aardappelen ongerooid in belgië en nederland'. Daarin worden voor ons land 2100 ha niet te rooien piepers genoemd, wat neerkomt op 330.000 ton. Enig idee hoeveel ganzen, eenden, zwanen en andere watervogels daarmee de winter door kunnen komen? Gratis! Bovendien liggen er ook op de wél gerooide akkers nog duizenden tonnen valaardappelen. En doe er dan ook nog maar een paar duizend ton bieten en maiskolven bij. Geloof me: er kunnen in dit land zonder noemenswaardige schade of dervingskosten makkelijk 5 miljoen Siberische ganzen op akkerland en onbeweide graslanden overwinteren. Maar het zijn er nog geen 2 miljoen. Die reizen bijna allemaal voor half maart weer noordoostwaarts af en dan begint het gras nét in groei te komen! Schade? Wélke schade? Het wordt dus hoog tijd voor 'Den Haag' om haar verantwoordelijkheid jegens natuur, cultuur en intrinsieke civilisatie te nemen!

 • no-profile-image

  Han

  Leo deze niet geoogste aardappelen is een meevaller die niet elk jaar voorkomt. al zou het misschien voor de prijsvorming een zegen zijn. Ik ben het vokomen met je eens dat de schade ontstaan door >beschermde< dieren geheel zonder aftrekposten voor de rekening van de gemeenschap komt. Maar helaas worden dit soort zaken >democratisch< geregeld en dan tellen die paar boeren en wel denkende fauna beschermers niet meer mee en dus geen of een magere vergoeding. Het gevolg is een discussie als deze, die ook weer zal leiden tot geen verandering bij de beleidsmakers.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Han, het komt vaker voor dan je wellicht denkt, dat er percelen piepers, bieten of mais niet geoogst kunnen worden als gevolg van zware regenval in de nazomer en herfst. Meestal doet dat zich erg plaatselijk voor, maar dit jaar is het in veel delen van het land raak. Grote schadepost voor de betreffende boeren, maar de ganzen en Kleine Zwanen zijn er erg blij mee! Dat de schaderegelingen zo onbevredigend verlopen is vooral een gevolg van het krakkemikkige gedoogbeleid en de totaal ontoereikende oppervlakte aan opvanggebieden. Iedereen met een gezond stel hersens kan bedenken, dat als men tien- of honderdduizenden overwinterende ganzen dag in dag uit door boeren en jagers laat opheuen en naar een paar door ambtenaren aangewezen gedoogpostzegels laat verjagen, dit ten koste zal gaan van de conditie van die vogels. Logisch dat zij dus hun voedselbehoefte gaan inlossen door het dag-nachtritme om te keren. Zij gaan dan dus 's nachts foerageren en zoeken daarbij de eiwitrijkste percelen op. Als dat voor beweiding bestemd gras of wintertarwe is, dan kan dat tot al dan niet terechte schadeclaims leiden. Ik denk niet dat er bij het afhandelen van schadeclaims opzettelijk gehandeld wordt zoals jij omschrijft. Want er wordt juist ieder jaar méér uitbetaald. Naar mijn overtuiging zou er echter aan wérkelijke schade of derving door overwinterende Siberische ganzen slechts sprake zijn van een fractie van de bedragen die in de huidige situatie worden geclaimd, wanneer de gedooggebieden en het flankerend afschot geheel zouden worden afgeschaft. En zoals ik al eerder schreef: opvanginspanningen en reële schade zouden logischerwijze vergoed moeten worden uit EU- en internationale middelen. Daar hoeft onze schatkist in principe geen centje pijn door te lijden. Dat dit niet gebeurd, komt door het jarenlange rampzalige beleid van LNV, de slechte communicatie van en naar de EU en de diplomatieke vertegenwoordiging m.b.t. de successieve conventies, verdragen en richtlijnen. Men is ten departemente kennelijk nooit op de gedachte gekomen om kosten die voortvloeien uit door de regering aangegane internationale verplichtingen, ook internationaal in rekening te brengen. Met alle nare gevolgen van dien voor de vogels, waarvoor die conventies, verdragen en richtlijnen nou juist werden opgesteld en geratificeerd!

 • no-profile-image

  Han

  Beste Leo in je laatste regel van onderstaand stuk staat denk ik waarom het de boeren in het verkeerde keelgat achiet, al dat onderhoud aan de natuur zonder voldoende compensatie. De ambtelijke sector die vergeet de rekening in te dienen bij de juiste overheid en dan maar tracht zo min mogelijk te betalen of de grens voor claimen door de boer optrekt, zodat de boer afziet van schade melding. Dit zet kwaadbloed bij de boer en daar is de natuur (de ganzen) de dupe van. Nu is de vraag ; "Hoe lossen we dit dilemma op binnen de regels van de democratie?"

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Je hebt helemaal gelijk Han. Natuurlijk had ik niet alleen de ganzen maar ook de boeren moeten noemen. Want die mensen worden nu al jarenlang opgezadeld met onterechte onkosten en krijgen zwartepieten toegespeeld omdat zij niet bereid zouden zijn om aan natuurbeleid mee te werken. Terwijl er mogelijkheden zijn om kosten die daaruit voortvloeien gewoon vergoed te krijgen. De EU zet hoog in op Behoud Biodiversiteit. Daarvan maken grazende watervogels een belangrijk onderdeel uit. Alle door mij al meermalen genoemde internationale Conventies, Verdragen, Richtlijnen, Resoluties, Beginsels en Besluiten zijn er niet gekomen voor de wegbezuinigde viool van mijn buurvrouws poes, maar om op een adequate wijze de natuur en daarin levende dierpopulaties te kunnen beschermen en voor de toekomst te behouden. Het is louter en alleen aan de Nederlandse overheid, de verantwoordelijke beleidambtenaren en Europolitici te wijten dat ook dit wezenlijke onderdeel van Duurzame Veiligstelling van Natuurlijk Erfgoed (want dat zijn die internationale dierpopulaties) zo schandelijk mishandeld wordt! Het huidige kabinet is desperaat op zoek naar bezuinigingen. En naar cash! Naar mijn overtuiging zijn er op het gebied van periodieke opvang en huisvesting van Internationale vogelpopulaties royale fondsen aan te boren. Of beter gezegd: die fondsen zijn er al, maar worden kennelijk al jarenlang genegeerd!

 • no-profile-image

  Han

  Leo nu je aangeeft dat er EU fondsen zijn, wordt me duidelijk waarom de Fransen geen probleem hebben met wildschade taxatie en uitkering van de schade. mijn ervaring is enkel jaren oud maar van een orde die ik in Nederland nog nooit had meegemaakt. De Franse ambtenaar komt de schade taxeren op het moment van bv. de oogst zodat er geen schade meer kan optreden in de tussen ligggende periode en rond af naar de boer toe. Uitbetaling binnen acceptabele termijn. Hadden we dit in Nederland was de weerstand tegen >natuur< bij de boeren vast en zeker minder groot of geheel afwezig. De kruideniers mentaliteit uit de Grachtengordel maakt indirect meer natuur stuk, door hun mateloze drang tot >eerlijk< delen van de kosten dan ze aan natuur sparen op deze wijze. Te zuinig zijn met schade uitkering hoe terecht ook volgens de theorie zet kwaad bloed bij die enkelen die gedupeerd worden. Jammer want flora en fauna worden het kind van de rekening en je zaait twee spalt in de gemeenschap. Dit laatste geeft de overheid wel de kans om baas te blijven, >verdeel en heers< tactiek.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Han, ik denk dat de problemen in feite liggen in de omstandigheid dat er in ons land al sinds jaar en dag een Jachtfonds is waaruit wildschadeclaims betaald worden. Dat vindt weer zijn oorsprong in de opzettelijke vervlechting hobbyjacht versus schadebestrijding in ons land. Een situatie die nergens anders bestaat. Geen enkele Franse (Of Duitse, Deense, Zweedse etc jager zal zichzelf 'schadebestrijder' of 'faunabeheerder' noemen. Zij schieten gewoon voor hun lol dieren dood en het zal hen worst zijn of die dieren al dan geen schade toebrengen aan landbouwgewassen. Tenslotte kan er in Frankrijk in iedere grotere E.Leclec-supermarche een complete jachtuitrusting annex jachtakte en wapenvergunning aangeschaft worden! Omdat er dus geen schadefonds bestaat hebben de Fransen kennelijk wél de weg naar de EU-grabbelton weten te vinden. En ik denk dat het in alle andere landen nét zo is! Het is een onvergeeflijke blamage dat Nederland als zeer klein Europees land met een enorme betekenis voor de overleving van enkele miljoenen Siberische ganzen, de kosten voor landsbrede opvang van die populaties nog altijd afwentelt op de boeren. En op het jachtfonds! Het moet zo snel mogelijk duidelijk worden waarom er geen beroep wordt gedaan op internationale leniging van de kosten die logischerwijze voortvloeien uit jaarlijkse opvang en huisvesting van die internationaal belangrijke dierpopulaties.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Ik moet even een foutje rechtzetten. Het Jachtfonds heet tegenwoordig Faunafonds. Niet dat dit veel om het lijf heeft, want het gaat nog altijd om een instituut dat uit jacht- én boerenbelangen is voortgekomen. En dat moet dus gaan veranderen! Hobbyjagers behoren geen enkele rol te spelen in het ecologisch verantwoorde faunabeheer, maar boeren moeten volledig gecompenseerd worden voor het tijdelijk huisvesten van dierpopulaties waarvan is vastgesteld dat die een internationale betekenis vertegenwoordigen.

 • no-profile-image

  koetje

  Hoe wil je deze compensatie dan laten vaststellen Spotvogel?Met een hele batterij ambtenaren die overal in den velde gaat kijken of er wel degelijk schade is waarna dit dan weer met veel gesteggel over en weer kwaaie koppen oplevert? Als ik mijn schapen al vroeg moet gaan bijvoeren omdat een flink aantal ganzen in een paar dagen tijd een groot deel van het herfstgras hebben opgevreten,hoe bereken je dan de schade?Het ene jaar is het andere niet,soms valt het mee en soms valt het tegen.Eigenlijk heb ik al een broertje dood aan al die papieren rompslomp.Schapen wegdoen is natuurlijk ook een optie maar dan mis je weer een deel van je inkomen,dat zou dan volledig moeten worden vergoed.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ik zag een bericht van het CBS: Watervogels trekken door zachtere winters minder ver naar zuidwesten. http://www.bit.ly/fH8AoI "een steeds kleiner aandeel van een groeiende populatie trekt naar Nederland, waardoor er netto geen verandering is in de aantallen."
  Vreemde zin in het nieuwsbericht, want het grafiekje laat toch een duidelijke stijging zien. Maar dat is nog niets als we de stijging in aantallen vogels *ten zuidwesten van NL* bekijken. Als de trend doorzet, krijgen we binnenkort die overwinteraars er ook nog bij?
  Leo, wat vind je van het bericht van het CBS?

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Josien, als gevolg van de klimaatverandering is er al jarenlang een noordwaartse verschuiving gaande van het overwinteringsareaal van sommige Euraziatische watervogelsoorten. Zo overwinterden vroeger alle NW-Europese Grauwe Ganzen (m.u.v. de Brits-Ierse populatie) op het Iberisch schiereiland en in NW-Afrika. Dat veranderde in de jaren '80 vrij plotseling en nu verblijft vrijwel die hele populatie 's winters in Nederland en aangrenzende delen van België en Duitsland. Ook bij de Siberische Toendrarietganzen is er zo'n noordwaartse verschuiving. Maar om te beginnen zijn de Siberische ganzen in sterke mate volgers van de vorst- en sneeuwgrens. Bij open winterweer met niet al te strenge vorst blijft de hoofdmacht van die vogels in Polen/O.Duitsland. Wordt het daar flink koud en valt er bovendien veel sneeuw dan trekken er massa's ganzen door naar West-Duitsland en naar ons land. Des te langer het koud blijft in Midden-Europa, des te groter worden de aantallen kol- en rietganzen in ons land. Dit heeft vanzelfsprekend niks van doen met een groei van die broedpopulaties! Dat de areaalgrens van overwinterende Toendrarietganzen inderdaad noordwaarts verschuift weet ik uit eigen onderzoek al sinds de jaren '80, maar wij stelden dit in december 2006 ook vast toen er op het Deense eiland Lolland enkele duizenden van die vogels werden gezien. Voordien waren zij zeldzaam in Denemarken. Ook bij de Kolgans speelt zich zoiets af. Tot in de jaren '90 zagen we in Zuid Zweden hoogstens enkele honderden Kollen, maar sinds begin van deze eeuw zijn er vaak duizenden in het uiterste zuiden van Skane. Andermaal: geen populatiegroei maar noordwaartse verschuiving! Wij hoeven niet bang te zijn dat door deze verschuivingen er in de toekomst steeds meer ganzen naar Nederland zullen komen. Want bijna alle Grauwe Ganzen van de NW-Europese flyway overwinteren al in ons land. Wat overblijft zijn de op Svalbard broedende Kleine Rietganzen die dankzij excessieve verstoring en klandestien afschot in zuidwest Friesland hun overwinteringgebied naar Vlaanderen hebben verlegd. Als die vogels noordwaarts gaan overwinteren dan komen ze weer in Friesland terug en dat levert ons dan enkele tienduizenden extra winterganzen op. Verder trekken er nog een paar duizend Rotganzen naar de baaien van Somme, Seine en Morbihan in Frankrijk. Maar wij merken er weinig van als die ook bij ons zullen gaan blijven. Wél zullen er bij het vaker optreden van streng winterweer in Midden- en West Europa wellicht grotere aantallen Toendrarietganzen bij ons komen overwinteren. Ik vind de titel van het CBS-bericht dan ook niet juist. Er hoort eigenlijk te staan: 'Overwinteringgebied van watervogels verschuift in noordelijke richting'. Het CBS vaart op het kompas van SOVON en dat is niet de juiste organisatie om de populatiedynamica van Siberische vogelpopulaties te meten. Men baseert zich op Nederlandse tellingen en komt zo soms tot dramatisch foute uitspraken over de status van populaties. Bijvoorbeeld over groeiende populaties van kolganzen en rietganzen. Terwijl bij ons stijgende aantallen van deze vogels niets anders dan een logische resulte zijn van verschuivingen binnen het winterareaal. Zij dienen zich dan ook te beperken tot het coordineren, doen uitvoeren en cijfermatig rapporteren van landelijke tellingen. Dat is ruimschoots voldoende! KOETJE BOE, ik bedoelde juist niet dat er een heel leger Faunafondsambtenaren met die beheertegemoetkomingen belast zou moeten worden. In mijn visie moet ons land gewoon ingevolge de naleving van alle geratificeerde Mondiale Wetland en Watervogel Conventies (Ramsar, Bern, Bonn etc) én bindend voorgeschreven EU-beleid, een jaarlijkse schadeloosstelling krijgen uitbetaald voor het landsbreed opvangen en huisvesten van méér dan 2 miljoen Siberische ganzen. Ik stel mij voor dat daarmee voldoende fondsen verkregen kunnen worden om zowel op ruimhartige wijze onze internationale verplichtingen na te kunnen komen als de boeren/grondgebruikers een redelijke vergoeding te kunnen geven. En dat daarmee het Faunafonds met alle ambtenarij daar omheen zal kunnen vervallen. Dat zou dan pas een win-win situatie zijn!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Eigenlijk moet ik, in aanvulling op mijn vorige reactie, nog een nadere uitleg geven over de recente ontwikkelingen rond de Brandganzenpopulatie. Die soort broedt namelijk van oorsprong op Spitsbergen en Nova Zembla, dus hoog boven de poolcirkel. De Svalbardvogels overwinteren langs de oostkust van het UK, de Nova Zemblapopulatie in Nederland. Tussen beide populaties is er in de winter enige uitwisseling. Vanaf de jaren '70 ontstond er in het Oostzeegebied een situatie, waarin vrijvliegende tamme Brandganzen uit de diergaarde Skansen bij Stockholm begonnen te broeden op de eilandjes langs de Zweedse haftenkust en op Gotland. Daarbij paarden tamme vogels op grote en steeds omvangrijker wordende schaal met wilde Brandganzen van de daar massaal doortrekkende Nova Zemblapopulatie. Het Baltische broedgebied breidde zich dan ook gestaag uit en al in de jaren '90 begonnen er Brandganzen langs de kusten van Estland en Letland te broeden. Doordat het klimaat en de broedhabitat in het Oostzeegebied veel gunstiger zijn voor het behalen van goede broedresultaten dan de barre situatie in de poolstreken, groeide de nieuwe populatie stormenderhand. Bovendien onstonden er vanaf de jaren '80 ook in ons land kleine broedpopulaties, die aanvankelijk werden gevormd door ontsnapte of bewust losgelaten parkvogels. Waarbij zich al snel eenzelfde vermenging met wilde Brandganzen voordeed als er zich eerder in het Baltische gebied had voorgedaan. Momenteel bestaat de oorspronkelijke Nova Zembla-populatie dus uit drie broedkernen: de oorspronkelijke polaire groep, de Baltische populatie én de Nederlandse populatie. Deze ontwikkelingen zijn de oorzaak van de excessieve populatiegroei, die de overwinterende Brandganzen bij ons hebben laten zien. Dit is dus terug te voeren op menselijk handelen en niet op populatiegroei als gevolg van natuurlijke areaaluitbreiding. De Brandganzen waarvan Peter op Schiermonnikoog in mei zo'n last heeft en de vogels die nog tot laat in het voorjaar in de Oostvaardersplassen en het Noorderleeg verblijven, zijn waarschijnlijk de oorspronkelijke Nova Zemblaganzen. Maar de mogelijkheid bestaat ook, dat er zich daarbij veel niet geslachtsrijpe ganzen uit de Baltische populatie bevinden. Al met al is het probleem er dus niet doorzichtiger op geworden.

 • no-profile-image

  koetje

  Als trouw lid van de Boerderij kan ik niet zeggen dat er nog bijzonder veel nieuws op deze site staat of is dat de bedoeling?Die nieuwe agd-site is een onoverzichtelijke flutzooi of ligt dat aan mij?

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Koetje Boe, ik verbaas me er over dat er zo weinig reacties in dit forum komen. Ik weet dat jij positief staat ten opzichte van een goed beheer van onze overwinterende Siberische ganzen, maar als ik de reacties in de agd-fora zie dan is dat dikwijls om te gruwen. Nét alsof er veel lieden zijn die niet willen begrijpen dat broedganzen (zomerganzen) totaal andere vogels zijn dan overwinterende noordelijke ganzen. Ik hoop toch dat er nog wat inhoudelijke reacties op dit ganzenforum komen en dat Josien er dan een duidelijk samenvattend verhaal van zal maken. Daar wil ik altijd medewerking aan verlenen. Intussen ben ik het met je eens dat de veranderingen in de agd internetkrant niet als verbeteringen over komen. Ik hoop niet dat alle forumdiscussies die wij daarin afgelopen jaar gevoerd hebben nu verloren zijn gegaan. Want er zijn dossiers bij de beslist grote waarde hebben. Denk alleen maar aan de mestfora m.m.v. Henk van der Pol en anderen! En zo zijn er nog wel meer geweest!

 • no-profile-image

  W Geverink

  Mee eens Leo en Koetje Boe. De nieuwe Agd site is een mooi voorbeeld van anders maar niet beter. Jammer want vergeleken met de oude site vind ik de nieuwe bar slecht or a complete waste of time. What were they thinking!? De boerderij website is er ook flink door onderuit gegaan. Het is voor jullie te hopen dat er nog druk getimmerd wordt aan de nieuwe site en dit niet het eindresultaat is.

 • no-profile-image

  jvf

  idd,leo,koetje en geverink,de nieuwe agd site is een typisch voorbeeld van [een hele grote]verslechtering.Boerderij.nl kan hirvan leren hoe het niet moet[m.i.]mvg jvf

 • no-profile-image

  usciolu

  @ Leo van den Bergh,

  zou het lage aantal reacties misschien ook kunnen komen door de uitstekende bijdragen van jouzelf? Tegen een dergelijke feitenkennis valt weinig tegenin te brengen. Ik val laat in de discussie en heb alles nagelezen. Hoop dat dit dossier bewaard blijft.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Oké heren, dat is dus duidelijk en ik hoop dat redactie agd dit ook leest en ter harte neemt! Verder maakte ik zojuist van de gelegenheid gebruik om nog wat terug te lezen in dit forum en wil de opmerkingen die Linda op 19 november plaatste over het schudden van eieren toch even wat nader bespreken. Want we hebben het hier over Nestbehandeling met de bedoeling om de reproductie (en dus de groei) van de lokale broedganzenpopulaties te stoppen en te 'kanaliseren'. Daarvoor is het noodzakelijk om de eieren zodanig te behandelen, dat er een zo hoog mogelijke mate van doeltreffendheid wordt bereikt. Schudden van de eieren biedt zo'n doeltreffendheid absoluut niet. Doorprikken evenmin! Want in beide gevallen hangt het van het ontwikkelingsstadium van het embryo af of dit al dan niet zal afsterven. De kans op misgeboorten is namelijk groot als de eieren langer dan 2 weken bebroed zijn! Daarom wordt geadviseerd om de eieren gedurende de eerste 14 dagen van incubatie (dus bij voorkeur direct na aanvang van het bebroeden) te dompelen in maiskiemolie. Daardoor worden de eischaalporiën afgesloten en sterft het kuiken af. Eieren die langer dan 2 weken bebroed zijn bevatten al zich ontwikkelende kuikens en het doden daarvan is strijdig met de wet. Er kan voor worden gekozen om niet alle eieren te dompelen maar 1 of 2 eieren uit te laten komen. Dit voorkomt dat de gans onverhoopt een vervolglegsel gaat produceren na het niet uitkomen van het legsel. Daarom is het ook onverstandig om legsels in hun geheel te vernietigen of uit te halen, want dan zal de gans onmiddellijk een vervolglegsel gaan produceren. Doorgaans op een andere plaats! Natuurlijk kan er ook voor worden gekozen om verse eieren voor consumptie uit de nesten te nemen. Maar dan dient er wel voor gewaakt te worden dat het nest niet door de gans verlaten wordt, omdat dit tot een vervolglegsel op een andere plaats kan leiden. Op de keeper beschouwd is het voor menselijke consumptie rapen van het surplus aan onbebroede ganzeneieren een heel redelijk alternatief voor het dompelen.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Usciolu, het hoeft in deze discussie natuurlijk niet zozeer om mijn persoonlijke feitenkennis te gaan, maar om het samen bespreken en zo mogelijk oplossen van problemen en vraagstukken. Iedereen is wat mij betreft zeer welkom om met haar of zijn vragen of zienswijzen méé te werken aan het vinden van een deugdelijke oplossing van de onderliggende problematiek. Ik werkte mijn leven lang in het ecologisch onderzoek ten behoeve van een verantwoord natuurbeheer. En het doet pijn dat er nu al een 5e regering in successie zit die zich absoluut niets gelegen laat liggen aan het specialisme, de kennis en de kunde die er in dit land afgelopen halve eeuw vergaard zijn. Om het in zakelijk-juridische termen te verwoorden: dit is karaktermoord met voorbedachte rade. Op de Kenniseconomie!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Alles goed en wel met die nestbehandeling Leo, maar het is gewoon een Feit dat jagers dat verrekken omdat zij vanzelf veel liever op levende ganzen knallen dan embryo's dood te maken. Boeren motten gewoon gaan beseffen dat zij al die schade lijden omdat de Wbe's die ganzenpopulaties uit de klauwen hebben laten groeien. Moedwillig! Dat heb Herkauwer in het agd al -tig keren uitgelegd!

 • no-profile-image

  josien kapma

  jan, ik vind de schuldvraag vooral interessant als daarmee bijgedragen word richting een goed beheer.
  Als jagers het 'verrekken', zoals jij zegt, dan kan wellicht een gerichte actie op gezet worden? Of dan maar met natuurlui / vrijwilligers nestbehandelen? Als de onbebroede ganzeneieren opgegeten kunnen worden, zoals leo voorstelt, kun je er wellicht met culinairen een mooi duurzaam produkt van maken. Hlep de natuur, eet een ganzenei…

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Josien, Jan noemt inderdaad een heikel punt dat zéker een belangrijke oorzaak is van de enorme groei van lokale broedende ganzenpopulaties. Jagers, en in sterke mate ook beheerders van natuurterreinen, hebben de broedende ganzenpopulaties volkomen uit de hand laten groeien, zoals ik al eerder heb uitgelegd. Maar de beleidsmatige oorzaak daarvan ligt in de structurele nalatigheid van de regering Balkenende, die destijds de Flora- en faunawet vrijwel geheel naar de wensen van de agri- en jachtwereld heeft omgevormd. Zonder daaraan ZORGPLICHT als bindende voorwaarde te koppelen! Boeren en tuinders hebben Zorgplicht om hun gewassen tegen schade te beschermen, terreinbeheerders behoren Zorgplicht te hebben om overlast van dieren uit hun terreinen te voorkomen en hobbyjagers noemen zich dan wel Faunabeheerders, maar ontberen de wettelijke verplichting om de daaruit logischerwijze voortspruitende Zorgplicht na te leven. Het is niet het éérste- en zéker ook niet het laatste- voorbeeld van ondeugdelijke wetgeving uit de Balkenendeperiode! Maar de gevolgen van dit beschamende staatsrechtelijke broddelwerk zijn dermate veelomvattend, dat zij ertoe hebben geleid dat er thans een ware hetze is ontstaan tegen alle ganzen! Ook tegen vogels die hoog boven de poolcirkel broeden en die momenteel op onze besneeuwde en strak bevoren weiden en akkers overwinteren. Het is ronduit schandelijk dat een overheidsbeleid dat gestoeld is op volstrekte willekeur, in enkele jaren tijds vrijwel alle goodwil jegens de natuur en de in het wild levende dieren stuk heeft weten te maken. Daarom moet de Flora en faunawet zo snel mogelijk geherstructureerd worden. Ik heb eerder al aangegeven welke internationale beleidsinstrumentaria (Conventies, Verdragen, Resoluties, Richtlijnen etc.) daarbij leidend behoren te zijn met betrekking tot de Siberische ganzen!
  Nu nog even terug naar de bij ons broedende ganzen. Ganzeneieren zijn niet alleen groot van stuk, maar zij zijn ook zeer smakelijk. In zijn TV-programma "De Wilde Keuken" heeft Wouter Klootwijk onlangs aandacht besteedt aan het fenomeen 'Plagen'. Hij nam daartoe enkele Grauwe Ganzeneieren die beheermatig uit een nest waren genomen, mee naar huis en bakte er een vorstelijke ommelet van. Daarna at hij ,genietend op de fiets, zijn "Broodje Plaag"! Als we ons realiseren dat het in ons land om vele duizenden ganzenparen gaat die ieder voorjaar zo'n 5 - 10 eieren leggen (méér eieren in één nest zijn doorgaans gelegd door meerdere vrouwtjes), dan zou ik niet weten waarom het surplus aan eieren niet gewoon geconsumeerd zou kunnen worden. Op die manier kan er wellicht ook een 'drive' ontstaan om serieus aan nestbeheer te gaan werken. Simpelweg door de broedparen goed in het oog te houden en het teveel aan eieren te 'oogsten' voordat het broedproces een aanvang neemt. Het is gegarandeerd biologisch voedsel en daar bestaat zéker een markt voor! Vroeger werden op die wijze in het voorjaar meeuwen- en eendeneieren geraapt voor de beschuit- en cakebakkerijen. Die rapers beheerden op die manier de meeuwenkolonies op de wadden, in de duinen en in heidevennen en men plaatste in de polders talloze eendenkorven. Van 'overpopulaties' had men toen nog nooit gehoord! Ik bedoel maar........!

 • no-profile-image

  koetje

  We hebben het wel over voornamelijk natuurgebieden waar die ganzeneieren liggen Leo.
  U begrijpt dat de beheerders van deze terreinen er niet om zitten te springen dat er dag in, dag uit mensen in die gebieden rondbanjeren om eieren te rapen. Zeker niet in gebieden waar in diezelfde periode ook vogels broeden die op de rode lijst staan. Maar neemt niet weg dat die gebakken eieren prima smaken.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Koetje Boe, het is maar ten dele waar wat je zegt. Landelijk bezien broedt het gros van alle Grauwe Ganzen namelijk niet in natuurreservaten, maar op boerenland langs sloten, vaarten en in onlandstroken met riet en moerasvegetatie. Of in allerlei natte - of moerassige terreinen die van wegbeheerders, gemeenten, water- of recreatieschappen, drinkwaterbedrijven en andere particuliere eigenaren zijn. Tussen Druten en Nijmegen (traject van 20 km) bijv. zitten er jaarlijks zéker 30 paren in de plasjes en moerasjes van de 'lussen' van op- en afritten van de A50/A73 en de N322 en ook nog eens een spannetje of 20 langs de brede bermsloten bij Beuningen. Pak ik de A50 richting Arnhem dan zit er bij Heteren-Homoet op amper twee kilometer weglengte een broedpopulatie van méér dan 50 paren aan beide zijden van die stervensdrukke autoweg. En daar ligt nog geen meter natuurreservaat. Wél een gegraven natuurontwikkelingplas en brede sloten met ruige bermen bij een industrieterrein. En natuurlijk ook daar weer die moeraslussen in de op en afritten! Vier stuks bij Heteren, met elk een eigen broedpopulatie! In deze 2 voorbeelden heb ik het bij elkaar dus al over méér dan 100 koppels ganzen, dus zeg maar tussen 500 en 1000 eieren! Om die nesten te beheren is alleen maar overleg met de wegbeheerders (RWS/PWS) en de aanliggende boeren/grondeigenaren nodig! En zo is het op heel veel plaatsen in ons land. Ik ben de laatste om het verstoren van kwetsbare vogels of het vertrappen van zeldzame planten te gaan promoten. Maar Grauwe Ganzen beginnen al heel vroeg met nestelen, dikwijls al eind februari/begin maart. Dus als er in maart nestbeheer wordt uitgevoerd dan zullen daar niet erg veel natuurwaarden onder te lijden hebben. Want de meeste kwetsbare vogelsoorten beginnen pas veel later met broeden en de groei van de vegetatie komt ook pas in april op gang Nogmaals: beheerders/eigenaren van natuurterreinen zoals NM, SBB en de Landschappen behoren het nestbeheer zélf uit te voeren of uit te besteden aan ter zake kundigen. Bijvoorbeeld aan Hofganzen/Ganzenbescherming Nederland of een andere gespecialiseerde deskundige. Maar in een gebied zoals bijvoorbeeld de Vinkeveense Plassen, waar de Wbe het jachtrecht pacht van het Recreatieschap, lijkt het mij vanzelfsprekend dat de zelfbenoemde Faunabeheerders (per boot) er stringent het nestbeheer uitvoeren. Zodat er niet, zoals tot dusverre het geval is, vanuit die recreatiegebieden ieder voorjaar een ware tsunami van ganzenfamilies uitzwermt over landerijen in de polders Nellestein (NM) en Demmerik (SBB) en over het boerenland van de Polders Groot Mijdrecht en Baambrugge! Ik kan zo met gemak nog tientallen soortgelijke voorbeelden noemen. Een heel kwalijke situatie zag ik afgelopen voorjaar voor de zoveelste maal bij de Groote Vliet en gemaal Het Grootslag te Wervershoof en in het recreatieobject Vooroevers tussen Medemblik en Andijk. Daar broeden al jarenlang sterk groeiende populaties van Grauwe Gans, Grote Canadagans, Kleine Canadagans, Brandgans en bonte boerenganzen. Maar enig nestbeheer wordt daar overduidelijk niet uitgevoerd, want het staat er ieder jaar bol van de families met pullen. En dat terwijl de boeren in het Grootslag steen en been klagen en de hobbyjagers er zo erg gewapenderhand tekeer gaan, dat 's winters zelfs de buitendijks overnachtende bij wet beschermde Toendrarietganzen niet veilig zijn en de aldaar slapende Kleine Zwanen keer op keer verstoord worden. Ik wil maar zeggen: een goed Faunabeheer begint bij het eigen fatsoen. En bij de redelijkheid!

 • no-profile-image

  Han

  @Josien, niet bebroede ganzen eieren zijn uitstekend te consumeren. Bakken, omelet of in beslag is het een uitstekend product. Altijd zorgen voor goed verhitten / door bakken. @leo je hebt een complete dagtaak met d euitleg over het Hoe en Waarom van de ganzen. Zeer leerzaam het geeft mij een andere kijk op het probleem dan ik had.

 • no-profile-image

  josien kapma

  mij ook, ik zit nog te broeden hoe dit in een mooie vorm te gieten want alleen een samenvatting doet geen recht aan de rijke info. In welke vorm zouden jullie dit terug willen zien, en waar?

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Jij weet goed waar je het over heb Leo. D'r woont toevallig familie van me in Lutjebroek dus ik ken het daaro ook een beetje. D'r leg daar een SBB-weidevogelreservaat bij de Weel en daar zit altijd een grote club ganzen. In dat reservaat! De boeren zeiken tegen SBB over die beesten, maar ze kennen beter de Wbe aanspreken. Want daar bij de Onderdijk en Wervershoof is 't wel effe andere koek! En dan heb ik 't vanzelf nog niet over de Spaarbekkens bij Andijk. Of over dat idiote waterberging- en natuurontwikkelproject bij Twisk. En bij de Kolk van Dussen. Allemaal jachtrevier. En allemaal ganzenkwekerijen!

 • no-profile-image

  koetje

  Jan, ik hoop dat je dat stukje hebt gelezen wat ik hier een tijdje terug plaatste over jagers en SBB.Zelfs als ze zich wel willen inspannen worden ze tegengewerkt,zonder ontheffing mogen ze helemaal niets. Het is de waarheid,jouw probleem met jagers vertroebeld jouw visie.Dat is jammer want het leidt tot niets,en boeren worden er de dupe van en zitten op plaatsen in dit land jaarrond onder de ganzen.

 • no-profile-image

  piet

  Leo, volgens mij wordt er hier op Vinkeveen inderdaad niks aan de ganzennesten gedaan. De jagers zorgen wel dat er niet teveel ganzenfamilies op de recreatieeilandjes gaan grazen, want dan krijgen ze klachten over de stront. En dus knallen ze d'r vroeg in de ochtend een paar dood en jagen de families die kuikens hebben per boot een eind de plas op. Daarom vluchten die dieren ook allemaal naar de 'veilige' polder Nellestein van Natuurmonumenten. Maar daar heeft NM er in 2008 in het geniep meer dan 800 laten vangen en vergassen. Op 26 mei. 's Morgens om half vijf! En eind juni hebben ze dat aan de Botsholsedijk vlak bij de NM-werkschuur nog eens geflikt. Ik heb daar toen drie nog levende dieren met gebroken poten en kapotte vleugels gevonden. Haastwerk van Duke Faunabeheer!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Koetje Boe, misschien trekt Jan wel wat erg fel van leer, maar de ervaringen van hem en die van Piet komen wél overeen met de mijne. Houd me ten goede, ik zeg niet dat er geen jagers zijn die volkomen te goeder trouw proberen om de groei van de ganzenpopulatie in te tomen door nestbehandeling uit te voeren. Maar dan praten we helaas wél over een heel kleine minderheid. Ik ben namelijk erg vaak te veld. Overal in het land. En ik spreek daarbij veel met jagers, die mij strijk en zet voor een gééstverwant aanzien. Daarom weet ik precies hoe de hazen lopen. Of zij dat nou leuk vinden of niet! Maar je hebt volkomen gelijk dat tereinbeheerders - en zéker de népambtenaren van SBB - soms erg vervelend kunnen zijn. Daarom is SBB ook één van de hoofdveroorzakers van het ganzenprobleem! Kijk alleen maar naar wat ik over de Oostvaardersplassen versus Waterland-oost heb vastgesteld! En daarom is het wenselijk dat er zo spoedig mogelijk op een minder bureaucratische wijze vrijstellingen worden verleend om nestbeheer uit te kunnen en mogen voeren. Bovendien zou het strafbaar gesteld moeten worden om substantieel nestbeheer in natuurterreinen en beheergebieden structureel na te laten. Een mooie taak voor de nieuwe animal cops. Want het voorkomen van dierenbeulerij begint bij een adekwaat nestbeheer!
  Beste Jan, er broeden sowieso in het Grootslag erg veel ganzen buiten reservaatgebieden. In de Polder Schellinkhout bijvoorbeeld en bij de Drieban en het Hoornse Gat. Echt niet alleen grauwe ganzen maar ook brandjes en canadezen. En van populatiebeheer heb ik daar nooit iets gezien. Piet, ook jouw ervaringen stemmen overeen met de mijne. Ik hoor nog weleens wat van Katja Oudshoorn, die in Waverveen woont. Zij had die vergassingsactie in Nellestein destijds ook meegekregen. Beste Han, eieren van watervogels moeten altijd goed gekookt of doorbakken worden in verband met het gevaar van Paratyphus. Die ziekte kwam vroeger veel voor, omdat men toen veel meer eieren uit de natuur at dan tegenwoordig en die dikwijls ook niet voldoende verhitte. Maar het blijft natuurlijk oppassen geblazen omdat men nooit weet waar die vogels overal aan het slobberen zijn geweest. Een 'dagtaak' is wat veel gezegd, maar ik doe mijn best om zoveel mogelijke zinvolle informatie over de wilde ganzen op een rijtje te zetten. En gelukkig zijn er wat méér mensen die waardevolle bijdragen leveren. Beste Josien, de vrijstelling voor het 'behandelen' van jouw 'broedsel' moet onmiddellijk opgeschort worden, want anders gaat er iets moois en veelbelovends overstuur! Ik laat mijn gedachten er ook over gaan en het lijkt mij wellicht een goed idee om in de gedrukte versie van De Boerderij een uitvoerig artikel aan deze materie te wijden, geillustreerd met mooie foto's. En het zou zéker erg zinvol zijn om komend voorjaar (dus in maart /april) speciale aandacht te schenken aan het doelmatig uitvoeren van nestbehandeling.

 • no-profile-image

  koetje

  Leo,ik weet dat de meningen over de doeltreffendheid van nestbehandelen verdeeld zijn.Maar afgelopen zomer stond in de Veldpost een mooie reportage van een boer die veel grond van it Gea beheerde/pachtte.Hij vertelde dat medewerkers van it Gea jarenlang de nestbehandeling voor hun rekening namen op deze percelen en dit naar volle tevredenheid.Door bezuinigingen kwam er te weinig mankracht en waren ze hier plotseling mee gestopt,hierna liep het volledig uit de klauwen met de aantallen ganzen.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Koetje Boe, ik wéét dat zulke situaties voor komen en wil het ook niet zo zwart-wit stellen als het misschien in mijn teksten over komt. Het is erg moeilijk om in een paar woorden landelijke situaties te schetsen. In mijn voorbeeld 'Waterland-Oost' beheerde (want hij is er onlangs vanwege pensioen mee gestopt) Ton Pieters (SBB) het veenweidegebied tussen Amsterdam en Monnikendam al tientallen jaren heel nauwgezet en was 's winters druk in touw om ruigten te maaien en zo nestelgelegenheid voor ganzen te beperken. In het voorjaar was hij dagelijks doende met nestbehandeling. Hij deed dus alles eraan om 'zijn' ganzenpopulatie in de hand te houden. Totdat ik vorig jaar die exodus vanuit de Oostvaardersplassen (ook SBB) ontdekte! Dat was dus erg demotiverend voor Ton. Maar gelukkig heeft hij Jelle, zijn jonge opvolger, enkele jaren kunnen inwerken en die zal onversaagd het gevoerde beheer blijven bestendigen!(tenzij SBB-directeur Kalden hem dat persoonlijk gaat verbieden) In jouw voorbeeld ging het om goodwill bij de beheerders, maar organisatorisch belet om dat beleid nog langer uit te kunnen voeren. In Waterland zat en zit een zeer gemotiveerd SBB-beheerder, maar door wanbeheer in een SBB-object aan de overzijde van het Markermeer komen alle nestbeheerinspanningen neer op 'dweilen met de kraan open'. Ik ken nog wel meer van dat soort gevallen en daar zou natuurlijk snel iets aan gedaan moeten worden. Want uit het beheren van natuurreservaten (ongeacht of dat nu het 1 ha kleine Gat van Marie bij Echteld of de 5600 ha grote OVP is) vloeien verantwoordelijkheden voort. En helaas: dat blijken de natuurbeherende instanties nogal eens vergeten te zijn! Met alle ellende van dien voor collega beheerders. En voor de agrariërs 'rondom'. In de ruimste zin des woords!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Hé Leo, het bennen niet enkel ganzen van de Ovp die naar Waterland zwemmen hoor. D'r broeien hier ook veel grauwe op de Vijfhoek, op de strekdammen Drost, Warenar en Hooft en ook langs de IJmeerkust tussen Overdiemen en Muiderberg. Die zwemmen met hun pullen over het IJmeer naar de IJdoornpolder en de Kinselmeer. Dat is zo'n 3 - 7 km peddelen. En je heb ook gelijk met dat broeien in die lussen op rotondes. Hiero op knooppunt Muiderberg zit al zeker tien jaar een niet te kleine populatie in de lus van de A6/A1. Daar is volgens mij nog nooit een nest behandeld. En bij de Bijlmer huizen tientallen paren in de moerasjes tussen de lussen van de A2/A9west en de A2/A9oost. Daar stikt het altijd van de families met pullen en die gaan vanzelf zo gauw ze kennen vliegen allemaal naar de polders Bullenwijk, Holendrecht en Ronde Hoep. Met dank aan Rijkswaterstaat!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Dank je voor de aanvullingen Jan. Ik dacht dat ook al van die nautische oversteek van 'Muidense' ganzen over het IJmeer, want ik zag er vorig jaar vanaf de Uitdammerdijk uit die richting aan komen zwemmen. En ook vanaf de Pampushaven. Daar ligt 3 km strekdammen waar ook veel ganzen op broeden, die daar vrijwel niks te vreten hebben!Al dat broedgebied is van Rijkswaterstaat, nét als al die Rijksweggenlussen! Beste Han, ik wil het broedganzenprobleem nog wel wat uitbreiden met de verkeersveiligheid. De situatie die Jan bij de Bijlmer en Muiderberg noemt ken ik goed en daar heeft men de moeraslussen en grasbermen afgerasterd, zodat de ganzen niet de rijweg op kunnen lopen. Maar in het geval A73 Beuningen en A50 Heteren is er geen enkele afrastering en daar gebeuren dan ook veel ongelukken waarbij soms hele ganzenfamilies dood worden gereden. Bij Heteren vorige week vrijdagochtend trouwens nog een jonge (bruingrijze) knobbelzwaan. Dat is levensgevaarlijk op zulke drukke wegen en ik heb een paar jaar terug- toen er bij de afrit Beuningen een paar verse dooie grauwe ganzen op de middenberm lagen - een week lang moeite moeten doen om die opgeruimd te krijgen. KLPD verwees me naar de Regiopolitie, die verwees me naar RWS, die verwees me naar PWS en die verwees me naar Dierenambulance Nijmegen!!! Ik heb de politie toen meteen op de levensgevaarlijke toestanden gewezen, maar daar werd uberhaupt niet serieus op ingegaan. Was een "zaak voor de wegbeheerder!" Vorig jaar was er precies op die plek een vreselijk ongeval dat een heel gezin het leven kostte. Er werd toen een auto met caravan gemangeld door een tankwagen. Dat gebeurde precies in de tijd dat het op de niet afgerasterde bermen barstte van de onbeheerde ganzenfamilies. Ik bedoel maar....! Want ook verkeersveiligheid begint bij Anticiperen!

 • no-profile-image

  koetje

  Even onorthodox een balletje opgooien.Zuid-Holland wil 10000 ganzen afschieten, als nu zoveel mogelijk provincies dit voorbeeld gaan volgen,dan vervolgens door nestbehandeling er voor zorgen dat het niet weer zo uit de hand loopt,is dit een optie?Lijkt mij dat het nestbehandelen dan ook beter is te overzien.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Koetje Boe, dat idee komt van gedeputeerde Jaap Bond van GS Noord-Holland (die het overnam van zijn voortijdig afgetreden voorganger Peter Visser), die ook 10.000 grauwe ganzen door jagers denkt af te kunnen laten schieten. Ik neem aan dat jij voldoende zicht op de abominabele schietvaardigheid van de gemiddelde jager hebt om te beseffen, dat dit onuitvoerbaar is. Het gros van de hobbyjagers heeft minstens twee patronen nodig om uberhaupt een gans te RAKEN. Maar slechts een paar % van die vogels is dan kickdood. De rest wordt slechts verwond en als die niet achterhaald en gedood kunnen worden dan verzwak je daarmee de populatie wél, maar verklein je die niet. De in de natuur gestorven, wegkwijnende of verzwakte (revaliderende) ganzen zijn echter wél een prachtige voedselbron voor.......Reintje de Vos! Het enige wat er op deze manier dus bereikt wordt is: een geringe verkleining van de totale populatie, érg veel Dierenleed (werk voor de Animal Cops, Dierenambulance en Opvangcentra), veel onrust in het veld, ergernis bij passanten en omwonenden en......een nog stérker groeiende vossenpopulatie! Ik zeg het nog maar eens: jagers hebben nog nooit en nérgens ter wereld ook maar één dierecologisch probleem opgelost! Jagers zijn hobbyisten en zij ontberen doorgaans de kennis en kunde die noodzakelijk zijn om op een verantwoorde wijze waarachtig populatieregulerend op te treden. Daarom is dat ook een VAK, waar heel wat méér voor nodig is dan een prullerige PBNA-cursus, een carnavaleske ouifit, een schietwapen en een feitelijk ontoelaatbare dosis zelfoverschatting! En daarom is het ook van de zotte dat de regering Balkenende (de club van de Waarden en Normen) dergelijke lieden heeft opgeleukt tot 'Faunabeerders'! Want dat zijn het ten ene en ten andere male niet! Net zo min als Sportvissers, Pierenstekers, Mollenvangers of Kokkelzuigers dat zijn! Ik heb in dit forum voldoende uitgelegd hoe een belangrijk deel van de overpopulaties bij ganzen heeft kunnen ontstaan door het nastreven (door jagers) van zo groot mogelijk bejaagbare populaties. Het getuigt van wel veel naiviteit om te menen, dat het huidige probleem ooit door zulke lieden opgelost zal kunnen worden. Door dermate rigoureus op ganzen te gaan schieten met het doel om landelijk enkele honderdduizenden dieren uit ons buitengebied te verwijderen, zullen excessen aan de orde van de dag zijn. We leven tenslotte in het dichtstbevolkte land ter wereld, waar enkele miljoenen mensen lid, donateur of begunstiger zijn van dier- en natuurbeschermende organisaties. Daar mogen provincies - en vooral ook de regering - niet aan voorbij gaan. Wegvangen en vergassen (met CO2-gas) van ruiende ganzen en hun kuikens leidt tot dierfolteringen, een uitermate pijnlijke dood en een marginale invloed op de omvang van de populatie als geheel. Mooier kan ik het niet maken. En ik ga nu niet opnieuw uitleggen waar de schuld van dit alles ligt. Sommige biologische problemen kunnen namelijk veel beter door de enige ware specialist verholpen worden. MOEDER NATUUR!

 • no-profile-image

  koetje

  Wat versta je dan onder flankerend afschot?
  Ook dat is ingrijpen in MOEDER NATUUR,net als nestbehandelen.Dat zullen al die miljoenen donateurs vast ook zo zien.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Koetje, wat ben jij nog laat aan het herkauwen. Is dat wel goed voor het quotum? Maar Ik heb dat idiote 'flankerende beleid' niet bedacht. Dat komt uit de koker van Doctor B.S E.! Néé, niet een Mond en klauwzeerlijder, maar de volkomen onnutte Alterra charlatan Ebbinge , die tegen dikke betaling een ""ädvies"" aan LNV gaf, dat nog te goor is om met een verroeste verlostang aan te vatten! Hij werd voor deze jachtvriendelijke geste door de KNJV geëerd met een hoofdartikel in het gebundelde toiletpapier van het lijfmerk De Nederlandse Jager! Begin je nu te begrijpen hoe die kreupele hazen lopen?

 • no-profile-image

  koetje

  Maak jij je druk om mijn quotum?Nou jûns in keardel,moarns in keardel zeggen we hier.
  Maar ik wil je even wijzen op wat je schreef in jouw reactie op 25 nov 2010 15:30 in dit forum over flankerend afschot.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Begrijp me niet verkeerd Koetje Boe, maar jouw quotum zal mij worst wezen. Ook al hebben we het dan ineens weer over een heel andere sector! Ik vond het gewoon verrassend dat je nog zo laat in de avond reageerde, omdat ik weet dat melkveehouders doorgaans vroeg bij de pinken zijn. Dat ik 'flankerend afschot' toch als een (beperkte) beheermogelijkheid voor populaties van broedende en overzomerende (grauwe) ganzen noemde, komt voort vanuit de aanwezige noodzaak om landbouwschade zoveel als mogelijk is te voorkomen of te minimaliseren. Ik bedoel dus uitdrukkelijk Niet dat er jaarrond maar flankerend op los geknald moet worden, maar dat flankerend beleid louter en alleen moet dienen ter kanalisering van de lokale problematiek. En alléén met betrekking tot de in Nederland broedende ganzenpopulaties! Siberische wintergasten kunnen in voorkomende gevallen wél flankerend vérjaagd worden(bijv met Bordercollies), maar dienen verder van enige vorm van jachtdruk gevrijwaard te blijven. Dat is ook juist het kwalijke aan dat advies van Ebbinge, om ieder jaar 60.000 kolganzen op te offeren. Hij wist en weet ten ene en ten andere male niks van de populatiedynamica bij de Kolgans en evenmin van de wérkelijke jachtdruk buiten ons land. Die is namelijk zeer hoog, vooral in het voormalige oostblok. Als een onderzoeker/adviseur zulke kennis niet heeft, dan dient hij zich van enig advies te onthouden!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Teruglezend zie ik dat ik vannacht om 01.09u de initialen van de genoemde Alterra-onderzoeker abussievelijk met Mond- en klauwzeer in relatie bracht. Dat was natuurlijk een slip van de virtuele tong! De man in kwestie staat blijkens zijn initialen in relatie tot
  Boviene Spongiforme Encefalopathie. Dus in gewoon Hollands: Gekke Koeienziekte!

 • no-profile-image

  koetje

  Geweldig die dubbelzinnige uitsparingen.Maar ik dacht dat we het voornamelijk hadden over de aanpak van de jaarrondganzen,vandaar dat balletje.Maar goed, ik heb het al eerder gevraagd en doe het nu nog maar een keer:hebben die Oostbloklanden die verdragen nu wel of niet geratificeerd?Als ik een kolgans was bleef ik lekker in een land waar je in de watten wordt gelegd(zoals hier).Maar ja,zoals eerder gezegd voor wat hoort wat.Het werk van een boer is vrij simpel;gras omzetten in harde valuta,hiervoor gebruik je koeien,schapen of.........ganzen.Of ben ik nu die bekende zog?

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Zeg Leo, ken jij me zeggen hoe het feitelijk in mekaar zit met dat ganzenprobleem bij Schiphol? Daar bennen ze ommers ook van plan om de hele bliksemse boel uit te roeien! En ze bennen afgelopen lente daaro ook aan met ringen geweest hoorde ik. Hoe zit dat? En waar heb dat voor nodig?

 • no-profile-image

  geen jager

  Beste Koetje Boe,
  Het lijkt mij het beste dat we alle ganzen gewoon laten leven en overal toestaan.
  De schade kunnen we dan verhalen bij de mensen die er "verstand" van hebben.
  Leo heeft vast een schadepotje gereserveerd om de boeren te compenseren.

 • no-profile-image

  he! he!

  Er is dus een ganzenpropleem of toch niet?

 • no-profile-image

  koetje

  Leo hoeft geen potjes voor ons te reserveren,dit moeten de lieden doen die verdragen ondertekenen en het beleid uitstippelen.Dat is toch een heldere zienswijze die hij hier heeft overgebracht?

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Dank je Koetje Boe, jij begrijpt helemaal hoe het met die financiering in elkaar hoort te zitten. Het is te hopen dat door deze discussie en door de vorm waarin het straks door Josien en de Boerderijredactie naar buiten gebracht gaat worden, de verantwoordelijke politici en beleidsmensen eindelijk eens zullen gaan doen wat al vele jaren geleden had behoren te gebeuren: uit Internationale middelen een financiële basis creëeren waaruit alle kosten voldaan kunnen worden, die verbonden zijn aan het bieden van rust, ruimte en voedsel aan overwinterende Siberische ganzen. Dat is inderdaad niet mijn taak, want daar onderhouden we als natie nou juist een heel leger politici, ambtenaren en diplomaten voor! Het is al erg genoeg, dat ik hén hierop moet wijzen! Koetje Boe ik weet niet zéker of alle voormalige Oostbloklanden destijds de wetlandconventies hebben geratificeerd, maar voor de méésten is dat beslist wél het geval. Het zou mij niet verbazen als een aantal staten die na het uiteenvallen van het Warschaupact zelfstandig zijn geworden, nooit enig verdrag geratificeerd hebben. Maar nogmaals: die materie is ook voor mij niet helder. Het is trouwens voor ganzen niet eens een kwestie van kiezen voor het land met de béste bescherming: zij moéten wel naar ons land en direct aangrenzende delen van Duitsland en België trekken, omdat in Oost- en Midden Europa vanaf half november bijna alles onder sneeuw en ijs zit. Daar valt domweg niks te vreten en dus valt er ook niks te kiezen! De mate van ernst van dat voedseltekort varieert natuurlijk en is afhankelijk van de aard van de winter en vooral van de hoeveelheid en de tijdsduur van de sneeuwbedekking. Daarom zijn er bij ons jaren met erg véél en jaren met wat minder Siberische ganzen. Dat heeft dus absoluut niks met groei of vermindering van de populatieomvang te maken. En dat is ook al duizenden jaren het geval! Beste Geen jager geen neger, ook jij begrijpt in ieder geval goed waar het om gaat. Als we de Siberische ganzen gewoon zélf laten bepalen waar zij overwinteren, dan verspreiden zij zich op een ecologisch natuurlijke wijze over ons land. Dat wil zeggen dat onnatuurlijk hoge begrazingsdichtheden veel minder zullen optreden dan tegenwoordig het geval is. Want die exoirbitant grote aantallen worden dikwijls juist aangewakkerd door het voortdurende vér- en bejagen! Daarbij is het ook heel belangrijk dat, door die vrijwel constante verstoring, de ganzen in de korte winterdagen veel te weinig voedsel- en dus energie- kunnen opnemen en dat gaan compenseren door massaal op kwestbare percelen neer te strijken. Op die manier wordt er dus juist op grote schaal schade veroorzaakt in plaats van dat dit voorkomen wordt! HE! He! eindelijk tenslotte: ik heb nooit gezegd dat er geen ganzenprobleem is. Maar dat betreft uitsluitend de bij ons broedende en jaarrond aanwezige grauwe ganzen en op lokale schaal enkele andere hier te lande broedende soorten. Overwinterende Siberische ganzen staan daar volkomen buiten!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Jan, ook jij stelde vanmiddag een belangrijke vraag, die ik nu apart zal beantwoorden, omdat dit een wel érg belangrijke materie is. De problematiek van ganzen op en rondom de luchthaven Schiphol is niet nieuw, maar heeft de laatste jaren wel steeds ernstigere vormen aangenomen. Al rond het midden van de jaren '90 werd ik door Schiphol over deze - toen nog geringe- problematiek benaderd en heb geadviseerd om, in overleg met de omliggende boeren, na te streven dat er op kavels die grenzen aan de start - en landingsbanen of daar in de nabijheid van liggen, geen gewassen worden verbouwd die op ganzen aantrekkingskracht uitoefenen. Ook adviseerde ik destijds om afgeoogste graanakkers en velden met oogstresten van door ganzen graag gegeten gewassen, direct na de oogst onder te ploegen en daarna dan geen teelten in te zaaien die op ganzen aantrekkingskracht uitoefenen. Dit simpele overleg tussen de luchthaven en de omliggenden heeft kennelijk nooit plaatsgevonden, want toen wij op 30 augustus 2008 n.a.v. het 'ganzenprobleem Schiphol' een terreinbezoek brachten, troffen we tot ons afgrijzen pal in het verlengde van de Polderbaan bij Zwanenburg een aantal juist gemaaidorste graanvelden aan, waarop zich méér dan 1200 Grauwe Ganzen concentreerden. De vogels kwamen in de vroege ochtend vooral uit noordwestelijke richting aanvliegen op hoogten die aanzienlijk beneden die van de, met grote frequentie opstijgende, airliners lagen. Wij maakten daarvan een aantal foto's. Er was toen lange tijd geen enkel moment waarop er sprake was van gevaarlijke situaties m.b.t. het vliegverkeer. Dit veranderde echter op slag toen er op een stoppelakker langs de Domineesweg een hobbyjager het vuur opende op Houtduiven. Alle ganzen vlogen daardoor in paniek op en bleven langdurig rondzwermen, waarbij zij almaar hoger gingen vliegen omdat de jager de geschoten duiven ging ophalen en goed zichtbaar op de kale akkers rondliep. Er ontstonden toen dus ineens wérkelijk gevaarlijke situaties! Inmiddels is duidelijk, dat hobbyjagers van de Wbe Haarlemmermeer in de onmiddellijke nabijheid van de luchthaven Schiphol intensief op ganzen schieten in de veronderstelling, dat zij daardoor de populatie zullen verkleinen. Klinkklare kolder: voor iedere afgeschoten plaatselijke gans (die dus vertrouwd is met de bedrijvigheid van opstijgende en landende vliegtuigen) komt er direct een vreemde soortgenoot in de plaats. En des te méér gebiedsvreemde vogels er komen, des te groter wordt de kans op ongelukken! Maar het kan nog erger! Vorige herfst kwam mij ter ore dat bureau Waardenburg in opdracht van Schiphol een onderzoek zou gaan uitvoeren en daarvoor een aantal ganzen wilde vangen en voorzien van afleesbare halsbanden en/of zenders. Ik heb dat bureau er toen op gewezen, dat het zeer grote risico's met zich brengt om hardplastic voorwerpen te bevestigen aan ganzen die mogelijkerwijze in de straalmotoren van airliners terecht kunnen komen. Dit kan zelfs catastrofale gevolgen hebben! Desalnietemin zijn er afgelopen voorjaar in de omgeving van Schiphol enkele tientallen ganzen voorzien van dergelijke afleesbare merktekens en/of zenders. Blijkens de laatste informatie werkt er momenteel niet één van die zenders meer, zodat het ook vrijwel niet meer mogelijk is om die vliegende bommen op te sporen en uit de populatie te verwijderen! Wij hebben onze grote bedenkingen tegen de huidige gang van zaken al méér dan een half jaar geleden aan de Schipholdirectie kenbaar gemaakt. Maar tot dusverre is er van die zijde helemaal niets vernomen. Ik memoreer het hier dus nog maar eens zodat men, mocht er onverhoopt op een kwade dag of nacht een ongeluk gebeuren, nooit zal kunnen zeggen: "wir haben das nicht gewusst!"

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Dank je voor jouw antwoord Leo. Ik ken een paar gasten uit die Wbe Haarlemmermeer en ik weet toevallig ook dat Dick en Arie den Hertog van Duke Faunabeheer prominente leden van die club bennen. En een werknemer van hun, zo'n geblondeerde dommekracht, woont daaro ook ergens. Bij Vijfhuizen dacht ik. Kijk maar wat je d'r mee aan ken. En dan wou ik je ook nog vragen: die ganzen die afgelopen voorjaar tegen die Air Maroc kist waren geknald, dat waren toch geen Grauwe maar Canada's? Hoe zit dat dan?

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Dat waren inderdaad Canadaganzen Jan. Grote Canadaganzen! Er was in die week in ons westelijk kustgebied een heel sterke ruitrek van Canada's in noordelijke richting. Ik denk dat die vogels op weg waren naar de Enkhuizerdijk, want daar heb ik in juni/juli ruim 800 ruiers gezien. Het waren in ieder geval géén Schipholregio-ganzen. Ze werden gewoon tijdens hun trek in de lucht geschept door die k..marokkaan! Ik wist trouwens wel dat de Dukes lid zijn van de Wbe-Haarlemmermeer, want die website hou ik goed in het oog. Maar wist JIJ dat Duke in opdracht van bureau Waardenburg die Grauwe Ganzen afgelopen voorjaar bij Zaanstad heeft geringd en gezenderd? Klein wereldje nietwaar? Want ik ken Dick den Hertog al sinds de jaren '60. Hij woonde toen in Mijdrecht en vertelde me destijds dat er op de vijver van Johnson inc. aldaar Canadaganzen hadden gebroed en met kuikens rondvlogen. Toen al! Ik had hem daarna 43 jaar niet meer gezien. Totdat hij me op 21 juni 2008 's avonds om kwart voor 9 ineens kwaad wilde doen. Weet je waar? Op de P-plaats van de XL-AH in Den Burg. Op Texel. Ach ja: de samenleving verloedert, dat is wekelijks te zien in Opsporing Verzocht!

 • no-profile-image

  kees waverijn

  Leo, in jouw stuk van 20.01u raak je de kern van het échte probleem, maar ik adviseer je om uit te zoeken welke directieleden van Schiphol hobbyjachtbelangen hebben. Daar kunnen dan t.z.t. de claims gedeponeerd worden. Want een blind paard kan zien dat dit een keer mis gaat!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Oké Kees, dank voor de tip. Ik laat dat uitzoeken. Iedere keer als er wat gebeurd op Schiphol sta ik op scherp, want het is precies zoals jij schrijft: er kan daar op een ramp gewacht worden. Letterlijk! Dat ligt absoluut niet aan de ganzen, want een moderne straalmotor (mits niet gebouwd door Rolls Royce) kan een paar kilo dons, veren, holle botten en vlees echt wel aan. Maar het wordt anders als men er hard plastic en metaal in gaat smijten. En dat is feitelijk waar men nu mee bezig is! Ten koste van de veiligheid van miljoenen mensen. Reizigers, personeelsleden, omwonenden en passanten!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Dat zeg je nou wel Leo, maar heb je de schade aan die motor gezien? Dat was geen kattenpis!

 • no-profile-image

  Leo van den Bergh

  Dat waren deuken in het plaatwerk Jan. Normaal gesproken laat dat vanzelf los, zoals immers laatst bij meerdere Quantas-kisten is gebleken! De écht serieuze schade lopen bij zulke aanvaringen de rotorbladen op, die met gigasnelheid ronddraaien. Die bladen vermalen normaal gesproken de (organische) materie die er in terecht kan komen. Maar dat wordt wel even anders als er een stuk hard plastic of metaal in beland. Dan kan door plotselinge resonantie de motor instabiel worden en zélfs kan zo'n blad afbreken en als een projectiel dwars door het motorhuis heen slaan. En daar lopen de leidingen en zit er ook nog ergens een brandstoftank in de vleugel! Dat is ook geen kattenurine! Ik blijf er bij dat men daar een roekeloos soort Russische Roulette aan het spelen is!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  We dwalen nu wel erg in technische - en veiligheidszaken af en ik wilde eigenlijk nog wat kwijt over het 'beheerplan' om in een straal van 10 km rondom Schiphol alle ganzenpopulaties 'te verwijderen'. Deze absurde gedachte kan ook alleen maar ontstaan zijn in een volstrekt terzake onkundig brein. Want binnen die straal ligt een deel van de Zaanstreek, Waterland-West, de Ronde Venen en de Westeinder plassen/ Braassemermeer. Er nog van afgezien dat het volstrekt onmogelijk is om alle ganzen in dat gebied te vangen en te vernietigen (want anders vliegen ze meteen weer terug) of door hobbyjagers op een verantwoorde en respectvolle wijze af te laten schieten, wordt er totaal voorbijgegaan aan het feit, dat er buiten die 10 km zone ook overal grote ganzenpopulaties leven. Moet half Nederland dan wat wilde ganzen betreft ontvolkt worden, omdat er op een onmogelijke plaats in de Randstad een luchthaven is gevestigd? Er kan veel beter gestreefd worden naar een stringent populatie- en nestbeheer. Niet door hobbyjagers, maar door terzake deskundigen. Het mag- zal ik hopen- wel wat kosten dat dit belangrijke werk ook deugdelijk wordt uitgevoerd! Het gaat tenslotte om de vliegveiligheid van een internationale luchthaven met een miljardenomzet. En om de veiligheid van honderdduizenden omwonenden! Beschamend is het dat daar op een zo ronduit knullige manier mee wordt omgesprongen! Daarnaast spelen er nog andere zaken, want het gaat rond Schiphol niet alleen maar om jaarrond aanwezige broedvogels. In de polders bij Zwanenburg, Spaarnwoude en Assendelft en ook in het zuiden van de Haarlemmermeer overwinteren jaarlijks namelijk enkele honderden Siberische Toendra- en Taigarietganzen. Ook die vogels zijn vertrouwd met het luchtverkeer en zij komen zelden of nooit in de directe omgeving van de start-en landingsbanen. Het is zelfs zo, dat ik op 19 februari 2003, slechts enkele dagen na de ingebruikname van de Polderbaan, ca 300 rietganzen zag grazen op graslanden in de Houtrakkerhoekpolder bij Zwanenburg. De opstijgende airliners kwamen met hoge frequentie pal over die grazende ganzen heen, maar de vogels namen daarvan niet de minste notie. Hun slaapplaats is in het natuurontwikkelinggebied aan het Noordzeekanaal en dat ligt hemelsbreed 8 km vanaf het noordelijke einde van de Polderbaan. Het moge duidelijk zijn dat die vogels gewoon met rust gelaten moeten worden. Dus absoluut geen jacht en verjaging in hun voedselgebieden. Veel beter ware het om in een gebied met een straal van 30 km rondom Schiphol alle jacht (ook die op eenden, hazen, fazanten etc) te verbieden. Want als er overal Rust heerst, zullen de ganzen zich ook weer wagen in gebieden die zij door jachtactiviteiten zijn gaan mijden. En dat komt de vliegveiligheid pas écht ten goede!

 • no-profile-image

  H Hofstee

  De natuur is altijd gereguleerd door de mens,eerst moesten ze er van leven later waren er broodjagers .Als je alles zijn gang laat gaan word het evenwicht steeds meer verstoord,bovendien twee miljoen killo mest per dag in de natuur?
  Een boer mag geen koe teveel hebben dan krijgt hij een boette.
  De regels van de vijftiger jaren weer invoeren

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Hofstee, een gans verteert het gras en de groene plantendelen maar heel oppervlakkig zodat het defaeceren eerder neerkomt op een vorm van snelcomposteren dan dat het ook maar in de verte te vergelijken zou zijn met de grootschalige uitwerpselendumping die boeren plegen In de winterdag is de ganzenstront alleen maar gunstig voor de zode. En 's zomers wordt dat grofverteerde vegetarische materiaal meteen weer door de plant opgenomen. Hoe kom jij er trouwens bij dat de mens vroeger de natuur reguleerde? Men leefde eeuwenlang in harmonie met de natuur en nam daarvan slechts een heel klein deel om van te leven.Tegenwoordig pleegt de mens overal roofbouw op en staat daardoor niet alleen de natuur, maar ook zichzelf naar het leven. En dan nog dit: een wilde gans produceert per etmaal bij lange na geen kilo uitwerpselen. En die vallen ook bij lange na niet allemaal op de voedselterreinen. Ik heb ooit weleens berekend hoeveel kilo keutels er per nacht in het water van een ganzenslaapplaats met een nauwkeurig bekende populatieomvang terecht komt. Daardoor kunnen inderdaad van nature voedselarme vennen soms hun oligothrofe
  eigenschappen kwijtraken. Maar dat is weer een heel ander verhaal!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Dankzij die Hofstee heb ik nou ook weer een andere vraag voor jou Leo. Weet jij dan precies hoeveel één gans per dag vreet en schijt? Want boeren mekkeren altijd dat vijf ganzen per dag net zoveel vreten dan een koei. Ik denk dan maar: 'jawel, zeker een Heckrund uit de Oostvaardersplassen. Ha ha!"

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Goeie vraag Jan, maar niet zonder meer te beantwoorden. Want de hoeveelheid voedsel die één gans per dag gebruikt is om te geginnen afhankelijk van het lichaamsvolume van het dier. De Rotgans bijvoorbeeld is amper groter dan de Wilde eend, maar de Grote Canadagans heeft het formaat van de Kleine Zwaan. Rotganzen grazen op heel korte vegetaties en 'knippen' daarvan alleen de meest eiwitrijke topeindjes af. Grote ganzen zoals die Canada's, Grauwe en rietganzen vreten naast gras en groene plantendelen ook veel wortelknollen zoals aardappels en bieten en oogstresten van graan en mais. Dat maakt natuurlijk ook nogal wat verschil in de hoeveelheid ruwvoer die per dag gevreten wordt. Boeren hebben het meestal over de enige ganzen die zij kennen: de witte of bonte boerenganzen. Want die hebben ze vaak als wakers op eigen erf. Maar ook die vogels vreten per dag echt niet eenzelfde portie ruwvoer als een koe, ook al speelt hierbij wel mee, dat koeien Hérkauwen en ganzen niet! Als een gans 's ochtends bijvoorbeeld om 6 uur ('leeg') begint te grazen, dan komt er tegen half zeven vanachteren een eerste keutel uit. Gedurende de eerste paar uur van de ochtend komt er vervolgens iedere 20-30 minuten een volgende keutel. Maar doordat ganzen snel grazen vullen de maag en slokdarm zich geleidelijk aan toch steeds verder met onverteerd voedsel. Als de maag-slokdarm vol zijn dan gaat de gans poetsen, rusten en pitten en dat kan een paar uur duren. Tijdens die rustperiode komt er iedere 20-30 minuten een keutel. Geleidelijk aan ontstaat er daardoor dus weer ruimte in de maag. Die ruimte vult de gans aan door weer te gaan grazen. Wanneer ganzen de hele dag met rust worden gelaten, dan wisselen zulke rustpauzen zich af met regelmatige graasperioden. Tegen de avond beginnen de ganzen extra intensief te grazen, want zij moeten met een goed gevulde maag de nacht in gaan. Op de slaapplaats nemen ganzen doorgaans alleen nog zand en grit op en komt er gedurende de eerste uren weer iedere 20-30 minuten een keutel. Zit de vogels op de oever of op het ijs dan ontstaat er achter hem of haar een torentje van keutels. Dat zijn er per nacht meestal 8 - 12, soms wat meer, soms wat minder. Dat is afhankelijk van het soort voedsel wat gegeten is. Gras en groene plantendelen passeren het maagdarmkanaal bijvoorbeeld veel sneller dan graan en maiskorrels. Daarom is het onzin wat boeren beweren over die zogenaamd als Holle Bolle Gijzen vretende ganzen. Wilde ganzen eten precies zoveel als zij nodig hebben om hun vetreserves aan te vullen en op peil te houden en daardoor in goede conditie te blijven. Bewegen kost energie, vooral in koude winterperioden. Daarom is het ook zo kortzichtig om overwinterende ganzen aldoor te verjagen, want dan wordt hun energie- (en dus voedsel-)behoefte juist extra groot. Niet zelden met schade of overlast tot gevolg. Het is daarom ronduit schandalig dat er in de (door de belastingbetaler gefinancierde) ""wetenschappelijke adviezen"" voor het huidige verjaag en gedoogbeleid, volkomen aan dit belangrijke aspect voorbij is gegaan. Reden: de verantwoordelijke Alterra-onderzoeker verdient liever veel geld met slechte adviezen, dan onwelkome doch waarheidsconforme raad te geven!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Asjemenou zeg, dá's een prima uitleg. Leo, jij mot bij Alterra gaan werken! En dan had ik nog een vraag. Boeren kankeren altijd op ganzen en beweren dat waar een gans gescheten heb, dat daar dan geen koei meer wil grazen. Zeker ook lulkoek?

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Jij zegt het Jan, maar zo is het wél! In hun schier eindeloze litanie van verzonnen, uit de duim gezogen of klakkeloos van anderen overgenomen haatargumenten tegen wilde ganzen, hoor ik die bewering ook dikwijls uit de mond van boeren. Het is natuurlijk heel simpel om het tegendeel te bewijzen, want alom in den lande is met eigen ogen te zien (ook voor gewone burgers vanaf openbare wegen) hoe hele groepen ganzen zomer en winter door foerageren in weilanden waarin ook pinken, vaarzen, koeien, stieren, schapen, paarden en pony's grazen. Met wat goeie wil is zélfs te zien dat het vee ook geen moeite heeft met het begrazen van percelen die kort tevoren met stal- of drijfmest bewerkt zijn. En weet je wat nou zo grappig is? Op zulke bemeste kampen heb ik nog nooit ganzen zien grazen. Want die eten geen door koeien, varkens of kippen bescheten gras! Het is juist een heel probate methode om ganzen te wéren van percelen waar je ze als boer liever niet hebt. Gewoon even met de mestkar er overheen! Luister beste Jan, Alterra kan mij inhuren en dan ben ik beslist goedkoper dan het minkukel met het benepen denkraam, dat verantwoordelijk is voor adviezen waar een waarachtig deskundige zich de ogen en oren om van de kop zou schamen! Ik had destijds zélfs gratis en op persoonlijke titel advies aan LNV willen geven, maar ik werd angstvallig overal buiten gehouden. Want er moest en zou gejaagd kunnen worden. Ook op bij wet beschermde Siberische ganzen!

 • no-profile-image

  koetje

  Je zegt het zelf Leo,ganzen zitten gewoon tussen de koeien en de schapen te grazen.Dan haal je meteen de stelling van sommigen onderuit dat koeien en schapen in de wei de ganzen zou weghouden.Dat is inderdaad grote flauwekul,en wat die strontkar betreft,jullie zijn toch wel op de hoogte met het mestuitrijdverbod van september tot februari?

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Koetje Boe, je hebt mij in ieder geval nooit horen beweren dat vee in de wei de ganzen eruit zou houden. Maar omgekeerd hoor ik van de Wadden tot de Belgische grens boeren al sinds jaar en dag die onzinverhalen uitkramen over 'vijf ganzen vreten net zoveel als een koe' en 'waar een gans heeft gescheten wil geen koe meer grazen'. Terecht dat Jan daar vragen over stelde. Ik ken jou als een redelijk mens en dus weet jij ook dat dit klinklare onzin is. Daar zijn we het dus helemaal over eens! En natuurlijk is mij bekend dat er in de periode sept - febr een uitrijverbod is. Maar in de rest van het jaar mag dat wel. En dan zijn er immers ook altijd de meeste schadegevallen. Ik zeg niet dat men percelen dik onder de zeik of stront moet zetten om ganzen te weren. Ze hebben ook al een hekel aan gras waar een tank spoelwater met een geurtje overheen gespoten is. Als we straks weer zo'n gortdroog voorjaar krijgen zou je het eens kunnen proberen. Ik ben geen boer, dus ik begin daar niet aan.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Kijk maar uit Leo, want zo gaat die onbekwame prutser van Alterra jouw kennis nog misbruiken. Of zou ie niet kennen lezen? Maar ik heb vanzelf nog wel een vraagje voor je over dat begrazen van weilanden. Schapen grazen heel kort en paarden ook. En toch zie ik nogaleris ganzen in schapenweiden. Houen ze nou zo van kort gras of hoe zit dat?

 • no-profile-image

  koetje

  Nee Leo,ik bedoel jou ook niet maar de Brabantse vriendin van Jan ,die kwam hier in het begin van dit forum even langs met een kreet:KOEIEN TERUG IN DE WEI.En boeren moeten nu eenmaal ook wintervoer binnenhalen.Dat land bemest je in het begin van het voorjaar,en als het eenmaal in de groei is,gaat geen boer er nog met de jarrebak overheen.Nu ga je natuurlijk zeggen dat ganzen niet in kuilland grazen,nou mijn ervaring is een hele andere.Vooral de groeipunten zijn ze gek op.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Jan je bent goed op streek vandaag. En je treft het, want vanwege mist en gladheid ben ik ook vandaag maar thuis gebleven. Ik schreef om 12.22u al iets over dat kortgrazen bij de Rotgans, maar feitelijk gaat dat voor de meeste ganzen wel op. Want eigenlijk houden ganzen veel meer van een korte en malse vegetatie dan van langer doorgegroeid gras. Siberische ganzen kennen in hun broedgebieden op de toendra's trouwens alleen maar heel korte vegetaties. Dat is dus feitelijk hun natuurlijke habitat. Schapen en paarden begrazen de vegetatie in hun weiden ook heel kort en dat wil zeggen, dat bij temperaturen van minimaal 8 graden boven nul het gewas gedurig aangroeit. Die groei zorgt voor meer eiwit en daarom grazen ganzen dat zo graag af. Dikwijls hebben zij dat liever dan langer gras op belendende percelen! Daarom zien we Rotganzen, Brandganzen en Kolganzen vaak samen met schapen en paarden grazen. Feitelijk beheren zij de vegetatie door deze regelmatig af te grazen, waardoor de zode dicht doorworteld en de begroeiing gesloten blijft. Maar omdat er tegenwoordig overal schapen worden ingeschaard komen er steeds meer klachten over ganzenschade. Dat gaat dan eigenlijk dus om derving van gewas dat men liever door de schapen afgegraasd zag worden. Vroeger hoorde je zulke klachten haast nooit, maar dankzij de EU zijn er tegenwoordig véél méér schapen dan destijds. Ook in het zomerhalfjaar grazen ganzen graag op schapenweiden, maar dan groeit het gras ook veel sneller dan in het koude jaargetijde en zal de schade of derving ook minder zijn. Tenzij er natuurlijk 20.000 Brand- of Rotganzen in een schapenwei neerstrijken, zoals in het Waddengebied wel gebeuren kan.
  Tegenwoordig wordt er veel afgeoogst akkerland ingezaaid met stikstofvanggewassen, die vaak in het voorjaar als groenbemester worden ondergeploegd. In feite kunnen als stikstofvanger ingezaaide wintertarwe,-gerst en -rogge, Engels en Italiaans Raaigras en Japanse Haver in het winterhalfjaar ook heel goed dienst doen als extra graasmogelijkheid voor overwinterende ganzen. Maar ik heb meermalen gezien dat de ganzen juist van zulke velden werden verdreven. Om er vervolgens een kudde schapen op in te scharen en het perceel daarna om te ploegen! Ik heb toen geadviseerd: laat die schapen er een paar dagen grazen en het gewas kort maken, dan kunnen er vervolgens enige tijd ganzen grazen die meteen hun oppervlakkig verteerde keutels er deponeren en zo dus extra bemesting aanbrengen. En ploeg dan pas de boel onder!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Koetje Boe we zijn het weer helemaal eens, dat kun je lezen in de tekst die ik zopas om 16.33u geplaatst heb. Het is juist prima als er in de winterdag groen ruwvoer voor op stal staand vee gemaaid wordt, want dat maakt de op stam staande vegetatie meteen veel korter en zulke 'winteretgroen' vormt een ideaal eiwitrijk 'voedingssupplement' voor overwinterende ganzen. Die houden het kort, als de temperaturen niet te laag zijn, en bemesten het ook nog een beetje met hun droppings. Zodat het in maart meteen in de groei kan schieten.

 • no-profile-image

  koetje

  Volgens mij begrijp je heel goed wat ik bedoel.Maar ik bemoei me er verder niet meer mee.

 • no-profile-image

  koetje

  O ja, nog even dit,in 1995 waren er ruim 770000 ooien in dit land,nu nog maar 540000... Kun je zo opzoeken op CBS.nl

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Zeg Koetje Boe, dan hebben onze moslimbroeders goed hun best gedaan!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Koetje Boe, natuurlijk weet ik heel goed dat geen boer het in zijn hoofd haalt om met de gierkar over het kuilgras te gaan raggen, maar zo bedoelde ik het ook niet. Ik bedoelde aan het begin van de groei in maart of heel vroeg in april. En alleen als er dreiging is voor schade omdat er veel ganzen in de buurt zitten. Wat die schapen betreft doelde ik op de situatie van voor de komst van de Ooipremie tegenover van die van de afgelopen 2 decennia. Dat de Nederlandse ooienstapel schommelt tussen driekwart en een half miljoen is natuurlijk bizar als je het uitzet tegenover de situatie van voor de komst van de premieregeling. Toen zag je 's winters haast geen schaap in het veld.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Hé Leo, op het werk stelde iemand mij de vraag hoe dat eigenlijk in elkaar zit met trekkende ganzen. Vliegt er altijd een leider op kop en weet die dan overal de weg? En wat als zo'n dier dan doodgeschoten wordt? Hoe oud kennen ganzen eigenlijk worden?

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Ganzen kunnen heel oud worden Jan. Van tamme boerenganzen zijn wel leeftijden van 40 of zelfs 50 jaar bekend! Wilde ganzen halen dat waarschijnlijk niet, maar toch zijn er uit ringonderzoek ook bij grauwe, riet- en kolganzen wel leeftijden van rond de 30 jaar gescoord. Doordat er in veel landen op wilde ganzen wordt gejaagd, is de sterfte in de populatie nogal hoog. Rontgenonderzoek bij gevangen ganzen bracht aan het licht, dat tot meer dan 80% van alle vogels hagelkorrels in het lichaam heeft. Dat hoeft dus niet dodelijk te zijn, maar is ook niet bevorderlijk voor conditie en gezondheid! Ganzen vliegen in V-formatie omdat hun ogen aan de zijkanten van de kop geplaatst zijn en zij in zo'n formatie de voorganger het best in het oog kunnen houden zonder steeds de kop te moeten draaien. Er is geen squadronleider, maar oude en ervaren vogels doen wél doorgaans het kopwerk en de onervaren kuikens volgen. Daarom is het funest dat jagers dikwijls op de voorste vogels van een formatie aanleggen, want zo doden of verwonden zij veelal de ouders en daardoor moeten de jongen zonder die bron van ervaring en terreinkennis verder zien te komen. Zoals alle trekvogels volgen ook ganzen hun genetisch ingebouwde kompas, maar eenmaal aangekomen in stopovers, op seizoenpleisterplaatsen en in het overwinteringgebied wéten de oude vogels uit ervaring en overlevering hoe zij daar de slaapplaatsen en voedselgebieden moeten bereiken. Heel oude vogels herkennen zélfs aan terreinkenmerken de plekken van waaruit zij ooit beschoten zijn. En mijden die! Daarom maken groepen ganzen vaak plotseling hoogte bij nadering van een terreinrichel, dijkje of bossage, ook als daar op dat moment geen gevaar dreigt. En daarom zegt de uitdrukking 'domme gans' niks over ganzen, maar alles over degeen die dat bedacht heeft!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Je bent nog niet van me af Leo. Die kuikens blijven dus de hele winter bij hun ouders? En daarna? Ik ken d'r niks over vinden in mijn vogelgidsen.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Oké Jan. Ganzenparen blijven in principe levenslang bij elkaar en vormen een hecht familieverband. De kuikens blijven de eerste herfst, winter en voorjaar bij de ouders en ook daarna blijven ze vaak nog 1 of 2 jaar in of bij de familie. Dat weten we omdat er veel vogels voorzien zijn van afleesbare ringen of halsbanden.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Hoe zien we nu terug op het ganzenbeleid van pakweg de laatste 5 jaar.? Het lijkt erop dat de kennis over ganzen, die Leo als voormalig LNVer op dit forum tentoon spreid, door de beleidsmakers gewoon terzijde is geschoven. Bij mij een onvoorstelbaar iets. En dan wordt het volgens mij niet meer een vraag hoe pakken we de ganzen aan. Maar eerder hoe pakken we de beleidsmakers aan die het ganzenbeleid vorm geven .

 • no-profile-image

  Anske Smit

  Boeren moeten ganzen in de winter gedogen op hun land. Alleen per bedrijf schadevergoeding achteraf op basis van taxatie groeiachterstand 1e snee. Verder niks. Bovenstaande aanpak zal huidige schade budget decimeren Bestaand jachtbeleid handhaven

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Natuurboer, je hebt volkomen gelijk. Ik werkte vanaf 1972 achtereenvolgens bij het Rijks Instituut voor Natuurbeheer RIN, het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek IBN en Alterra. Feitelijk hetzelfde instituut, maar voorzien van een andere naam. Met in laatste instantie het verlies van de ambtelijke status! Door de jaren heen zijn er vanuit genoemde instituten talloze onderzoeken naar de invloed van ganzen op grasland en akkerbouwgewassen uitgevoerd en aan opdrachtgever LNV gerapporteerd. Maar de meerderheid van die adviezen werd botweg genegeerd omdat ze gevestigde landbouw- en vooral jachtbelangen kon schaden. LNV heeft er - ook door middel van het Jachtfonds, thans Faunafonds- sterk aan bijgedragen dat er tweespalt ontstond en in stand bleef tussen boeren en natuur. De meest kwalijke bewindslieden op LNV waren in dit opzicht Gerrit Braks, Cees Veerman en Gerda Verburg. En vlak ook de top- en beleidsambtenaren achter en naast die ministers niet uit! Ik garandeer, dat alles wat ik in deze forumdiscussie heb geschreven, geheel in overeenstemming is met de waarheid. Gelukkig is het papier erg geduldig en liggen de bewijzen dat LNV goede en deugdelijke adviezen botweg genegeerd heeft, letterlijk voor het oprapen. Dat het ganzenbeleid van de afgelopen 5-10 jaar een blamerende aanfluiting voor de in dit land aanwezige kennis en kunde is, wordt grotendeels veroorzaakt doordat voorheen onpartijdige ambtelijke instituten (zoals RIN/IBN) werden afgestoten en geprivatiseerd. In het geval van Alterra met LNV als één van de belangrijkste betalende én bepalende opdrachtgevers! Ik heb al uitgelegd wie er bij dat instituut verantwoordelijk is voor de wetenschappelijke kwaliteit en de inhoudelijke deugdelijkheid van het ganzenonderzoek en de aan de opdrachtgever verstrekte beheeradviezen. Daardoor is er nu al jarenlang sprake van onversneden wanbeleid! Nu er eindelijk een halt is toegeroepen aan de hegemonie van LNV en er tevens een andere bewindspersoon is aangetreden, lijkt de tijd rijp om zowel de beerput als het rommelhok van LNV eens grondig te luchten! Men zal versteld staan wat er bij de daaruit voortvloeiende grootscheepse ordening en selectie aan verzwegen feiten en veronachtzaamde kennis aan de oppervlakte komt! Want ik geef de garantie, dat er zonder enig verder onderzoek ruimschoot voldoende kennis aanwezig is om per direct tot een verantwoord ganzenbeheer te komen! Zonder opvang- of gedooggebieden, met nauwelijks of geen flankerend beleid en -afschot en als het even kan: zonder hobbyjagers.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Anske, het zou inderdaad het allerbeste zijn om de opbrengstderving te meten aan de 1e kuilgrassnede. Maar ik weet nog iets beters. Geert Grootbruinderink heeft destijds namelijk in zijn proefschrift over ganzenschade op grasland al aangegeven, dat groeiderving kan worden opgevangen door in maart een kleine N-gift te geven. Als die gift standaard per ha vergoed wordt dan hoeft er niet eens een taxateur aan te pas te komen. Gewoon de percelen bij speciaal loket LNV melden via perceelsregistratie en dan kan het bedrag automatisch worden overgeboekt. Makkelijker kan het niet! Wat het jachtbeleid betreft ben ik het niet met je eens. Want er wordt nog steeds klandestien op ganzensoorten geschoten waarop de jacht verboden is. Blaufutsjes (Kleine Rietganzen) bijvoorbeeld. Al sinds 1972 bij wet beschermd! Omdat er rond Heegermar/Fluessen, Greate Gaastmar, Ringwiel, Aldegaster Brekken, Sleatermar, Morra e.o. 'flankerend' op Kolganzen geschoten mag worden, valt het niet op dat daarbij ook Blaufutsjes worden afgeschoten. En niet zo weinig ook! Die worden dan in het riet weggemoffeld. Bij Sandfirden, Elahuizen en langs de Holken zijn zulke klandestien geschoten kadavers gevonden. Daarom vind ik dat alle jacht op overwinterende Noordelijke ganzen absoluut moet worden gestopt. En er moet heel strak op naleving worden toegezien. We krijgen tenslotte niet voor niks 500 Animal Cops. Ik wil hen graag de weg wijzen!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Natuurboer, Anske en anderen. Ik geef hier de titels van de twee wetenschappelijke publicaties die er toe doen op het gebied van ganzenschade op wei- en bouwland en die beiden door LNV angstvallig genegeerd en verzwegen zijn.
  G.W.T.A Groot Bruinderink (1987). Wilde ganzen en cultuurgrasland. Diss R.U.Groningen. Tevens CABO-rapport 422. W.A.Teunissen (1996). Ganzenschade in de akkerbouw: onderzoek naar factoren die een rol spelen bij het ontstaan van ganzenschade in de akkerbouw. IBN-rapport 211.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Ook belangrijk voor ons land is onderzoek dat door Johan Mooij langs de Niederrhein in Duitsland is uitgevoerd. Zoals: Die Auswirkungen von Gaenseaesung auf Gruenland und Getreide, Untersucht am Unteren Niederrhein in Nordrhein Westfalen. Zeitschrift fuer Jagdwissenschaft 30: 35 -58 (1994) en Wildgaense auf Gruenland. LOLF Jahresbericht 1987: 41-46. Ik voeg hier nog dit aan toe: al in 1954 publiceerde prof. dr. W.van Dobben in opdracht van het toenmalige Ministerie van Landbouw en Visserij het eerste rapport over de invloed van ganzen op agrarische gewassen. In de 56 jaren die daarna volgden versmeet de overheid vele tientallen miljoenen guldens aan onderzoek dat steeds hetzelfde resultaat opleverde: de ene keer schade de andere keer mééropbrengst. Kortom: het kan vriezen, het kan dooien. Maar ook dat was al eeuwenlang bekend!

 • no-profile-image

  anske smit

  Zoals Leo terecht opmerkt, ligt er -als basis - onderzoeksmateriaal genoeg om eens flink de bezem door die huidige uitgedijde beheer en schade budgetten te halen. Er is gemakkelijk een eenvoudige adequate schade vergoeding/afdoening te bedenken. Ik denk hierbij aan de doelmatige procedure/methode die de Wildschadecommissie (Fokke Veenstra) in Friesland eind tachtiger jaren hanteerde.
  In feite wordt deze wijze ook onderbouwd door het proefschrift van Geert Groot Bruinderink.

 • no-profile-image

  koetje

  Het kan allemaal veel simpeler Leo,alle boeren die veel ganzen over de vloer krijgen moeten veel ruimere mestnormen krijgen.Dan kun je met de vervolgsneden de schade inhalen die je verliest bij de eerste snede.Die Groot Bruinderink kan wel meer bedenken,maar heeft waarschijnlijk nog nooit van de T-som,mestwet en draagkracht gehoord.Gewoon simpele landbouwpraktijk

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Je noemt daar Johan Mooij en dat is een hele goeie onderzoeker Leo. Komt nét als ik van geboorte uit de Zaanstreek en heb het vak geleerd van zijn oom, die het bekende boek Zien is Kennen heb geschreven. Maar die Ebbinge is een absolute niksnut. Een omhooggevallen blaag. Zijn vader was militair arts aan het hospitaal Oog in Al in Utrecht. Chirurg nog wel. Ze woonden ook in Oog in Al. Dat weet ik omdat ik in de jaren '60 als reserveofficier op de Gen.Knoopkazerne aan de Croeselaan keuringen deed. Dat viel vanzelf allemaal onder dezelfde dienstgroep. En zo pikte ik weleris wat op. "Die zoon most maar biologie gaan studeren, want daar had je geen hersens voor nodig"!Officiersmesspraat! Gelukkig heb Ik nog geen Altzheimer!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Koetje Boe, je moet de dingen natuurlijk wél in het juiste tijdskader plaatsen. Mijn voortreffelijke oud-collega Geert (zowel vaktechnisch als collegiaal een KEI) deed het onderzoek lang voordat er de door jou genoemde Mestwetgeving kwam. Hij had veel contact met de boeren op wiens grond hij zijn ondezoek deed en hij dreef beslist op hun vakbekwame kompas toen hij bemestingproeven uitvoerde en constateerde, dat een geringe extra stikstofgift nét voor aanvang van de groei alle achterstand kan opheffen. Maar jouw suggestie is wellicht veel béter dan met kunst-, vlieg- en strooiwerk de derving van één snede proberen op te heffen. En op de keeper beschouwd waarschijnlijk nog goedkoper ook! Anske, jij noemt ook een heel goeie. Ik herinner me inderdaad dat er in de jaren '80 in Fryslan een béste regeling was en dat daar toen nauwelijks klachten over ganzenschade en overlast waren. Terugrekenend viel de omslag ongeveer gelijk met de instelling van Wildbeheereenheden door Gerrit Braks! Dat was ergens in 1988/89. Nou is de situatie nadien nogal veranderd door al die broedpopulaties van grauwe ganzen, maar ik legde immers ook al uit HOE die ook alweer zo uit hun jas hebben kunnen groeien.........Juist! Veel van de huidige onverdraagzaamheid t.o.v. ganzen bij boeren vloeit zonder meer voort uit het volstrekt absurde overheids- en provinciale beleid. En de zwijgend lachende partijen op de achtergrond zijn de jagers, die jaarrond maar raak kunnen knallen. Want dat was immers van meet af aan hun opzet! We - dat wil zeggen de overheid - zal terug moeten naar de jaren '80 en vanaf dat punt het ganzenbeleid een vorm moeten gaan geven die recht doet aan zowel het boerenbelang, het natuurbehoud als aan een verantwoord, respectvol en bestendig populatiebeheheer. Verschoon me, maar hobbyjagers kunnen daarbij écht gemist worden. Als kiespijn!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Nee Jan, Altzheimer heb jij beslist niet. Wat een olifantsgeheugen heb jij zeg! Ik heb die Utrechtse officierszoon op een regenachtige januaridag in 1964 voor het eerst ontmoet. Langs de Lek bij de stuw van Hagestein. Ik was zoals ieder jaar mijn midwintertelling aan het uitvoeren en hij was rattenat en stijf van de kou! Ik nam hem mee naar de nabijgelegen steenoven (die toen nog in bedrijf was) en in het warme hok bij de stoker (tussen de antraciethopen op de stookvloer boven de gloeiend hete oven) kwam hij weer op temperatuur. Daarna fietsten we langs het 2 km verderop gelegen Fort Honswijk, waar (en ik schrijf nu dus even in de Tegenwoordige Tijd) 18.5 maand terug op zijn advies bijna 2000 Brandganzen werden vergast. En dat, terwijl hij aan de Brandgans (en de Rotgans) zijn armzalige doctorstitel te danken heeft! En ook dankt hij daaraan het feit, dat hij nooit als WW-er het loket van de sociale dienst heeft hoeven te frequenteren! Beste Jan je ziet het, mijn geheugen werkt ook nog goed. BSE is de allerslechtste collega en de meest luizige betaald adviseur die een mens én een opdrachtgever zich dénken of dromen kunnen. Zélfs niet in hallucinerende nachtmerries!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Mooie zaak Leo. Had 'm maar als afgekeurde eierkool die oven ingekeild. Dat zou mens, natuur, dier en belastingbetaler een lerp ellende bespaard hebben!Maar het had De Nederlandse Jager vanzelf weer een louwerkransverhaal gekost! Effe serieus nou: hoe kwam jij op de fiets daar langs de Lek terecht dan? Midden in de winter. In de stromende regen! Beetje ver van Druten zou ik zeggen?

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Ach Jan, als embryo wist ik al dat ik een zwervend bestaan zou gaan leiden. Ik woonde korter of langer in Schoonhoven, Wijk bij Duurstede, Utrecht, Borculo, Apeldoorn, Ugchelen, Heerde, Ede, Boarnburgum, Akkrum en zélfs in Bos en Lommer! Destijds in 1964 woonde ik in Utrecht en had een vriendenclubje in Culemborg met.......je raad het zeker al? Chris Kalden! Jawel, de man die later, als topambtenaar op LNV, de architect was van heel veel wanbeleid in de natuur, op boerenbedrijven en in ambtenaargezinnen. En ook nog eens de huidige algemeen directeur van SBB! Maar begin oktober wilde hij mij in De Roode Hoed niet eens meer kénnen! Ook al zo iemand met wie een fatsoenlijk mens liever niet gezien wordt!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Mooi lijstje. Van Utrecht naar de Lek is goed te fietsen. Ook in de winter. Maar leg nou es uit hoe Kalden de ambtenarengezinnen te grazen nam voordat hij besloot om in de Oostvaardersplassen alle grote grazers te laten verhongeren? Heb wel niks met ganzen te maken maar is toch wel interessant om te weten.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Oké Jan, maar dan graag weer gauw terug naar de ganzen want we dwalen af. Chris Kalden was jarenlang DG op LNV en hij was de man van de ijskoude ambtenarensaneringen. "Méér werk met minder handen", "Méér zien met minder ogen", "Méér denken met minder verstand" en "Méér zeggen met minder woorden": dat soort onzinkreten waren allemaal door hem zélf in overuren bedacht. Vooral in de praktische uitwerking van die laatste slogan was hij goed. Want dat ging uiteindelijk maar om twee woorden:"Binnen" en "Eruit!" Soms wel honderd keer per dag, want LNV had toen wel érg veel overcomplete ambtenaren. Nét als nu dus!

 • no-profile-image

  anske smit

  Genoeg over personen en vroeger! Maar nu konkreet! Er is genoeg onderzocht. Voor nieuw beleid geef ik onderstaand de uitgangspunten, het kader.
  1. Huidige regeling, die veel-te-veel geld kost per direct intrekken
  2.Wilde ganzen fourageren en worden opgevangen op de landbouwgronden.
  3. Schadevergoeding voor individuele boer op basis van taxatie (heldere parameters) groeiachterstand 1e snede.
  3. Bijdrage schadebestrijding door Jacht is nihil
  4 Eenvoudige rapportage en snelle administratieve afhandeling van schadevergoeding naar de boeren.
  Mijn aanpak zal tonnen aan euro's besparen en zal een faire schade/beheer vergoeding voor de landbouw gaan opleveren.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Anske, als raamwerk voor een nieuw en duurzaam landsbreed ganzenbeleid kan jouw plan een prachtig startplatform zijn dat op onderdelen nader uitgewerkt kan worden. CLM had al berekend dat er 8.4 miljoen te besparen valt op het ganzenbeleid. Ik denk dat het nog veel goedkoper kan. En dat geen enkele boer daarvan financieel de dupe hoeft te worden! Er moet voor het intergale landelijke ganzenbeleid wél een stringente scheidslijn getrokken worden tussen 'Inheemse' Broedganzen en 'Uitheemse' Winterganzen. Er is de laatste jaren sprake van een ware hetzevorming, waarbij ganzen herhaaldelijk als 'plaag' werden en worden bestempeld. En dan doelt men op alle ganzen- ongeacht of dat onze broedvogels danwel Siberische wintergasten zijn! Ik vind het een taak van de overheid om die tendentieuze desinformatie, waaraan LNV in sterke mate zélf heeft bijgedragen, door middel van goede voorlichting weer recht te zetten. Ook moet er z.s.m. duidelijkheid komen over de bedragen die LNV /Faunafonds afgelopen jaren heeft uitbetaald aan Fbe's/Wbe's voor 'flankerend beleid' en 'schadebestrijding'. Ik weet uit eigen onderzoek dat deze activiteiten op grote schaal ontaarden in hobbymatig afschot. Daarvan worden niet alléén grauwe- en kolganzen, maar ook de in het geheel niet bejaagbare soorten zoals Taiga- , Toendra- en Kleine Rietgans, Brandgans en Rotgans het slachtoffer. Ik heb geen enkele aanwijzing dat daarbij handhavend wordt gecontroleerd. Laat staan opgetreden!

 • no-profile-image

  Anske Smit

  Leo, bedankt voor je reactie. Waar wachten we nu nog op?
  Beleidsmakers kunnen me wel bellen :-)

 • no-profile-image

  koetje

  Anske vergeet de belangen van de schapenhouders,ja die zijn er ook nog.
  Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de schapenhouderij hier als de grote concurrent van de ganzen wordt gezien.Andersom is natuurlijk ook het geval.

 • no-profile-image

  Anske Smit Snits

  Haré Koetje Boe. Natuurlijk behoren de schapenhouders ook tot de landbouw.
  Als ganzen concurreren met schapen spreekt het voor zich, dat ook schapenhouders gecompenseerd worden, mits de inscharing tussen de grondgebruikers onderling wel transparant geregeld is!

 • no-profile-image

  koetje

  De boeren nog meer vastzetten op de al bestaande regelgeving bedoelt u?Met die insteek schiet je echt niks op,het woord "moeten" valt ook niet echt goed bij boeren.
  Althans bij mij niet,ik heb ook niet echt de indruk dat u grondgebruiker bent?

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Koetje Boe, Anske bedoelt waarschijnlijk dat er schapenhouders met weinig grond zijn, die in de winterdag hun schapen inscharen op weideland (of ook wel op afgeoogste akkers met bietenloof of zelfs uien)van boeren. Het is niet altijd duidelijk wat voor regeling zo'n boer met de schapenhouder heeft. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat hij zowel van de schapenhouder als van het Faunafonds pecunia's ontvangt voor derving van gras door ganzenvraat! En wat het woordje 'moet'of 'moeten' betreft: dat wordt door Anske niet gebruikt. Ik gebruikte het wél. Gisteravond om 23.48u bijvoorbeeld. Maar dat had betrekking op het Integrale landelijke ganzenbeleid!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Het enige wat ik heb gezegd Koetje Boe, is dat je vroeger in de winter haast geen schapen in de wei zag. Dat is vanaf de jaren '70 door de EEG-ooipremieregeling stormenderhand toegenomen en werd door de EU bestendigd. Want wij moesten immers zo nodig een commerciële handelstegenpool worden tegen de schapengrootmacht Nieuw Zeeland! Ik zie schapen trouwens helemaal niet als concurrenten van ganzen. Schapen kunnen (nét als de meeste ganzen) ook vrij lang gras aan, maar als je een hele kudde op een weiland inschaard dan millimeteren ze de vegetatie. En ik heb juist uitgelegd dat ganzen in de groeiperiode (dus niet midden in de winter) ook graag op zo'n korte vegetatie grazen en daar de eiwitrijke groeipunten eten. Dat ganzen voedselconcurrenten kunnen zijn voor schapen valt niet te ontkennen. Maar dat zal (zeker in het winterhalfjaar en het voorjaar) dan vooral rot- en brandganzen betreffen. Ik heb het dan dus even niet over een notoir schapengebied zoals bijvoorbeeld Texel, waar zelfs nauwelijks een gazon zonder schapen te vinden is. Als er ergerns zoveel schapen lopen dat er nauwelijks nog gras groeit, dan valt het ganzen niet kwalijk te nemen dat zij ook een sprietje moeten eten. Maar het gaat er hier om, dat schapenhouders die begrazingsschade door ganzen lijden, zulke schade gewoon vergoed behoren te krijgen.

 • no-profile-image

  koetje

  Waar ik op doelde was de reactie van Anske op 08 dec 2010 13:56.Dan zul je toch echt met een betere compensatie regeling moeten komen dan hier wordt voorgesteld door Anske.Tenminste als er nog iets over is van het alom geroemde poldermodel<>luisteren naar ieders belangen.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Oké Koetje Boe, ik vind het ook te kort door de bocht om te stellen dat boeren ganzen Moeten gedogen. Maar als we spreken over Siberische winterganzen dan zou een loyale opstelling tegenover de natuurlijke medebewoners van onze buitengebieden eigenlijk wél vanzelfsprekend behoren te zijn. Maar we zijn het er helemaal over eens dat er tegenover zo'n loyale (= gastvrije) opstelling een redelijke schadevergoeding c.q. dervingscompensatie behoord te staan. Dat zou- zoals Anske oppert - kunnen gebeuren middels dervingstaxatie op basis van de eerste kuilgrassnede (in geval van wintergraan zou dat dan door opbrengstvergelijking met voorgaande jaren dienen te gebeuren), maar dat geeft dan weer een heel stuk bureaucratie. En daar willen we nou juist vanaf! Daarom is het - zoals jijzelf ook al stelt -béter om boeren in ganzengebieden ruimhartig een uitbreiding van hun bemestingssaldo toe te kennen. Dan blijft de primaire ruwvoerproductie op peil en varen ook de ganzen er wél bij. En nogmaals: er vervalt dan meteen een heel stuk bureaucratie, waar we allemaal immers zo graag vanaf willen. Dus kort en bondig: Gewoon bedrijfs- en perceelsnummer(s) intoetsen met daarbij de overwinterende ganzensoorten. Niet de aantallen, want dat is een variabele weers- en regioafhankelijke maat. Op basis van die info kan de boer dan automatisch verruiming van zijn mestsaldo voor de geregistreerde kavels worden toegekend. Simpelweg via het "Loket Ganzenbeheer." Een kind kan de was doen! En het landelijke winterganzenprobleem is dan meteen grotendeels de wereld uit! Voor gevallen van onverhoopt extreme schade of overlast kan dan altijd beroep worden gedaan op een beëdigd taxateur, maar ik denk dat één zo'n persoon ruimschoots zal volstaan voor heel Nederland. Dit baseer ik op talloze voorbeelden waarin een taxateur die niet meteen in staat was om schade te komen opnemen te horen kreeg: "dan pas? Maar dan zie je er niks meer van!" Het Faunafonds - in de huidige vorm slechts een door LNV ingericht middel tot landbouwsubsidiëring - kan naar mijn mening béter worden ombebouwd tot een "Compensatiefonds Natuurgerelateerde Opbrengstderving." Daarin horen feitelijk dus ook Storm-, Regen-, Sneeuw-, Hagel-, Vorst- en Waterschade thuis. Allemaal factoren die gewoon onlosmakelijk verbonden zijn aan de risico's waarmee agrarische bedrijfsvoering nou eenmaal rekening te houden heeft!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Da's een goed plan Leo. Kennen d'r meteen wat rotkreupelplekken van dat Faunafonds geruimd worden. Ik ken hiero niet ver vandaan een paar fruitkwekers die tonnen schade claimen voor Mezen, Merels en Vinken! Te krankzinnig voor woorden! Ze spuiten zelf die nuttige insecteneters kapot en de belastingbetaler geeft hun nog geld kado ook! Kappen met die handel!

 • no-profile-image

  Han

  Leo je idee m.b.t. schade afhandeling is vermoedelijk de goedkoopste en voor alle partijen best acceptabele oplossing. De enige groep die met zijn vingers tussen de deur komt, zijn de schade taxateurs en de bureuacraten, die nu voor de verwerking van de schade bedragen zorg moet dragen. Jouw voorstel kan 100 % automatisch, bij melding eenvoudig automatische bemestingsnorm verhoging. Enige controle is, bezoek van ambtenaar faunabeheer of andere overheids dienaar om te checken of ganzen inderdaad aanwezig zijn of waren.
  Pracht idee zonder rompslomp.

 • no-profile-image

  koetje

  Ik sluit me daar helemaal bij aan,inderdaad een prima plan Leo.Maaar het ergste komt nog,onze verdeel en heers politici overtuigen.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Ik weet het Jan. Het Faunafonds is er hoofdzakelijk om jachtbelangen in stand te houden. En daarvoor moet de hele natuur zwart gemaakt worden! Heel wat fruit- en boomkwekers krijgen bijv. schadevergoeding omdat 's winters de bast van hun jonge bomen door hazen, konijnen of reeën wordt aangeknaagd. Maar daar zijn hele goede smeerpasta's of manchetten voor verkrijgbaar. En anders gewoon duppiesgaas rond de stam of een goed hek om de bongerd! Nu krijgt zo'n klager soms volstrekt onterecht tonnen uitbetaald en mogen jagers straks weer de drachtige reegeiten afknallen en lichtbakken op hazen en konijnen. De wereld op zijn kop! Veel boeren en groente of fruitkwekers winnen betaald advies in bij een bureaumedewerker van de KNJV, die in de tuin achter zijn huis klandestien (dat hoorde ik van een klusser) een 'schuurtje' heeft gebouwd waarin hij zijn privéadviesburau heeft. Zolang dit soort praktijken niet wordt aangepakt, snijdt het geen hout om in de marge van het Faunafonds te blijven frutselen. Dat fonds moet gewoon wég!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Dat is zo Koetje Boe, maar als er te bezuinigen valt dan rollen die Hofvijverse Slangenkuiltijgers over elkaar heen om het beste scheen- of dijbeen te grazen te nemen. Zéker nu zij daarbij de Crisis en Herstelwet ter hand kunnen nemen. En HIER ligt een post waar wis en zeker erg veel te HERSTELLEN valt! Gister hoorde ik dat de Nederlandse Verzekeraars met hun financiële dekkingsgraad ook al ergens langs de bodem van hun pecuniapot schrapen. Hoogste tijd dus om ook dat hele stelsel te reviseren of door iets volkomen nieuws te vervangen. Laat de agri-sector nou eens voor de éérste keer het spits afbijten en het hele risicovolle pakket dat ik hieronder al schetste in één solide fonds onder brengen. Wég met het Faunafonds en wég met de extra Storm-, Hagel-, Regen-, Sneeuw-, Vorst- en Waterschade clausuleaanvullingen. Gewoon één C.N.O.! Met fikse no-claimkortingen op de poliskosten. Een kind kan de was doen!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Han, zélfs dat kan in hoge mate digitaal! Bijna iedereen heeft immers tegenwoordig een digitale camera. Omdat ons land dermate verkaveld is dat het gros van de boeren- zéker de intensieven - op of vlakbij hun bedrijfsmatige landerijen woont, hoeven daarvan alleen maar een paar referentiefoto's met perceelsregistratienrs in het centraal opgeslagen bedrijfsdossier te zitten, waaraan de te claimen resp te compenseren situatie getoetst kan worden. En onverhoopt wat verspreid liggende kavels kunnen ook gewoon fotografisch onder perceelsregristratienr worden vastgelegd. Gewoon steeds vanaf hetzelfde punt foto's nemen van de grazende of boven de percelen vliegende ganzen (met automatische datum-tijd registratie) en naar het Loket doormailen. Het lijkt nu wellicht alsof ik kinderarbeid aan het promoten ben, maar zélfs een bijdehande kleuter kan dit varkentje wassen!

 • no-profile-image

  kees waverijn

  Jan ik denk dat ik die fruitkweker ook ken. Woont hier maar een paar kilometer vandaan en beweert dat mezen en vinken de knoppen van zijn fruitbomen kapot pikken. Maar die dierjes zijn alleen maar op zoek naar luizen. En hij claimt dat merels, mezen en vinken zijn rijpe fruit aanpikken. Daarvoor heeft hij inderdaad tienduizenden euro's "schade"vergoeding geincasseerd. Maar als de veilingprijs hem niet aanstaat dan ligt zijn fruit gewoon onder de boom te rotten! Lekker volk hoor, zulke lui!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Percies Kees, die bedoel ik. En jij heb ook helemaal gelijk Leo. Dat Faunafonds mot gewoon worden afgeschaft want 't heb alleen maar tot doel om steeds meer nuttige dieren in de verdomhoek te douwen om d'r zélf financieel beter van te worden! Ik zien zo'n CNO helemaal zitten. Ken ook nog es een keertje door de EU gespekt worden want het dient de Europese zaak!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Jan, Kees en andere lezers: het Faunafonds is niets anders dan een voortzetting van een (slechts in naam omgedoopte) versie van het vroegere Jachtfonds. Die club gaat botweg uit van het bestaan van welgeteld twee soorten dieren: Nuttige en Schadelijke! Nuttige dieren kunnen bij gedogen en als "sportief" tijdverdrijf geschoten en opgepeuzeld worden. Schadelijke dieren moeten te vuur en te zwaard 'Kort' worden gehouden. Maar ook deze dieren blijken daarnaast - verrassend genoeg- dikwijls niet te versmaden wildbraad op te leveren! Ik ben het volmondig met jullie eens, dat het verschil tussen beide diersoorten niet eens in een Madurodamse braadslee past. Maar de wetgever is er al decennialang ingestonken! Dat moet nu dus maar eens gaan veranderen. Want ik schaam mij er rood, wit en blauw voor om in een land land te moeten leven waarin men straks ook winterkoninkjes en tjiftjafs te gelde gaat maken. Het is natuurlijk van de zotte dat een fruitkweker glashard kapitalen aan schade claimt voor het aanpikken van een paar appels, peren of pruimen door de enkele koolmees, pimpelmees, vink of merel die er in zijn armzalige vertakte en dagelijks bespoten potlodenplantage uberhaupt nog KAN leven. Maar het is minstens zo bedenkelijk, dat door de belastingbetaler onderhouden LNV- ambtenaren zich er schaamteloos toe verlagen om méé te gaan in dergelijk onzindelijk winstbejag. Want ieder normaal mens wéét immers, dat er bij een zuchtje wind al erg veel rijp fruit van de boom valt en daardoor onverkoopbaar wordt. En in ons land, zéker in Loenersloot (want dat googelde ik zojuist even snel), wil het nog wel eens heel stevig waaien! Het Faunafonds kortom, zet hiermee de toon om onomstreden nuttige zangvogels als mezen, vinken en merels zwart te maken. In de meest letterlijke zin des woords! De volgende stap is natuurlijk dat zulke vogels op de landelijke vrijstellingslijst komen. Nét zoals volkomen te onrechte het Kauwtje is overkomen. En de Houtduif. En de Spreeuw! En aanstonds de hele avifauna waaraan "geen klinkende munt te verdienen valt!" Straks wordt de natuur-, dier- en levenrespecterende burger op de stoep van de Dibevo-shop gearresteerd wegens het onder zich hebben van vetbollen en pindasnoeren. Want ook het voederen van "schadelijk gedierte" is dan stafbaar gesteld! Daarom - ik herhaal het nog maar eens - dient het Faunafonds te verdwijnen. Liefst vandaag nog! En ook de wérkelijke aanstichter van alle kwaad: de laag bij de grondse KONINKLIJKE Nederlandse Jagers Vereniging, die als kruiperig intrigant dit soort stemmingmakerij tot handelsmerk heeft gemaakt. Hoe verwoordde directeur Gerard Alferink het ook alweer tijdens een besloten bestuursvergadering van de KNJV? "Faunabeheer is uitsluitend Jacht!" Parlement en regering: maak het kort!

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Toppie Leo, jij bent hier dus echt prima bezig. Het zou tijd worden dat al die misstanden eens met naam en toenaam over het voetlicht gehaald werden. Jij weet als geen ander wat er hier in de Ronde Venen aan vuiligheden zijn geweest met die stiekume en totaal nutteloze ganzenverdelging in Nellestein en Groot Mijdrecht. Dat mag nooit meer herhaald worden! Schitterend plan heb je geschreven voor een veel bétere integrale schadebehartiging van alle Natuurinvloeden waar de boeren mee te maken hebben. Dat had feitelijk LNV moeten doen. Maar die maken alleen maar de natuur kapot. En ook de boeren!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Dank je Katja. Ik heb dit écht niet op een verloren vrijdagachternamiddag bedacht hoor. Het is gewoon super dat Josien dit artikel schreef, deze discussie opende en dat vervolgens keigoeie positivo's zoals Han, Koetje Boe, Anske Smit, Natuurboer, Peter, heer Geverink, Kees Waverijn en last but not least Jan Warmenhuizen er onversaagd voor zorgden dat er steeds weer nieuwe constructieve denkrichtingen werden ingeslagen. Dat is namelijk de énige goede manier om tot resultaten te komen die er toe doen! Er is nog zoveel méér te zeggen over alles wat er (opzettelijk) mis is gegaan in het beheer van onze fauna ten behoeve van de - naar mijn stellige overtuiging ecologisch volkomen absurde en ethologisch verwerpelijke - hobbyjacht. In een klein land als het onze, met bijna 17 miljoen inwoners en een tot op de vierkante meter versnipperd en ge-urbaniseerd buitengebied, moesten gewapende tweebenigen zich de ogen uit het hoofd schamen dat zij het kleine beetje natuur dat ons nog rest, niet gewoon in vrede kunnen laten! Dat boeren, die toch al dikwijls gedwongen vér beneden de kostprijs werken, opkomen voor de dagelijkse boterham voor henzelf en hun gezin, is volkomen begrijpelijk. Zij mogen ook niet het slachtoffer worden van het stucturele beleidsfalen van opeenvolgende regeringen. Daarom heb ik een voorstel geformuleerd, dat een aanzet kan geven tot een adequate oplossing voor veel facetten van agri-problematiek. Ook dat staat natuurlijk open voor discussie!

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Mooi dat je de mensen noemt die een positieve bijdrage aan dit forum leverden Leo. Maar je vergat Piet uit Vinkeveen te noemen. Kijk maar op 3 december 20.36u.

 • no-profile-image

  Jim

  Wat is het toch voor onzin om populaties van wilde dieren de hele tijd te willen beheersen? Of het nu om zwijnen, reeen of ganzen gaat, nooit kunnen we iets beters bedenken dan die beesten af te schieten. Laat ze toch, we zijn nou eenmaal niet alleen op deze wereld. Van al het geld dat dat 'beheersen' kost, zou je ook de boeren wat ruimer kunnen compenseren.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Je hebt volkomen gelijk Jim. Maar het gaat nou juist om de jacht. Al het andere is franje. Jagers sturen heel bewust aan op schade, zodat er een draagvlak ontstaat en instand wordt gehouden voor hun hobby. Als boeren en politici dat nou eens zouden willen doorzien, dan was het zo afgelopen met dat gerotzooi met natuurlijke dierpopulaties. En Als er dan onverhoopt beheersmatig zou moeten worden ingegrepen, dan dient dat enkel door vakbekwame specialisten te gebeuren. Niet door ondeskundige vrijetijdsknallers met een PBNA-diploma, een gekochte jachtakte, een geleasde SUV en een kolderseke outfit! Dank je Katja, ik was inderdaad vergeten om Piet te noemen. Slordig van me.

 • no-profile-image

  anti jacht

  Leo heeft volkomen gelijk. Ik infiltreerde jarenlang in het bestuur van de KNJV en weet dus van binnenuit wat voor zieke geesten daar de dienst uitmaken. Het gaat ze alleen maar om dieren doodknallen en daarvoor gaan ze letterlijk over lijken. De hele hobbyjacht is één grote leugen. En deugdelijke jagers? Ik ken er niet één! Want zélfs de allerbéste heeft wel fazanten uitgezet, een drachtige reegeit geschoten of honderden weerloze dieren verwondt! Waar praten we dus nog over? Kijk maar eens in alle forums die in Agd.nl zijn gehouden!

 • no-profile-image

  linda

  Zojuist zag ik een hele stoet jagers lopen tussen de huizen op weg naar hun killing fields. Straks zijn mijn tamme 'waak' ganzen ook nog de klos!

 • no-profile-image

  Anske Smit

  Alles aanhorende en lezende, beste mensen, is voor mij het aller belangrijkste uitgangspunt, dat de wilde ganzen in Nederland gemakkelijk kunnen worden opgevangen op de landbouwgronden. Plaats genoeg. Als de grasgroei weer op gang komt zijn de meeste ganzen alweer op trek. Op het snijvlak van die periode ontstaat er vaak nog flink wat schade o.a. aan de grasmat (groeiachterstand) (Friesland o.a. rotganzen Terschelling)
  De grondgebruikers dienen een faire schadevergoeding te krijgen op basis van heldere parameters. Dat is redelijk en billijk.
  Voor het ganzen inconveniënt zou je misschien nog iets extra's kunnen doen. Voor de grondgebruikers mag je daarentegen verwachten, dat zij dit ganzengedogen beschouwen als een vorm van maatschappelijk ondernemen.
  Voor de vaststelling van basis van schadevergoedings normen ligt tonnen aan ganzen onderzoeksgegevens op de plank. Deze gegevens kun je direct kunt benutten. Een dergelijke aanpak een buitengewoon effectiever methode, die ook nog eenvoudig en zonder de nodige rompslomp te organiseren is.
  Jagers leveren hoe-dan-ook geen effectieve bijdrage aan schade bestrijding voor de Landbouw.
  Als je alles tot de laatste naad wilt dichtspijkeren, dan zal de bureaucratie ongehoord hard terug slaan, dat verzeker ik je. Uitgangspunt is dus ook in dit geval Lesss is More en Keep it Simple. Nou su.
  Dit is mijn laatste bijdrage aan de discussie.Ik deed het graag :-)

 • no-profile-image

  Anske Smit

  kijk ook eens verder op mijn weblog

  www.anskesmit.com.


  " Wat er is, was er al lang. Wat zal komen is er altijd al geweest"

 • no-profile-image

  koetje

  Hoe betrokken zijn eigenlijk donateurs van NO's?Ik kwam deze http://www.fluitditkabinetterug.nl/ toevallig tegen afgelopen week.Dan denk je van: miljoenen donateurs,en nog maar een dikke 30.000 ondertekenaars.Waarom zijn die miljoenen donateurs eigenlijk donateur geworden.Zijn ze dol op die uitgezette grote grazers,zien ze dat als het ultieme natuurbeeld?Of vinden ze de oud-Hollandse natuur eigenlijk maar zaai?

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Anske, je hebt het weer heel scherp en duidelijk gezegd en ik herhaal het toch nog maar eens voor hardleerse bestuurders, beleidsambtenaren en politici die het nog stééds niet vatten. Er liggen over de ganzenproblematiek voor miljoenen euro's aan uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek en uitgebracht advies in de bureauladen van LNV en in stoffige dossierkasten van allerlei Rijks- en Provinciale archieven. Er hoeft helemaal geen nader onderzoek meer gedaan te worden om te komen tot een verantwoord, sluitend en duurzaam beleid! Maar de kernadviezen voor een dergelijk beleid moeten uiteraard niet komen van de 'adviseurs' die aan de wieg van het huidige wanbeleid hebben gestaan. En ook dienen hobbyjagers en hun organisaties verre van het ecologische populatiebeheer gehouden te worden. Want zij vormen in menig opzicht een der belangrijkste veroorzakers van het probleem! Een overheid die zoiets niet begrijpt, is zélf onbekwaam om verantwoord beleid te voeren! Koetje Boe, om te begrijpen waarom er maar zo weinig NM-leden hun handtekening hebben gezet, is het goed om te weten dat de bestuurskliek van JanJaap de Graeff en de door hem (ten koste van duizenden leden) binnengehaalde zwelbast Cees Veerman, de hele NM-organisatie al bijna 3 jaar gegijzeld houdt. NM moge dan bijna 1 miljoen leden hebben, de organisatie is volkomen vleugellam omdat vrijwel geen van die leden weet wat er zich feitelijk binnenskamers afspeelt. Ik probeer daar al tijdenlang de vinger achter te krijgen, maar ook mij is dat nog niet gelukt. Twee jaar geleden heeft de Graeff mij in de Volkskrant (in een tekst die bol stond van de leugens en feitenverdraaiingen) belasterd en gecriminaliseerd. Daarvoor wilde ik hem ter verantwoording roepen in het VARA-programma De Leugen Regeert van eind december 2008. Maar daarin wilde die leugenachtige lafbek niet verschijnen. En dus ging die uitzending niet door! Zulk soort 'macht' is tekenend voor het rapalje dat zich meester heeft gemaakt van Natuurmonumenten. Het lijkt mij wel duidelijk dat de honderdduizenden leden/donateurs vast niet allemaal een persoonlijke mail of brief van NM hebben ontvangen met een verzoek om steun voor deze wezenlijk belangrijke actie. Want in dat geval zouden er toch minstens wel een paar honderdduizend steunbetuigingen zijn gekomen.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Linda, we mogen toch hopen dat hobbyjagers jouw tamme waakganzen met rust zullen laten. Het is al erg genoeg dat ik op 5 juli 2008 's ochtends om half zes moest zien gebeuren, hoe 5 "faunabeheerders" uit Vianen op de Lekdijk bij Everdingen pal voor een boerderij een aantal bonte ganzenparen met donskuikens en al vanuit de auto op de openbare weg aan flarden knalden! Ook daarom is het broodnodig dat er een eind komt aan het normloze beleid dat door een kabinet zonder waarden destijds ingevoerd werd. Want ook met boerenganzenlevens dient respectvol omgegaan te worden. Zoals met alle leven! Hoe zei men dat ook alweer bij het CDA, de architect én de stortkoker van zovéél verbijsterend wanbeleid? "Fatsoen moet je doen." Hoort wie het zegt!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Pas inderdaad maar goed op jouw ganzen Linda. In de Hilversumse Bovenmeent zat ook een clubje van die makke boerenganzen en die hebben ze ook 's morgens vroeg afgeknald. Dat deed een vent uit Bussum. Grotenhuis dacht ik.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Anti Jacht, jij hebt afgelopen jaar in de Agd.nl fora een schat aan informatie over 'de binnenkant van de jachtwereld' gegeven en samen met Herkauwer dat Brabantse metier van A tot Z blootgelegd. Volkomen toevallig liep ik gistermiddag in hartje Tilburg Usciolu tegen het lijf, die in dit forum ook al een paar reacties heeft gegeven. Bijv. op 19.11 09.58u en 03.12 00.06u. Hij blijkt helemaal niet in Oegstgeest maar in Oeteldonk te wonen en we bespraken de almaar toenemende problematiek van de Wilde Zwijnen in Peel en Kempen. Die worden immers door een jagend trio uit Roermond, Meijel en Gemert bij een Duitse baron uit kreis Geldern gekocht, een poosje in een afgerasterde wenren bij Roggelse Dijk gedaan (coordinaten 187/371) en dan 's nachts in SBB-terreinen uitgezet. De opzet is dat die beesten flink wat landbouwschade gaan veroorzaken, zodat afschot legitiem is! Jij kent de namen van de daders en die staan ook in het agd.forum 'wilde zwijnen vestigen zich rond eindhoven'. Dit heeft wel niet rechtstreeks met ganzen te maken, maar geeft wél overduidelijk aan welk soort ongecertificeerd bushmeat men met hobbyjagers in de kuip heeft! Het is en blijft beschamend dat de overheid haar oren laat hangen naar lieden die letterlijk alle wetten met voeten treden. Enkel en alleen om hun moorddadige en repectloze liefhebberijen uit te kunnen oefenen.

 • no-profile-image

  paardenboer

  Ik ben het helemaal eens met wat d'r over jagers gezegd wordt. Hier in de buurt ken ik maispercelen met smalle reepjes gras d'r tussenin. Daar zetten ze dan gerust een stel van die mobiele schiethutten op en een partij plastic lokkers. De ganzen kommen dan op de valmais af en en vliegen laag over die lokkers. Dat is dus kassa. Hele zakken vol dooie ganzen gaan dan naar de poelier. Dat heeft met fatsoenlijke beheerjacht niks te maken. En in de polder stikt het van de aangeschoten dieren. Bovendien slaan mijn paarden op hol door het geknal. Ik mot d'r niks van hebben!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Inderdaad beste Paardenboer, dat stemt helemaal overeen met mijn eigen ervaringen. Heel vaak worden er schiethutten van rietmatten of camouflagenet gezet op de randen van afgeoogste graan, mais, pieper of bietenvelden. De ganzen komen dan in grote groepen op dat oogstafval af, maar worden afgeknald onder het mom van preventie van de graslanden! Wij hebben hele rissen foto's en videofilms van zulke schandelijke misstanden! Ook het gebruik van plastic lokkers staat op gespannen voet met schadebestrijding. Ik overliep bijvoorbeeld langs de Lek bij Schalkwijk een jager die enkele tientallen plastic rietgans-lokkers had neergezet op onrendabel onkruidrijk uiterwaardgrasland! Rietganzen mogen trouwens helemaal niet bejaagd worden! Bovendien was die jachthouder vergezeld van twee betalende gastjagers uit Flevoland. Dat is bij beheerjacht verboden! Ik wilde aangifte doen bij de provinciale Utrechtse handhaver Gerrit Visschers, maar men liet mij gewoon een halfuur aan de lijn hangen, drukte me toen weg en nam daarna helemaal niet meer op. Dat zegt voldoende denk ik! Door dit soort ervaringen zie ik er doorgaans van af om bij jachtexcessen de regionale handhaver te bellen. Ook het aanmelden bij de AID leidt zelden ergens toe. En omdat de regiopolitie nauwelijks voldoende kennis in huis heeft voor dit soort wetsovertredingen en toch al omkomt in het werk, kunnen zulke lieden gewoon hun gang blijven gaan! Het ergste voorval van de laatste jaren gebeurde vorig jaar op 15 augustus: de zaterdag waarop de eendenjacht open ging. Aan de rand van het dorp Puiflijk begon toen ineens een jager te knallen, pal naast een wei met pony's. Die sloegen op hol en renden het puntdraad in. De eigenaar, een oudere man uit het dorp, sprak die jager er op aan en kreeg een onbeschofte scheldtirade terug. Daardoor wond hij zich dermate op dat zijn hart het begaf en hij ter plaatse overleed! Maar de dinsdag daarop was die jager weer op diezelfde plek aan het knallen. Het hele dorp sprak er schande van, maar dankzij het Normen- en Waardenbeleid kan dit allemaal tegenwoordig! Daarom moet de wetgever, die dit soort wantoestanden heeft mogelijk gemaakt, er ook weer zo snel mogelijk een einde aan maken!

 • no-profile-image

  paardenboer

  Draad hebben we hier haast niet maar er komt weleens vee in de sloot door onrust in het veld. Midden in diepe veenpolders verzuipen er dan wel eens dieren maar ik zit kort bij de Rijn en daar ligt het zand nogal ondiep. Daar stappen ze zo weer uit. Maar ik wil helemaal geen jagers en drijvers in mijn land. Ook niet als overpad, want ze laten gerust de weihekken openstaan.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Ha die Leo,
  Ik mis je verhalen op de site van het AGD.
  Jou zelfverzonnen broertjes en zussen laten daar ook niets meer van zich horen.
  Raar toch???

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Zeg Achterhoeks Jagertje, dit forum wordt tot dusverre bevolkt door oprechte mensen, die (overwegend) onder hun eigen identiteit discussiëren of hun constructieve gedachten en meningen naar voren brengen. Het moet je toch welhaast zijn opgevallen, dat niet alléén de personen waar jij op doelt, maar ook ikzelf het AGD allang hebben verlaten. Alléén Herkauwer is daar als rots in de branding achtergebleven. Zo zijn herkauwers nou eenmaal! Ik nodig je uit om hier eindelijk eens iets te poneren waarmee hout te snijden valt. Het laat mij daarbij Siberisch of jij het al dan niet droog of gezellig hebt. Voor dat soort nul-info staat wat mij betreft deze discussie Niet open!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Aan de trouwe deelnemers aan deze forumdiscussie: Tot mijn ongenoegen geeft er zojuist zekere anonymus, zich verschuilend achter het pseudoniem "Jagertje, warm, droog en gezellig" acte de presance in deze discussie. Deze naamloze heeft al maandenlang de Agd.nl-fora getraineerd en werd zowel door Herkauwer als door mijzelf geidentificeerd als een hobbyjagend inwoner van de oostelijke Graafschap. Hoogstwaarschijnlijk een op non-actief gestelde voormalig werknemer van een Rijks Penintentaire Instelling! Zolang dit parvenue zijn ware naam en verblijfplaats niet kenbaar maakt, lijkt het mij zinvol om al hetgeen hij uit zijn virtuele pen laat vloeien, simpelweg met virtuele tippex te verwijderen. Zo blijft deze discussie helder en van vreemde smetten vrij!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Josien, hoewel het onderwerp dat vandaag door Paardenboer werd aangesneden (de verontustingen van weidend vee door jagers) wellicht zinvol is om in deze discussie mee te nemen én mee te wégen en er gaande de discussie misschien nog andere belangrijke zaken naar voren komen, heeft er zich zojuist een anoniem persoon gemeld die zich in virtuele AGD-discussies heeft ontpopt als een onversneden tégenconstructief intrigant. Mocht deze persoon (die zich, naar is gebleken, graag laat vergezellen door andere anonieme creaturen zoals ??,,??, Exact en Realist) pogingen gaan ondernemen om deze vruchtbare en zeer waardevolle discussie te bruskeren, dan verzoek ik je vriendelijk om er een streep onder te zetten. Wat mij betreft praten we dan en petit comité verder om te bezien hoe de resultaten van dit forum in een duurzame en productieve jas gegoten kunnen worden. Daarover heb ik inmiddels al tamelijk constructieve ideëen ontwikkeld.

 • no-profile-image

  bruder

  sprookje bijna uit!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Bij het AGD moet je, voordat je aan een discussie deelneemt, tegenwoordig een geregistreerd account aanmaken wat gekoppeld is aan je IP adres.
  Dit voorkomt dat sommige lieden zichzelf onder allerlei verschillende namen het grootste gelijk gaan geven.
  Zouden ze hier ook beter kunnen doen.
  Wie de schoen past.....

 • no-profile-image

  linda

  Jagertje, wees voor het eerst in jouw leven een vent en maak jouw eigen naam bekend. *aangepast, jk*

 • no-profile-image

  josien kapma

  Jagertje, Bruder, Linda, reacties zijn welkom als ze zinnig zijn en inhoudelijk bijdragen.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Dank voor jouw interventie Josien. Ik wilde toch nog even voortgaan op het door Paardenboer aangesneden probleem, omdat ik daarover door de jaren heen veel misstanden heb gezien en klachten heb gehoord. Terwijl rundvee 's winters doorgaans binnen staat lopen er dan immers wel overal paarden, pony's en schapen in de wei. Die kunnen soms erg schrikken als er in de nabijheid ineens geschoten of anderszins lawaai gemaakt wordt. Zo heb ik gehoord dat er op de Workumerwaard in Friesland, waar honderden paarden van boeren uit de wijde omgeving worden ingeschaard, weleens een hele kudde op hol is geslagen toen er ineens een massa drijvers verscheen en er ook volop geschoten werd. Nét als bij Paardenboer in het Groene Hart staan er daar geen afrasteringen, maar de dieren gingen wél dwars door de sloten het moeras en het IJsselmeer in. Dat vertelde een kennis uit Koudum me. En ik heb zelf ook nogal eens paarden op hol zien slaan omdat een boer of jager lichtkogels afschoot om ganzen weg te jagen. Het eerder genoemde voorval van die vorig jaar overleden ponyhouder was temeer zo erg, omdat de bewuste jager ook deze zomer weer klem tegen het dorp aan zat te schieten. Op grauwe ganzen en houtduiven die kwamen eten op een nét afgeoogste tarweakker! Morsgranen dus en absoluut geen schadebestrijding! Die man heeft er vorig jaar dus bovendien niks van geleerd! Ik heb ook wel gezien dat jagers en drijvers al schreeuwend en schietend dwars over een perceel met een paar honderd schapen liepen. Die dieren hadden het ook niet meer. Het open laten staan van hekken komt vaak voor. Zo komen er na jachtpartijen nogal eens paarden, pony's, vetweiders of schapen op openbare wegen terecht. Over zulke neveninvloeden verneemt men doorgaans niets en daarom is het goed dat Paardenboer daarop gewezen heeft. Ik hoorde trouwens zaterdagmiddag in Tilburg ook nog een heftig verhaal en dat ging over de steenrijke landgoedeigenaar Van Tillo vlak over de grens bij Ossendrecht. Die staat er om bekend dat hij letterlijk op alles schiet. Laatst nog op een hete luchtballon! Naar verluidt lagen de hagelkorrels in de mand! Wat doen we nou met zulke jagers? Want door het ook in voorjaar en zomer bejaagbaar maken van broedende en overzomerende ganzen neemt het aantal ernstige verstoringen van weidend vee hand over hand toe. Ook dit is dus al uitgegroeid tot een jaarrond probleem!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  D'r groeit vanzelf wel meer uit tot een jaarrond probleem Leo. Ik was gisteren effe op bezoek bij een kennis op de Veluwe en die vertelde me dat onze kroonprins onderlaatst vier zogende zwijnen heb afgeschoten. De biggen liepen verdwaasd om de dooie moeders heen. Nog drie weken en dan ken ie ook weer op de drachtige reegeiten los! Wat een land!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Ik weet het Jan. Nét als het uit de hand laten lopen van de in ons land broedende ganzenpopulaties en het massaal uitzetten van fazanten, is ook het zwijnenprobleem door en voor jagers veroorzaakt. Want die willen zovéél mogelijk levende schietschijven in onze natuur- en buitengebieden. Daarom zouden parlement en wetgever eindelijk eens moeten luisteren naar dierecologen en populatiebiologen in plaats van de leugens van ongekwalificeerde belanghebbende hobbyisten voor waarheid aan te nemen. Ik heb elders al meermalen uitgelegd, hoe de zelfjagende kamerleden Annie Pierik-Schreier, Wien van den Brink, Gertjan Oplaat en Henkjan Ormel ten tijde van het ministerschap van de zelfjagende boeren Veerman en Verburg de kamer consequent hebben belogen en bedrogen en op die manier de Hobbyjacht tot Faunabeheer wisten om te goochelen. Kortweg: massaal dieren doodschieten om populaties van die dieren in stand te houden. Krommer kan het niet! Ik ga niet zeggen dat er bij een Ffw-conform beleid geen overpopulaties van grauwe ganzen zouden zijn ontstaan, want daaraan zijn ook natuur- en terreinbeherende instanties mede schuldig. Maar het is wél een Feit, dat jagers alleen maar bezig zijn met het kweken van zoveel mogelijk af te schieten dieren. Dat de boeren daardoor dikwijls schade en overlast ondervinden en dat de verkeersveiligheid en de volksgezondheid erdoor in gevaar kunnen komen, doet voor hen absoluut niet ter zake. Want het gaat hen alleen maar om hun liefhebberij. En daaraan is alles ondergeschikt. Vinden zij zélf!

 • no-profile-image

  paardenboer

  Hé Leo, ik volg met belangstelling alles wat er in deze discussie aan feitenkennis wordt gegeven en ik heb nog wel wat aanvulling voor u. Gerda Verburg jaagt volgens mij niet zélf maar heeft d'r ook geen moeite mee. En ook ken ik haar broer, want die zit hier niet zo ver vandaan. Volgens mij jaagt die ook niet zelf, maar gunt hij de jacht aan de zwanenslager uit Nieuwerbrug. Die heb ik weleens van mijn land gestuurd en toen kreeg ik een vreselijke grote bek terug. Dreigementen en zo! Dat overtuigde me er nog meer van dat jagers niet deugen!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Paardenboer, díe 'zwanenslager' is Piet Oostveen uit Nieuwerbrug-De Bree en die heeft inderdaad een slachterij op de Weijpoort, vlakbij het fort Zuidzijde. Zijn zwanendriftvergunning zou ingevolge een ministeriële beschikking officieel op 1 april 2008 voorgoed eindigen maar ziedaar. Omdat hij "Gerda Verburg al haar leven lang kent, was die verlenging zo gepiept!" (Oostveen's eigen woorden). Er loopt feitelijk nog een arrest van de Hoge Raad tegen die onterecht verlengde vergunning, maar door de kabintetswijziging komt Gerda daar waarschijnlijk zonder politieke kleerscheuren vanaf. Oostveen wordt er door streekbewoners van beschuldigd, dat hij met een kapmes en hakblok 'zijn' jonge zwanen onverdoofd leewiekt en ze daarna een brandmerk geeft. Op het dressoir in zijn woonkeuken staat een grote stopfles boordevol met minuscule vleugetopdonsjes. Dat moet volgens hem bewijzen dat hij de topjes er met een nagelschaartje vanaf knipt als de kuikens nét uitgekomen zijn. Hij heeft honderden geleewiekte en gebrandmerkte volwassen zwanenparen die hij in maart/april in de polders van het Groene Hart uitzet. Het is natuurlijk godsonmogelijk om al die nesten meteen na uitkomen te bezoeken en dan de pullen te leewieken. Een zwanenpaar produceert per legsel met gemak 6 - 8 kuikens. Of méér! Hij moet het dus één voorjaar barstensdruk gehad hebben om die 'bewijspot' vol te krijgen met donsjes! Want in principe heeft hij per nest ruim 8 weken de tijd voordat de kuikens vliegvlug zijn. Een zee van tijd voor leewiekhakwerk dus! Ook probeerde hij ons wijs te maken, dat alle zwanen levend verhandeld worden voor parken, vijvers en particuliere menagerieën. Over die slachterij sprak hij met geen woord. Dat is verdacht! Ik heb dan ook sterk de indruk, dat daar niet alleen zwanen, maar ook andere watervogels de slachtlijn passeren. Ondere andere ben ik nog op zoek naar de plaats waar in de jaren 2004- 2008 duizenden weggevangen Grauwe-, Brand-, Canadese- en Boerenganzen tot blikvoer voor hond en kat zijn omgegoocheld. Mijn 'zoeklijnen' lopen vanuit het Groene Hart en de Ronde Venen via Flevoland naar de noordoostelijke Veluwe! Met Bodegraven en Mijdrecht als kerngemeenten. Dat schiet dus al op!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Beste Josien, Het enige dat ik u duidelijk probeer te maken is dat hier één persoon aan deze discussie deelneemt die zichzelf onder allerlei pseudo-synoniemen gelijk zit te geven.
  Of u mijn bijdrage wel of niet zinnig vindt laat ik geheel aan u.
  Het is alleen zo jammer dat u zich laat misleiden.
  Voor de rest hou ik het hier voor gezien en wens u in de toekomst veel succes.
  De reden dat ik mijn naam niet openbaar wens te maken is omdat ik al meerdere malen bedreigd ben.
  Met vriendelijke groet,
  J@gertje.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Anoniem Jagertje, de maat is nu wel vol. Noem mij één FEIT in al de door mij onder persoonlijke titel geplaatste bijdragen in deze open forumdiscussie of in enig AGD-forum waaraan ik sinds herfst 2009 deelgenomen heb, waarin onwaarheden, leugens of verzinsels worden verkondigd. Ik heb het absoluut niet nodig om mij te verschuilen achter een onnozel pseudoniem, want mijn geregistreerde alias is SPOTVOGEL en onder die naam publiceerde ik de Vogelgriepdossiers 'De Pestvogels van Veerman'(ISBN 9051794355) en 'Wachten op de Pandemie'(ISBN 9789051796056), waarmee ik ook al geen vrieden heb gemaakt! Maar in zulke kringen zoek ik ook absoluut geen vriendschap! Zélfs geen begrip of sympathie! Als er zich hier dus iemand zou dienen te verschuilen dan ben ik het wel. Ik werd door jager Dietz uit Lobith-Tolkamer én door ex-jachtopziener Piet Mulders uit Leur-Wychen met de dood bedreigd. Het 'Ehrenverein' Hensbergen- de Jong van de Langendijk te Vianen poogde mij op 5 juli 2008 met een groene Ford Explorer 6 cyl. van de Lekdijk bij Everdingen te rammen en op 26 juni 2009 werd er in mijn eigen huis een poging tot doodslag op mij gepleegd. Resultaat? Ik zal nooit zomaar de deur meer open doen als er 's avonds laat wordt aangebeld! Maar evenmin zal ik mij er ooit van laten weerhouden om de waarheid te zeggen. Zéker als het over het ganzenbeleid, de politieke lobbypraktijken en de afschuwelijke, immorele en vaak misdadige zijden van de hobbyjacht gaat. Ik stopte eerder dit jaar maandenlang met deelname aan de Agd fora vanwege meerdere anonieme deigementen, maar besloot deze herfst om niet voor laffe repressie te zwichten. Ik sta 100% in voor de juistheid en deugdelijkheid van alles wat ik over het ganzenbeheer, de jacht en al hetgeen daaromheen ter sprake is gekomen, heb geschreven. Daar is geen woord Chinees bij, dus je zult het ermee moeten doen. Gegroet!

 • no-profile-image

  bruder

  Eerst spotvogel bedreigd .Nu jagertje Leo bedreigd! Het super om bedreigd te worden ,maar door wie?

 • no-profile-image

  leo

  Weer die reclame spotvogeltje!

 • no-profile-image

  linda

  Leo, heb je het ook gemerkt? Gisteren om 22.11u Bruder Grimm en om 22.12u Jagertje. Nu om 21.34u Bruder Grimm en om 21.43u Leoloekie. Dit is allemaal dat intens zielige en laffe jagertje. Die kan het niet hebben dat jij de naakte waarheid zegt over de jacht. Daar moet je gewoon boven staan hoor! Mijlenhoog! Prima verhaal trouwens over die zwanenslachter. Mag dat eigenlijk wel: knobbelzwanen slachten? Dat is toch immers een bij wet beschermde vogelsoort?

 • no-profile-image

  bruder

  Het is fijn een duif te zijn.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Jagertje, de discussie wordt overheerst door Leo, maar steeds met relevante kennis. Ik hoop van harte op meerdere stemmen, eventueel tegengeluiden, maar liefst die ook met voorbeelden, feiten en relevante kennis komen. Het is me, ook bij nader lezen, niet opgevallen dat er in deze discussie personen zich uitgeven voor anderen. Tot gister was er geen vuiltje aan de lucht.
  Als er dingen zijn die ik moet weten, die belangrijk zijn maar niet in openbaarheid kunnen, kan iedereen mij mailen op jk@josienkapma.com

  Maar eigenlijk denk ik dat het onderwerp te belangrijk is om over te ruziën. Dus laat geschiedenis achter je en kom met feiten.


  Linda, Leo, Bruder. Jullie spinnen maar voegen niets zinnigs toe aan het onderwerp. Nou ja, Linda stelt wel nog een vraag.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Goeie vraag Linda, daar zit dus ook een groot gat in de mazen van de wet! De Knobbelzwaan is inderdaad beschermd en mag niet bejaagd, gevangen of gedood worden. Maar dankzij die zwanendriftvergunning en het in de zwemvliezen of snavel ingebrande merkteken worden die vogels automatisch eigendom van de drifthouder. Dat zijn dan in de zin der wet dus gehouden dieren en die mogen wél geslacht worden. Maar ik ben momenteel meer geinteresseerd in de afzetmarkt voor zwanenvlees en in de klandestiene wildvang. Tot het begin van de 2e wereldoorlog werd en veel zwanenvlees gegeten door.....Joodse Amsterdammers! Toen die na de oorlog sterk in aantal verminderd waren, klapte de handel in en doordat ook de markt voor siervogels voor parken en tuinen snel verzadigd was (men koopt éénmaal een paartje, dat gaat broeden en de kuikens geeft of verkoopt men aan andere geinteresseerden etc) hielden in de jaren '50 en '60 de weinige overgebleven zwanendrifthouders het voor gezien. Zij lieten hun zwanen vaak gewoon in de polders aan hun lot over en vingen de kuikens ook niet meer op. Daaraan danken we in overwegende mate het KNOBBELZWANENPROBLEEM waar veel boeren al jarenlang mee kampen en het Faunafonds vervolgens belastinggelden aan vergooit! Piet Oostveen is in dat opzicht dus de laatste der Mohikanen. En hij gedraagt zich vaak als een Mad Bull, als ik de verhalen van streekbewoners beluister. Er zit aan die hele zwanenhouderij sowieso een bedenkelijk luchtje, want als er wilde knobbelzwanen in de polders gaan broeden en Oostveen kan die dieren op of bij het nest te pakken krijgen, kortwieken en zijn merk inbranden, dan zijn zij meteen zijn eigendom. Dat is dus stelen uit de natuur en het zich toe-eigenen van dieren die in feite van ons allemaal zijn. Als ze daarna in volwassen staat en onverdoofd geleewiekt worden, dan is dat DIERENMISHANDELING en -VERMINKING. En dat is in de zin der wet een MISDRIJF! Dat er wel degelijk wildvang tussen de vogels van de drifthouder zit is te zien aan de samenstelling van de zwanenfamilies. Kuikens van gehouden en al sinds jaar en dag gedomesticeerde zwanen zijn heel lichtgrijs tot bijna wit van kleur, die van wilde knobbelzwanen zijn daarentegen donkerbruin of tenminste grijsbruin. Maar in veel gehouden zwanenfamilies komen zowel lichte als donkere kuikens voor. Dat duidt op 'wild bloed' en wijst erop dat er wilde vogels met tamme driftzwanen gepaard zijn. Kortom: ook dit is weer een zwijnenbende! Maar er is nog méér te vertellen. LNV had een 'zwanenopvang' gevestigd in 'het Betuwemeer' bij Kapel Avezaath. Daar werden de, door de AID landelijk in beslag genomen, Knobbelzwanen tijdelijk ondergebracht. Betuwemeer is (was?)eigendom van de gelijknamige watervogelHANDEL! Maar de in beslag genomen zwanen mochten niet verhandeld worden. Wij roken een luchtje en dus namen wij daar poolshoogte. Op een snikhete juli-zaterdagmiddag! Ik laat de details even achterwege, maar men kan (spreekwoordelijk) beter een inbraak in Guantanomo Bay doen dan als ongenode gast een kijkje nemen in een Rijks Zwanenopvang! Dit was ongehoord! Excessief! Gewelddadig! Ik ben er dus van overtuigd dat er in de tegenstaatsrechtelijke verlenging van de zwanendriftvergunning door Gerda Verburg en die Rijks Zwanenopvang een heel bedenkelijk LNV-odeur verweven is. De samenstelling daarvan is nog in onderzoek!

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Hallo Josien, je noemt mijn naam bij het 'spinnen', maar ik neem aan dat dit Leo Loekie oftewel Jagertje betreft? Want mij dunkt dat ik wél het een en ander aan inhoudelijk feitenmateriaal aan de discussie bijdraag en toevoeg. Never mind! Ik geef je even een exposé van wat er in Agd.nl aan deze discussie vooraf ging. Daar discussieerden wij met een groot aantal merendeels anonieme personen op vruchtbare wijze en tot ieders tevredenheid, maar dat werd circa een half jaar geleden gebruskeerd door de plotselinge virtuele geboorte van Jagertje. Die gedroeg zich van meet af aan dermate afbrekend /ontkennend en kwetsend over al hetgeen ik waarheidsconform in de fora plaatste, dat ik, in arren moede, de hulp inriep van mijn alter ego Herkauwer om hem te traceren en zo mogelijk te identificeren! Uit opmerkingen en woordgebruik wist ik inmiddels dat Jagertje domicilie moest houden in de Achterhoek waar ik, ongelukkig voor hem, een aantal jaren woonachtig was en er ook vrienden en bekenden heb. Dus liet ik Herkauwer tussen neus en lippen door de naam 'te Kort Schot' lanceren. Dat is een woninginrichtingszaak te Winterswijk. Doordat Jagertje meteen in die openstaande val trapte en daarna nog enkele enormiteiten beging, meen ik hem met redelijke precisie te kunnen traceren. Want zo groot is het jachtwereldje niet! En daar wil ik het bij laten.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Leo, mijn terechtwijzing rond spinnen betrof inderdaad "Leo, Loekie", sorry voor de verwarring.

  Aan allen: reacties welkom, ook andersluidende, of vragen. Maar graag zinnig, en constructief bijdragend.

 • no-profile-image

  robert bodde

  Ik sluit de discussie. Josien maakt binnenkort de samenvatting.

Laad alle reacties (200)

Of registreer je om te kunnen reageren.