Home

Achtergrond 246 x bekeken 1 reactie

Duitse hof verwerpt bezwaren wet transgene teelt

Het Duitse constitutionele hof zegt dat de nationale wetgeving voor genetische modificatie niet in strijd is met de grondwet.

De deelstaat Sachsen-Anhalt krijgt ongelijk in zijn bezwaren.

De deelstaatregering richtte zich met name tegen de voorwaarden die in de wet worden gesteld aan de teelt van transgene gewassen. Zo moet ondermeer worden vastgelegd op welke percelen transgene gewassen worden geteeld.

Op dit moment is alleen de Amflora aardappel toegestaan voor teelt in Duitsland. De toelating van de transgene mais MON810 is geschorst door minister Ilse Aigner. Voor mais geld dat een afstand van 150 meter in acht moet worden genomen met gangbare mais en van 300 meter van biologische mais.

Volgens het hof in Karsruhe is het terecht om restrictieve maatregelen te nemen bij de teelt van transgene gewassen, omdat de stand van de wetenschap nog niet zo ver is dat een eindoordeel is geveld over de lange-termijneffecten van de teelt.

Sachsen-Anhalt wilde de openbaarheid van het register van transgene teelten beperken, ondermeer om actievoerders dwars te zitten. Maar het hof oordeelt dat de openheid belangrijk is om tot een publiek oordeel te komen.

Volgens de Duitse wet is een teler van transgene gewassen aansprakelijk voor de schade die kan ontstaan door uitkruising met gangbare of biologische teelten. De aansprakelijkheid wordt niet weggenomen als de teler zich aan alle wettelijke voorschriften voor de teelt heeft gehouden.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    De teler is dus niet aansprakelijk als er uitkruizing plaats vindt met in de natuur voor komende soorten. Op deze wijze wordt eventuele resistentie tegen gewasbeschermingsmiddelen in onkruiden en insecten uit gesloten. Ook de gevolgen van residuen van bv. door de plant geproduceerde insecticiden voor de volksgezondheid vallen hier buiten. Wie vergoed deze schades net als de gevolgen van glyfosaat residuen in het eind product? Er moet zich kennelijk eerst een volgende milieu ramp voor doen, voor we bereid zijn de hele GGO problematiek aan de kaak te stellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.