Home

Achtergrond 515 x bekeken 1 reactie

'Compensatie nodig voor verdroging Sahel'

De Afrikaanse Sahel wordt almaar droger.

Vruchtbare grond verdwijnt, waardoor mensen onvoldoende te eten hebben, verarmen en wegtrekken uit het savannegebied naar steden. "De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de toch al arme bevolking. Afrika moet daarvoor worden gecompenseerd.''

Het hoofd van het Afrikaanse milieuproject de Grote Groene Muur, de Senegalese professor geografie Abdoulaye DIA, kijkt om die reden reikhalzend uit naar de klimaattop in Cancún, die maandag begint. Hij wil dat Afrika toegang krijgt tot de wereldwijde handel in emissierechten. Die rechten zou Afrika kunnen verkopen aan vervuilende landen, omdat ze zelf weinig uitstoot veroorzaken. "Het continent is voor slechts 4 procent schuldig aan de klimaatverandering'', aldus DIA, die in Den Haag is voor een conferentie van klimaatcampagne HIER over de gevolgen van klimaatverandering in ontwikkelingslanden.

Toegang tot de emissiehandel is slechts een van de doelen van de Grote Groene Muur, dat de verwoestijning van de Sahel moet tegengaan. Het project behelst het beschermen van bestaande vegetatie en het aanplanten van nieuw groen. De strook van 15 kilometer breed en circa 8000 kilometer lang loopt van het westelijke Senegal naar het oostelijke Djibouti, en doorkruist in totaal elf landen. Experts hebben een lijst van ongeveer tweehonderd droogtebestendige planten opgesteld, waar de landen uit kunnen kiezen.

Het project, waarvan de oprichting over zo’n tien tot vijftien jaar moet zijn voltooid, zal dan ongeveer 120.000 vierkante kilometer groen omvatten. "Maar het is niet alleen een bebossingsproject'', benadrukt DIA herhaaldelijk. "Het groengebied wordt onder meer gecombineerd met onderwijsprojecten, microkredieten, aanleg van infrastructuur en waterbassins.''

Belangrijk is volgens de hoogleraar om de lokale bevolking bij het project te betrekken. "Aan de planten moet iets te verdienen zijn, anders gebruiken lokale bewoners de aanwas voor brandhout, of laten ze het vee in het gebied grazen'', aldus DIA. Lokale bewoners krijgen betaald voor de aanleg, en kunnen later zelf verdienen aan de oogst.

Het milieufonds van de Wereldbank (GEF) stelde in juni 95 miljoen euro beschikbaar voor de Grote Groene Muur. Volgens DIA is het project een kwestie van overleven voor de lokale bevolking.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    menno sypkens smit

    Mooi idee die Groene Muur. Wat er van terecht zal komen is nog maar de vraag. Had men de afgelopen vijf decennia maar wat meer de bestaande bossen beschermd. Van elke 100 bomen zijn er in Senegambia (Senegal+Gambia) in die tijd 95 verdwenen terwijl de bevolking onderwijl verviervoudigd is. Aanplant is goed, beschermen van oude bomen en bossen nog beter. En natuurlijk kan dit alléén maar met medewerking van de bevolking. En dat blijft moeizaam want diens eerste prioriteit is overleven.

Of registreer je om te kunnen reageren.