Home

Achtergrond 175 x bekeken

Boomkwekerijproducten naar Saoedi-Arabie

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) heeft in 2009 een onderzoek laten doen naar mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven om boomkwekerijproducten in Saoedi-Arabië af te zetten (Groene Stad gedachten).

In de Golfregio zijn tal van voorbeelden te vinden van miljoenensteden die zich in razendsnel tempo ontwikkelen. De bekendste stad is Dubai, waar de ontwikkelingen soms bijzonder extravagant zijn. De snel groeiende steden moeten plaats bieden aan een snel groeiende jonge bevolking die hoge eisen stelt aan de woonomgeving en aan de kwaliteit van leven. Groenvoorzieningen spelen hierbij een steeds grotere rol.

In rap tempo worden parken aangelegd en groenvoorzieningen langs de wegen opgetuigd. En dat allemaal in extreme klimatologische omstandigheden. De tot op heden aangelegde groenvoorzieningen houden die omstandigheden maar beperkt rekening. Niet zelden worden eenjarige perkplanten gebruikt die tot driemaal per jaar vervangen moeten worden. Bovendien is er sprake van inefficiënt watergebruik. Het ministerie heeft nu onderzoek laten verrichten met als doel te ontdekken of Nederlandse kennis, ervaring en technologie een bijdrage zou kunnen leveren aan meer duurzaam groen in de steden.

De handelsbond Anthos meldt hierover dat in dit kader op 11 november het vak in Kasteel Groeneveld in Baarn de mogelijkheid wordt geboden om een 12-tal decisionmakers uit Saoedie-Arabië te ontmoeten. Deze groep is op uitnodiging van het ministerie in Nederland om zich op de hoogte te stellen van kennis en kunde op het terrein van openbaargroen van het Nederlandse bedrijfsleven.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.