Home

Achtergrond 253 x bekeken

Boeren betrekken bij nasleep randmeer

Noord-Holland stopt met het project Wieringerrandmeer. Tien jaar lag de ontwikkeling van bedrijven in het gebied stil. De boeren zijn blij. Zij willen betrokken blijven bij afwikkeling, zegt Otto Smit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wil stoppen met het project Wieringerrandmeer omdat de financiering niet rond komt. De ontwikkeling van het project wordtstopgezet. LTO Noord is tevreden met het besluit van GS. LTO Noord afdeling Wieringerland en het Agrarisch Collectief zijn al vanaf medio 2000 nauw betrokken bij het project. Zij hebben van meet af aan geprobeerd om tot goede afspraken met de initiatiefnemers te komen om de belangen van de agrarische ondernemers goed te borgen. Afspraken zijn nooit tot uitvoering gebracht.

Dit betekent dat de agrarische ondernemers in het plangebied al bijna tien jaar te maken hebben met (planologische) onzekerheid en als gevolg daarvan een stagnerende bedrijfsontwikkeling. Door opvolgende beperkingen staat de bedrijfsvoering feitelijk al bijna tien jaar stil. Desalniettemin is LTO zeer content met het besluit van GS. Na jaren van grote onzekerheid is er eindelijk zicht op planologische duidelijkheid en zijn de claims op de eerste klas landbouwgrond van tafel. Dit biedt agrarisch ondernemers de mogelijkheid om zich weer vrij te ontwikkelen en aan een toekomst te bouwen.

De organisaties zullen de komende periode kijken naar de gevolgen van de jarenlange beperkingen. Een aantal agrariers heeft grond aangekocht buiten het gebied met het oog op bedrijfsverplaatsing. De provincie heeft ook 150 hectare aangekocht. De organisaties willen graag dat met hulp van bv Stivas/kavelruil die aangekochte grond gebruikt wordt om de achterstand in te lopen.

LTO Noord wil betrokken blijven bij het vervolgoverleg met gemeenten om te bekijken hoe de doelstelling, een sociaal-economische impuls voor het gebied, het beste bewerkstelligd kan worden zodat ook de land- en tuinbouw haar vooraanstaande positie in de Kop van Noord-Holland kan behouden.

Otto Smit is voorzitter van de afdeling Wieringerland van LTO Noord

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.