Home

Achtergrond 568 x bekeken 28 reacties

Bleker: natuurgrond verkopen

Natuurgronden die door de overheid zijn aangekocht en nu in beheer zijn bij provinciale landschappen, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer, kunnen worden ondergebracht bij particulieren.

Dat zegt staatssecretaris Henk Bleker (landbouw).

De bewindsman denkt dat het mogelijk is gronden die nu bij de grote terreinbeheerders zijn ondergebracht, te verkopen aan particuliere beheerders zoals boeren. Zij krijgen dan de taak het natuurgebied te onderhouden.

De inkomsten die worden verkregen, kunnen worden aangewend om nog gronden aan te kopen voor de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur. Bleker schat dat door de verkoop van vier hectare natuurgrond de financiering voor één hectare landbouwgrond kan worden rondgemaakt.

De staatssecretaris deed de suggestie voor de verkoop van natuurgronden na het overleg met de vertegenwoordigers van de twaalf provincies, waarbij een afspraak is gemaakt om de komende vier maanden te besteden aan de herijking van het beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  watersnip

  Ach vraagtekens is al helemaal de kluts kwijt en het taalbruik ook ,door mijn (wel wat lange) bijdrage.
  Dat doet me deugd.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Janus, je hoeft je niet te schamen dat je in Nederland woont, wel dat je denkt dat het "waterdeskundigen" zijn die de opvatting hebben dat meanderende beken de oplossing zijn voor overstromingen.

 • no-profile-image

  Joep

  Terecht van Bleker, als het huishoudboekje negatief uitslaat moeten we afstand doen van luxe dingen omdat we die niet persee nodig hebben. voedsel en verzorging komt eerst!

 • no-profile-image

  Wildzoeker

  Het wordt tijd dat Bleker en zijn boerevriendjes ophouden met hun gezeur. Overigens hoe eerder die Bleker weg is hoe beter! Ik wil natuur voor mijzelf en mijn kinderen en heb geen behoefte aan aangeharkte en vergiftigde landbouwgrond met waardeloze producten van Nederlandse bodem. Verder nog een suggestie. Laat de banken verplicht de EHS betalen. Zij zijn schuldig. Kunnen ze wat terug doen na belastinggeld geroofd te hebben!

 • no-profile-image

  Wim

  De Hr Bleker heeft al snel in de gaten dat de meeste boeren voor een habbe krats werken en de meesten ook wel een financiering kunnen los peuteren bij de bank, om de met gemeenschaps geld aangekochte gronden die om gedoopt zijn tot natuur te herfinancieren.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Melkveehouder, was het maar waar wat jij beweert. Ik neem als voorbeeld de weidevogels. De weidevogelgemeenschap met soorten als scholekster, kievit, watersnip, grutto, tureluur en kemphaan onstond vanaf de Middeleeuwen door de boerenbedrijvigheid, maar is vanaf de zestiger jaren door diezelfde boerenbedrijvigheid steeds nijpender gewurgd en thans bijna overal voltooid verleden tijd geworden! Dat is niet per ongeluk gekomen, want wij deden een halve eeuw onderzoek en hebben ontelbare rapporten en adviezen uitgebracht om het tij te keren. Maar dat was steeds tegen onwillige politieke- en boerendovemansoren gericht. Daarom moesten er zoveel gebieden aangekocht en 'veiliggesteld' worden. Helaas bleek dat een kapitale blunder, omdat de meeste beheerders van SBB, NM en de Landschappen geen boeren maar onbekwame klunzen bleken te zijn, die overal een pitrusoverwoekerde distel- en brandnetelwoestenij van maakten. Als boeren wérkelijk om hun natuur hadden gegeven, dan was het nooit zovér gekomen en dan zou ons land haar kostbare weidevogelschatten behouden hebben.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Harm, je hebt absoluut gelijk dat er vroeger rondom Lunteren veel weidevogels waren. Ik weet ook nog goed dat er vooral in het Lunterense Veld, de Fliert, de Veenen en het Nederwoud volop Grutto's en Tureluurs nestelden. Maar dan praat ik wél over de jaren '70 en '80. Want daarna werden de graslanden steeds dieper ontwaterd, steeds intensiever met drijfmest geinjecteerd en steeds vroeger en vaker gemaaid. Ook nam de oppervlakte maisland sterk toe. De grotere drooglegging was heel ongunstig voor grutto en tureluur. De kievit en de scholekster hebben daar geen last van en broeden bovendien graag op 'zwart' land. Door al die bemesting nam het voedselaanbod voor kraaien, meeuwen en vossen zeer sterk toe en de aanleg van de A30, die het gebied van noord naar zuid doorsnijdt, zorgt jaarrond voor veel voedsel voor roofdieren zoals kraaien, eksters en gaaien, maar ook voor de vos en de bruine rat. Het is altijd moeilijk om oorzaak en gevolg van veranderingen in de fauna te duiden, maar bij Lunteren lijken me deze genoemde factoren belangrijk.

 • no-profile-image

  watersnip

  Geachte oud-agrostudent. Volgens mij bent u zelf jaren niet buiten geweest. Uw lofzang over ons agro-complex, wat inderdaad zonder weerga is, staat in schril contrast met de prijs voor wat betreft biodiversiteit die we voor betalen. De weidevogels zijn bijna uit gestorven. Maar belangrijker ook de akkervogels leggen het loodje. Een voorbeeld; Veldleeuwerik, 30 jaar geleden nog 500.000 paar, nu 30.000. En dat kan niemand op de vos of kraai afschuiven. En de agrarische ondernemer vertroetelt zijn grond? In het voorjaar wordt op grote schaal organische mest toegepast, die het goedkoopst was of het meeste opbracht qua euro bijbetaald. Over de herkomst is geen discussie. Dus of die mest vol zit met medicijnen en antibiotica en hormonen maakt niemand iets uit.
  En dan tijdens het groeiseizoen tig keer met de gifspuit erover.
  En dan als laatste, de oogst. Vertroetelen van de grond noemt u. Nou ik zie alleen maar hele zware machines die ploeteren dor de een geheel vernielde grond. Met soms sporen van een meter diep.
  En om dan nog een vergelijking te maken over de lanen in onze bossen, klopt. Die zijn ook aangeplant. Maar 100 jaar met rust gelaten. En uit onderzoek blijkt dus ook dat het met de bosvogels (ook Sperwer en Havik, echte bosvogels) in nederland het de afgelopen jaren erg goed gaat, in tegenstelling met de vogels in agrarisch gebied.
  Uw verhaal klopt dus niet.
  Dat wordt ook vaak bevestigd door de reacties van boeren zoals Hans uit Brasil en Han uit Meshovsk. Ons land is te klein voor de uit de hand gelopen expansiedrift van onze landbouw. Op zich is helemaal niets met de kennis van ons, misschien hebben we de beste kennis in Wageningen. Maar ga met die kennis naar elders. Nederland zucht onder een mestprobleem, een volks en dierengezondheidsprobleem, een maatschappelijk probleem ten aanzien van megastallen, koe in de wei, dierenwelzijn. Het is genoeg!
  Exporteer die kennis over de wereld, de ruimte die daar is, biedt voldoende zekerheden voor een prima voedselproductie en respect voor de biodiversiteit.
  Verrijk de wereld met onze kennis en vaardigheden is toch beter dan hier in ons land onze kinderen te ontzeggen een Grutto of Veldleeuwerik in het voorjaar te horen, terwijl je in het hoge gras van een hooiland ligt rollebollen?

 • no-profile-image

  oud agrostudent

  @ Wildzoeker, Epe

  Leuk om te horen dat u de afgelopen decennia niet buiten bent gekomen, u zich niet op de hoogte heeft gehouden van het Nederlands (economische) nieuws en vroeger vooral op school niet heeft opgelet.

  De Nederlandse agrarische sector behoort qua de productie EN kwaliteit tot de absolute top van de wereld. Sterker nog Nederland maakt de top uit, dus niks verwaarloosde en waardeloze producten.

  De grond waarover u zeer schandalig spreekt is absoluut niet vergiftigd. De agrarisch ondernemer is afhankelijk van zijn/haar grond, en vertroeteld deze dan ook door een goede en correcte bewerking. Het is niet voor niets dat Nederland wederom ook op het vlak van het gebruik van bestrijdingsmiddelen weer voorop loopt. Al decennia lang is de sector bezig met het beperken van bestrijdingsmiddelen en het aanmoedigen van het gebruik van milieuvriendelijkere middelen.

  Ook nog over de aangeharkte grond in uw opinie. Dan moet u juist natuur in Nederland hebben. Nergens ter wereld zijn er kaarsrechte paden in bossen, staan de bomen in het gelid. Maw, lekker aangeharkt dus.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Goed zo, een overheid moet niet alles zelf willen doen, geef de grond terug aan degene die er wat nuttigs mee kunnen doen. En dan bedoel ik niet de natuurorganisatie's met hun distelvelden

 • no-profile-image

  Joris Vermaesen

  Waarom zou een boer een natuurgebied kopen? Er is geen opbrengst te genereren en hij heeft al genoeg moeite de RABO bank op tijd te betalen.
  Bovendien stimuleren de kwalitatieve verplichtingen die overheden vaak extra leggen op natuurgebieden niet om natuurgrond te bezitten.

 • no-profile-image

  Janus Blonk

  Ik schaam me bijna om nog in Nederland te wonen, als je Bleker en rest dit kabinet hoort. Natuur gaan verkopen aan boeren en particulieren, ondere het mom van dat die het beter kunnen en goedkoper? Is wel vaker de politiek de laatste tijd: gewoon de zaak geheel omdraaien. Net als CDA laatst in TK: zijn die meandere beken niet mede oorzaak van overstromingen? (dit terwijl elke waterdeskundige weet dat die nu juist de oplossing is ipv probleem!).
  De EHS (en inschakelen van in natuurbeheer gespecilialiseerde organisaties; ja echt dat is een vak!) is ooit bedacht, omdat het platteland 1 groot landbouwgebied dreigde te worden, met nog maar weinig plek voor de natuur (ook al noemden veel boeren toen hun boerenland ook vast al 'natuur'). Inmiddels is er aardig wat natuur hersteld; de EHS voor zover aangelegd door deze organisaties is een succes (en die organisaties maken ook best fouten, jazeker). Wat nu juist niet gelukt is (lees rapporten van Planbureau voor leefomgeving en Groenfonds maar op na): particulier natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer (dat laatste: levert nauwelijks iets op voor natuur en is ook nog veel duurder voor de overheid (subsidie) dan 'gewoon' natuurbeheer). En laten we wel wezen: kern van landbouw (per definitie) is nu juist ervoor zorgen dat de plantensoort (het landbouwgewas) die de boer wil, het goed doet en alle andere soorten bestreden worden; ofwel zoveel mogelijk biodiversiteit bestrijden! Dat veel boeren hun landbouwpercelen ook natuur noemen, wil nog niet zeggen dat dat ook zo is. En of dat mooi landschap oplevert..., over smaak valt niet te twisten.
  Ik zeg dat expres wat scherp. En ik weet ook wel dat er best heel wat boeren zijn (toch maar beperkte groep), met een groot natuurhart en echt goed menen en doen met de natuur; daar heb ik ook alleen maar bewondering en respect voor. Waren alle boeren maar zo!.
  Maar dat is helaas niet zo en is ook niet reeel, en dat is ook begrijpelijk. Boeren moeten immers gewoon hun boterham verdienen, alleszins respectabel. En om dat te kunnen doen, moeten zij overeenkomstig het concept van de gangbare landbouw, alsmaar grootschaliger gaan opereren (het aantal boeren neemt ook alsmaar af; is dat vol te houden op den duur?; immers de concurrenten in buitenland boeren in veel minder dichtbevolkte landen en dus op veel goedkopere grond). Alle begrip dat zij het moeilijk hebben. En hoewel het kabinetsbeleid partijen uit elkaar drijven, zijn er zeker veel mogelijkheden voor samenwerking tussen alle partijen voor een goede toekomst voor het platteland. Maar het begin daarvan moet zijn: de feiten erkennen!!; ik geloof niet dat dat lukken trouwens in deze tijd, met dit kabinet.

 • no-profile-image

  yvonne graafsma-pieters

  Te bizar voor woorden. Zou Bleker zich wel realiseren dat meer dan 3 miljoen Nederlanders lid of begunstiger zijn van natuurbescherminsorganisaties? Het zou het CDA en de VVD niet misstaan om eens wat meer rekening te houden met de leefbaarheid van ons land. En met ons culturele bezit en erfgoed. Ik zal in ieder geval mijn hele sociale en zakelijke omgeving ervan gaan doordringen dat CDA en VVD vijanden van toekomst, leefbaarheid en civilisatie voor land en volk zijn. Over de PVV heb ik het dan nog niet eens, want dat is helemaal geen politieke partij!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Oud-agrostudent, je hebt in Grun kennelijk heel wat treinen naar Hoogezand- Sappemeer, De Blauwe Stad en de grauwe verten daarachter gemist. Die stoppen anders vlak achter het Peerd van Ome Loeks! Als ik jouw gifbetoog lees dan bekruipt me eerder het gevoel met een oudlaborant van AAgrunol van doen te hebben. Nooit gehoord van Roundup? Of van Imidacloprid? Het 1e wordt veel door plantsoenendiensten op trottoirs en speelplaatsen gebruikt om de jonge generatie alvast kankergevoelig te maken. Het 2e middel verdelgt alle bijenvolken en andere nuttige insecten.
  De rest van het verhaal vertelde Watersnip al. Die is er - als broedvogelsoort - trouwens in ons land ook helemaal onderdoor gegaan. Dankzij het agri-gerotzooi!

 • no-profile-image

  Boesje

  Ziedewel, zopa had wel gelijk. Wie de natuur heft, heft den arremoei.
  meu de doar dan oak stront op rijen en mais op zoaien?

 • no-profile-image

  gerrie

  Als je werkt zoals de overheid dan ben je als boer dezelfde dag al failliet. Een overheid vind zich te duur om het groen te beheren. EEn boer mag dat dan maar gaan doen. Had hier eerder over nagedacht, dan had je ook niet zoveel mensen opgejaagd. En wat hebben die 5000 mensen bij de belastingdienst voor die tijd zitten doen???? Er moeten er nu 5000 uit. Ik snap het niet meer

 • no-profile-image

  Harm

  Spotvogel, bij ons hebben jaren weidevogels geleeft. Ondanks goed weilandbeheer (tijdens maaien en oogsten van gras, de nesten sparen) heeft dit niet geleid tot toename. Sterker, ze zijn er niet meer! Wat wel opvalt zijn de grote aantallen kraaien, eksters, roeken en vlaamse gaaien. In de tijd dat deze vogels hun jongen voeden, is de behoefte aan voedsel enorm. In die tijd gaan de vogels op jacht naar alles wat beweegt, en enigzins kleiner is dat het soort zelf. Is het toeval dat de toename van deze "rovers" gelijke tredt houdt met het verdwijnen van de weidevogels? Ik denk van wel.

 • no-profile-image

  schreuder

  Opmerkelijk dat de overheid zelf zijn verlies neemt en de rekening niet neerlegd bij derden.
  Hulde voor deze wijze van werken !

 • no-profile-image

  koetje

  Die wildzoeker kan beter een goeie bril gaan zoeken,net als jij Jan.Koop een goeie leesbril en lees het artikel nog een keer.

 • no-profile-image

  heinrich

  Goed idee van Bleker! Kunnen ze de zaken afhandelen voor die boeren waarvan de aankopen in een impasse zijn geraakt.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @spotvogel, boeren doen niets anders dan natuurvriendelijk beheer. Ook landbouw(gewas) is natuur, alleen willen de zichzelf tot "natuurbeheerder" gebombardeerde clubs nog niet aan. Bleker ziet heel goed dat de definitie natuur niet bestaat, wel natuurvriendelijk handelen. En dat doen de boeren al sinds jaar en dag; zonder respect voor de natuur valt er weinig te oogsten.

 • no-profile-image

  Hans

  De gronden die aangekocht zijn voor ontwikkeling natuur , maar nog niet ingericht is , zou je zeker terug kunnen kopen . Deze gronden zou je dan Biologisch kunnen gebruiken en met dierlijke mest gaan bewerken . De weidevogels zullen er dankbaar voor zijn . Zoals ik al eerder gemeld heb lig ik straks voor 85-90% in geklemd in de natuur . Als ik deze gronden of een deel van die gronden met boven genoemde voorwaarden kan kopen en beheren dan zal ik dat niet nalaten . Dat ze mij er uitkopen zal voorlopig wel niet doorgaan . GEGROET HANS

 • no-profile-image

  joDokus

  yvonne graafsma-pieters van die 3 miljoen leden of begunstigers van natuurbeschermingsorganisaties is 90 procent dit om hun schuld af te kopen zodat ze iedere dag in de auto kunnen stappen.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Scheuder, wat een stomme opmerking, maar in Putten valt vanzelf niks anders te verwachten. Kwam die Wien van den Brink daar ook niet vandaan? Bleker wil gemeenschapsgronden die zijn aangekocht en veiliggesteld voor komende generaties, aan projectontwikkelaars gaan verkopen. Het is percies zoals wildzoeker schrijf: laten de banken onze natuur maar betalen. ZIJ bennen de oorzaak en de schuld van de crisis en hebben onze schatkist leeggeplunderd. Laten zij maar het Rijkman Groeninkfonds stichten en daar om te beginnen al het geld van die Weepser kapitalistische hobbyjager in storten. Gewoon beslag leggen en doorsluizen dat gejatte miljard. Dan doen het bankwezen eindelijk eens iets cultureel-maatschappelijks!

 • no-profile-image

  econoom

  Een boer die zijn onroerend goed gaat verkopen maakt een begin van het einde van zijn periode van boer zijn.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Op het oog lijkt dit een goed plan, maar het is niet zo eenvoudig als het ogenschijnlijk lijkt. Want de overheid kan particulieren niet zomaar 'de taak geven' om zulke landbouwgronden tot in lengte van jaren natuurvriendelijk te beheren. En de EHS staat of valt nou juist bij onvoorwaardelijke continuiteit in het beheer. Alléén als zo'n garantie waterdicht te geven is, zou dit een goede optie kunnen zijn. Maar de huidige regering geeft er blijk van, dat zélfs overheidsbeslissingen die nog maar kort geleden door het vorige kabinet werden genomen, nu al in de cylindrische archieftrommel belanden. Het is dus oppassen geblazen!

 • no-profile-image

  ??

  Mestwet, omdat verkeerde lui besturen.
  Welke hormonen? Beetje wat roepen,maar de waarheid hoeft?
  Gifspuiten, heb laatst een artikel gelezen, dat de minste residuen in onder andere NL producten zit, dus wat is daar te raaskalken?
  Verkeerd bestuur natuurgebieden.

 • no-profile-image

  koetje

  "Nederland zucht onder een mestprobleem, een volks en dierengezondheidsprobleem, een maatschappelijk probleem ten aanzien van megastallen, koe in de wei, dierenwelzijn. Het is genoeg! Exporteer die kennis over de wereld." Wel een lekker statement Watersnip.

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.