Home

Achtergrond 382 x bekeken

WABO en omgevingsvergunning

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) van kracht. Deze wet regelt dat ondernemers voor hun bouwplannen nog maar één omgevingsvergunning hoeven aan te vragen – digitaal – via het nieuwe omgevingsloket online (OLO). Ook alle benodigde bijlagen moet u digitaal indienen.

Eén vergunning vervangt een twintigtal vergunningen

De nieuwe omgevingsvergunning is van toepassing voor alle bedrijven die toestemming van de overheid nodig hebben voor locatiegebonden handelingen die invloed hebben op de leefomgeving. Concreter: bouwen, verbouwen, slopen, aanleggen, kappen en handelingen waarvoor een milieuvergunning nodig was. In de omgevingsvergunning zijn ruim twintig vergunningen samengevoegd, zoals de

• Aanlegvergunning
• Bouwvergunning
• Ontheffing Flora- en Faunawet
• Gebruiksvergunning en gebruiksmelding
• Inrit- of uitwegvergunning
• Kapvergunning
• Milieuvergunning
• Monumentenvergunning
• Natuurbeschermingswetvergunning
• Toestemming voor afwijking van het bestemmingplan
• Reclamevergunning
• Sloopvergunning

Het voordeel van één vergunningsaanvraag is dat u nog maar met één overheidsinstantie de bezwaar- en beroepsprocedure afhandelt. Dat levert alle partijen veel tijdwinst op. Nadeel is dat de overheid – anders dan in de oude situatie – direct leges mag heffen vanaf het moment dat u de omgevingsvergunningaanvraag indient. De vergunningsaanvraag moet in één keer goed zijn. Als uw aanvraag wordt afgewezen kan het zijn dat u voor een gewijzigde aanvraag opnieuw leges moet gaan betalen.

Goede voorbereid vergunning aanvragen

Een zorgvuldige voorbereiding van de vergunningsaanvraag is belangrijk. GIBO Groep, LTO Noord Advies en MKB Adviseurs hebben de krachten gebundeld om u als ondernemer optimaal te begeleiden bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. Een team van bedrijfskundige specialisten buigt zich over de essentiële vragen de bij een vergunningaanvraag spelen. Past het plan in de omgeving? Is de financiële onderbouwing solide? Ook kunnen ze het ontwerp van de gebouwen begeleiden, subsidiemogelijkheden onderzoeken, een milieueffectrapportage (MER) opstellen en bijvoorbeeld bijstand bieden bij bezwaar en beroepsprocedures.

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.