Home

Achtergrond 366 x bekeken

Rechter stelt varkensbedrijf in het gelijk

De gemeenteraad van Gemert-Bakel moet uiterlijk 13 oktober een ontheffing aanvragen voor de verplaatsing van het varkensbedrijf van Martijn en Wilbert Verbakel uit De Mortel.

Het bedrijf komt in aanmerking voor een ontheffing. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank van Den Bosch geoordeeld in een kort geding dat de broers hadden aangespannen.

Het college van B en W weigerde tot nu toe om een ontheffing in het kader van de regeling voor lopende gevallen bij het provinciebestuur aan te vragen. B en W baseerde zich op een uitspraak van de gemeenteraad die in juni besloot niet mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging.

Volgens de bestuursrechter is de gemeenteraad bevoegd om te beslissen of wel of geen ontheffing wordt aangevraagd en moet zij dat ook doen. De rechter tekent wel aan dat een verleende ontheffing de gemeente niet verplicht tot planologische medewerking aan de verplaatsing.

Inmiddels hebben provinciale staten van Brabant de voorwaarden voor ontheffing voor ’lopende zaken’ nader geconcretiseerd. Voorwaarde is dat het gaat om aanvragen die vóór 20 maart 2010 schriftelijk zijn ingediend. Bovendien moet het college van de betreffende gemeente de gemeenteraad vóór 20 maart schriftelijk te kennen hebben gegeven aan de aanvraag te willen meewerken.

Of registreer je om te kunnen reageren.