Home

Achtergrond 209 x bekeken

Provincies dreigen Bleker met schadeclaims

De twaalf provincies stellen het rijk aansprakelijk als het schrappen van de robuuste verbindingszones leidt tot schadeclaims.

In een brief aan staatssecretaris Henk Bleker schrijft het Interprovinciaal Overleg (IPO) dat het onmogelijk is per direct de uitgaven hieraan stop te zetten. Bleker eist van de provincies dat zij geen nieuwe verplichtingen aangaan voor de aanleg van robuuste verbindingszones. Ook behoudt hij zich het recht voor alle andere uitgaven uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) niet langer te vergoeden. Volgens het IPO is die eerste bepaling onmogelijk en de tweede onredelijk.

"In verband met aangegane juridische verplichtingen zijn in de komende periode uitgaven voor Recreatie om de Stad en robuuste verbindingen noodzakelijk", schrijft de Brabantse gedeputeerde Ruud van Heugten namens het IPO. "Het niet nakomen hiervan leidt tot schadeclaims die provincies niet voor hun rekening zullen nemen. Hier geldt aansprakelijkheid voor het Rijk."

Ook voor andere doeleinden is het volgens Van Heugten onvermijdelijk dat de provincies nieuwe verplichtingen aangaan; eerder gesloten contracten en Europese regelgeving nopen daartoe. Hij wijst er op dat het stopzetten van projecten leidt tot stagnatie van gebiedsprocessen, waar tevens de landbouw nadeel van zal ondervinden. Immers, uit het ILG wordt bijvoorbeeld ook kavelruil en structuurversterking van de sector gefinancierd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.