Home

Achtergrond 441 x bekeken 26 reacties

Mestbeleid vereist teelt extreem vroege mais

De maisteelt aanpassen aan een gebruiksnorm die onder het landbouwkundig optimum ligt. Dat is een van de belangrijkste opdrachten die onderzoekers van het Praktijkonderzoek Plant en O mgeving (PPO) voor zich zien.

Voor een dergelijke teelt zijn extreem vroege maisrassen nodig – met een groeitijd van rond 18 weken, is een andere bemestingsmethode nodig en zijn goede groenbemesters na de mais nodig. De laatste twee zaken zijn nodig om voldoende stikstof in de grond vast te houden en beschikbaar te maken voor de teelt van de mais.
Bepaalde onderdelen van de nieuwe maisteelt heeft het PPO dit jaar al beproefd. Zo zijn al voor het derde jaar op diverse plaatsen kalkbemestingsproeven gedaan in opdracht van een grote kalkhandelaar. Kalk kan helpen de zuurgraad van de bodem in optimale toestand te brengen voor de maisteelt. Het optimum ligt tussen 5 en 5,5 op zandgrond, terwijl de gemiddelde zuurgraad in de praktijk op 4 of nog lager ligt. Dat is bij een optimale bemesting niet zo erg, maar bij een suboptimale bemesting is een zuurgraad van 5 tot 5,5 van groot belang omdat dit de beschikbaarheid van stikstof in de bodem verhoogt. Daardoor gaat de drogestofopbrengst in de mais weer omhoog.
Het aantal extreem vroege maisrassen is nu nog beperkt, al zijn er wel al enkele soorten kortseizoen krachtvoermais (KKM) beschikbaar. Die combineren een kort groeiseizoen met een vrij hoog zetmeelgehalte.
Een reden voor het ontbreken van meer zeer vroege rassen is dat nog niet alle grote zaadbedrijven evenveel belangstelling aan de dag leggen voor het in de markt zetten van hele vroege maisrassen. Toch verwacht onderzoeker Jos Groten dat het aantal zeer vroege rassen de komende tijd toeneemt. De omstandigheden vereisen het en met veel oude rassen kunnen telers vanwege het scherpere mestbeleid straks niet meer uit de voeten.
Tot de uitgevoerde proeven behoren ook proeven met rassen met een grotere resistentie tegen de bladvlekkenziekte Helminthosporium en proeven met verschillende maisrassen door elkaar.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  ron

  voor ons is de mais altijd nog het hoofdgewas

 • no-profile-image

  Rene

  Is het niet verstandiger om de bemestingsnorm aan te passen aan de behoefte van het gewas?

 • no-profile-image

  Leen

  In de akkerbouw komen we zo-wie-zo al niet meer uit met de bemestingsnormen. Opbrengsten gaan terug naar waarden die 30 jaar geleden gebruikelijk waren en de bodem verschraald. En Gerda maar glimmen op d'r glossy!

 • no-profile-image

  Johan

  Het is toch ronduit triest dat een instantie als ppo zich bezig houdt om uit te zoeken welk paard ze het beste achter de wagen kunnen spannen.
  het is toch de omgekeerde wereld.
  je stopt toch ook geen bromfietsmotor in een mercedes. Wij hebben goede maisrassen tot onze beschikking en die horen op goede bemeste gronden. alleen zo ben je maatschappelijk verantwoord bezig. zolang er nog honger is in de wereld kun je het niet verantwoorden dat je je inzet om minder voedsel te gaan produceren.

 • no-profile-image

  Adriaan

  Op landbouwschool geleerd:KALK MAAKT RIJKE OUDERS EN ARME KINDEREN

 • no-profile-image

  Boerin

  Het wordt steeds gekker. Knutsellandbouw! Inderdaad: het mestbeleid deugt niet, ook en vooral wetenschappelijk niet, en is daarom grotendeels een gedrocht. En dan toch vrolijk erop doorborduren. Een van de redenen dat zo vastgehouden wordt aan kromme regels, is omdat ze "handhaafbaar en controleerbaar" moeten zijn! We moeten domweg in de greep gehouden kunnen worden door overheidsambtenaren. Regels hoeven dus niet per se op realiteit, realisme, redelijkheid, ervaring of wetenschap zijn gebaseerd.... Zo worden wij bestuurd. Hoe lang laten boeren zich nog op deze dwaalsporen meevoeren?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ik lees trouwens dat zowel Han als Boerin het heeft over 'het goed kunnen controleren van de mestwet'. Geloof me mensen: ze zijn daar bij LNV de draad al lang kwijt om de doodsimpele reden dat ze geen flauw idee hebben waar ze mee bezig zijn (gebrek aan kennis). Ze hadden beter hun eigen mestwet kunnen controleren vóór invoering, want het is natuurlijk van de zotte dat er op grond van dit wangedrocht nu al bijna 13 jaar mensen worden geconfronteerd met torenhoge heffingen, boetes en andere dreigementen. Te triest voor woorden en een fatsoenlijk land onwaardig.

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Over controleren gesproken: Iedereen die te maken heeft met mestgaten weet wel hoe de balans kloppend te krijgen is, gewoon meer mest op papier in voorraad opgeven dan er in werkelijkheid is. Deze op papier wel bestaande, maar in de praktijk niet bestaande mest wordt door een juriste van DR -mevr.R- gezien als zwarte mest. (Vorige week nog meegemaakt in een rechtszaak bij het CBb). Voor de duidelijkheid: Zwarte mest is mest die er in werkelijkheid is, maar op papier niet. In bovengenoemde situatie praten we over mest die er op papier wel is, maar in werkelijkheid niet. Over kennis gesproken!

 • no-profile-image

  Han

  Boerin het doet er niet toe of de mest regels wel of niet goed zijn. Ze zijn door de ambtenaren goed te controleren en ze hebben ze zelf bedacht. Dus afschaffen zal een hels >karwei< zijn. Helaas zullen de boeren er mee moeten leren leven en dat betekent bedenk een alternatief bouwplan waar minder mest ook een goede opbrengst geeft. Ik kan u aanraden niet op de ambtenaren te wachten maar zelf nieuwe wegen zoeken.

 • no-profile-image

  Han

  Kritische lezer. Even een kleine opmerking mineralen zijn niet organisch. Mineralen zijn altijd anorganisch, ze kunnen wel organisch gebonden zijn in planten, dieren en mest. Via bodemleven komen ze vrij in voor planten opneembare vorm. Helaas begrijp ik jouw uitleg niet, want cm, dm en meters zijn allemaal terug te voeren op 1 standaard. Bij mineralen in oplossing en gebonden aan org. materiaal kunnen we allemaal terug voeren tot >mineralen<.

 • no-profile-image

  Harm

  Er zijn veel belangrijkere redenen te bedenken waarom er weinig belangstelling bestaat voor zeer vroege rassen. Hoe denkt men bij het PPO over het feit dat we ivm gangbare maisrassen, gelet op de toegerekende kosten nooit een veel lagere opbrengst van deze 'kaboutermaïs' kunnen accepteren?

 • no-profile-image

  maisboer

  gewoon elk jaar rouleren en een kwart van je areaal als ccm oogten, zo blijft het organische stof gehalte op peil en kun je de opbrengst op peil houden

 • no-profile-image

  Han

  Waarom zo negatief gedacht over dit N sparende plan. Er zijn ook altijd nog truks uit de oude doos, genaamd wisselbouw. Dit wordt door eindeloos veel boeren op de wereld toegepast en met succes. Eigen eiwit en eigen stikstof productie.

 • no-profile-image

  spotmelker

  @Han, als de mestregels goed waren zou je het (milieu) resultaat in de praktijk moeten kunnen waarnemen. Vrijwel alle meetonderzoeksresultaten wijken (sterk) af van de op de theorie gestoelde en berekende resultaten. Daardoor krijg je nooit draagvlak. Verder is grond een dermate duur produktiemiddel dat je er naar moet streven van elke hectare zowel een fysieke als kwalitatief zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren en daar de bemesting op af te stemmen zonder te overdrijven. Daar blijf je boer bij.

 • no-profile-image

  Han

  Spotmelker ik heb niet gezegd dat de mestwet goed voor het milieu is. De wet is zo goed gemaakt dat de ambtenaar zijn eigen regels kan controleren. Of de regels voor boer en milieu goed zijn doet niet ter zake. De mestwet geeft veel werkelegenheid en via boetes geld in staats kas. Niemand hoeft mij te verteleln dat de natuur grilliger is dan de papieren tijger ooit voor mogelijk heeft gehouden. Groei is elk jaar anders en opname voedings elementen dus ook. Mest is ook nooit helemaal gelijk, iedere tank zal iets afwijken van de vorige of de volgende en is nog de vraag is de N gebonden in org. materieel of is in oplossing in waterfractie. Allemaal zaken die voor de ambtenaar te moeilijk zijn en dus alles over één kam scheren en bonnetje schrijven als het even kan, de mestwet moet net als vele andere wetten kosten dekkend zijn.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Beste Han, het gaat om het feit dat ze in verschillende leefwerelden voorkomen. Of je dat nu org. mineralen of anorg. mineralen of org/anorg. gebonden mineralen noemt, is om het even. Als ze in verschillende leefwerelden voorkomen moet je je éérst de vraag stellen of je ze wel gelijkwaardig op kunt tellen. We weten toch allemaal dat er verschil tussen zit (denk aan wel/niet in water oplosbaar, snel/langzaam werkend enz). Iedereen weet dus dat ze niet hetzelfde zijn. De volgende vraag is of je twee (drie) verschillende dingen gelijkwaardig op kunt tellen. Het antwoord is NEE. Je zult dit in een bepaalde verhouding moeten doen, net als dat je dm en meters ook in een bepaalde verhouding op moet tellen.

 • no-profile-image

  maximaleopbrengst

  wat denken ze wel. maximale opbr. daar gaat het om . de grond is veel te duur om er weinig af te halen. Ik vind PPO te veel afdwalen van de werkelijkheid.
  dit jaar ronaldinio verbouwd, was super

 • no-profile-image

  boerke

  De wereld op zijn kop. De bemestingsnormen zijn inmiddels zover verlaagd dat je met een gewas mais meer mineralen onttrekt aan de bodem dan dat we via bemesting aan mogen voeren. En nu moeten we dus maar mais met een korte groeiperiode( lees laag-produktief) gaan telen. Lagere opbrengst, dus voer aankopen van elders. Transport. Tel uit je milieuwinst.Wie financiert de PPO eigenlijk.

 • no-profile-image

  Wim

  Hoe diep ben je gezonken als je gewassen gaat aanpassen aan het mestbeleid?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Het probleem is, Spotmelker dat de mestwet in de praktijk een behoorlijke rechtsongelijkheid tot gevolg heeft. De intensieve bedrijven bouwen enorme bergen op ( ik weet: er zijn ook gaten, maar dit zijn oorspronkelijk ook saldoboeren). Door deze zwarte mest kunnen zij hun grond voldoende tot zelfs veel te veel bemesten en dus zal men zeggen: 'zie je wel, zij kunnen het ook', terwijl de extensieve boeren en akkerbouwers deze mogelijkheid niet hebben. Zij moeten het doen met de (overigens willekeurig gekozen) 170 N, die in de praktijk ook nog eens steeds zal verminderen doordat anorganische mineralen omzetten in organische mineralen. In de ogen van onze slimme LNV-ambtenaren zijn deze mineralen immers allemaal hetzelfde, dus worden ze één op één van elkaar afgetrokken, met alle gevolgen vandien. En Han: het is niet zo dat we alles maar moeten slikken wat ons wordt voorgeschoteld, in het geval van de mestwet kun je je beroepen op strijdigheid met internationale verdragen. Dat is in het geval van de mestwet duidelijk aan de orde.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Nog maar een keer: In de mestwet hebben we te maken met anorg. mineralen en organ. mineralen. De laatste is weer onder te verdelen in plantaardig en dierlijk. Deze hebben alle drie verschillende waarden. (Ter vergelijking: centimeters, decimeters en meters hebben ook verschillende waarden). Als we nu al deze zaken bij elkaar op gaan tellen alsof ze wèl gelijkwaardig zijn, dan krijg je dus heel gekke uitkomsten. Deze uitkomsten zijn zelfs niet eens meer te controleren, omdat ze steeds onderhevig zijn aan omzettingen en processen. Snap je dat Han?

 • no-profile-image

  gert

  vereist ook goed weer

 • no-profile-image

  niet biologisch veehouder maar wel zonder

  Ik heb op een foto van een melkveehouder in de italiaanse po vlakte in een tijdschrift enkele dagen geleden gezien;dat deze boer en of personeel voor een perceel mais stonden die minimaal3,60m1 lang was met dikke kolf en het verhaal daarbij,dat daarna italiaans gras gezaaid werg en weer 5ton drogestof in het voorjaar.de bemsting bestond uit een gift van 190m3 rundveedrijfmest verdeelt in 2 giften per jaar per Ha.het verdere verhaal was dat zij volgend jaar aan de eu nitraatrichtlijn moesten voldoen en de helft minder bemesten.in zijn dorp en omgeving kon dan de helft niet geplaatst worden.
  zijn wij in nedrland wel op de goede bemesttingsweg bezig de laatste jaren ?
  wij plegen misschien wel roofbouw door verplicht te weinig te bemesten?
  zijn wij wel duurzaam bezig ?(ten opzichte van college in italie)

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  PPO is onderdeel van de "topuniversiteit" Wageningen. Daar kun je niet veel meer dan een hoop onzin van verwachten. Dit wordt dan verkocht als hoogstaande wetenschappelijke landbouwkundige kennis. Te triest voor woorden. Laat ze eerst maar eens bij de basis beginnen.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ik vind het toch zo wonderlijk dat jullie met z'n allen best weten dat het mestbeleid niet deugt, maar toch braaf blijven meedoen aan deze waanzin. Noem mij eens één beroepsgroep die zich zoveel onzin op de mouw laat spelden. Het zal wel komen omdat er geen enkele club is die onze belangen behartigt.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Hè Hè, eindelijk een verstandig iemand!

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.