Home

Achtergrond 300 x bekeken

Groene onderwijs blijft verbonden met de sector

Als het concept-regeerakkoord gehandhaafd blijft, zal het groene onderwijs gekoppeld blijven aan de sector.

Dat valt af te leiden uit het hoofdstuk Economie van het conceptregeerakkoord 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'. In dat hoofdstuk staat dat het ministerie van Economische Zaken wordt uitgebreid met de beleidsterreinen Landbouw en Innovatie en gaat functioneren als één ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. Dat nieuwe departement moet de basis bieden voor een meer integrale en effectieve beleidsinzet ter versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie binnen de EU en in de wereld.

Geen zelfstandig ministerie van LNV meer dus, maar wel een prominente positie van de agrofoodsector in het nieuwe departement. Landbouw is daarbinnen een belangrijke sector die zwaar moet meewegen in het economisch beleid. Voor het behoud van de internationale koppositie waarbij een goede wisselwerking tussen kennis, praktijk en beleid als sleutel voor succesvolle innovatie expliciet worden genoemd. De positie van het groene onderwijs wordt aansluitend expliciet weergegeven met de zinsnede 'Het groene onderwijs blijft aan de sector gekoppeld en draagt wezenlijk bij aan de kwaliteit en toekomst van de agrofoodsector'. Of het betekent dat dit ministerie eindverantwoordelijk wordt voor het groene onderwijs zoals nu bij LNV, is overigens niet duidelijk.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.