Home

Achtergrond 240 x bekeken

Geen stabiele melkprijs door reguleren productie

Het beperken van de melkproductie door overheden leidt niet tot stabiele melkprijzen en belemmert de groei van de zuivelindustrie.

Dat blijkt uit een rapport dat is opgesteld in opdracht van de International Dairy Foods Association (IDFA), een organisatie die de belangen van vooral Amerikaanse zuivelbedrijven vertegenwoordigt.

In het rapport dat is opgesteld door het Amerikaanse marktbureau Informa Economics (IE), is onderzocht wat er in landen is gebeurd waar de afgelopen jaren sprake was van een beperking van de melkproductie door overheidsingrijpen.

De melkveesector in Europa heeft net zozeer te kampen met fluctuerende melkprijzen als de melkveesector in de Verenigde Staten (VS). Nadeel voor de Europese veehouders is dat ze wat betreft hun productie gebonden zijn aan hun quotum. Hierdoor is het moeilijk om te anticiperen op de marktsituatie.

De sterke prijsschommelingen van afgelopen jaren zijn volgens de onderzoekers onder meer te wijten aan een toegenomen consumentenvraag en de economische crisis. Het reguleren van de melkproductie leidt volgens de onderzoekers niet tot minder fluctuerende melkprijzen. Ook helpt marktregulatie volgens de onderzoekers niet om kleinere melkveebedrijven in de benen te houden. Schaalvergroting is overal zichtbaar. In de periode van 1992 tot 2009 is het aantal melkveebedrijven in zowel de VS als Europa met 60 procent afgenomen.

Groot nadeel voor de Europese zuivelindustrie is dat het quotumsysteem zorgt voor exportbeperkingen. De organisatie ziet dat steeds meer Europese zuivelbedrijven zich vestigen in landen zonder groeibelemmeringen. Zo hebben de zuivelbedrijven Glanbia, Arla, Dannon, Sorrento, Lactalis, Nestlé en Unilever vestigingen in de VS. Ook Canadese zui-velondernemingen hebben vesti-gingen in de VS. Volgens de IDFA is een vorm van productiebeperking niet in het belang van de Amerikaanse melkveehouders.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.