Home

Achtergrond 207 x bekeken

Fors minder mest vervoerd

Dit jaar is aanzienlijk minder dierlijke mest vervoerd dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen. Tot 1 september van dit jaar is in totaal 17,2 miljoen ton mest vervoerd. Dit komt overeen met 75.891 ton fosfaat en 122.314 ton stikstof.

Het mesttransport zit hiermee 8,2 procent onder het niveau van 2009. Het is voor het eerst in vijf jaar dat de hoeveelheid afneemt.

De belangrijkste oorzaak van de daling is volgens loonwerkersorganisatie Cumela het weer. ”In het voorjaar was het lang koud en nat en in augustus viel er ook veel regen waardoor er minder mest kon worden uitgereden”, aldus Jaap Uenk van de sectie meststoffendistributie van Cumela.

De daling vindt vooral plaats bij varkensmest, 13,9 procent minder dan vorig jaar. De hoeveelheid getransporteerde rundveemest daalde met 2,7 procent naar 5,48 miljoen ton, terwijl het vervoer van pluimveemest daalde met 4,2 procent naar 1,07 miljoen ton.

De meeste mest ging met 5,17 miljoen ton naar akkerbouwers. Dit is 10 procent minder dan vorig jaar. De afvoer naar intermediairs bleef vrijwel stabiel op 3,26 miljoen ton. De export van mest daalde dit jaar 17,9 procent, naar 1,38 miljoen ton. Deze daling komt volgens Cumela vooral door de prijsvorming.

”Met name in Duitsland wilden akkerbouwers minder betalen”, zegt Uenk. De aangescherpte regelgeving in Duitsland voor mestimport draagt hier ook aan bij.

De mestprijzen stijgen sinds het uitrijdverbod sneller dan voorgaande jaren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.