Home

Achtergrond 360 x bekeken 127 reacties

Dierenpartij wil eind aan schaalvergroting

De Partij voor de Dieren in de provincie Utrecht wil een halt toeroepen aan de schaalvergroting in de veehouderij.

De partij stelt dat in 2050 nog maar 15 procent van de huidige boerenbedrijven bestaat, die gemiddeld vijf tot twintig keer zo groot zijn. “Het gevolg zal zijn dat Utrecht geconfronteerd wordt met de maatschappelijk ongewenste megastallen”, aldus de partij.

Volgens de PvdD zitten boeren klem tussen twee verschillende eisen van de samenleving: de productie van goedkoop voedsel en een duurzame landbouw. Volgens de PvdD hebben boeren bij het huidige beleid geen andere keus dan schaalvergroting.

De PvdD bepleit ondersteuning van kleinschalige gezinsboerderijen, waar de dieren in de wei lopen. Dat leidt tot meer binding tussen burgers en het platteland, denkt de partij. “Door gebruik te maken van veevoer dat in Nederland of Europa wordt geproduceerd en door in te zetten op krimp van de veestapel, wordt de druk op milieu en natuur sterk verminderd.”

Laatste reacties

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Ja hoor boerin, dat ken ik bevestigen. Maar lékkerder vind ik het niet!

 • no-profile-image

  burger

  Groot is misschien niet persé slechter, het is ook niet beter en dus nog steeds onvoldoende. Het is een investering die weer vele jaren mee moet gaan, die verder af staat van waar we heen moeten; biologisch, kleinschalig en gericht op levering binnen de regio.

 • no-profile-image

  exact

  Het zijn in mijn ogen nogal brute overpeinzingen, Spotvogel. Je split de wereld in een aantal vakjes, beschrijft de problemen met zijn oorzaken en concludeert dat het zo niet kan en dat er in de probleemgebieden eigenlijk beter geen medische hulp meer mag zijn om zo maar de ontstane overbevolking in te perken. De schuld ligt volledig bij ons Westerse koloniale verleden. Jaja, zo lust ik er nog wel een paar. Als dat laatste zo is, dan moeten wij ook onze verantwoordelijkheden opnemen en werkelijk alles in het werk stellen om noodlijdenden werkelijk te helpen. Het gaat me simpelweg ook gewoon te veel aan het hart: mensen laten doodgaan van de honger, een onterend langzaam proces... Er is toch wel meer mogelijk dan voedselhulpen? Als de ongelimiteerde bevolkingsgroei op ons conto valt bij te schrijven, dan kunnen we misschien duidelijker inzetten op voorlichting t.a.v. geboortebeperking? Trouwens, ik waag oorzaak en gevolg in twijfel te trekken, of wil je beweren dat de extreme
  bevolkingsaanwas in Oost-Azië ook zij oorzaak vind bij ons? Zonder kolonisten zou de wereldbevolking ook snel uitgedijd zijn: een natuurlijk proces, wat zich vanzelfsprekend op termijn op een verwoestend natuurlijke wijze zal reguleren, zonder onderscheid des persoons. Dus zonder onderscheid naar kleur of continent... Je mag maar een ding hopen, dat dit natuurlijk proces nog een paar honderd jaar op zich laat wachten...

 • no-profile-image

  koetje

  Wat is eigenlijk jouw definitie van een megastal Burger?Sommige vinden 100 koeien of 200 varkens al mega.Er zijn ook bioboeren met meer dan 100 koeien die met een robot worden gemolken.Mag dat wel of is dat ook niet wenselijk?

 • no-profile-image

  koetje

  Een hype veroorzaakt door ons Onno?Ik ben van mening dat groot en kleinschalig naast elkaar kan en mag bestaan.Als kleinschalig zich dan wat meer op de interne markt richt hoeft het elkaar ook niet te bijten.Jij wilt van de landbouw blijkbaar een eenheidsworst maken.Je kunt wel net doen of dit alleen in Nederland een hot-item is maar ook in de USA komt er meer en meer weerstand.Kijk maar naar PETA,nou dan zijn die pvdp-ers nog doetjes.

 • no-profile-image

  boerin

  Och ja, ik begrijp het, als je eenmaal een stelling ingenomen hebt, is het moeilijk die te wijzigen. De rondeel stal wordt zelfs door Wakker Dier geprezen, maar is alles behalve kleinschalig te noemen.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Exact, noem het beeld dat ik schets bruut, hard en voor mijn part meedogenloos. Maar ga me niet verwijten dat het niet realistisch is. Het is gewoon de boodschap die niet gaarne gehoord en nog minder graag onder ogen gezien wordt! De kern daarvan ligt oorspronkelijk in het kolonialsime en de wereldomspannende kerstening door kerken en zending. In meer recente tijden was vooral het 'goedbedoelde onbenul' er de oorzaak van dat de zaken steeds verder uit de hand liepen. Dat geldt voor de meeste 3e wereldlanden en in feite is het alleen China gelukt om zich, ondanks de veel te grote populatie, toch tot een sterke groeieconomie te ontwikkelen. Denk niet dat de penibele situatie die er wereldwijd is ontstaan mij koud laat. Maar ik bezocht vanaf de jaren '80 veel ontwikkelingsprojecten in een aantal Afrikaanse landen. En daar ben ik niet vrolijk van geworden!

 • no-profile-image

  koetje

  Ik gun jou al het succes van de wereld met jouw manier van ondernemen,alleen is het ondernemen op de kostprijs.Dat is nu net wat we de laatste 35 jaar doen,mekaar afmaken op de kostprijs en produceren van bulk.De opbrengstprijzen zijn eigenlijk van veel meer invloed op het inkomen en dit hebben we volkomen uit handen gegeven.Ik heb liever 1000 boeren met 100 koeien dan 100 boeren met 1000 koeien.Maar dat is een persoonlijke mening.

 • no-profile-image

  burger

  Onno, ik heb toch aangegeven wat de definitie van megastal is???? En wat betreft dierenwelzijn, ja de megastallen geven dieren onvoldoende mogelijkheid om natuurlijk gedrag uit te oefenen.

 • no-profile-image

  onno

  Piet, elk voordeel hep zijn nadeel, aldus cruijff. Het ging mij er alleen om, om eens een rustige goede discussie te openen over wat men wil in Nederland,zonder onderbuikgevoelens..
  Overfinanciering kan ook bij kleinschaligheid..
  Ik vind het vreselijk jammer voor de landbouw dat er niet met elkaar gesproken wordt, dat de vertegenwoordigers het niet goed doen en daarom een hardwerkende bevolkingsgroep zo wordt behandeld en in de negativiteit staat en dat is onverdiend.

 • no-profile-image

  burger

  Onno, feit is gewoon dat de huidige megastallen onvoldoende aandacht hebben voor dierenwelzijn, dat is de praktijk en dat is mijn grootste bezwaar. Ook kleine tot middelmatige pluimvee- of varkensbedrijven schieten op dit vlak tekort, met uitzondering van de biologische bedrijven. (De kleine tot middelmatige melkveebedrijven daarentegen zijn vaak wel nog diervriendelijk.) Dus gangbaar schiet tekort, klein of groot. Dan moet je dus geen investering doen in eenzelfde nog groter dieronvriendelijk systeem.

 • no-profile-image

  burger

  Boerin, met groot wordt doorgaans de 'gewone' megastal bedoeld, vandaar dat ik dan zeg dit is niet beter. De rondeelstal is wel een verbetering voor wat betreft dierenwelzijn. In dat opzicht heeft u dan ook gelijk als u stelt dat groot ook beter kán zijn. Ik denk wel dat we niet moeten streven naar schaalvergroting.

 • no-profile-image

  onno

  Natuurboer, zoals ik al eerder aangaf, elke bedrijfsvorm heeft een plekje. De zaken die je aan geeft zijn niet helemaal waar. Op onze bedrijven wordt water uit de mest terug gewonnen, waardoor deze in volume met 80% afneemt. Het is een vrij forse investering, we kunnen dit doen door de schaal.
  Mineralenkringlopen hebben niets te maken met groot of klein. Alleen met verstandig omgaan. Grotere veebedrijfen zullen meerdere akkerbouwers aan zich binden ipv 1, namelijk jezelf.
  Men haalt zo vaak verschillende dingen door elkaar. Ik zie ook niet dat men bedrijven krijgt met 5000 zeugen in centrum Zwolle, maar bij de 3 e holle boom rechts in Groningen zie ik geen enkel probleem.
  Hoe we verstandig omgaan met natuur, mineralen en mensen heeft niets te maken met klein, groot, bio of groentetuin formaat, maar alles met algemeen goed boeren.
  Het zal mij in feite een biet wezen wat men in Nl verzint, maar wat ik stuitend vind is dat men agrariers in een kwaad daglicht zelf, en dat ik vind dat de LTO en agrariers daar zelf debet aan zijn door verkeerde voorstelling van zaken.

 • no-profile-image

  onno

  Sorry burger, maar je geeft een waarde oordeel en is gebaseerd op onderbuikgevoelens. Je zegt zelf al dat ook op veel middengrote bedrijven het een en ander rammelt, heeft dus niets te maken met schaal. En je hebt ook nog steeds geen antwoord op mijn vraag gegeven ( de 10 en 100 hokken vraag).
  Mijn statement dat de PR van de nederlandse landbouw absoluut onder de maat is, houdt dus nog stand.

 • no-profile-image

  koetje

  Boerin USA schrijft;Wij kunnen alle mest op ons bedrijf kwijt en hoeven nagenoeg geen kunstmest te gebruiken.Dan ben je pas duurzaam bezig naar mijn mening.Als ik niet oppas op mijn bedrijf met ureum en iets meer dieren moet ik mest af gaan voeren,maar mag ik nog wel kunstmest aanvoeren.Uiterst kromme situatie,Brussel geeft geen toestemming om fosfaat reperatie-bemesting uit te voeren met dikke fractie afkomstig van mest scheiding.Ziehier de uitwerkingen van een kromme mestwet,zolang onze overheden zich zo allergisch blijven opstellen tegenover dierlijke mest wordt het ook nooit wat.

 • no-profile-image

  koetje

  Conclusie Onno:schaalvergroting is een never-ending-story en wie niet mee kan komen moet maar afhaken omdat dit onder de economische wetten valt?Of zijn er mogelijkheden om die impasse te doorbreken?Jij noemt PR,ik vindt koeien in de wei schitterende PR en het werkt ook nog.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Ook schaalvergroting kent zijn grenzen!!!... Laten wij het overzichtelijk houden en niet overdrijven!!!... Het afgelopen jaar heeft genoeg voorbeelden laten zien wat overfinanciering door schaalvergroting veroorzaken kan!!!...

 • no-profile-image

  onno

  Spotvogel, En jij snapt ook drommels goed waar ik op doel..
  Hoe kan een stal in de winter als diervriendelijk bestempeld worden en in de zomer niet...
  Ergo, campina reclame met koetjes in de wei in de zomer... en wat ga je deze winter dan verzinnen?

 • no-profile-image

  Han

  Onno Je plan om mest niet op het land te brengen maar via "processing" in bruikbare elementen te scheiden is in mijn optiek een extra en overbodige ja voor de grond gezondheid onwenselijke bewerking evenals het vergisten van mest. Als we op deze industrieele weg doorgaan, zullen we uit eindelijk eindigen op een uitgeboerd en verarmd land, dat niet mer is dan een groeimedium (gelijk glaswol). Als akkerbouwer opteer ik voor grote gemengde bedrijven, zodat afval van akkerbouw via dierlijke productie te gelde wordt gemaakt en het direlijke afval >mest< terug kan als grond verbeteraar, in het productie proces. Wat nu in Nederland gebeurt met de mest 300 km van zuid naar noord slepen is een milieu vervuilende activiteit. Onno ik opteer meer voor terug naar af en dan een nieuw systeem ontwikkelen en niet techniek op techniek stapelen, wat uit eindelijk alleen maar kosten verhogend werkt en hier zit geen boer op te wachten.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Jeroen, vroeger (dan bedoel ik meer dan een halve eeuw terug) had familie van mij in de Krimpenerwaard een mekveehouderij annex kaasmakerij met dertig koeien. Ik heb mijn tante en nichten nooit over melkgift in relatie tot weidegang of ds/eiwitgehalte horen praten. Later kwam ik jarenlang op een veehouderij in de Betuwe en ook daar werd er nooit over zulke dingen gesproken of gedacht. Dat is allemaal pas gekomen toen het 'groot is mooi en veel is lekker'-monstrum zijn intrede had gedaan. Wél kwam er regelmatig een 'melkschepper' van de fabriek langs om monsters van het vetgehalte te trekken. Al het melkvee liep destijds van april tot oktober in de wei en werd daar ook gemolken. Ruwweg van 1 november tot eind maart stonden de beesten vast op de grupstal. De melk werd door mijn familie geleverd aan de zuivelfabriek in Schoonhoven, de Betuwse melk ging naar Schoonderwoerd. Beide fabrieken lagen maar enkele kilometers van die bedrijven. En - omgerekend naar de huidige melkprijzen - toucheerden de boeren destijds een zeer goede gemiddelde kiloprijs. Al die humbug van vee jaarrond op stal, overbemeste raaigrasweiden, ieder houtig stokje met blad uit het weiland verwijderen en alle houtsingels rooien, zes keer per groeiseizoen kuilgras oogsten, een hele natie waarin nog maar twee of drie zuivelcooperaties over zijn gebleven en een tot onder in de beurs leeggeplunderde boerenstand, heeft alleen maar tot ellende geleid. We moeten waakzaam zijn dat dit absoluut failliete landbouw"beleid" niet als exportartikel naar verwegistan wordt geëxporteerd. Want van matiging en lering trekken uit dwalingen is nog nooit iemand slechter geworden!

 • no-profile-image

  boerin

  Wil jij de koeien magere melk laten produceren, Spotvogel? Niet erg gewenst vanuit welzijns oogpunt, een koe met een melkvet gehalte van onder de 2% IS HARSTIKKE ZIEK!! Beter gewoon afromen op de fabriek, melkvet is op het moment schaars dus zo vangen we twee vliegen in een klap.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Boerin USA, nee ik wil koeien helemaal geen magere melk laten produceren. Ik geef alleen aan dat volle melk helemaal niet zo 'gezond' is voor de mens als in reclames wordt voorgesteld. En dat de slogan 'melk moet' op de keeper beschouwd alleen maar voor zuigelingen geldt.

 • no-profile-image

  burger

  Onno, ten eerste zeg ik nergens dat kleinschalig altijd diervriendelijk is. Verder kun je wel stellen dat een megastal net zo diervriendelijk kan zijn als een biologisch bedrijf, in de praktijk is dit gewoon niet het geval. Er kleven nog andere bezwaren aan het houden van extreem veel dieren bij elkaar. Denk aan dierziektes, volksgezondheid stalbranden, enz. Verder zit er niemand te wachten op nog meer overproduktie. Het enigste argument om door te gaan met schaalvergroting waar ik rationeel begrip voor kan opbrengen is de oneerlijke concurrentie met het buitenland. En daar moet de politiek naar gaan kijken.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ga je gang Onno. Ik ben geen melkveehouder maar er zijn boeren zat die 'mijn' zienswijze onderschrijven. Onderzoek uit de VS, hét overconsumptiemekka van de wereld, zegt mij absoluut niks. En dat geld ook voor het UK, waar zëlfs de moedermelk overgeprocessed uit de tepels vloeit.

 • no-profile-image

  boer van de

  Zeg dan gewoon dat je een hekel hebt aan boeren en het liefst zien dat ze allemaal kapot gaan, spotvogel. Waardeloze discussie van jou, dit gaat over schaalvergroting en jij haalt de hongerwinter en de slachtoffers van landbouwverkeer erbij. Hou je bij het onderwerp of rot anders gewoon op ja. Waardeloze vent.....

 • no-profile-image

  burger

  Onno, ik ben niet per definitie anti, dat heb je eerder al in dit forum kunnen lezen. (Schaalvergroting indien ÉCHT diervriendelijk, duurzaam, etc. moet mogelijk zijn maar schaalvergroting kent wel grenzen) Jij daarentegen zoekt helemaal niet de samenwerking op, je blijft bij je stelling en noemt onderzoeken gedegen als ze jouw mening bevestigen. Het is mijn logisch verstand dat zegt dat een mens, m.u.v. zuigelingen, geen melk nodig heeft, dit haal ik niet uit een onderzoek. (Daarmee wil ik ook niet zeggen dat alle onderzoeken niet deugen). Dus als jouw deuren dicht gaan, komt dat omdat je niet openstaat voor een andere visie.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Onno ,ik denk dat we beide een verschillend inzicht hebben over megabedrijven. Ik geef toe, mijn visie is vanuit akkerbouwoogpunt. En zoals ik uit je reacties opmaak doe jij dat vanuit veehouderij oogpunt. Hoe dan ook, groot of klein, we komen steeds uit op mestgebruik. Zowel dierlijke mest als kunstmest en dan ook nog eens binnen het kader van de (kromme) Nederlandse mestwet.. Als akkerbouwer ben ik daarom voorzichtig met gebruik van dierlijke mest vvoor akkerbouwgewassen. Omzetting van dierlijke mest in de bodem heeft tijd nodig. En dan is het als akkerbouwer behoorlijk schipperen om de omzetting van dierlijke mest in de bodem synchroon te laten lopen met de groei van verschillende akkerbouwgewassen. Gebruik van dierlijke mest in pootaardappelen is, zeg maar, uit den boze. Want op moment van doodspuiten bij pootaardappelen komt de meeste N uit de dierlijke mest ter beschikking. Gevolg moeilijk het loof dood te krijgen. E daarna maar weer met de landbouwspuit ten velde om nieuwe uitloop dood te spuiten. Enkel dierlijke mest in suikerbieten gebruiken is ook riskant. Suikerbieten groeien te lang door en willen dan in het najaar maar niet rijp worden. Met gevolg laag suikergehalte en meer tarra. Consumptie en fabrieksaardappelen en uien met volle mep dierlijke loopt het risico dat er door weersomstandigheden een grillige groeiverloop volgt. Met ook een onregelmatig afsterven van het loof. Dierlijke mest toepassen voor akkerbouwgewassen is niet zonder slag of stoot toepasbaar. Alleen in granen is dierlijke mest nog redelijk bruikbaar. Dierlijke mest toepassen voor groei veehouderijgewassen is eenvoudiger. Bij aanwenden van dierlijke mest bij snijmais loopt de groei van snijmais redelijk synchroon met de omzetting in de grond van de dierlijke mest die als bemesting is gebruikt. Gras al helemaal. Dierlijke mest aanwenden voor veehouderij gewassen is vele malen eenvoudiger en met minder risico`s dan voor akkerbouwgewassen. Lijkt me dan ook niet logisch om dan de risico`s van gebruik dierlijke mest vanuit de veehouderij af te wentelen op de akkerbouw. Ik zie het dan ook niet zitten dat een zeugenbedrijf met 5000 zeugen in Groningen de zeugenmest voldoende aan omliggende akkerbouwers kwijt kan raken. En dat grote veebedrijven voor aanwenden dierlijke mest meerdere akkerbouwers aan zich zullen binden is volgens mij ook niet één twee drie een uitgemaakte zaak. Als akkerbouwer pas ik er in ieder geval voor. ( Dan stop ik liever. Te veel risico`s en mogen de Nederlandse veehouders zelf verder wel uitmaken hoe ze de dierlijke mest willen gebruiken). Binnen het kader van de mestwetten megabedrijven in Nederland plaatsen mij best, maar dan zal het zonder Nederlandse akkerbouw moeten. Tenzij de Nederlandse mestwetten worden herzien.

 • no-profile-image

  onno

  Dat is niet mijn conclusie Koetje. Nogmaals, voor elke produktie is een plek. Maar de ene produktie vorm afschilderen als misdadig is absoluut onzinnig en gaat je onherroepelijk in de nek hakken als een boemerang.
  Wat jij dus doet is: de koe in we wei is het beste, degenen die dat om wat voor reden dan ook niet kunnen zijn waardeloos, dieronvriendelijk etc. Dat betekent dus dat in de winter 100% van de melk dieronvriendelijk geproduceerd is. Lekker dan..

 • no-profile-image

  onno

  Spotvogel, je leest wel bar eenzijdige onderzoeken over melk consumptie. Ik kan genoeg onderzoeken oplepelen, vanuit USA en England, waarbij duidelijk naar voren komt dat het drinken van een halve liter volle melk juist helpt tegen hart en vaat ziekten, helpt bij het afvallen etc. Wat je je moet afvragen sinds wanneer natuurprodukten als melk slecht kunnen zijn voor de gezondheid. Ik wijt het meer aan overconsumptie en overprocessing.
  Je verhaal over koeien naar buiten dat dat gezonder is en hogere melkproduktie geeft is absoluut onzinnig. Ik kan dat vrij eenvoudig bewijzen.

 • no-profile-image

  Riny

  Hou op met die onzinnige reacties! De kleine bedrijven vallen in een ogenblik weg. Dit komt op de eerste plaats door dat er te weinig wordt verdient. Uitbreiden is economisch niet mogelijk, dat betekend vervroegt stoppen. Kijk maar om je heen, je schrikt er gewoon van hoe snel het gaat. Voor diegene die door willen of moeten, bereiden uit of de echte ondernemers vertrekken naar het buitenland. Daar kunnen ze grote sprongen vooruit maken, ze lopen de Nederlandse melkveehouders voor bij of dat ze stil staan! je kunt van alles verzinnen, van koetje in de wei e.d. Waar het om gaat is wat is de kostprijs en wat brengt de melk op. Wat welzijn betreft, de koeien lopen er in die nieuwe stallen heilig bij tegen over vroeger. Weidegang voegt weinig toe, er zijn ook veel nadelen aan.

 • no-profile-image

  Han

  Burger ik val zo in de discussie. Kun je me een duidelijke omschrijving geven van >diervriendelijk< en wel zo dat iedereen zich daar in kan vinden? Daarna kan de discussie verder gevoerd worden, nu praat ieder over zijn eigen >diervriendelijkheid< gevoel. mocht je je nog geroepen voelen geef dan a.u.b. nog even de omschrijving van >duurzame< dierhouderij c.q. landbouw. Zodat we in het vervolg over dezelfde grootheden discusieeren.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Kritische lezer, laat svp de hongerwinter er buiten wil je. Toen aten de gewone Nederlanders aardappelschillen en voederbietenafval. Twintig cent de kilo, bij die 'meelevende boeren'. En weet jij eigenlijk wel hoeveel één cent destijds waard was? Google dan maar eens op 'wim sonneveld een cent.' Opdat het nooit vergeten worde! Vogelzorg, ik heb absoluut geen melk gemist. Sterker nog: ik zoog nog steeds. Met passie! Inderdaad Peerke, weldenkende en beschaafde Nederlanders zijn hun leven niet meer zeker dankzij dat gemotoriseerde agri-geweld. Dit jaar al meer dan tien doden door tractoren op de openbare weg. Kleuters, peuters, pubers, moeders, invaliden, bejaarden......! Google maar eens 'Herman van Veen Opzij' Dat lied is al een paar jaartjes oud, maar duidelijk geinitieerd door 'Het Loonwerker'.

 • no-profile-image

  tijs

  Schaalvergroting? Is dat geen wanhoopsoffensief? Ik ben zelf boer, maar ik kijk soms met verbijstering naar mijn gewardeerde collegea's. Dat die mensen met hun" üitbreiden" zich gewoon mesjokke staan te werken 7 dagen per week. En er word meestal niks mee verdient. Maarja voor sommigen is geen weg terug. Met die hoge melkprijs van voor 2 jaar terug zijn vele onrendabele investeringen gedaan.

 • no-profile-image

  Henk

  Opperboer Mansholt stelde ook altijd al dat de gezinsbedrijven vervangen moeten worden door grote bedrijven. Zijn plan werd echter door de agrarisch ondernmers ondermijnd. Nu die ontwikkeling er echter aan zit te komen is het raar dat de boeren dan tegen die soort initiatieven zoals van de Partij van de Dieren zijn. Uiteindelijk staan die immers aan hun kant. Dit soort ideeen is de redding van van hun soort. Het is of knuffelboer worden of verdwijnen. De keus is aan u.

 • no-profile-image

  Patrick

  Liever een boterham met een klein bedrijf, dan droog brood met een megastal...

 • no-profile-image

  ??

  @burger, waarom mag een ondernemer in de agrarische sector niet uitbreiden, maar banken/fabrieken wel?
  Dan moet je het anders aanpakken en zeggen, wij nemen als overheid, jullie in dienst, krijgen een vergoeding.

 • no-profile-image

  koetje

  De kop van dit artikel luidt:Dierenpartij wil eind aan schaalvergroting.Volgens mij zijn er ook zat boeren die hier wel een eind aan willen en niet alleen in Nederland.@Boerin USA,een tijd geleden las ik een interview met een (geboren) Amerikaanse boer,hij zei:die Nederlanders komen hier naartoe en beginnen met 100 koeien,al snel zijn het er 200,hebben ze 200 dan willen ze 500 hebben ze 500 dan willen ze er 1000.Ze zijn nooit tevreden en verpesten het voor de "kleintjes".

 • no-profile-image

  onno

  Koetje, vertel me nu eens wat er mis is met ondernemen? Waarom zou een bedrijf met 500 koeien beter of slechter zijn dan eentje met 50?
  Dit is dus precies wat ik bedoel met mijn opmerkingen als: "als de landbouw hetzelf niet snapt, hoe kan de consument het dan begrijpen" en " de landbouw heeft zelf een hype gecreeerd"

 • no-profile-image

  onno

  Burger, dus in feite zeg je het zelf. De hype rondom de "mega" stallen is gebaseerd op gevoel.
  Als er luchtwassers zijn ed, geen negatieve gevolgen voor de volksgezondheid,
  Als men fatsoenlijk de mest behandeld, geen reden tot paniek in relatie tot het milieu.
  Stalbrand met 100 dieren is net zo erg als met 1000. Sowieso kan er wel meer naar gekeken worden.
  Dus al met al, laat de ondernemers de ondernemers zijn, net zoals in elke bedrijfstak.
  Wil men dat als consument of politiek niet, zeg dan gewoon een veehouder mag maksimaal 300 stuks vee hebben, een varkenshouder 1200 zeugen etc en kom niet met onzin aan.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Schaalvergroting is de enige redding voor het voortbestaan van je bedrijf. Men moet mee kunnen draaien in de technische ontwikkelingen van de aanverwante en verwerkende bedrijven.
  Ook de boer moet mee groeien het gaat heel snel! Het is doorgroeien of stoppen!
  Schijnbaar begrijpen veel mensen dit niet, laat ze een studie economie doen! Dat door groeien in Nederland moeilijk is komt door de hoge kosten hier. Als men economisch denkt, komt alles goed. Er blijven alleen bedrijven over die het goed doen met een vrij grote omvang. Anders kun je nooit concureren met het buitenland waar veel meer ruimte is.

 • no-profile-image

  ??

  @Burger bedoel je alleen biologisch ten aanzien van varkens en kippen? Of ook koeien? Biologisch beter voor het welzijn, hoe meet jij dat?
  Waarom gangbaar te kort?En welke veehouderij bedoel je nu?

 • no-profile-image

  onno

  NAtuurboer. Ik snap je ook wel, maar ik denk dat we even langs elkaar heen praten.
  Als het aantal stuks vee in Nederland niet toeneemt, maar alleen het volume per bedrijf, betekent dat dus dat er niet meer mest komt.Ook dat de hoeveelheid voedergewassen in Nederland hetzelfde blijft.
  Ik snap ook wel dat je geen mest in je aardappelpercelen wil hebben. Maar als je de mest nu eens zo kan scheiden in N, P en K? Is dat dan een optie? Gewoon een geinteresseerde vraag aan een vakman. Ik weet ook wel dat Brussel daar een kronkel van een wetgeving heeft, mede bedacht door WU-professoren op 3 hoog achter. Gaat me even om het principe.
  Burger, je zegt dus zelf dat schaalvergroting kan onder bepaalde voorwaarden. Het is aan de landbouw om aan deze voorwaarden te voldoen. Ook moet er veel meer gecommuniceerd worden. PR dus...

 • no-profile-image

  Toekomstige veehouder

  Ik zit nog op school en wil later verder in de varkenshouderij, thuis hebben wij een fokvarkens bedrijf met 250 zeugen. Al jaren hebben wij hier heel goed van kunnen leven. Ik vind het jammer dat deze eenmansbedrijven gaan/moeten verdwijnen. De hele grote bedrijven trekken mij ook weinig, ik heb hier ook meerdere malen stage gelopen en dit geeft veel minder plezier dan wanneer je alle werkzaamheden doet op een bedrijf van 250/300 zeugen

 • no-profile-image

  Han

  Veehouder, Buitenland, 18 okt. Jij ziet schaalvergroting als onontkoombaar. O.K. maar is dat schaalvergroting door meer eenheden te houden of door meer geld te maken door een ander productie en / of afzet concept? Voor mij is van belang de winst / overschot per kilogram product en niet de hoeveelheid kilogrammen product zonder overschot(je). Ik weet dat er in de USA door boeren goede zaken worden gedaan via de CSA (een samenwerking tussen boer en consument). Hiervoor is geen schaalvergroting nodig, maar een andere vorm van markt benadering.

 • no-profile-image

  boerin

  Ik doelde overigens meer op de nutrition van de koe als van de mens. Melk is en blijft onderdeel van goede nutrition voor de mens, maar zoals met alles, met mate.

 • no-profile-image

  onno

  Burger, je geeft een paar dingen aan, brandzekerheid, diergezondheid, dierwelzijn. Bij deze items zouden grotere veehouderijen minder aandacht willen/kunnen besteden. Ik vroeg je om eens uiteen te zetten waarom een veehouder met 10 hokken varkens en alles piekfijn voor elkaar ineens een schurk wordt als hij er 100 van maakt, maar nog steeds alles piekfijn voor elkaar heeft, op hetzelfde nivo als met 10 hokken. Misschien nog wel meer, omdat hij geld overheeft uit het bedrijfsrendement om een mestscheider te bouwen.. Zoals boerin ook al eens aangaf..

 • no-profile-image

  friise

  Hmm zouden er meer doden zijn gevallen waarbij geen landbouw verkeer aanwezig was ?? Meer of minder dan tien ? Waarschijnlijk heel veel meer door al die gesjeeste en gestresste idioten uit de vieze stad waar nooit frisse lucht en daglicht komt en daardoor aan de drank komen en geweldagis worden (vooral binnen stadse gezinnen) en roekeloos gaan rijden. Schaalvergroting van de stad en alle bijkomende ellende (geweld,verkrachting,hoeren,drugs,moord,aggressie enz enz enz) is een veeeel groter probleem voor de maatschappij dan schaalvergroting van die paar boeren die er nog zijn. Maar ja dan moeten die zombies uit de gore stad over hun zelf een oordeel vergen en zulke domme lieden kunnen dat niet en is het dus altijd de schuld vande boeren.

 • no-profile-image

  burger

  Onno, ik zal je 10 - 100 hokken vraag maar even beantwoorden, al staat dat indirect al in mijn reacties. Van 10 hokken piekfijn (=biologisch)naar 100 hokken piekfijn (=biologisch) dat is prima! Alleen dat is een theoretisch voorbeeld. Het gaat toch om wat er daadwerkelijk in de praktijk gebeurd! De megastal is niet biologisch. Zie hieronder de reacties van Piet en Veehouder buitenland, die gaan ALLEEN MAAR over het financiele plaatje.

 • no-profile-image

  burger

  Er zijn op voedingsgebied door onzorgvuldig opgezette onderzoeken nogal wat tegenstrijdige resultaten. Persoonlijk denk ik ook dat melk bedoeld is voor zuigelingen en geen gezondheidsvoordelen kent voor niet-zuigelingen. Volle melk bevat ook meer dioxines dan magere. Bij matige consumptie zal het niet schadelijk zijn, maar ik zou het ook niet gezond willen noemen.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Riny, als ze jou nou es vast op grupstal zetten, dan heb je vanzelf tijd om eerst fatsoenlijk te gaan lezen.

 • no-profile-image

  fryske boer

  Fryske boer wil eind aan dierenpartij

 • no-profile-image

  Leo

  Mooi Theo, dat je met de helft aan dieren een boterham kon verdienen, en je vader met 15. Als het aan de PvdD ligt kan dat over een aantal jaar weer. Eerlijke prijs voor je eerlijke producten en een importverbod op dierenleed. En begin niet over de WTO, want die kunnen een land/Europa niet dwingen om onverantwoord geproduceerde producten te importeren. Ivoor is allang verboden, fout hout inmiddels ook, katten- en hondenbond was de volgende en bio-industrie is over een paar decennia ook aan de beurt.

 • no-profile-image

  oplettende

  ---------"De PvdD bepleit ondersteuning van kleinschalige gezinsboerderijen, waar de dieren in de wei lopen. Dat leidt tot meer binding tussen burgers en het platteland, denkt de partij. "-----------
  Staats gesteunde sprookjes boerderijtjes met nog meer bemoeizucht van de burger zullen ze bedoelen.
  Leve het Landleven syndroom!

 • no-profile-image

  Gérard

  muts, je verplaatst de produktie naar het buitenland, nog meer import, dus hogere milieubelasting! Als consument en retail geen verantwoording nemen zal er niets veranderen. Vervolgens nog een stimulerende overheid en je zult zien dat die boer graag volgt.

 • no-profile-image

  Hans

  Wat hebben die boeren toch te verbergen he dat ze zo tegen de partijvoordeDIEREN zijn...
  Het wordt steeds meer duidelijk dat commerciële veehouders geen ene moer om hun dieren geven.

 • no-profile-image

  ??

  Hans, omdat je realist moet zijn. Nederland is onderdeel van de EU, dus leg dan maar eens uit hoe je dit wil realiseren? Want dan zal er toch geld bij moeten.

 • no-profile-image

  gert

  ook weer kleine kruidenierswinkeltjes

 • no-profile-image

  spotvogel

  Dat soort reclame is inderdaad volkomen misleidend Koetje Boe, maar veel stedelingen menen kennelijk dat het er op het platteland nog zo aan toe gaat. Rintje Ritsma moest zich schamen voor medewerking aan zo'n spotje dat consumenten bewust belazerd. Maar het kan nog erger en ik maakte het in Botswana zelfs mee dat amerikaanse ontwikkelingswerkers meenden dat kippen ingevroren uit de vrieskist horen te komen! Een levende kip hadden ze thuis in hartje New York nog nooit gezien! Onno, er is helemaal niks mis met de moderne ligboxenstallen, maar het probleem is dat het veel beter voor de beesten is om in de zomerdag (dus van voorjaar tot herfst) weidegang te kunnen hebben. Beter voor de dieren en ook beter voor de melkgift. Maar het is wel oppassen geblazen bij hoge temperaturen, want doordat iedere boom, struik of houtwal in het land als obstakel werd beschouwd en werd omgezaagd, kunnen de dieren haast geen schaduw meer vinden. Dat leidt dan weer tot zonnebrand en dat is juist erg slecht voor gezondheid en melkgift. Vroeger kende men dat probleem bijna niet omdat er haast overal schaduw genoeg was. Maar als je bedenkt dat de beesten toen een half jaar in een bedompte ruimte vast op stal stonden dan zijn de moderne loopstallen echte paradijzen!

 • no-profile-image

  Leen

  En wat "maatschappelijk ongewenst" is wordt door de Dierenpartij bepaald??????

 • no-profile-image

  gert

  Terug naar de tijd van Ot en Sien,ook iedereen weer op de fiets naar het werk

 • no-profile-image

  burger

  Onno, ik ben voorstander van een matige consumptie van vlees en vis. Dit betekent dat je ook niet bovenmatig veel sojaprodukten hoeft te consumeren, ook als je geen zuivel gebruikt. Het ontstaan van vrouwelijke vormen bij deze mannen is dan ook niet direct te wijten het niet consumeren van zuivel. Ik ben overigens geenszins tegenstander van een matige zuivelconsumptie, al is het alleen maar voor de smaak. Ik kan niet ontkennen dat ik de intensieve pluimvee- en varkenshouderij een onvoldoende zou geven op het gebied van dierenwelzijn. Wat mij betreft begint dierenwelzijn bij het 2 sterren beter-leven keurmerk van de dierenbescherming. Dit neemt niet weg dat ik ook veel waardering heb voor de boeren die overstappen op 1 ster; immers ook de consument zal stappen moeten zetten.

 • no-profile-image

  Theo

  Wiliam ik had aan de helft genoeg voor een boterham mijn vader had gemiddeld zo,n 15 koeien in de jaren die hij boer was ,mijn opa had zoals ik heb begrepen 18 koeien wat in eind 1800 een mega boer was.

 • no-profile-image

  Han

  Wat mij het meest verbaasd is dat de beleidsmakers van de PvdD in de >kristallenbol< kijken, daar iets in zien en dan dit beeld zonder meer de wereld inslingeren als >waarheid<. Wie kan in Gods naam de toekomst over 40 jaar voorspellen, zonder een enorme wissel te trekken op zijn eigen geloofwaardigheid. Dit verhaal deed me denken aan de mensen die regelmatig de deuren langs gaan om ons te vertellen dat over X jaar de wereld vergaat en dat alleen de leden van hun >club< gespaard blijven.

 • no-profile-image

  ??

  @Spotvogel, Henk, omdat bepaalde figuren van die club een dubbelle agenda hebben.
  Van der Wouw niet te vertrouwen, M, Thieme, die het liefst alle boeren zien oprotten. Daarnaast weten de boeren,dat ze onderdeel van EU uit maken dus er is geen mogelijkheid om de NL boer te beschermen,KAN NIET VANUIT EUROPA,SNAP DAT NU EENS. En met die max 2 zetels, hebben ze te weinig te mengen in de keuze van het kabinet.

 • no-profile-image

  ??

  Lekker aan het trollen een aantal mensen,zie regels eens, als je niet weet wat trollen is.
  Saskia, jou partij komt totaal niet met een oplossing. Waarom mag schiphol wel groeien,waarom mag DAF wel groeien.
  Welzijn verandert niet,(zal hoogsten beter worden), dus leg het uit. Leg de oplossing uit, dat het ook financieel kan, dan het door EU niet word dwars geboomd. Doe dat en als de uitleg enigszin redelijk is,zal je heus wel agrariers mee krijgen.

 • no-profile-image

  burger

  ??, LIEVER niet op beton, maar als de keerzijde is dat er meer stalbranden of meer slachtoffers zijn, wat ik betwijfel, dan natuurlijk wel. Je kunt het dierenwelzijn ook op andere manieren verhogen, bijv. meer ruimte of uitloop. Aan die redenatie is niks kroms. Je hoeft niet elke keer zo allergisch te reageren zodra het woord dierenwelzijn valt.

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Wanneer wordt er eens goed gelezen? De pvdd heeft het over haar eigen bestaansrecht. De pvdd wens is dat er een eind komt aan het hebben van dieren, daarmee tekent ze voor haar eigen ondergang.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Helemaal mee eens beste heer Bremmer. In het forum 'WNF: overconsumptie vraagt om extra planeten' heb ik daarover mijn mening gegeven.

 • no-profile-image

  exact

  Mooi allemaal, verkleining van de mensenpopulatie. Welke goochemerd hier heeft een keurig omschreven plan? Zelf denk ik niet echt aan het Chinese plan, vanwege de dwangmatigheid, maar meer aan het West-Europese 'welvaartsplan'. Maak enorme welvaartsgroei mogelijk voor alle mensen en op lange termijn is krimp van de bevolking een feit. Volgens mij is er een correlatie tussen welvaart en bevolkingsgroei. Weinig welvaart = grote aanwas, veel welvaart geeft uiteindelijk krimp. Onder de autochtone bevolking van NL reeds tijden zichtbaar. Een vredelievender en menselijker oplossing is m.i. niet denkbaar.

 • no-profile-image

  zwets

  Inderdaad liever met de fiets dan met een Jaguar naar tich mega bedrijven.

 • no-profile-image

  exact

  Gelijk heb je, Onno. We zullen moeten zoeken naar een menselijke, niet dwangmatige oplossing. Spotvogel, ik begrijp je niet. Mogen miljoenen mensen creperen van de honger omdat dat volgens jou noodzaak is, maar moeten we wel menslievend zijn bij natuurrampen? Werkelijk, ik begrijp de logica niet.

 • no-profile-image

  ??

  W.Geverink, zover denken ze niet, want dat is te simpel. Zie jou antwoord ook over een mogelijke oplossing, geen kip die hier hard kraait, komt met een tegen argument.
  Men mag wel van de agrarier verwachten, dat ie zijn stal onderhoud!

 • no-profile-image

  Han

  Laten we dit artikel even breder trekken dan dieren alleen. Laten we ons de vraag stellen of >schaalvergroting< wel economische en milieu voordelen brengt t.o.v. kleinschalig. Als ik hoor, dat we als mensheid ca. 25 % van ons voedsel weggooien de laatste decennia, reist bij mij de vraag of de schaalvergroting van de laatste 30 - 40 jaar wel zo veel voordeel heeft gebracht of is het net als bij de banken een >schijn< vooruitgang geweest en komt de crisis nog? Is de urbanisatie (schaal vergroting van de stedelijke bewoning) een vooruitgang voor de gezondheid en het welzijn van de mensen?

 • no-profile-image

  onno

  Ik ben blij dat ik niet de beslissing hoef te maken wie zij dochter of zoon mag blijven leven.. Je impliceert nogal wat..

 • no-profile-image

  spotvogel

  Exact, ik zal het je kort proberen uit te leggen. Hongersnoden in de 3e wereld zijn een gevolg van de structurele overbevolking in gebieden die zich ten ene en ten andere male qua geografisch-klimatologische ligging en qua bodemgesteldheid totaal niet lenen voor het produceren van voldoende voedsel om zelfs maar een fractie van die aantallen mensen selfsupporting te kunnen voeden. De schuld daaraan zijn van meet af aan de westerse kolonisten en zieltjeswinnende kerken met hun zogenaamd barmhartige maar o zo mensvijandige machinaties. Denk aan het koste wat het kost in leven houden van menselijkerwijze gesproken ten dode opgeschreven stervelingen, het uitbannen van baby- en kindersterfte, de abortus-vloek, het verbod op anticonceptie et cetera. De wrange vruchten van dit alles vertalen zich in een wereldbevolking van al bijna 7 miljard zielen. Daarom moet er met die hele kladderadatsj gestopt worden. Want het is juist volkomen inhumaan om hele volkeren in onleefbare en uitzichtsloze smeltkroezen zich almaar verder te laten uitbreiden! Persoonlijk vind ik natuurrampen en calamiteiten van geheel andere orde. Weliswaar treffen zulke rampen ook vaak de arme volkeren het hardst, maar hulp dient dan tenminste het doel om weer iets, wat door overmacht teloor ging, weer op te bouwen. En dat kan absoluut niet gezegd worden van voedsel- en ontwikkelingshulp die juist een verdere groei van bevolkingscijfers in probleemgebieden als gevolg heeft.

 • no-profile-image

  onno

  Koetje, die vraag heb ik ook al eens gesteld, krijg je geen antwoord op, omdat het een hype is veroorzaakt door jullie, of LTO zelf.
  Lees de reactie van burger eens... "gewone" megastal... En wat mag dat dan wel niet zijn..

 • no-profile-image

  onno

  Ik wil helemaal nergens een eenheidsworst van maken, mijn stelling is dat de nederlandse landbouw onvoorstelbaar slecht is in PR. In sommige delen van Nederland is het inderdaad niet handig om een bedrijf te starten met 5000 zeugen. Maar in het noorden van Groningen,zie ik het probleem niet. En door aan fatsoenlijke bedrijfsgroottes een negatief imago te hangen,wat gebaseerd is op onderbuik gevoelens, kan het ook daar niet.
  In USA is de vraag begonnen over CAFO's inderdaad. En dat is helaas begonnen, doordat er wat Nederlanders wat regeltjes aan de laars gelapt hebben. Maar dat gaat over bedrijven met duizenden koeien en niet tientallen, die maken er zo'n onvoorstelbare troep van, dat je er wel weerstand van krijgt. Ik ook..Rijd maar eens van LA richting noorden, zo af en toe vind ik zelfs dat men verschillende bedrijven beter kan sluiten omwille van milieu en diervriendelijkheid. Maar dat zijn juist de bedrijven, die niet hebben geinvesteerd hebben in schaalvergroting..
  Wat ik wil zeggen, dat LTO of de veehouders zelf een negatieve hype hebben gecreeerd om alles met meer dan 1,5 koe, varken of kip, mega te noemen en er een negatieve klank aan te geven. Mega lotto winnaar is zeer positief.

 • no-profile-image

  burger

  Ik kan hier de officiele definitie van megastal wel neerzetten (>1200 zeugen of >120.000 leghennen of etc,) maar we weten toch allemaal wel wat hiermee bedoeld wordt? Grote stallen met megaveel dieren. Nogmaals een investering waarbij onvoldoende is gekeken naar dierenwelzijn die weer jaren mee moet gaan.

 • no-profile-image

  burger

  Onno, uit mijn reactie blijkt juist dat de bezwaren rondom megastallen niet gebaseerd zijn op gevoel (en dat snap jij ook vast wel.) En wat bedoel je met stalbrand met 100 dieren is net zo erg als met 1000 dieren?????

 • no-profile-image

  koetje

  Onno.Ik ben het volkomen met je eens dat er voor alles en iedereen plek is,ook in NL.Daarom vind ik het ook stuitend hoe soms bio onderuit wordt geschoffeld,alsof het een bedreiging is.Net als het gedoe rond ammoniak,moeten straks boeren die weidegang toepassen ook dure stalaanpassingen doen?Vind ik niet terecht,maar is wel weer een gevolg van grote bedrijven die opstallen.Varkens en pluimveehouders zeggen nu al waarom wij wel en zij niet.

 • no-profile-image

  burger

  Als aanvulling; geen oneindige schaalvergroting. Want dit geeft teveel risico's mbt dierziekten, volksgezondheid en stalbranden.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Dat de mestwetgeving aan alle kanten rammelt is van meet af aan precies de opzet geweest van Den Haag en Brussel. Want het gaat helemaal niet om het oplossen van het ammoniakprobleem in dierlijke mest, maar botweg om het veiligstellen van de belangen van de kunstmestindustrie. Zolang iedere boer nog tonnen van die verderfelijke korrelvormige rotzooi op zijn land mag strooien zal er ook geen bétere wetgeving voor de aanwending van organische mest komen. Ook dit is weer een ordinaire kwestie van (fout) Geld. En dus van Macht! Onno, jij begrijpt natuurlijk bliksems goed dat Koetje Boe zijn melkmeisjes niet 's winters de Fryske greide in doet. Dat is in ons klimaat nooit anders geweest!

 • no-profile-image

  koetje

  Ik erger me veel meer aan die Milner reclame:Rintje Ritsma aan het hooiladen met de hooivork,een stuk of wat blondines al roerend in de kaastobbe.Dat noem ik nou een verkeerde voorstelling van zaken geven,reclame maken met koeien in de wei is dat niet en of die koeien nou in de winter op stal staan maakt helemaal geen moer uit.Dat was 100 jaar geleden ook al zo,maar ik zal niet gaan verkondigen dat koeien het binnen slechter hebben.Dat heb jij mij ook nooit zien schrijven.Met weidemelk kun je een stukje marktaandeel terugpakken die je door de jaren heen hebt verspeeld.Maar dan moet je het wel promoten,dat hebben ze de laatste jaren niet gedaan.

 • no-profile-image

  boerin

  Ja, vroeger, dat was me nog 'ns een goeie tijd. De boeren molken 20 koeien en hadden een knecht en meid in huis. Maar vroeger is niet meer. Vandaag de dag zul je de melkgift wel degelijk moeten relateren aan nutrition, anders blijf je niet bestaan.

 • no-profile-image

  boerin

  Groot zijn, heeft niets te maken met niet tevreden zijn. De keuze voor een bepaalde schaal maak je gebaseerd op je bedrijfsomstandigheden.
  Waarom hebben de kleintjes het moeilijk?
  Ze staan voor investeringen ten gevolg van hogere melk kwaliteits eisen, hogere welzijns eisen (stal aanpassingen), hogere milieu eisen (mestopslag, mestverwerking, uitrij technieken).
  Zijn deze hogere eisen onstaan door de opkomst van grotere bedrijven? Misschien wel. Maar is dat een slechte ontwikkeling?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Je moet inderdaad maar niet afgaan op die gammele onderzoeken Burger, maar gewoon je eigen gezonde verstand gebruiken, daar kom je vaak verder mee dan met die 'wetenschappelijke' hobbyclubjes, die elkaar nog tegenspreken ook. Feit is en blijft dat in de oorlog menig bleekneusje door de eerlijke boerenproducten weer (letterlijk) leven is ingeblazen. Ik zou werkelijk niet weten waarom het dan nu opeens zo fout zou zijn.

 • no-profile-image

  onno

  @Burger. Je bent begonnen met de stelling dat schaalvergroting absoluut niet kan, dat heb je genuanceerd..Net zoals ik gezegd heb dat schaal vergroting kan, onder bepaalde voorwaarden. Dus die 'samenwerking' ga ik wel aan. Maar de onjuiste bejegening zoals spotvogel neerzet is niet correct en lost niets op.
  Dat jij VINDT dat je zonder zuivel kan, moet jij weten, maar dat moet je niet als waarheid verkondigen. Jij komt met onderzoeken, kom ik ook mee.
  Waarom is alleen jouw stelling waarheid? Waarom is alleen onderzoek wat een negatief licht brengt over zuivel waar? Waarom zijn ze dan in Amerika op de terugweg van puur soja dieten, waar mannetjes ineens zeer vrouwelijke vormen krijgen, terug naar zuivel?
  Voor de stelling dat de landbouw per definitie niet deugt, sta ik inderdaad niet open. Net zoals de aantijging dat we niet om dierwelzijn geven, milieuvervuilers zijn etc. Die deur is dicht,is niet waar en leidt nergens toe.
  Jij zou je ook aangevallen voelen en te kijk gezet, als ik bijv zou zeggen, dat je het milieu vervuild, omdat je de computer gebruikt, dat je je kind mishandelt, omdat je hem/haar een standje hebt gegeven, omdat hij/zij voor de tigste keer bezopen thuis is gekomen. Is net zo generaliserend.

 • no-profile-image

  boerin

  Een goeie discussie.
  Schaalvergroting mag nooit een doel op zich worden, maar onder de juiste randvoorwaarden wel mogelijk blijven. Eventuele bezwaren onder de loep nemen en hier oplossingen voor zoeken.
  Ook ik vindt koeien in de wei het mooiste wat er is, maar minder goed toe te passen in onze manier van bedrijfsvoering. Wel profiteren wij mee van dit positieve imago in onze melkvermarkting, dus ik zou het terecht vinden dat weide boeren een plus zouden krijgen op de melk, wat mij betreft een flinke. Toch blijf ik van mening dat onze koeien niets maar dan ook niets slechter af zijn op stal, waar ze volop bewegingsvrijheid hebben, een comfortabel zandbed waar ze lekker in kunnen wroeten, altijd eten en drinken voor de neus en bescherming voor de elementen.

 • no-profile-image

  Zorg voor vogels

  spotvogel heeft melk gemist, moet aan infuus met kwark volle melk vette room Waarom heeft politiek spotvogel-talent nog niet ontdekt

 • no-profile-image

  F.kohlen

  Ik ben berijd kleinschalig te doen in met

  veel welzijn voor het dier. Konijn

  Wie wil helpen?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  De politiek heeft wat dat betreft ook boter op het hoofd. Ze willen zo graag de Ot en Sien plaatjes, maar roepen meteen dat er vrije wereldhandel moet komen én willen dan ook nog dat het voedsel goedkoop blijft. Ze zullen toch eens moeten kiezen.

 • no-profile-image

  pet

  Pet, je moet gewoon de helft vlees gaan eten dat scheel enorm in emissies en milieubelasting.

 • no-profile-image

  sven

  als dat weer eens zou kunnen gert. terug naar die goede oude tijd, ik denk trouwens dat de dieren in de bioindustrie dat ook wel willen......

 • no-profile-image

  jan

  dat willen de meeste boeren ook.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Inderdaad Henk, je hebt volkomen gelijk. Het is bizar dat de meeste boeren zo vijandig tegenover de PvdD staan, want die partij is helemaal niet uit op het kapot maken van de boerenstand. Integendeel zelfs: zij pleit juist voor een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering en voedselproductie. Over dit laatste gaat ook het forum "bewuste keuze voor een betere wereld" elders op deze webpagina. Als boeren wat meer eigen initiatieven zouden ontplooien en niet volgzaam aan de leiband van foute adviseurs en grote agri-concerns zouden lopen, dan zag de toekomst voor velen er heel wat beter uit!

 • no-profile-image

  Thijs

  Je kunt tegen schaalvergroting zijn, maar je wilt de voordelen niet zien! Natuurlijk zijn er grenzen, maar deze worden steeds verlegd. Maar de schaal voordelen hebben veel pluspunten. Geef mij die grote stallen van nu maar, heel anders dan die kleine vieze stallen van vroeger. Veel mensen weten niet waar ze over praten. Weet je mischien ook hoe de huizen 60 jaar geleden waren?

 • no-profile-image

  boerin

  Net zoals GROOT niet per definitie beter is, is het zeker ook niet per definitie slechter. Wanneer wil men dat nou 'ns onder ogen zien?

 • no-profile-image

  burger

  Als het verwijderen van stro veel problemen voorkomt , wat ik betwijfel, dan moet dit uiteraard gebeuren. Dierenwelzijn kan met andere maatregelen gecompenseerd worden, bv extra ruimte of uitloop.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Je hebt volkomen gelijk Saskia. Er is veel meer actuele info over dit onderwerp te lezen in de fora 'honderden kalveren dood door brand' en 'bewuste keuze voor een betere wereld' elders op deze webpagina.

 • no-profile-image

  W Geverink

  De PvdD heeft vaak gezegt dat de varkens in het stro horen. Maar een stal met stro is net als een loods vol toiletrollen erg brandbaar. Saskia, Ik kan zien dat met het oog op brandveiligheid brandbare materialen zo veel mogelijk uit de dierenverblijven worden geweerd. Hoort stro daar ook bij?

 • no-profile-image

  Saskia Oskam

  De Partij voor de Dieren is helemaal niet tegen boeren, maar heeft wel een probleem met groot-industriëlen die dieren als een productiemiddel zien. Schaalvergroting is, 'dankzij' supermarkten, slachthuizen en andere betrokkenen voor boeren vaak helaas noodzakelijk. In het bouwbesluit worden stallen in dezelfde categorie ingedeeld als 'lichte industrie', dus bijvoorbeeld een loods met toiletrollen. Bij brand worden dus zowel de dieren als de boer de dupe. De Partij voor de Dieren wil het beste voor dieren én een betere prijs voor boeren, zodat schaalvergroting en meer dierenleed niet nodig is. De consument speelt hier ook een grote rol in: als men bereid is meer te betalen voor een stukje vlees kan het dierenwelzijn in Nederland ook verbeteren en hebben boeren er ook iets aan.

  Groeten van Saskia Oskam
  Partij voor de Dieren werkgroep Utrecht

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Han, toevallig waren er gisteravond twee tv-programma's waarin het waanzinnige weggooien van voedsel aan bod kwam. 'Altijd Wat' van de NCRV en 'Pauw en Witteman' van de VARA. Het gaat op jaarbasis om miljoenen kilo's'/liters groenten, fruit, vleeswaren, vis, zuivelproducten, brood, frisdranken, kant en klaarmaaltijden, chips, snacks, et cetera. Vers voedsel wordt in winkelketens al na een dag weggegooid, verpakt producten meteen na het verstrijken van de datum. Terwijl er dan helemaal niks mis mee is en het meestal nog dagenlang houdbaar en eetbaar blijft. Er wordt in Nederland zovéél eten weggegooid dat een land als Spanje ermee bevoorraadt zou kunnen worden! Schandalig!!Belangrijke oorzaak: de EU-regelgeving die het verbiedt om producten die over de datum zijn gewoon weg te geven aan behoeftigen! Reden temeer om die EU eens heel grondig tegen het schouwlicht te houden in relatie tot de waandrang om toch maar vooral zoveel mogelijk voedsel te produceren. In Altijd Wat liet men etenswaren die door studenten verzameld werden als overschot van marktkramen en uit supermarktcontainers door een chefkok uitselecteren en bereiden. Het werd een veelsterrenmaaltijd! Zelf gooi ik zelden eten weg. En dat geldt voor heel veel consumenten. Zowel alleenwonenden als gezinnen. Maar tegenover het verkwistende geweld van de grote supermarktketens verbleekt werkelijk iedere particuliere spaarzaamheid!

 • no-profile-image

  S Bremmer

  Het zou een stuk beter wezen as de mensen eerst eens gingen denken aan schaal verkleining van de mensen populatie

 • no-profile-image

  koetje

  Ik bedoelde pvdd-ers,even voor de goede orde

 • no-profile-image

  boerin

  Dat er steeds meer weerstand komt, ook hier in de USA, Koetje, komt doordat er een aantal mega-ondernemers (boeren kun je deze niet meer noemen) een gigantische puinhoop van maken. Deze figuren hebben de binding met de dieren en het land totaal verloren, en denken alleen in $'s. Deze bedrijven hebben dan ook totaal geen bestaansrecht, maar het grote kapitaal weet ze steeds weer om te rollen na een faillissement.

 • no-profile-image

  boerin

  En hoewel dit in NL niet zo aan de orde is, hier is het in feite allemaal begonnen met de consolidatie van de melk afnemers. Overal verdwijnen de kleinere melkfabrieken zodat de kleine melkvee bedrijven ineens worden geconfronteerd worden met immense ophaal kosten en worden ze vaak gewoon afgeschreven door de industrie.
  Dat geluk hebben jullie in NL, omdat afstanden hier niet spelen, quantum voordelen zijn in NL minimaal. Dit is waarschijnlijk waar jullie niche ligt.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Wat maakt een megabedrijf zaligmakend wanneer je de financieel/economische kant eens ter zijde schuift. En een megabedrijf op enkel teelttechnische basis gaat beoordelen. Alleen niet-grondgebonden boerenbedrijven zouden mega kunnen worden. Zodra je een grondgebonden megabedrijf sticht ontstaan logistieke problemen op bedrijfsniveau. Simpel, omdat dan de landerijen van een megabedrijf te ver van de bedrijfgebouwen komen te liggen. Verder zullen megabedrijven alleen kunnen bestaan op basis van kunstmestgebruik. En juist kunstmest gaat over pakweg 50-60 jaar een probleem worden vanwege leegraken van o.a. fosfaatmijnen. Gerekend in korte termijn (10-20 jaar) lijken megabedrijven bestaansrecht te hebben. Maar op de meer langere termijn (50 jaar) niet meer. Er is reeds op diverse internetfora sprake van anders inrichten, danwel herstel van de mineralen kringlopen in de landbouw. Om zodoende veel minder afhankelijk te zijn van kunstmest. Maar dan wordt het wel veel moeilijker om een megabedrijf in mineralen kringlopen te laten functioneren. Vanwege die mineralen kringlopen zullen we heden ten dage, in plaats van megabedrijven, beter kunnen inzetten op meer grondgebonden boerenbedrijven. Die minder afhankelijk zijn van kunstmest. En die ook beheersbare logistieke problemen hebben ten aanzien van ligging landerijen en bedrijfsgebouwen. De meer langere termijn vraagt daar om.

 • no-profile-image

  boerin

  Voor NL begrippen heb je gelijk, Natuurboer. Wij zijn grondgebonden met alle grond direct rond het bedrijf, dit levert ons logistiek juist heel veel voordelen op omdat we al onze mest binnen een straal van pakweg 3 km af kunnen zetten. Hebben nagenoeg geen kunstmest nodig.

 • no-profile-image

  koetje

  Ach Onno je weet hoe het werkt met onderzoeken,wie betaald bepaald.Aan voeding is een heleboel te verdienen,de soja en vega-yuppies doen er alles aan om dierlijke producten onderuit te halen.Alleen maar voor het eigen gewin.Dat verwijten zij de dierlijke industrie ook.De waarheid zal wel ergens in het midden liggen.Zuivel is een topproduct,al sinds jaar en dag.De ene prof zegt dat je zuivel nodig hebt om botontkalking te voorkomen,de andere prof zegt dat je van zuivel juist botontkalking krijgt.Dan is het maar net wie je wilt geloven en wat het beste uitkomt.Uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat het in de genen zit.

 • no-profile-image

  onno

  Koetje. Er is voor alles en iedereen een plek. Voor bulkproduktie, regionale produktie en niche produktie. Maar waar we voor waken moeten is opmerkingen zoals burger ze maakt.. stallen met megaveel dieren ( en wat is dat dan??) een investering waarbij onvoldoende gekeken is naar dierenwelzijn, worden in een adem genoemd. Nergens op gebaseerd..

 • no-profile-image

  onno

  We komen er wel uit Koetje.. Ik ben het met je eens...Koeien hoeven het op stal helemaal niet slechter te hebben dan buiten, voor elke productievorm is een plek, de een niet beter of slechter dan de andere en PR matig moet de landbouw veel beter zijn..

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ach beste Boerin USA, onlangs werd bekend dat het regelmatige gebruik van vette zuivelproducten hardstikke slecht is voor niet-zuigelingen. Want melk is van nature primair bedoeld als babyvoeding en het is absoluut niet goed om een levenlang aan de mem te blijven lubberen. Men kan daardoor lactose-intolerantie en andere hinderlijke kwalen krijgen. De Witte Motor kan zodoende tot hinderlijke gezondheidproblemen leiden. Zéker als men dagelijks 'per man driekwart kan' volle melk drinkt, zoals via Joris Driepinter de zuivelindustrie ons vroeger wilde doen geloven. Vette volle melk kortom, is hardstikke ongezond. En daarom mogen die fabriekseisen voor de nutritionsamenstelling dus ook wel eens grondig aan een herverkaveling worden onderworpen. Het gaat tenslotte om de Volksgezondheid!

 • no-profile-image

  onno

  Dat kun je wel stellen burger, maar waarom is 1000 zeugen dan geen mega of veel beter?
  oftewel jij zegt dat bedrijven met 600 zeugen slechter zijn dan bedrijven met 400.. Is ook een verschil van 200.
  Kun je me dan ook antwoord geven op de vraag, als iemand 500 zeugen heeft, alles piekfijn voor elkaar, 10m2 per zeug(ik noem maar wat) , zo goed zelfs dat Wakker dier het een voorbeeldbedrijf noemt. De beste man besluit om naar 1250 zeugen te gaan met dezelfde veronderstellingen en plotseling is het een bioindustrieel, kijkt niet naar dierwelzijn en welke onzin er nog meer uitgekraamd wordt. Waarom is dat?

 • no-profile-image

  zwets

  Juist het platteland is ook een soort toeristische aangelegenheid. Leuk he, met die megastallen en van die super grote en brede tractoren met aanhangwagens die nog breder zijn en tegen de 60 km per uur lopen met van die jong mannekens er op. Wat leuk om daar te fietsen. Mijn al op het werk opgelopen stress wordt hier alleen groter van.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Elk voordeel hep z'n nadeel'',schrijft @Onno. Elke zaak heeft minstens twee kanten, hoor ik mijzelf vaak zeggen. Onze buitenlandse Melkveehouder schrijft; wij moeten economisch denken, handelen en werken. Dat denk ik ook !!!... Maar, wij moeten ook onze omstandigheden waarin wij ons bevinden goed overdenken en BEREKENEN. Des te lager de kostprijs van ons product is (eieren,groente,melk of vlees), des te groter is de kans op winst!!!... Ach ja, nu hoor ik héél véél lezers denken, dat is toch logisch piet!!!...Ook dat is waar!!!... Toch zijn er nog veel idealisten die ik zie tobben op dure locatie's. Dat is niet nodig, de wereld is groot, er is nog veel ruimte buiten NL !!!!!.....

 • no-profile-image

  Jeroen

  "maar het probleem is dat het veel beter voor de beesten is om in de zomerdag (dus van voorjaar tot herfst) weidegang te kunnen hebben"Beter voor de dieren en ook beter voor de melkgift"
  Lesje, voeren. Als je de koeien goed voert, hoeft de melkgift echt niet te stijgen door het eiwitrijke verse gras, dat kan je de stal ook doen.
  Balans van rantsoen en waarom is het toch beter? Leg dat eens uit? Wisselend voer, warm/koud/regen/wind/etc, allemaal variabelen,die je niet kan sturen.
  Voor beeldvorming,goed, maar vroeger dacht men ook anders dan tegenwoordig.

 • no-profile-image

  onno

  Spotvogel en verwanten zijn toch wel interessante mensen. Onderzoeken die melk afkraken worden geloofd, kom je met een gedegen antwoord, dan is dat onzin.
  Weerleg je de hype tegen opstallen en wat efficientere landbouw met pure gedegen onderbouwing, zijn we gek.
  Als je het 'climate-gate' aan haalt, waar willens en wetens de mensheid belazerd wordt, wordt dat stilzwijgend onder de mat geveegd.
  Misschien zijn het dezelfde azijn uitscheiders wel, die bij een winnend Nederlands elftal zeuren dat Van der Vaart zich niet heeft geschoren, of dat een na een hele mooie warme zomer mekkeren dat nu" het ook altijd regent".
  Kunnen we en moeten we niet willen winnen. In mijn ervaring en dagelijkse praktijk probeer ik de samenwerking op te zoeken, maar met mensen die 'anti' per definitie zijn gaan bij mij ook de deuren dicht.

 • no-profile-image

  Theo

  Hans boeren hebben op zich niks tegen een partij voor dieren maar wel tegen deze partij ,die over de rug van de boeren zich populistisch maakt bij de burger ,die alles klakkeloos aan neemt wat deze partij de wereld in slingert omdat ze zelf zich niet verdiepen in het wel en wee van boer en dier. Dan nog het probleem dat wat de boer ook doet zij altijd tegen zijn, omdat ze gewoon tegen vlees consumptie zijn .Komt nog bij dat ze ieder veganist willen maken om zo zelf der eigen vega hamburger te kunnen slijten ,hoezo belangen verstrengeling .Eigenlijk is het een asociale partij die mensen hun wil
  opdringen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Met een miljoen liter was je in de jaren 70 één van de grootste boeren van Nederland. En nu is het een bestaands minimum. Toen was je Rijk. Nu moet je 500 koeien melken met weinig schulden om rijk te leven.

 • no-profile-image

  a hamstra

  Is een heel goed plan, maar dan gelijk een import verbod.
  Vrij ondernemers schap is het MOOISTE wat er is.
  Maar rijk worden over de rug van de ontwikkeling landen. kan alleen met
  subsidie van eigen volk aan die landen.
  en zorgt er voor dat die landen nooit op
  eigen benen kunnen staan. Die cirkel zal moeten worden door broken .

 • no-profile-image

  william

  @hans, de reden dat veel boeren kritiek hebben tegen de partij voor de dieren (ik ook) is dat ze het helemaal niet met de dieren voor hebben maar een (linkse) lobby voeren tegen de boeren. Verder geloof ik nog steeds heilig in de kracht van het familiebedrijf. juist de veerkracht die deze bedrijven hebben zal ervoor zorgen dat de verdere schaalvergroting afvlakt denk en hoop ik. Voor mezelf vind ik een miljoen liter melk zat, volgens mij denken de meeste boeren zo.

 • no-profile-image

  john

  vleestax en deze rechtstreeks naar de boeren die duurzaam produceren. Dan hoeven we ook niet mega te worden om die eisen te betalen. De energieboeren krijgen dadelijk toch ook 100 euro per huishouden om duurzame energie te produceren?

 • no-profile-image

  bertus boer

  Prima dat de PvdD er is. Nieuwe toekomst voor het kleinschalige familiebedrijf.

 • no-profile-image

  boerin

  Ik weet dat je het niet wil horen, burger, maar groot kan echt ook beter betekenen. Nogmaals: niet per definitie maar het kan....

 • no-profile-image

  ??

  @Burger, zie je even de kromme redenatie, die je nu voert.
  Stro is behalve voor het snabbelen bedoelt om te liggen, maar nu zeg je dus, als ze iets meer ruimte hebben, mogen ze ook wel op beton liggen.

 • no-profile-image

  burger

  Schaalverkleining van de mensenpopulatie, helemaal mee eens. Alleen niet te realiseren. Ik las dat ze in China het éénkind-beleid al enigszins aan het versoepelen zijn.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Dat gaat niet werken beste Exact. Kijk maar naar de gang van zaken in ons eigen land. Toen vanaf de jaren '60 steeds meer mensen uit onze midden- en lagere bevolkingsklassen stringente geboortebeperking gingen naleven, begonnen de bovenmodalen ongegeneerd grote gezinnen te fokken. En dat gaat nog onverdroten zo door! Iedere nieuwe mens die in de Westerse samenlevingen geboren wordt heeft tegenwoordig een zeer hoge levensverwachting. Op zijn Hollands gezegd: 'daar komen we nooit meer vanaf'. Daarom is het goed dat het bevolkingscijfer in de rest van de wereld tenminste nog onderhevig KAN zijn aan natuurlijke regulatiesystemen. Zoals bijvoorbeeld sterfte door voedselschaarste. Daar moeten we dus met onze bemoeizucht vanaf blijven! Waarmee ik dus absoluut niet wil zeggen dat noodhulp bij natuurrampen zoals aardbevingen, uitbarstingen en tsunami's en andere lokale of regionale calamiteiten gestopt zou moeten worden!

Laad alle reacties (123)

Of registreer je om te kunnen reageren.