Home

Achtergrond 162 x bekeken

CDA-fractie maakt weg vrij voor nieuw kabinet

Het minderheidskabinet van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, kan eind volgende week op het bordes staan.

Met de unanieme steun van de CDA-fractie werd dinsdag de laatste hobbel weggenomen. VVD-leider en beoogd premier Mark Rutte wordt waarschijnlijk woensdag tot formateur benoemd waarna hij de overige elf ministers en acht staatssecretarissen kan gaan zoeken.

Behalve Rutte neemt ook zeker CDA-fractieleider Maxime Verhagen plaats in het nieuwe kabinet. Hij neemt het ministerie voor zijn rekening dat ontstaat uit de samenvoeging van Economische Zaken en Landbouw. CDA-minister Jan Kees de Jager blijft op Financiën. Het CDA levert waarschijnlijk verder ministers voor Defensie, Binnenlandse Zaken en Onderwijs. Voor de VVD zijn Sociale Zaken, Buitenlandse Zaken en de nieuwe portefeuille Immigratie en Integratie. Over de departementen Volksgezondheid, Veiligheid en Ruimte is nog overleg gaande. Vaststaat dat VVD en CDA allebei zes ministers leveren en vier staatssecretarissen.

Na 118 dagen formatie kwam er dinsdag zicht op de beëdiging van een nieuw kabinet. Ondanks grote verdeeldheid binnen het CDA besloten alle 21 leden van de Tweede Kamerfractie het met VVD en PVV gesloten regeer- en gedoogakkoord te onderschrijven. De CDA-fractieleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan gaven daarvoor hun verzet tegen samenwerking met de PVV op.

De twee houden wel hun bezwaren tegen de PVV en zullen kritisch volgen hoe het nieuwe kabinet maatregelen rond asiel en immigratie zal uitvoeren, met name waar het gaat om het beschermen van internationale afspraken rond huwelijk en gezin. In het gedoogakkoord zijn strengere eisen aan verblijfsvergunningen en gezinsmigratie opgenomen.

Met hun ,,handreiking'' hopen Ferrier en Koppejan de verschillen in de partij en de fractie te overbruggen. ,,Niet doorgaan richt meer schade aan dan doorgaan'', verklaarde Ferrier. Ze zal in verzet komen wanneer een voorstel van het nieuwe kabinet niet uitgaat van de gelijkheid van mensen. ,,Wij maken dit kabinet mogelijk, omdat een grote meerderheid van het congres heeft aangegeven dit te willen'', aldus Koppejan.

Afgelopen zaterdag spraken meer dan vierduizend CDA-leden zich tijdens een partijcongres uit over regeringsdeelname. 68 procent steunde de afspraken met VVD en PVV, 32 procent deed dat niet. Ferrier en Koppejan stemden toen ook tegen en zeiden na afloop zich gesteund te voelen door ,,een substantiële minderheid'' van de partij.

Verhagen zei dinsdag ,,buitengewoon blij'' te zijn met de uitkomst van de fractievergadering. De steun van alle 21 CDA-Kamerleden was cruciaal omdat VVD, PVV en CDA slechts kunnen rekenen op de steun van een nipte meerderheid van 76 zetels in de Kamer. Rutte constateerde dinsdagavond dat er nu voldoende steun is voor het nieuwe kabinet. Volgens Wilders staan alle punten in het gedoogakkoord fier overeind. Als Ferrier en Koppejan onverhoopt het kabinetsbeleid zouden dwarsbomen, ontstaat er in zijn ogen een politiek probleem.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.