Home

Achtergrond 333 x bekeken

ABN Amro: meer nodig dan lage kostprijs varkens

Een generieke kostprijsstrategie is voor de varkenshouderijsector in Nederland niet voldoende om voldoende toekomstperspectief te houden.

Dat concludeert ABN Amro in een nieuw sectorrapport over de varkenshouderij in Nederland. Het rapport werd gepresenteerd tijdens een symposium in Hardenberg. Een andere conclusie van de bank: een nieuwe stap in de gezondheidssituatie van de varkensstapel is cruciaal.

Volgens de bank is een onderscheidend product van groot belang en moet de focus worden gericht op het creëren van toegevoegde waarde. De bank ziet die toegevoegde waarde vooral ook in nieuwe productiewijzen, als bijvoorbeeld Good Farming Star en Milieukeur die door de consument worden gedragen.

Op het gebied van gezondheid ziet de bank goede kansen voor meerwekensystemen, bedrijfs-all-in-all-out en multi-site productie. Deze systemen zijn er op gericht om grote groepen dieren in één keer te produceren. Vermeerderaars leveren met een meerwekensysteem grote koppels biggen af waarmee de vleesvarkenshouder zijn hele bedrijf in een keer kan volleggen. Door zo te werken wordt de infectiedruk die ontstaat doordat dieren van verschillende leeftijdscategorieën op één bedrijf voorkomen.

Ook een multi-site productiesysteem kan een verbetering van de diergezondheidssituatie bewerkstelligen. Hierbij wordt een strikte scheiding tussen diergroepen met een bepaalde leeftijd en herkomst gehanteerd. Zo’n productiesysteem kaan op één bedrijf worden gerealiseerd. Ook is denkbaar dat een vermeerderingsbedrijf via voergeldconstructies zo’n kolom opzet, of dat een groep van vermeerderingsbedrijven en vleesvarkenshouders zich verenigen in zo’n systeem.

ABN Amro verwacht dat de opbrengstvoordelen die afzet van biggen en vleesvarkens in Duitsland opleveren de komende tijd kleiner zullen worden. Dit is een gevolg van het feit dat Duitsland de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een belangrijke exporteur van varkensvlees.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.