Home

Achtergrond 178 x bekeken

Verlies uit optieovereenkomsten is geen ondernemingsverlies

Een agrarische ondernemer kan het negatieve resultaat uit optieovereenkomsten ten bedrage van € 531.497 niet ten laste van de winst brengen.

Dit is de conclusie van de Advocaat-Generaal Niessen aan de Hoge Raad. Naar verwachting zal de Hoge Raad het advies van de Advocaat-generaal volgen.

Kort samengevat is de aan de Hoge Raad voorgelegde zaak de volgende:

Belanghebbende is per 2001 gestart met het drijven van een agrarische onderneming. Hij schreef zowel in de jaren voorafgaande aan die start als in het jaar 2001 met regelmaat voor grote bedragen putopties op (beurs)aandelen. De hierdoor ontvangen optiepremies dienden, althans dat werd beweerd, ter financiering van de aanschaf van landbouwgronden. Het door belanghebbende geleden verlies op door hem geschreven putopties en het verlies dat hij heeft geleden op de in het kader van de afwikkeling van de putopties afgenomen aandelen, is vastgesteld op € 531.497.
Belanghebbende wenst dat verlies ten laste van het ondernemingsresultaat te brengen. Het hof heeft dit niet toegestaan. A-G Niessen is het eens met deze beslissing. De door belanghebbende aangehouden aandelen c.q. de dienaangaande door hem geschreven putopties hebben namelijk niet een direct noch een meer verwijderd verband met de door belanghebbende gedreven agrarische onderneming. Het schrijven en de afwikkeling van putopties behoren niet tot de normale bedrijfsuitoefening van belanghebbende. Zowel de ontvangen optiepremies ter zake van het schrijven van de opties als het negatieve resultaat dat uiteindelijk is voortgevloeid uit de optieovereenkomsten, en dat in totaal € 531.497 bedraagt, behoren volgens A-G Niessen tot de privésfeer.

Meer informatie:
Rechtbank Arnhem, 20 maart 2007, nr. 05/3795, LJN BB1891
Gerechtshof Arnhem, 5 juni 2008, nr. 07/176
Conclusie A-G Niessen 23 juli 2009, 08/02949, LJN BJ7943

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.