Home

Achtergrond 159 x bekeken

Verburg wijst Peel en Arkemheen definitief aan als Natura 2000-gebied

Minister Gerda Verburg (LNV) heeft vijf gebieden definitief aangewezen in het kader van Natura 2000.

Het gaat om Witterveld, Engbertsdijksvenen, Arkemheen, Deurnesche Peel & Mariapeel en Groote Peel. Door de aanwijzing is duidelijk welke natuur en soorten in het gebied beschermd moeten worden. In de zogeheten 'hoogvenen' en in Arkemheen gaat het onder meer om actieve hoogvenen, droge heide, de kraanvogel en de blauwborst, aldus LNV.

Hóe deze natuurwaarden beschermd worden, komt vast te liggen in beheerplannen voor elk gebied. Provincies hebben daarvoor onlangs de eerste ontwerpen ingeleverd bij LNV. Deze hebben een zeer voorlopig karakter, omdat het ministerie nog geen oplossing heeft voor de omgang met ammoniak.

De ontwerpaanwijzingsbesluiten hebben begin dit jaar zes weken ter inzage gelegen. Dit leverde in totaal 447 reacties op. Deze hebben geleid tot enkele wijzigingen: in het gebied Engbertsdijksvenen is een aantal natuurwaarden komen te vervallen; in Arkemheen is de smient toegevoegd als beschermwaardige soort.

Tegen de definitieve aanwijzingsbesluiten is beroep mogelijk bij de Raad van State. De beroepstermijn loopt van 11 september tot en met 22 oktober.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.