Home

Achtergrond 233 x bekeken

Verburg: uitstel verhoging pachtprijs geen optie

Minister Gerda Ver­burg (LNV) heeft een verzoek van de Tweede Kamer om de aangekondigde verhoging van de pacht­prijzen uit te stellen vanwege de economische malaise, naast zich neergelegd.

Volgens Verburg neemt het ka­binet al maatregelen om de crisis te verlichten. Bovendien is een andere oplossing voor het begin van het nieuwe pachtjaar niet meer te realiseren, schrijft ze de Kamer; bestaande pachtovereen­komsten lopen dit najaar af. Het opschorten van de nieuwe systematiek, waarbij uitgegaan wordt van het opbrengend vermo­gen van de grond, zou verpach­ters en een deel van de pachters treffen, en dat vindt Verburg niet acceptabel. De nieuwe pachtprij­zen gelden per 1 september.

LTO had gevraagd om een maxi­mumverhoging van 15 procent. Verburg neemt dat niet over, om­dat dit het draagvlak voor het nieuwe systeem zou aantasten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.