Home

Achtergrond 199 x bekeken

Verburg: geen subsidie voor teelt eiwitgewassen

Landbouwminister Gerda Verburg is niet van plan subsidie te geven op de teelt van eiwithoudende gewassen.

Ver­burg antwoordt dit op vragen van de Partij voor de Dieren.

De PvdD constateert dat Frank­rijk 150 euro per hectare steun geeft om de teelt van eiwitgewas­sen te bevorderen. De PvdD vindt dit een verduurzaming omdat dan minder sojaimport nodig is.

Verburg is dat niet van plan, schrijft de minister. ”Het onder­steunen van dergelijke teelten met overheidsgeld past niet bij de inzet die ik heb gekozen samen met de sector bij de invulling van artikel 68.” Dit artikel geeft lidsta­ten de mogelijkheid om maximaal 10 procent van de inkomenssteun te herverdelen, bijvoorbeeld voor innovatie.

Verburg ziet steun in Europees verband ook niet zitten. ”Dit staat haaks op de lijn die recentelijk is ingezet. In Europees verband is afgesproken gewasspecifieke steun af te schaffen. Indien de teelt voldoende rendabel is, niet te veel teeltrisico’s met zich mee brengt en past in het teeltschema, zullen boeren zelf voor deze teelt kiezen.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.