Home

Achtergrond 220 x bekeken 1 reactie

Verantwoorde soja is nog een illusie

Verantwoorde soja is een illusie zolang niets wordt gedaan aan de snelgroeiende vraag naar soja voor de vleesindustrie. Dat stellen Michiel van Geelen van Greenpeace en Wouter van Eck Milieudefensie.

Frans Claassen van het Productschap Margarine Vetten en Oliën roept milieuorganisaties op deel te nemen aan de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (AgD, 8 september). Greenpeace en Milieudefensie bedanken hartelijk voor de eer. Verantwoorde soja is namelijk een illusie zolang niets wordt gedaan aan de snelgroeiende vraag naar soja voor de vleesindustrie.

De ongebreidelde toename van het soja-areaal veroorzaakt de ernstigste problemen. Ontbossing leidt tot het verdwijnen van zeldzame dieren en planten en is een oorzaak van klimaatverandering. Het door Claassen bewierookte criterium dat er geen oerbos gekapt mag worden, lost dit helaas niet op. Het geldt alleen voor proefprojecten en is slechts geldig tot 2010.

Onderzoeken tonen aan dat de genetisch gemanipuleerde RoundupReady-soja van Monsanto leidt tot meer gebruik van middelen in plaats van minder. Toch draagt deze soja binnenkort het stempel 'verantwoord'.

Naast deze zwakke criteria is de grootste makke van de Ronde Tafel dat de werkelijke oorzaken van het probleem genegeerd worden. Bijna alle soja verdwijnt in de troggen van kiloknallerkippen en –varkens. Verantwoorde soja is een illusie zolang onze vleesconsumptie de draagkracht van de aarde verre overtreft en zolang boeren door supermarkten worden gedwongen hun dieren tegen afbraakprijzen vet te mesten. Daar helpt geen Ronde Tafel tegen. Daarom werken we liever aan echte oplossingen.

Zoals een vermindering van de vlees- en zuivelconsumptie en de teelt van gentechvrije gewassen in Europa als vervanging van soja. Dit voorkomt niet alleen de vernietiging van natuur, maar leidt ook tot minder CO2-uitstoot, een betere gezondheid en duurzame Europese akkerbouw. Daarnaast zetten we ons in voor afspraken om bosbescherming te financieren en voeren we campagne tegen ontbossing.
Het is de vraag wie er eigenlijk aan de zijlijn staat.

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Sojateelt is slechts van zeer ondergeschikt belang in de oorzaak van ontbossing. De belangrijkste reden om van boskap is de houtverkoop. Tot nu is volgens onderzoek 17 % van het oorspronkelijke regewoud verdwenen. Van alle door ontbossing in gebruik genomen grond wordt slechts 2% gebruikt voor de teelt van soja. Het aandeel areaal soja in het hele Amazone gebied is 1,4 % van het totale areaal in dit gebied. Bovendien wordt slechts een klein gedeelte van de zuivere soja voor veevoer gebruikt, het zijn de afvalproducten van soja zoals sojaschroot ( die niet voor menselijke consumptie geschikt zijn) die in het veevoer verwerkt worden. Het grootste deel van de soja wordt verwerkt in producten voor menselijke consumptie.
  Bron: Dr. Peter J.P. Zuurbier, directeur Wageningen UR in Latijns Amerika in Spil, kritische tijdschrift over productie en verbruik van voedsel, grondstoffen en energie, voedselveiligheid, relaties tussen stad en land, landbouw- en plattelandsontwikkeling, landschaps- natuur- en milieubeheer. Nr. 2/3 jaargang 2009, blz. 5 e.v.

  Mediageile NGO's roepen vaak maar wat in de media om zo hun subsidiestroom en daarmede hun eigen werk in stand te houden en komen niet met juiste feiten en verdraaiïngen.
  Dat wil overigens niet zeggen dat de natuur in die landen niet gespaard zou moeten worden, het is echter ergelijk dat men de Nederlandse landbouw steeds maar weer demoniseert met onjuiste uitlatingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.