Home

Achtergrond 210 x bekeken

Productschap steekt geld in onderzoek naar fusarium

Het Productschap Akkerbouw steekt 40.000 euro in een onderzoek naar fusarium in tarwe.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen UR.

Het PPO wil onderzoeken welke fusariumsoorten aanwezig zijn in tarwemonsters voor en tijdens de oogst. Schimmels produceren gifstoffen (mycotoxinen) die op de graankorrels terecht kunnen komen. In tarwe kan deoxynivalenol (DON) voorkomen. Deze myco-toxine wordt geproduceerd door fusariumschimmels. Een te hoog DON-getal kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

Akkerbouwers spuiten vooral tijdens de bloei hun tarwe tegen schimmels. ”Tijdens de laatste weken in het veld kan er echter nog een sterke toename plaats vinden van met name DON”, meldt het productschap in het onderzoeksvoorstel.

In een project van de onderzoeksinstituten Rikilt en PRI zijn deze zomer wintertarwepercelen bemonsterd één week vóór de oogst en opnieuw tijdens de oogst. Dit onderzoek is gericht op de invloed die het klimaat heeft op mycotoxinen in graan. Daarnaast worden gegevens verzameld over onder andere ras, bloeitijdstip, grondbewerking, voorvrucht en gewasbescherming. In dit project wordt echter niet gekeken naar de omvang van de schimmelpopulatie in het graan.

Het PPO wil dat wel gaan doen om inzicht te krijgen in de aard, samenstelling en ontwikkeling van schimmelpopulaties tijdens de laatste fase van de teelt. Het productschap is akkoord gegaan met het onderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.