Home

Achtergrond 188 x bekeken

Prinsjesdag 2010 (Algemeen)

Een sombere troonrede, een dito Miljoenennota en een karrevracht fiscale wetsvoorstellen (met nog meer onderweg!) en de verwachting dat de echte fiscale klap pas in 2010 gaat komen. Zie hier de oogst van Prinsjesdag 2009.

De Troonrede 2009 was niet bepaald vrolijk. Ook de Miljoenennota die minister Bos later die dag aan het Parlement aanbood droeg duidelijk sporen van de crisis.

Verder werd er een stortvloed aan fiscale wetsvoorstellen ingediend, het ‘Fiscaal pakket Belastingplan 2010’. Dit pakket bevat maar liefst zes wetsvoorstellen, die de fiscale voorstellen van het kabinet voor 2010 en daarna bevatten. Vier wetsvoorstellen worden op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aangeboden. De andere twee volgen later.

Indeling

Door de hoeveelheid, de indeling en de benaming van de wetsvoorstellen is de kans groot dat u het overzicht kwijtraakt. Een overzicht. Het totale plan heet het ‘Fiscaal pakket Belastingplan 2010’,. Het bestaat uit de volgende onderdelen;- Belastingplan 2010- Overige fiscale maatregelen 2010- Fiscale Vereenvoudigingswet 2010- Wetsvoorstel uniformering loonbegrip- Fiscale onderhoudswet 2010- Wetsvoorstel afschaffing vliegbelasting

Belastingplan 2010

Het Belastingplan 2010 bevat maatregelen die betrekking hebben op het budgettaire en koopkrachtbeeld van het komende jaar. Het Belastingplan 2010 is thematisch onderverdeeld; in de volgende onderwerpen;- ondernemerschap- vergroening- inkomensbeleid- maatregelen in en om het huis en- boetebeleid.

Naast deze thema’s bevat het westvoorstel maatregelen op het gebied van de omzetbelasting, banksparen, box 3 en heffingsrente op successierechtschulden en -vorderingen. De budgettaire effecten, de Europeesrechtelijke aspecten en uitvoeringskosten zijn opgenomen in aparte hoofdstukken. In het hoofdstuk Gevolgen voor bedrijfsleven en burger worden alle maatregelen cijfermatig doorgelicht.

Overige fiscale maatregelen 2010

De maatregelen die niet in het wetsvoorstel Belastingplan 2010 thuishoren maar die wel uiterlijk op 1 januari 2010 in werking moeten treden, zijn ondergebracht in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2010. Het belangrijkste onderdeel van dit wetsvoorstel betreft de verbetering van de positie van de directeur groot-aandeelhouder. Met name van belang is de mogelijkheid om aandelen die behoren tot een aanmerkelijk belang bij leven geruisloos door te schuiven.

Fiscale vereenvoudigingswet 2010

Het wetsvoorstel Fiscale vereenvoudigingswet 2010 bevat de voorstellen die dienen ter vereenvoudiging van fiscale wet- en regelgeving. Zo worden vereenvoudigingen doorgevoerd op het gebied van de eigen woning en in box 3. bedacht moet worden dat vereenvoudiging vriendelijk klinkt (wie kan er tegen zijn) maar dat onder het mom van vereenvoudiging wetgeving ook aangescherpt kan worden is een ding dat zeker is.

Wetsvoorstel uniformering loonbegrip

De uniformering van het loonbegrip, eveneens een belangrijke fiscale vereenvoudiging, is vanwege het omvangrijke karakter van de maatregelen in een apart wetsvoorstel vormgegeven. Een loonbegrip dat voor een heleboel heffingen en andere zaken (belasting, pensioen, toeslagen) gelijk is zou een belangrijke vereenvoudiging betekenen. In dit wetsvoorstel wordt nu onder meer geregeld dat werknemer met een auto van de zaak over dit voordeel ook premies werknemersverzekeringen gaan betalen.

Overige

Behalve de vier hiervoor genoemde wetsvoorstellen zijn er nog twee andere wetsvoorstellen in aantocht. De Fiscale onderhoudswet 2010 bevat fiscaaltechnische wijzigingen die enig uitstel kunnen hebben. Zij zijn niet inhoudelijk belangrijk en hoeven niet per sé op 1 januari 2010 in werking te treden. De afschaffing van de vliegbelasting is op verzoek van de Eerste Kamer in een afzonderlijk wetsvoorstel opgenomen. Ook dit wetsvoorstel raakt de agrarische sector niet.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.