Home

Achtergrond 191 x bekeken

Pragmatisch zuiveloffer

Het lijkt landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel weer te lukken: met een bescheiden pakket aan nieuwe maatregelen om de noodlijdende zuivelsector te steunen weet ze de meeste lidstaten weer tevreden te stellen.

Dat is op zich een hele prestatie: er is bijna geen onderwerp op in de landbouw waarover de opvattingen van de lidstaten zó uiteenlopen als het zuivelbeleid. Tot nu toe slaagt Fischer Boel erin gemaakte afspraken over verruiming en afschaffing van quota overeind te houden.
Destijds was daarvoor al nodig om de lidstaten enige eigen beleidsruimte te geven. Zo mocht Italië de quotumverruiming ineens doorvoeren, kregen sommige landen waaronder Nederland extra quotum door aanpassing van de vetcorrectie, en kunnen lidstaten plattelandsgeld inzetten voor structuurmaatregelen in de zuivel.

Ook nu weer wordt een deel van het beleid overgeheveld naar de lidstaten; zij kunnen quotum opkopen en zo de productie beperken. Het levert mogelijk extra heffing op, die ze mogen benutten voor de zuivel. Deze pragmatische opstelling heeft wel een gevaar: beetje bij beetje wordt het landbouwbeleid minder gemeenschappelijk. Het effect van de nieuwe maatregel in de praktijk is nog onduidelijk. Vallen die mee, dan lijkt dit offer om landen bijeen te houden gerechtvaardigd.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.