Home

Achtergrond 267 x bekeken 2 reacties

Minister Verburg moet niet doorschieten in deregulering

De Dierenbescherming wil een minister voor LNV die een leidende rol neemt waar het gaat om beter dierenwelzijn. De overheid moet niet te veel overlaten aan een markt die per definitie onethisch is, meent Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming.

De Dierenbescherming is geen organisatie die roept 'zie je wel, het deugt allemaal niet, weg ermee', maar een club die constructief mee wil denken over oplossingen. De Dierenbescherming denkt mee, maar steekt óók de handen uit de mouwen. Bijvoorbeeld door samen met LTO Varkenshouderij in het project Varkens in ComfortClass stallen te bouwen en met welzijnsverbeteringen te experimenteren. We zijn zelfs bereid onze naam aan vlees te koppelen.

De Dierenbescherming is druk bezig met het bedrijfsleven om te zorgen dat er meer diervriendelijker geproduceerd vlees en andere dierlijke producten verkrijgbaar zullen zijn. Deze producten zijn herkenbaar aan het Beter Leven-kenmerk van de Dierenbescherming. Het lijkt nu al een succesnummer: Dierenwelzijn wordt nog meer dan nu een thema in de supermarkt de komende jaren en de consument krijgt steeds meer keuzemogelijkheden. Eind september zal de Dierenbescherming hierover meer bekend maken.

De Dierenbescherming is een organisatie die respect voor dieren vraagt, maar ook begrip heeft voor de houders van dieren en hen wil helpen win-winsituaties voor mens en dier te creëren. De overheid heeft dat goed gezien en maakt daar dankbaar gebruik van. En, toegegeven, op onderdelen worden initiatieven, weliswaar marginaal, gefaciliteerd en soms gefinancierd. Zaken zoveel mogelijk aan de markt overlaten lijkt echter het credo van dit kabinet Balkenende en dat zie je dus ook terug in het beleid van minister Gerda Verburg. Ze moet echter oppassen dat ze daar niet teveel in doorschiet.

De overheid wordt dan te veel toeschouwer bij een markt die per definitie niet ethisch is. Daarvoor zijn de economische belangen te groot.
Het lijkt erop dat de Nederlandse consument nog de enige is die iets wezenlijks kan veranderen op het gebied van dierenwelzijn. Bij het verschijnen van de Nota Dierenwelzijn riep de Dierenbescherming het publiek dan ook op het heft in handen te nemen. Iedereen zal zich de opvallende, paginagrote advertenties herinneren die helemaal wit waren met uitzondering van een vlakje ter grootte van een postzegel, de ruimte die een kip er de afgelopen –tig jaar had bijgekregen dankzij de politiek... Of misschien zelfs ondanks de politiek...

Toen de nota Dierenwelzijn van Verburg in oktober 2007 uitkwam, reageerde de Dierenbescherming al verontwaardigd en stelde te begrijpen waar de afkorting LNV voor staat: 'Langzaam Naar Verbetering' – met de nadruk op Langzaam. Want oh, wat gaat het allemaal traag! Nadat dit kabinet in het regeerakkoord hoopvolle woorden had gesproken met betrekking tot dierenwelzijn, was de nota Dierenwelzijn een koude douche: de minister neemt alleen verantwoordelijkheid voor de economische aspecten van het houden van dieren en blijft stil zitten als het gaat om het daadwerkelijke stappen ter verbetering van het welzijn van de vele miljoenen dieren die in ons land worden gehouden.

Wij willen een minister die niet gaat zitten wachten op wat 'Europa' gaat doen, maar zelf tot actie overgaat en een leidende rol neemt, onder meer door het opstellen van regels voor de huisvesting en verzorging van dieren in de kleine veehouderijsectoren (konijnen, eenden, kalkoenen etcetera) en voor het bedwelmen en doden van vissen. Maar de minister lijkt Oost-Indisch doof voor de onmiskenbare roep om aandacht voor de dieren en hun behoeften. Haar beleid heeft hetzelfde DNA als dat van minister Veerman en dat betekent dat economische motieven leidend zijn en dat 'zelfregulering' het toverwoord is.

Helaas lijkt het ook de volksvertegenwoordiging niet te lukken om de minister in beweging te krijgen. De stapjes die er op die manier in de goede richting worden gezet, zijn te klein. Dat is wat de Dierenbescherming met die advertentie in een aantal grote dagbladen destijds duidelijk wilde maken. Wat de Dierenbescherming betreft kan de minister echter nog een hoop goedmaken in de haar resterende regeerperiode. In onze ogen betekent dat het innemen van een Europese koploperspositie, het strikt handhaven van bestaande regelgeving, zeker waar het veetransporten betreft en last but not least: een hoog ambitieniveau qua dierenwelzijn als het gaat om de voortvarende invulling van de nieuwe wet Dieren en het invullen van de witte vlekken in de regelgeving!

En natuurlijk is de Dierenbescherming van harte bereid ook hierbij haar deskundigheid beschikbaar te stellen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Herman Schober

  "De Dierenbescherming is een organisatie die respect voor dieren vraagt, maar ook begrip heeft voor de houders van dieren en hen wil helpen win-winsituaties voor mens en dier te creëren."
  Ik ben bang dat de DB zichzelf hier in een onmogelijke positie manoeuvreert. Je kunt in dit geval geen twee heren dienen! Men moet onvoorwaardelijk vóór de dieren en tégen de intensieve veehouderij kiezen! De totale uitbuiting van dieren in die sector mag op geen enkele wijze gelegitimeerd worden door een gezaghebbende organisatie als de DB. Men zou veel meer op de lijn van de Partij voor de Dieren moeten gaan zitten.

 • no-profile-image

  Tinus

  Hoeveel ruimte moet een kanarie of een goudvis van de dierenbescherming ?

Of registreer je om te kunnen reageren.